LISTA ACTELOR NECESARE

-Buletinul de identitate al cetăţeanului RM

Buletinul de identitate al cetăţeanului RM se eliberează cetăţenilor de la momentul naşterii pentru întrebuinţare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaţionale.

-Documente necesare

-Termene şi tarifare

-Date de contact

 

-Paşaportul cetăţeanului RM

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează la cererea cetăţeanului pentru ieşirea şi intrarea în Republica Moldova.

Minorii şi persoanele declarate de către instanţa de judecată incapabile li se eliberează paşaport numai în temeiul cererii unui dintre reprezentanţii legali.

-Documente necesare

-Termene şi tarifare

-Date de contact

 

-Cazierul Judiciar al Republicii Moldova

Cazierul judiciar conţine informaţie despre evidenţa persoanelor condamnate sau împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ.

-Cazier Judiciar al Republicii Moldova

-Model de cerere

 

-Asigurare medicală

Asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate vă garantează accesul gratuit la servicii de sănătate în caz de accident, îmbolnăvire sau alte situaţii ce vă pot afecta sănătatea. Nu se ştie niciodată cum reacţionează organismul Dvs. la condiţiile specifice de climă, temperatura, particularităţile gastronomice ale statului vizitat.

-Asigurare medicală

 

-Apostila

Apostila reprezintă o confirmare, prin ştampila unei anumite autorităţi, pentru a atesta veridicitatea semnăturii sau după caz autenticitatea sigiliului şi a ştampilei, aplicate pe documentele eliberate intr-un stat, care urmează a fi utilizate intr-o altă ţară.

-Documnete necesare

-Termene şi tarifare

-Date de contact

 

-Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui

Avizul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui reprezintă actul de stare civilă care confirmă sau infirmă faptul schimbării numelui şi/sau prenumelui titularului acestuia. În special, avizul este destinat pentru utilizare în străinătate. 

-Cerere de aplicare

-Documente necesare

-Termene şi tarifare

 

-Biletul de avion

Biletul de avion este documentul de călătorie prin care un pasager, a cărui nume este trecut pe bilet, poate justifica existenţa unei rute, a unor date de călătorie, a unui număr de bilet sau a unui cod de confirmare, pe baza cărora, va putea să călătorească.

-Biletul electronic de avion (ET sau e-ticket) conţine datele înscrise anterior pe biletul de hîrtie, în format electronic. Singurul act de care aveţi nevoie este chitanţa itinerarului ce confirmă detaliile biletului pe care l-aţi cumpărat, ca de exemplu numărul zborului, ora plecării, destinaţia, numărul biletului şi informaţii în ceea ce priveşte aeroportul. În timpul călătoriilor, trebuie să aveţi în permanenţă la dumneavoastră chitanţa itinerarului pentru a o putea prezenta angajaţilor aeroportului.

-Clasă/tip/tarif

 

-Rezervarea/procurarea biletelor avia

-Sfaturi Utile

-www.airport.md

-www.explore.md/ro

-www.ebookers.com