ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN ISRAEL

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII GENERALE

Meserii posibile pentru Lucrătorii Migranți

Lucrătorii migranți pot lucra în Israel în una din umătoarele meserii:
- Îngrijire a persoanelor
- Agricultură
- Construcții
- Sudare și profesii industriale
- Lucru hotelier
- Gastronomie etnică


Viza de muncă și permise
Viza de muncă poate fi obținută fie în țara de origine sau în Israel cu o viză turistică.


Țineți cont că munca în Israel fără o viză de muncă este interzisă.


Angajatorul dumneavoastră desemnat (inclusiv agențiile de lucru) trebuie să obțină pentru dumneavoastră un permis de muncă valabil, certificat de Ministerul de Interne. Pașaportul dumneavoastră va fi ștampilat cu o viză de muncă cu numele angajatorului dumneavoastră.


Viza de muncă va fi limitată la perioada stabilită în permisul dumneavoastră de muncă și trebuie să fie prelungită după un an, chiar dacă permisul este pentru o perioadă mai lungă de timp. Ministerul de Interne are autoritatea de a elibera și a extinde vize de sine stătător.


Viza dumneavoastră de muncă va fi valabilă numai pentru o singură meserie specifică, și este ilegal să lucrați într-o altă meserie.


Recrutarea de către agențiile de angajare
Ați putea fi recrutat prin agențiile de angajare, atît în Israel cît și în Republica Moldova.
- Dacă sînteți recrutat în Republica Moldova – vi se poate cere să plătiți o taxă de recrutare, care nu trebuie să depășească sua toatlă a NIS-ului 3,050 (care acoperă plățile globale pentru agenții atît în străinătate cît și în Israel), plus cheltuielile de deplasare.
- Dacă sînteți deja în Israel – este interzis de a vă cere vreo taxă de recrutare.


Din luna Mai 2005, lucrătorii în construcții vor fi angajați în Israel doar prin intermediul agențiilor de angajare autorizate (LMC’s, “Licensed Manpower Companies”. LMC este angajatorul dumneavoastră în Israel, și vă atribuie să lucrați cu diferiți antreprenori în construcții.

 

Dacă vi s-a cerut să plătiți taxe suplimentare sau nepotrivite de recrutare, puteți depune o plîngere la Controlorul care se ocupă de Înregistrările Companiilor de Muncitori.:Telefon: 03-5613461, Fax: 03-5613428.

 

Îngrijitori de Persoane
Potrivit unui nou regulament – anagajatorii îngrijitorilor de persoane trebuie să-I înregistreze într-unul din birourile private autorizate pentru acest lucru.


Lucrătorul și angajatorul trebuie să contacteze unul din aceste birouri și să semneze un formular de cerere de înregistrare a lucrătorului în calitate de un angajat îngrijitor de persoane în Israel.


În urma înregistrării, lucrătorului și angajatorului i se vor da o conferire a înregistrării scrisă în ebraică și într-o limbă pe care o înțelege lucrătorul. Acest serviciu este gratuit. Biroul poate solicita pînă la 70 de Shekel pe lună pentru alte servicii cum ar fi vizite la domiciliu, asigurarea de asistență etc. Biroul poate solicita pînă la 2,000 de Shekel pentru servicii de plasare.


Anularea Contractului și Schimbarea Angajatorului
Aveți dreptul să părăsiți locul dumneavoastră de muncă în orice moment și să căutați un alt loc de muncă, cu condiția că veți înștiința angajatorul în următorul mod:
- În primele șase luni de la angajare – o zi pentru fiecare lună de muncă;
- De la a șaptea lună pînă la sfîrșitul celei de-a unsprezecea lună de la angajare – 6 zile plus 2.5 zile suplimentare pentru fiecare lună suplimentară de muncă;
- După un an de la angajare – o lună.


Dacă angajatorul dumneavoastră dorește să vă concedieze, el trebuie să vă înștiințeze în același mod.


Compensația
Dacă sînteți concediat după ce ați lucrat pentru un angajator pentru o perioadă de un an sau mai mult, aveți dreptul la compensații (în ebraică: Pitzuyei piturim), la rata de un salariu de o lună pentru fiecare an de angajare. De asemenea aveți dreptul la compensații în cazul în care angajarea dumneavoastră a fost oprită din cauza decesului angajatorului sau falimentului. Informații detaliate privind compensațiile sînt disponibile pe site-ul Institutului Național de Asigurări.


Găsirea unui alt angajator
La părăsirea lcoului de muncă, trebuie să raportați la Registrul Populației în Ministerul de Interne (Telefon: 02-6294726, Fax: 02-6294767), care de obicei vă va oferi o viză temporară de pînă la o lună pentru a găsi un nou angajator în domeniul dumenavoastră.


Atunci cînd găsiți un nou angajator cu un permis de muncă valabil, trebuie să solicitați la Ministerul de Interne să înregistreze numele noului angajator în pașaportul dumneavoastră înainte de a începe să lucrați.


Lucrătorii în Construcții
Dacă lucrați în construcții prin intermediul unei agenții de angajare (Compania Licențiată pentru Ocuparea Forței de Muncă ) , puteți schimba angajatorii în mod regulat la fiecare 3 luni: pe 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie și 1 octombrie.

 

Dacă angajatorul dumneavoastră v-a concediat sau a încălcat drepturile dumneavoastră, vă rugăm să contactați Ombudsman-ul pentru Drepturile Lucrătorilor Străini la : 050-6240546 sau 03-5125460. Ombudsman-ul va analiza plîngerea dumneavoastră și dacă veți fi justificat vă va permite să vă găsiți un nou angajator.


Angajatorul dumneavoastră trebuie să depună pentru dumneavoastră o sumă lunară de NIS 700 într-un cont special. Dumneavoastră veți primi banii (minus 15% impozitul pe venit) cînd veți părăsi Israelul permanent, cu condiția că acest lucru este înainte de expirarea vizei.


Îngrijitorii de Persoane
Îngrijitorii de persoane pot lucra în Israel pentru maxim 63 luni. Totuși, viza dumneavoastră poate fi prelungită după această perioadă dacă ați lucrat cu același angajator pentru cel puțin un an și angajatorul dumneavoastră este dependent de îngrijirea dumneavoastră. În astfel de cazuri, puteți continua să lucrați pentru același angajator, dar nu veți putea schimba angajatorii.


Deținerea unui pașaport
Conform legii israeliene, fiecare persoană trebuie să dețină un document de identificare personal. Dacă pașaportul dumneavoastră este reținut împotriva voinței dumneavoastră de către angajatorul dumneavoastră sau de către o agenție de angajare, contactați Administrația de Imigrare la 03-9189444.


Deschiderea unui cont bancar
Vă recomandăm să vă deschideți un cont bancar, care va permite transferuri directe de bani de la angajatorii dumneavoastră, agenții de personal, companii de asigurare, și organe oficiale cum ar fi Institutul Național de Asigurări. Banca Israelului a cerut tuturor băncilor să permită lucrătorilor migranți să-și deschidă un cont bancar. Puteți deschide un cont bancar la Banca Poștală, în orice oficiu poștal, fără a face un depozit inițial.


Salariu, beneficii și condițiile de muncă
Un lucrător migrant în Israel are dreptul la aceleași condiții de muncă ca un angajat israelian, incluzînd asigurare privată de sănătate și locuință adecvată furnizată de către angajator. Această secțiune are tot ce trebuie să știți despre condițiile de muncă: orele de lucru, salariu, taxe, beneficii, și altele. Acestea sînt doar cerințele minime și vi se pot oferi și condiții mai bune.


Contractul scris și fișe de salariu
Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă furnizeze o copie scrisă a contractului de muncă într-o limbă pe care o înțelegeți. Contractul trebuie să includă următoarele detalii:
- Numele dumneavoastră și numele angajatorului
- Descrierea lucrului
- Începerea și durata perioadei de lucru
- Salariul, datele de plată și scăderi
- Orele de lucru și zilele de odihnă
- Concedii plătite, sărbători și zile pe foaie de boală
- Detaliile asigurării de sănătate și locuinței


Angajatorul dumneavoastră de asemenea trebuie să vă furnizeze, în fiecare lună, o fișă de salariu detaliată oferind toate plățile și micșorările salariilor dumneavoastră.


Orele de lucru, Vacanțe și Sărbători
Un job full-time este definit ca:
- În industria de construcții - 211 ore lunar
- În alte meserii – 186 ore lunar


Aveți dreptul la o perioadă de repaus săptămînal de cel puțin 36 ore – vineri, sîmbătă și/sau duminică, , în funcție de religia dumneavoastră.


Aveți dreptul la 14-21 zile de concediu plătit în fiecare an, în funcție de numărul de ani în care ați fost cu același angajator. Concediul este dat la sfîrșitul anului sau în cursul anului următor.


De asemenea, aveți dreptul la 9 sărbători religioase plătite pe an în funcție de religia dumneavoastră sau calendarul evreiesc, cum vă alegeți.


Aveți dreptul la 150% de plată și o zi de vacanță opțională dacă ați lucrat în timpul unei sărbători. Îngrijitorii de persoane au dreptul la plata pentru lucru în timpul sărbătorilor din prima zi.


Salariu
- Salariu lunar minim: NIS 3710.18
- Salariu lunar minim- Industria de construcții: NIS 4209.45 (211 ore)
- Salariu lunar minim- Îngrijitorii de persoane: NIS 4823
- Salariu minim pe oră: NIS 19.95


Ziua de plată: nu mai tîrziu de data de 9 a lunii următoare.


Aveți dreptul la plata orelor suplimentare după 9 ore (în săptămîna de lucru de 5 zile) sau după 8 zile (în săptămîna de lucru de 6 zile). Pentru primele două ore suplimentare în fiecare zi, plata este de 125% din salariul pe oră regulat; pentru fiecare oră suplimentară, rata este de 150% din salariul pe oră regulat.


Vă recomandăm să păstrați o înregistrare a orelor dumenavoastră de lucru pentru relațiile viitoare cu angajatorul dumenavoastră.


Îngrijitorii de persoane nu au dreptul la plata orelor suplimentare; totuși, salariul lor minim este cu 30% mai mult decît salariul minim regulat (NIS 4823 lunar). Un îngrijitor de persoane de asemenea are dreptul la o zi de odihnă pe săptămînă (36 ore), zile de concediu plătite și sărbători plătite.


Alte beneficii
Indemnizație de Călătorie: Dacă aveți nevoie de transport pentru a ajunge la locul Dumneavoastră de muncă, aveți dreptul la indemnizație de călătorie în adaos la salariul dumneavoastră. Indemnizația nu va depăși NIS 21.14 pe zi sau costul unui abonament lunar de autobuz.

 

Plata de recuperare: Odată ce finalizați un an de muncă la același angajator, aveți dreptul la plata de recuperare (în ebraică: demey havra’a) de la angajatorul dumneavoastră. Rata zilnică este de NIS 318 înmulțită la 5-7 zile (în funcție de durata perioadei de angajare). Plata de recuperare este plătită odată pe an între iunie și septembrie.


Alocații pentru Lucrătorii în Construcții: Dacă lucrați în construcții pentru o agenție de angajare (Compania Licențiată pentru Ocuparea Forței de Muncă), angajatorul dumneavoastră trebuie să depună o sumă lunară de NIS 700 pentru dumneavoastră într-un cont special. Dumneavoastră veți primi banii (minus 15% impozitul pe venit) cînd veți părăsi Israelul permanent, cu condiția că acest lucru este înainte de expirarea vizei.


Pentru sume actualizate vedeți Manualul Drepturile Lucrătorilor Străini.


Rețineri din salariu
Angajatorul dumenavoastră poate reține următoarele sume din salariul dumneavoastră:
Impozitul pe venit este reținut din salariul dumneavoastră de către angajator și transferat către autoritățile fiscale. Angajatorul nu trebuie să rețină din salariul dumneavoastră vreo taxă impusă pe el pentru angajarea dumneavoastră.
Taxele de asigurare națională (în ebraică: Bituach Leumi) sînt reținute din salariul dumneavoastră și acoperă următoarele:
- Traume fizice legate de lucru
- Plata concediului medical și indemnizații de maternitate
- Salarii neplătite sau plăți compensatorii în caz că angajatorul dumneavoastră dă faliment (vedeți mai jos)


Rata de rețineri pentru asigurări naționale este de 0.04% pentru primul NIS 4,430 din salariul dumneavoastră, și de 0.87% din fiecare ciclu mai sus de 4,430.


Cazarea și Asigurări de Sănătate: reținerile suplimentare includ cheltuielile de cazare și costurile asigurării de sănătate. Angajatorul dumneavoastră, de asemenea poate reține din salariul dumneavoastră sumele pe care le datorați (cum ar fi împrumuturi și taxele de recrutare), dar numai dacă sînteți de acord în scris.


Țineți cont că:
- Angajatorul Dumneavoastră este obligat să plătească autorităților diferite taxe pentru dreptul de a angaja lucrători migranți.
- Angajatorul nu trebuie să rețină astfel de taxe din salariul dumneavoastră.
- Reținerea totală nu trebuie să depășească 25% din salariul dumneavoastră.

 

Angajatorul dumneavoastră este obligat prin lege să asigure cazarea pentru dumneavoastră. Aici puteți afla despre standartele solicitate și costurile reședinței angajaților.


Cazarea
Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă ofere locuințe adecvate pentru întreaga perioadă de angajare și un minim de șapte zile după finalizarea angajării.


Standartele minime pentru reședința dumneavoastră sînt:
- Patru metri pătrați pentru spațiu de dormit per lucrător
- Nu mai mult de șase lucrători într-o cameră
- Dulapuri personale și lenjerie de pat pentru fiecare lucrător


Încălzire și ventilație
- Lumină rezonabilă
- Prize electrice în fiecare cameră
- Apă caldă și rece în baie, bucătărie și dușuri
- Chiuvete, contoare și dulapuri de bucătărie, aragaz, frigider, masă și scaun
- O mașină de spălat pentru 6 lucrători
Extinctor
- Acces rezonabil la domiciliu, precum și la băi

 

Angajatorul dumneavoastră poate reține cheltuielile de cazare din salariul dumneavoastră, suma depinzînd de aria geografică:
Ierusalim – NIS 326.82
Tel Aviv – NIS 371.91
Haifa – NIS 247.97
Centru – NIS 247.97
Sud – NIS 220.42
Nord – NIS 202.83


Dacă angajatorul deține reședința, reținerea maximă este jumătate din sumele de mai sus.


Angajatorul, de asemenea, poate reține cheltuielile aferente , cum ar fi taxa pentru proprietate, taxele pentru apă și energie electrică; reținerea nu poate depăși NIS 76.60 (sau NIS 65.68 pentru îngrijitorii de persoane).


Asistența lucrătorilor migranți

Există mai multe organe guvernamentale și non-guvernamentale în Israel care oferă asistență lucrătorilor migranți care doresc să se plîngă de condițiile abuzive de angajare sau să-și îmbunătățească calitatea vieții în Israel. Asistența include asistență juridică, intervenții de criză, îngrijire medicală și servicii comunitare.


Departamentul lucrătorilor străini
Statul Israel salută lucrătorii migranți care caută locuri de muncă legale, și depun toate eforturile pentru a-și proteja drepturile lor legale împotriva exploatării de către angajatori. Încălcarea drepturilor lucrătorilor migranți reprezintă o infracțiune supusă amenzilor și chiar taxelor penale.


Dacă ați suferit una din următoarele încălcări:
- Nu vi s-a plătit salariul minim
- Au fost reținute sume suplimentare din salariul dumneavoastră
- Vi s-a oferit o poliță insuficientă de asigurare de sănătate
- Nu vi s-a oferit o locuință adecvată
- Nu vi s-a oferit un contract scris sau o fișă de salariu
- Ați fost concediat/ă fără o notificare prealabilă
- Angajatorul dumneavoastră reține pașaportul dumneavoastră
- Vi s-a cerut să plătiți o taxă de mediere nerezonabilă
- sau orice altă încălcare a condițiilor minime în ceea ce privește drepturile și obligațiile dumneavoastră, sănătate și cazare, puteți depune o plîngere oficială cu Sucursala de Executarea Legislației Muncii la Departamentul Lucrătorilor Străini.


Haifa: 7/9 Pal Yam St., Zim Building, Primul Etaj
Tel. 04-8606700, Fax: 04-8606735
Duminică - Joi 8:30-16:00
Ierusalim: 34 Ben Yehuda ST., Migdal Hair, al 13-lea Etaj
Tel: 02-6229835 Fax:02-6229867
Dumincă - Joi 8:30-16:00

 

Tel Aviv: 53 Derech Shlomo
Tel: 03-5125428 Fax: 03-5125492
Duminică - Joi 8:30-16:00

Beer Sheva: Alumot 12, Park Taasiya, Omer
Tel: 08-6253005 Fax: 08-6253000
Duminică - Joi 8:30-16:00


Lucrătorii în construcții, de asemenea pot depune o plîngere la Ombudsman-ul Drepturilor Lucrătorilor Străini la Departamentul Lucrătorilor Străini: 03-5125460, 050-6240546. Angajatorul dumneavoastră nu poate să vă concedieze sau să înrăutățească condițiile dumneavoastră de muncă dacă ați depus o plîngere sau ați asistat un alt lucrător migrant să facă acest lucru.


Supravegherea agențiilor de angajare (Companiile pentru Ocuparea forței de muncă)
Dacă ați fost recrutat în Israel de către o agenție de angajare și vi s-a cerut să plătiți o taxă de recrutare; sau dacă ați fost recrutat în țara dumneavoastră de origine și vi s-a cerut să plătiți o taxă de recrutare care depășește NIS 3,050 – puteți contacta Controlorul care răspunde de Înregistrarea Companiilor pentru Ocuparea forței de muncă, 86 Derech Menachem Begin, Tel Aviv, Tel: 03-5613461 Fax: 03-5613428.


Ajutorul Mesila & Centrul de Informare – Tel Aviv
Ajutorul Mesila & Centrul de Informare pentru Comunitatea Străină, operată de către Municipiul Tel Aviv, oferă lucrătorilor migranți în Tel Aviv diferite servicii sociale și legale, incluzînd ajutor și instruire privind educația copiilor lucrătorilor migranți.


Serviciile Mesila în afară de aceasta includ:
- Inițierea și dezvoltarea proiectelor comunitare
- Asistență pentru grădinițe
- Consultare juridică
- Cursuri
- Asistență în înregistrarea la școlile locale


Serviciile sînt oferite de către lucrătorii sociali voluntari, avocați, psihologi și studenți. Puteți contacta Mesila la tel/fax: 03-6879727 (Duminică, Luni & Miercuri 10:00-19:00; Marți & Joi 08:30-15:30).


Kav LaOved
Kav LaOved este o organizație non-profit, dedicată protecției drepturilor lucrătorilor. Organizația oferă consiliere juridică individuală, în mai multe limbi și acționează să pună în aplicare și să îmbunătățească condițiile de muncă prin reprezentarea legală a lucrătorilor în instanțele de judecată și împotriva angajatorilor.


Linia telefonică a lucrătorilor:
Tel Aviv: 17 Y.L. Peretz St., Tel Aviv, Tel: 03-6883766
Duminică - Marți- 9:00-16:30, Joi - 12:00-18:00

Haifa: 18 Herzl St. (Beit Hakranot), Cabinetul 224, Tel: 04-8643350, Fax: 04-8644238


Ierusalim: 18 Shlomzion Hamalka St., Tel: 02-6242801 Fax: 02-6232868
Be’er Sheva: 197 Kakal St., Tel: 08-6239619 Fax: 08-6230531


Linia telefonică pentru lucrătorii migranți
Linia fierbinte pentru lucrătorii migranți este o organizație non-profit dedicată promovării drepturilor omului civil a lucrătorilor migranți în Israel și eliminării traficului de femei. Organizația oferă servicii de intervenție de criză (linii telefonice, vizite la centrele de detenție) și acțiuni în justiție.


Linia telefonică a lucrătorilor:
HaChashmal 33, Tel Aviv, Tel: 03-5602530,
Duminică-Joi 09:00-17:00, Vineri 09:00-12:00


Medicii pentru Drepturile Omului
Medicii pentru Drepturile Omului este o organizație pentru drepturile omului concentrîndu-se pe dreptul la sănătate, demnitatea umană, și bunăstarea minții și a corpului. Organizația oferă pledoarie legală, consultații și reprezentare privind problemele legate de sănătate și asigurare. În plus, ea operează o clinică deschisă pentru lucrătorii migranți în Tel Aviv.


Adresa: 52 Golomb St., Tel- Aviv, Tel: 03-6873718, Fax: 03-6873029
Medic de Familie: Dumincă, Marți, Miercuri 17:00-21:00
Ginecolog: Luni 17:00-21:00
Pediatru: Vineri 9:00-13:00

 

Sursa: migratie.md

 

Stare: Offline
Înregistrat: 13/10/2017
Puncte: 0
документ

ам о ынтребаре вэ рог дупа се ам примит листа де контрол медикал каре документе требуе пнэ а кумпэра билет ла авион ши пын а ажунже ла Израиль ка сэ примим виза де ла работодатель? ши фотографииле пентру визэ 5\5 ей ле фак сау ной? Мулцумеск

13 Oct 2017- 09:19 după amiază
Anonymous
buna e posibil de plecat in

buna e posibil de plecat in Israel la munca sot si sotie

20 Iun 2014- 02:47 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
MUNCA

contract de munca in Israel

Acordul bilateral dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, prevede posibilitatea de angajare a circa 1000 de persoane. Actualmente se negociază un Acord adițional pentru mărirea acestui număr pînă la 8000 de persoane.

 

În baza prevederilor acordului existent salariul minim brut lunar estimat pentru un muncitor în construcţii în Israel este aproximativ 1.500 dolari SUA (1 dolar = 3.8 NIS) pentru 211 ore de lucru pe lună. Pentru fiecare oră suplimentară de lucru muncitorul va primi remunerare suplimentară, conform numărului de ore lucrate efectiv de către acesta

 

Persoanele interesate pot contacta la acest subiect Centrul de Apel Piața Muncii:

Tel: 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova

Tel: +373 22 83 84 14

www.anofm.md

www.angajat.md

 

Cu  respect,

Echipa Viza.md

15 Oct 2014- 05:31 după amiază
Anonymous
AS DORI SI EU SA STIU UNDE SI

AS DORI SI EU SA STIU UNDE SI CU CINE SA VORBESC PENTRU UN CONTRACT DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR IN ISRAIEL

18 Mar 2014- 05:25 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
contract de munca in Israel

Acordul bilateral dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, prevede posibilitatea de angajare a circa 1000 de persoane. Actualmente se negociază un Acord adițional pentru mărirea acestui număr pînă la 8000 de persoane.

 

În baza prevederilor acordului existent salariul minim brut lunar estimat pentru un muncitor în construcţii în Israel este aproximativ 1.500 dolari SUA (1 dolar = 3.8 NIS) pentru 211 ore de lucru pe lună. Pentru fiecare oră suplimentară de lucru muncitorul va primi remunerare suplimentară, conform numărului de ore lucrate efectiv de către acesta

 

Persoanele interesate pot contacta la acest subiect Centrul de Apel Piața Muncii:

Tel: 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova

Tel: +373 22 83 84 14

www.anofm.md

www.angajat.md

 

Cu  respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 04:17 după amiază
Anonymous
doresc lucru

sunt asistenta medicala doresc de lucru in israel

4 Mar 2014- 06:41 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
lucru in Israel

Va multumim ca ne-ați contactat,

Identificați angajatorul interesat în serviciul Dumneavoastră! Nu apelați la intermediari!

Totodată, țineți cont  de următoarele!:

Angajarea provizorie la muncă în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova se efectuează de sine stătător, în baza contractului individual de muncă încheiat înainte de ieşire din Republica Moldova, prin intermediul agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă, care dispun de licenţă sau conform prevederilor acordurilor bilaterale.

Agenţiile private pentru ocuparea forţei de muncă sînt obligate:
- să obţină licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate, să respecte condiţiile de licenţiere şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova;
- să încheie contract de colaborare cu angajatorul/intermediarul străin în baza licenţei sau altui document ce confirmă dreptul de angajare sau mediere, eliberate partenerului respectiv de către organele competente ale ţării angajatoare;
- să acorde gratuit solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, informaţie completă şi veridică privind posibilitatea de angajare în străinătate, condiţiile contractului individual de muncă, condiţiile climaterice şi de viaţă, cultura ţării angajatoare;
- să acorde servicii de mediere a muncii persoanelor în mod gratuit;
- să încheie cu solicitantul locului de muncă contract de prestare a serviciilor de mediere a angajării în cîmpul muncii în străinătate;
- să înmîneze lucrătorului emigrant contractul individual de muncă, pînă la ieşirea acestuia de pe teritoriul ţării;
- să înregistreze contractele individuale de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- să creeze şi să gestioneze baza de date proprie prin înregistrarea tuturor solicitanţilor unui loc de muncă în străinătate, locurilor de muncă vacante, a lucrătorilor emigranţi angajaţi prin intermediul agenţiei şi termenul de valabilitate a contractului individual de muncă.

Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă nu au dreptul:
- să activeze în baza contractului de colaborare cu partenerul străin sau a licenţei acestuia cu termenul de valabilitate expirat;
- să activeze cu alţi parteneri, la o altă adresă, în baza altor contracte de colaborare, decît cele indicate în licenţă;
- să încaseze de la cetăţeni plată pentru angajarea peste hotare şi serviciile oferite;
- să încaseze de la solicitant plată pentru introducerea datelor personale în baza de date a agenţiei;
- să-i pună lucrătorului emigrant condiţia de a transfera pe oricare din conturile sale sau ale intermediarului străin o parte din salariul cîştigat în străinătate;

În cazul în care cetăţeanul Republicii Moldova se angajează provizoriu la muncă în străinătate în mod de sine stătător, este obligat să îndeplinească următoarele condiţii:
-să obţină un contract individual de muncă;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Casa Naţională Asigurări Sociale şi să achite contribuţiile de asigurări sociale;
-să înregistreze contractul individual de muncă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Contractul individual de muncă trebuie să conţină următoarele clauze:
-data și locul încheierii contractului individual de muncă;
-date cu privire la angajator:
-denumirea deplină şi abreviată;
-numele, prenumele şi funcţia conducătorului întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
-adresa juridică;
-denumirea organului înregistrării de stat în ţara angajatoare;
-numărul şi data înregistrării.
-date cu privire la lucratorul migrant: numele si prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; starea familială; numărul şi seria paşaportului; cetăţenia; studiile; profesia în care se angajează lucratorul migrant;
- retribuţia lucratorului migrant şi echivalentul în valuta străină; termenele şi modul de plată a salariului: pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi); pentru munca prestata peste orele de program; pentru munca prestată în timp de noapte şi în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihna şi de sărbătoare; prima, suplimentele la salariu, precum şi toate îndemnizaţiile prevăzute de legislaţie;

-durata repausului săptămînal neîntrerupt;
-concediul anual plătit;
-condiţiile de alimentare;
-modul de achitarea cheltuielilor de drum din ţara trimiţătoare în tara angajatoare şi retur;
-asigurarea cu locuinţe confortabile, corespunzătoare normelor sanitare;
-asigurarea condiţiilor de muncă favorabile şi nepericuloase;
-asigurarea lucratorilor migranţi cu îmbrăcăminte specială şi alte mijloace de protecţie individuală;
-asigurarea medicală (cine o achită);
-organizarea instruirii în domeniul protecţiei muncii; compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale; transportarea accidentatului sau defunctului în ţara trimiţătoare; cercetarea accidentelor de munca şi cazurilor de îmbolnăvire profesională, precum şi perfectarea şi expedierea actelor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării trimiţătoare;
-respectarea legislaţiei ţării angajatoare;
-respectarea disciplinei de muncă şi disciplinei tehnologice;
-îndeplinirea normelor de producţie;
-îndeplinirea dispoziţiilor angajatorului privind activitatea de muncă;
-respectarea modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
-păstrarea, în măsura prescrisă de legislaţia în vigoare a ţării angajatoare, a secretelor tehnologice şi comerciale;
-respectarea regulilor de protecţie a muncii;
-răspunderea materială pentru pagubele pricinuite angajatorului;
-condiţiile de prelungire sau de desfacerea contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
-modalitatea de transferare a mijloacelor băneşti;
-responsabilitatea parţilor pentru ne-respectarea condiţiilor contractului individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
-impozitele şi mărimea reţinerilor din salariu;
-termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi sfîrsitul relaţiilor de muncă.

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 04:23 după amiază
Anonymous
salut sunt ECATERINA as

salut sunt ECATERINA as vrea sa plec la munca in israel am muncit doi ani intro familie rusa in rusia am studii medicale multumesc aticipat

11 Dec 2013- 12:30 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
lucru in israel

Va  aducem la cunostinta că Acordul bilateral dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, prevede posibilitatea de angajare a circa 1000 de persoane. Actualmente se negociază un Acord adițional pentru mărirea acestui număr pînă la 8000 de persoane.

 

În baza prevederilor acordului existent salariul minim brut lunar estimat pentru un muncitor în construcţii în Israel este aproximativ 1.500 dolari SUA (1 dolar = 3.8 NIS) pentru 211 ore de lucru pe lună. Pentru fiecare oră suplimentară de lucru muncitorul va primi remunerare suplimentară, conform numărului de ore lucrate efectiv de către acesta

 

Persoanele interesate pot contacta la acest subiect Centrul de Apel Piața Muncii:

Tel: 0 8000 1000 – apel gratuit din Republica Moldova

Tel: +373 22 83 84 14

www.anofm.md

www.angajat.md

 

Cu  respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 04:19 după amiază
Anonymous
contract de mnuca

BUNA ZIUA
AS DORI SI EU SA STIU UNDE SI CU CINE SA VORBESC PENTRU UN CONTRACT DE MUNCA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR IN ISRAIEL,DEOARECE AM MAI LUCRAT INTRE 2001 SI 2003 SI MI-AS DORI SA MA REANTORC, ASTEPT RASPUNS SI LA NR DE TEL 0723546502 VA MULTUMESC.

7 Iul 2013- 04:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
munca Israel

Portalul Viza.md reamintește că cetățenii Republici Moldova, doritori de a munci temporar în domeniul construcțiilor în Statul Israel sînt invitați să depună cererile la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă conform locului de reşedinţă, prezentînd pașaportul și buletinul, precum și copiile acestora.

 

Cei care vor corespunde condiţiilor vor fi invitaţi la interviuri profesionale, prin intermediul cărora se va determina calificarea acestora. Testarea profesională va fi efectuată de către reprezentanţi ai agenţiilor de angajare din Israel.

 

Anul acesta data limită de depunere a cererilor  a fost ‒ 21 mai 2013.

 

Pentru detalii urmează a fi contactate Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din Republica Moldova  (tel: 0 80001000).

21 Aug 2013- 01:48 după amiază
Anonymous
Buna ziua

Doresc sa iau legatura cu cineva de la o agentie de recrutare sunt asistenta medicala am lucrat in israel ingrijire varstnici la domiciliu inanul1997 doresc sa lucrez in israel va multumesc

6 Iul 2013- 10:26 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.