MIGRAȚIA ÎN NOUA ZEELANDA

 

 

 

 

Permis de ședere
Cererile pentru statutul de rezident sînt depuse la Serviciul de Imigrare în Noua Zeelandă (NZIS). Puteţi solicita NZIS să vă trimită un pachet de aplicaţie, sau puteţi descărca unul de pe site-ul lor: www.immigration.govt.nz. NZIS se ocupă de toate problemele de imigrare, cum ar fi vizele, permisele de muncă, permisele de studiu şi permise cu alte scopuri limitate.
În conformitate cu Actul de Imigrare din 1987, va trebui să obţineți statutul de rezident, dacă intenţionați să emigrați în Noua Zeelandă. Statutul de rezident vă oferă dreptul de a locui, studia şi a lucra în Noua Zeelandă pe termen nedefinit.
Dacă aplicați pentru şedere din interiorul Noii Zeelande în timp ce vă aflați cu un permis sau viză temporară, și cererea dumneavoastră este aprobată, vi se va emite un permis de şedere. Dacă aplicați de peste mări, vi se va emite o viză de şedere; care vă va permite să intraţi în Noua Zeelandă şi să primiți un permis de ședere, la sosirea dumneavoastră.


Moduri de aplicare
Există căi diferite din care puteți alege atunci cînd aplicați pentru o viză de reședință:
    Categoria Migranților Calificați
    Migraţia de Afaceri
    Migraţia Investitorilor
    Categorii de Familie
    Munca spre Reședință


Categoria Migranților Calificați
Categoria Migranților Calificați se referă la solicitanţii, care planifică să ocupe un loc de muncă calificată în Noua Zeelandă. Cerinţele minime pentru o cerere de reședință în categoria migranţilor calificaţi sînt:
    Sănătate bună
    Caracter bun
    Capacităţi bune de limba engleză
    Limita de vîrstă de 55 de ani
    Scorul de cel puţin 100 în cadrul sistemului de puncte
În principiu, fiecare solicitant care îndeplineşte criteriile de mai sus ar putea fi eligibil pentru o viză de reședință.
Procesul de aplicare în cadrul Categoriei Migranților Calificați constă din două etape principale:
    Exprimare a Interesului
    Cerere de reședință
În unele cazuri, a treia etapă, o evaluare a calificărilor solicitantului, va fi necesară.


Migraţia de afaceri
Oamenii de afaceri cu experienţă, care doresc să achiziţioneze sau să stabilească o afacere în Noua Zeelandă, pot aplica pentru o viză de muncă în categoria vizelor de afaceri pe termen lung şi apoi să aplice pentru reședință în cadrul categoriei Antreprenor / Antreprenor Plus. Această categorie este potrivită pentru oamenii de afaceri care sînt interesaţi de întreprinderea unei afaceri în Noua Zeelandă. Solicitanţii, în conformitate cu această politică, vizează obţinerea reședinței în acelaşi timp în care desfăşoară activităţi independente, mai degrabă decît fiind în căutarea unui loc de muncă.
Munca pe cont propriu este definită ca implicarea activă legală în gestionarea şi funcţionarea unei afaceri în Noua Zeelandă, pe care solicitantul a stabilit-o sau achiziţionat-o, sau în care el sau ea a făcut o investiţie substanţială.
Solicitanţii trebuie:
    Să fi realizat un plan de afaceri care îndeplineşte cerinţele pentru propunerea lor de afaceri
    Să aibă o experiență de afaceri relevantă pentru propunerea lor de afaceri
    Să nu fi fost implicați în faliment
    Să nu fi fost implicați în fraude de afaceri
    Să fi obţinut înregistrarea profesională sau ocupațională în Noua Zeelandă, dacă înregistrarea este necesară pentru operarea afacerii propuse
    Să aibă, pe lîngă capitalul de investiţii, fonduri suficiente pentru întreţinerea lor şi a familiei lor
    Să îndeplinească cerinţele de sănătate şi de caracter
    Să respecte standardele minime de limba engleză
    Să demonstreze că ei sînt cu adevărat interesaţi în stabilirea afacerii în Noua Zeelandă.
Solicitanţii de succes le vor fi acordate vize și permise de muncă cu intrări multiple pentru perioade de pînă la trei ani.
Pe parcursul duratei permisului de afaceri pe termen lung, solicitantul va stabili o afacere, în conformitate cu planul de afaceri şi va depune apoi o cerere de reședință în temeiul Categoriei Antreprenor, care va duce în cele din urmă la o viză de reședință.


Categoria Antreprenor
Obiectivul Categoriei Antreprenor este de a atrage migranţii care pot demonstra că au participat activ în afaceri şi contribuie la dezvoltarea economică din Noua Zeelandă. Solicitanții din Categoria Antreprenor trebuie să demonstreze că:
    ei au stabilit cu succes o afacere în Noua Zeelandă în timp ce au deţinut un permis acordat în conformitate cu Categoria Vizelor de Afaceri pe termen lung
    afacerea a fost stabilită pe baza unui plan de afaceri în Categoria Vizelor de Afaceri pe termen lung
    afacerea a solicitat acelaşi sau un nivel mai mare de investiţii de capital în condiţiile prevăzute de propunerea de afaceri pentru care solicitantului i s-a acordat o viză  de afaceri pe termen lung
    solicitantul are o experienţă relevantă pentru noi afaceri şi
    afacerea aduce beneficii Noii Zeelande
Alte cerinţe sînt:
    afacerile stabilite în Noua Zeelandă trebuie să respecte toate legile cu privire la muncă și imigrare relevante
    solicitanţii principali şi partenerii lor şi copiii trebuie să respecte standardele minime de limba engleză
    solicitanţii principali şi partenerii lor şi copiii trebuie să îndeplinească cerinţele de sănătate şi de caracter


Migraţia Investitorilor
Oamenii care doresc să investească fonduri într-o afacere şi să locuiască în Noua Zeelandă pot aplica pentru reședință în temeiul Categoriilor Investitor / Investitor Plus, sau pentru o viză în calitate de vizitator valabilă pînă la doi ani, în cadrul Categoriei de Pensionare Temporară.
Dacă doriţi să investiți cel puţin 1,5 milioane dolari NZ în Noua Zeelandă, şi doriți să aplicați pentru reședință în Noua Zeelandă, categoria Investitor ar putea fi o opţiune pentru dumneavoastră.
În această categorie, primul pas este să prezentați un formular de Exprimare a Interesului (EOI), demonstrînd eligibilitatea dumneavoastră pentru puncte sub diferite criterii pentru această categorie. Un maxim de 300 cereri de reședință pe an sînt aprobate în conformitate cu Categoria Investitor.
Selecţiile din toate EOI sînt întreprinse selectînd acei solicitanți cu cele mai mari totaluri de puncte. Dacă sînteți invitat să aplicați pentru reședință, va trebui apoi să furnizați dovezi că îndepliniți criteriile de investitor, în conformitate cu afirmațiile pe care le-aţi făcut în EOI dumneavoastră.
Toată persoanele incluse în cererea dumneavoastră de reședință vor trebui să îndeplinească cerințele specifice de sănătate, caracter, şi cerinţele de limba engleză. Solicitantul principaltrebuie să aveți vîrsta de 65 ani sau mai mică şi să aveți o experienţă de cel puţin trei ani de afaceri, precum şi să îndepliniți criteriile Categoriei Investitor rezumate mai jos.
Fondurile şi /sau activele pe care le desemnați în cererea dumneavoastră de reședință trebuie să fie echivalente cu cel puţin 1.5 milioane de dolari NZ, chiar dacă puteți desemna mai mult, în funcţie de punctele afirmate în EOI dumneavoastră. În plus, aveţi nevoie să dețineți fonduri proprii de decontare şi / sau active de cel puţin 1 milion de dolari NZ.
În cererea de reședință, va trebui să furnizați dovezi că aceste fonduri și/sau active sînt deţinute de către dumneavoastră sau în comun de către dumneavoastră, partenerul dumneavoastră şi/sau copiii aflaţi în întreţinere. De asemenea, va trebui să furnizați dovezi pentru a demonstra că aceste fonduri şi / sau active:
    sînt creanțe negrevate, adică nu fac obiectul nici unei ipoteci, gaj şi / sau grevare (dacă echitabil sau nu) sau orice alt credit
    au fost cîştigate sau dobîndite în mod legal
    sînt transferabile prin intermediul sistemului bancar, sau o societate de schimb valutar care utilizează sistemul bancar.
După ce vi s-a dat acordul, în principiu, va trebui să furnizați documente justificative verificabile pentru a demonstra că fondurile pe care le transferați către Noua Zeelandă provin din fondurile şi / sau activele pe care le-ați enumerat anterior. Va trebui să plasați fondurile de investiţii într-o investiţie acceptabilă în Noua Zeelandă.
Dacă cererea dumneavoastră de reședință este aprobată în principiu, dumneavoastră (solicitantul principal), veți avea 12 luni pentru a transfera fondurile dumneavoastră de investiţii nominalizate şi a le investi într-o afacere acceptabilă în Noua Zeelandă, deşi aveţi posibilitatea să aplicaţi pentru a extinde acest interval de timp. Puteţi aplica, de asemenea, pentru o viză de muncă astfel încît să puteţi călători în Noua Zeelandă pentru a cerceta oportunităţile de investiţii.
Veţi avea nevoie să păstrați fondurile de investiţii într-o afacere acceptabilă pentru o perioadă de patru ani, şi să petreceți cel puţin 146 zile în fiecare an în Noua Zeelandă, în anii doi, trei şi patru ale perioadei dumneavoastră de investiţii de patru ani.


Migrarea familiei
Dacă membrii familiei dumneavoastră își au deja domiciliul în Noua Zeelandă şi dumneavoastră doriți să vă alăturați lor, o aplicaţie de reședință în Categoria Familiei ar putea fi o opțiune pentru dumneavoastră:
    Politica parteneriatului permite partenerilor, cetăţeni şi rezidenţi din Noua Zeelandă, să aplice pentru reședință în Noua Zeelandă.
Parteneriatul este definit ca o căsătorie legală, uniune civilă sau o relaţie de facto – fiind de sex opus sau de acelaşi sex.
Solicitanții trebuie să furnizeze dovezi suficiente pentru a dovedi că ei au locuit împreună timp de 12 luni sau mai mult într-un parteneriat veritabil şi stabil, cu un cetăţean sau rezident din Noua Zeelandă.
    Politica părinților le permite părinţilor să se alăture copiilor lor în Noua Zeelandă.
Părinţii se califică în conformitate cu această politică în cazul în care nu au copii în întreţinere şi toţi copiii lor adulţi sînt în mod legal şi permanent în afara ţării în care locuiesc.
Părinţii trebuie să fie sponsorizați de către un copil adult care a fost un rezident în Noua Zeelandă pentru cel puţin trei ani.
    Politica copiilor aflați în întreţinere permite copiilor să se alăture părinţilor lor în Noua Zeelandă.
Solicitanţii pot beneficia, dacă aceștia au vîrsta pînă la 24 de ani, fără copii, singuri şi se bazează totalmente pe părinţii lor pentru sprijin financiar.
    Politica fraților/surorilor şi tinerilor adulţi permite fraţilor şi surorilor şi tinerilor adulţi să se alăture familiei lor în Noua Zeelandă.
Fraţii/surorile şi tinerii copii se califică în cazul în care nu au alți membri de familie în aceeaşi ţară în care trăiesc şi au o ofertă acceptabilă a unui loc de muncă în Noua Zeelandă.
Ei trebuie să fie sponsorizați de către un frate adult sau părinte care a fost rezident în Noua Zeelandă timp de cel puţin trei ani.
Solicitanţii trebuie să demonstreze că ei vor întîlni o cerinţă de venit minim, care este destinat să asigure că aceștia se pot întreține pe ei înşişi, precum şi orice persoane aflate în întreţinere.
    Adopţia între țări - Dacă un rezident sau cetăţean din Noua Zeelandă adoptă în mod legal un copil de peste mări, acesta poate aplica în numele lor.


Reşedinţă cu scopuri de muncă
Obiectivul Categoriei Reședință spre Muncă este de a permite acordarea vizelor de reședință pentru persoanele ale căror talente sînt solicitate de către angajatorii din Noua Zeelandă, persoane cu talent de excepție într-un cîmp de artă, cultură sau sport şi persoanele care lucrează în domeniile identificate ca fiind în deficit în Noua Zeelandă.
Criteriile pentru o cerere în temeiul acestei politici sînt complexe. Pentru a numi doar cîteva:
Solicitanţii
-trebuie să fi deţinut o viză de muncă pentru cel puţin 24 luni în această categorie,
    -trebuie să fi lucrat în Noua Zeelandă pentru cel puţin 24 de luni pentru un angajator acreditat şi un salariu de bază minim
   - trebuie să fi fost implicaţi activ în domeniul lor declarat de artă, cultură sau sport şi să fi fost sponsorizați de către o organizaţie din Noua Zeelandă cu o reputaţie naţională,
   - trebuie să fi fost angajați în Noua Zeelandă într-o profesie care este inclusă în Lista de Deficit pe termen lung.


Aplicarea pentru o viză de reședință
Informaţii despre procedura şi condiţiile pentru solicitarea unei vize
Cererile pentru toate vizele în Noua Zeelandă pot fi depuse on-line.
Documentele necesare pentru justificarea unei cereri de viză variază în funcţie de tipul de viză pentru care se aplică. Cerinţele sînt descrise clar pe fiecare formular de cerere. Următoarele documente sînt, în general, necesare:
    Documentele originale pentru a demonstra educaţia unui solicitant, competența de limbă engleză şi experienţa de muncă
    Paşaport şi două fotografii de tip paşaport
    Certificat de naștere
    Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Toţi solicitanţii trebuie să demonstreze că sînt sănătoşi şi trebuie să completeze un formular medical și de radiografie. Acest certificat medical ar trebui să fie nu mai vechi de trei luni atunci cînd o cerere de viză este depusă.
Toţi solicitanţii de viză trebuie să dovedească faptul că sînt de "caracter bun", iar unele vizele solicită un cazier judiciar. La momentul depunerii cererii, cazierul judiciar trebuie să fie de cel mult şase luni. Cazierele judiciare sînt necesare, de asemenea, din toate ţările în care un solicitant a locuit pentru mai mult de 12 luni în timpul celor zece ani anteriori aplicării lor.


Consilieri de Imigrare
Un consilier de imigrare poate fi utilizat pentru a asista cu cererile de viză pentru Noua Zeelandă, deşi nu este necesar să se facă acest lucru. Un consilier trebuie să fie licenţiat. O cerere de viză poate fi returnată în cazul în care consilierul nu este licenţiat.


Sistemul de sănătate
Asistenţă medicală pentru dumneavoastră şi familia dumneavoastră în Noua Zeelandă
Calitatea asistenţei medicale în Noua Zeelandă este la nivel ridicat şi este subvenţionată pentru cetăţenii rezidenţi permanenţi din Noua Zeelandă. Această secţiune oferă informaţii despre cum să vă înregistrați pentru asigurări de sănătate, cum să localizați un medic sau o farmacie, şi cum să plătiți pentru îngrijire medicală.


Sistemul Medical
Sistemul de sănătate de stat din Noua Zeelandă este disponibil pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii permanenţi. În acest caz, un rezident permanent este definit ca o persoană cu un permis de reședință curent în Noua Zeelandă care a locuit în ţară timp de cel puţin doi ani, sau are o viză de returnare a rezidentului. Persoanele cu un permis de muncă valabil, de asemenea, sînt eligibile pentru asistenţa de sănătate publică finanţată, dacă au locuit în mod legal în ţară timp de cel puţin doi ani. Guvernul din Noua Zeelandă sfătuiește persoanele care nu sînt eligibile pentru asistenţă de sănătate publică finanţată să obțină asigurare privată de sănătate.
Rezidenţii pot alege medicul de familie sau centrul medical. Site-urile Consiliilor de Sănătate locale au o listă de medici și centre medicale din zona lor, inclusiv taxele de consultare a acestora.  Pentru a vă înregistra la un medic trebuie să fie furnizate o adresă, un număr de telefon, dovada de rezidenţă, precum şi numele şi vîrsta tuturor membrilor familiei.


Îngrijirea Sănătăţii Finanţată de Guvern
Îngrijirea medicală de stat în Noua Zeelandă este în cea mai mare parte achitată prin impozitare generală. Cetăţenii şi rezidenţii eligibili din Noua Zeelandă pot obţine servicii gratuite la spital, prescripţii subvenţionate şi sprijinul comunităţii pentru persoanele cu handicap. Următoarele servicii sînt acoperite:
    tratament gratuit în spitalele publice
    vizite subvenţionate la medicii de familie
    medicamente subvenţionate pe bază de prescripţie
    tratament gratuit în urma unui accident şi de urgenţă în spitalele publice
    îngrijire medicală subvenţionată specializată
    îngrijire gratuită sau subvenţionată pentru persoanele cu afecţiuni cronice sau acute
    radiografie şi multe teste de laborator gratuite
    îngrijirea sarcinii în mod gratuit
    compensare a unui accident, finanțată de guvern
     îngrijire dentară gratuită pentru copiii sub vîrsta de 18 ani


Medici şi Urgenţe
Medicul local, sau medicul de familie (GP), este primul punct de contact medical în Noua Zeelandă. GP lucrează adesea în centrele medicale ale Comunității, împreună cu asistenţi medicali şi alţi furnizori de asistenţă medicală. Pacienţii ar trebui să consulte un medic sau o asistentă medicală în cazul în care nu se simt chiar bine, dar nu au nevoie de îngrijire medicală de urgenţă.
Practicile medicilor sînt în proprietate privată şi sînt separate, de obicei, de la spitale. Taxele de consultare pentru a vedea un medic local variază, deoarece ei personal stabilesc taxele lor. Taxele sînt, de obicei, mai mici pentru copiii sub vîrsta de şase ani. Costul unei vizite la un medic generalist este subvenţionat pentru tinerii sub 18 ani şi persoanele peste 45 de ani. Există taxe suplimentare pentru vizite la domiciliu.
Nu se cer taxe pentru orice referire a unui medic generalist care este făcută prin intermediul sistemului public finanţat şi pacienţii pot alege dacă doresc să beneficieze de tratament privat sau prin intermediul sistemului public. Toţi specialiştii şi consultanţii privați stabilesc taxa pentru serviciile lor.


Linia de sănătate
Linia de sănătate este un program gratuit de servicii telefonice cu privire la consiliere despre sănătate, disponibil 24 / 7. Acesta este compus din asistente medicale înregistrate, care evaluează nevoile unui apelant, şi oferă consiliere cu privire la îngrijire şi opţiunile de tratament. Apelurile telefonice la linia de sănătate sînt confidenţiale.


    Spitale
Noua Zeelandă are 40 de spitale publice situate în marile oraşe şi centre regionale. Serviciile pe care le oferă includ:
    Servicii de accident şi de urgenţă
    Servicii de sănătate mintală
    Medicină generală şi tratamente chirurgicale
    Servicii de diagnosticare, cum ar fi scanarea, radiografie şi testele de sînge
    Îngrijirea pentru persoanele în vîrstă
    Servicii de maternitate
Majoritatea tratamentelor din spitalele publice sînt gratuite, deşi există o taxă pentru unele proceduri chirurgicale cosmetice. După un accident grav, sau pentru o boală gravă care necesită asistenţă medicală de urgenţă, mergeţi la cel mai apropiat serviciu public din cadrul unui spital de urgență. Dacă este prima vizită la spital, este recomandabil să luaţi dovada de eligibilitate pentru sănătate finanţată de fonduri publice. Cei care nu sînt eligibili plătesc pentru tratament. În unele oraşe există Centre medicale și de Accident locale, separate de spitalele publice, care furnizează, de asemenea, un tratament medical de urgenţă.
În Noua Zeelandă, este ilegal să fie refuzat un tratament de urgenţă unui pacient într-un spital public, chiar dacă acesta nu pot plăti. Ambulanţele sînt conduse ca servicii comunitare non-profit şi sînt gratuite în anumite domenii. Cei care nu sînt rezidenţi din Noua Zeelandă, de multe ori trebuie să plătească costul integral al serviciilor de ambulanţă.
    Ambulanţă medicală de urgenţă, Tel: 111


Organizaţiile primare de sănătate
Organizaţiile primare de sănătate, sau PHO, sînt grupuri de medici, asistente medicale şi alți profesionişti din domeniul medical care lucrează împreună pentru a oferi membrilor lor un serviciu de sănătate mai bun. Acestea sînt finanţate de către Consiliile de Sănătate locale. Scopul PHO este de a asigura că serviciile medicului de familie sînt bine conectate cu cele ale altor furnizori de asistenţă medicală primară pentru a oferi pacienţilor cea mai bună îngrijire posibilă.
Pacienţii înscrişi la o PHO primesc subvenţii guvernamentale mai mari. Ei plătesc mai puţin pentru a vizita medicul lor şi pentru reţete. Formularele de înscriere sînt furnizate de medic sau de centrul medical dacă acestea sînt aliniate cu o PHO.


Farmacii
Farmaciile pot fi găsite în toate orașele și regiunile din Noua Zeelandă. Ele sînt adesea situate în centre comerciale şi în apropierea centrelor medicale. Farmaciştii pot oferi sfaturi privind modul de utilizare a medicamentelor, privind unele probleme de sănătate şi pot vinde medicamente fără prescripție medicală. Nu tot personalul în farmacii sînt farmacişti. Nu este, de obicei nici o taxă pentru discutarea despre medicamente şi probleme de sănătate cu un farmacist. Cele mai multe farmacii sînt deschise de la 09:00-17:00, deşi unele sînt deschise pentru mai mult timp.
Costul medicamentelor în bază de prescripţie este subvenţionat pentru oricine care poate beneficia de asistenţă medicală finanţată de stat. Costul depinde de medicament. Nu se cer taxe pentru copii sub vîrsta de şase ani.


Asigurări de Sănătate în Noua Zeelandă
Asigurare de sănătate privată
Servicii medicale private sînt disponibile în întreaga Noua Zeelandă şi sînt oferite de multe companii de asigurare; mulți cetățeni din Noua Zeelandă au asigurare privată. Cei care au asigurare de sănătate privată sînt în continuare eligibili pentru asistenţă finanţată din fonduri publice. Primele variază în funcţie de nivelul de acoperire oferit de o companie. Unii angajatori includ asigurările private de sănătate, ca parte a pachetului salarial. Multe companii nu rambursează în totalitate costurile asistenţei medicale, în special pentru procedurile de spital costisitoare.


Securitate socială
Sistemul de asigurări sociale în Noua Zeelandă este administrat de Muncă şi Venituri, care este un serviciu oferit de către Departamentul de Dezvoltare Socială. Eligibilitatea pentru cele mai multe beneficii şi pensii solicită următoarele:
    Cetățenie Neo-Zeelandeză
    Cetăţenie Australiană sau statut obişnuit de rezident
    Reședință în Noua Zeelandă pentru o anumită perioadă de timp
Timpul de rezidenţă minim necesar variază în funcţie de diferite beneficii. Noua Zeelandă are acorduri de securitate socială, cu unele ţări care afectează cerinţele de rezidenţă. Acordurile sînt cu Australia, Canada, Danemarca, Grecia, Irlanda, Jersey, Ţările de Jos şi Regatul Unit.
    Cei care pot beneficia de prestaţii pot primi ajutor atunci cînd sînt bolnavi sau cu handicap, șomeri, au o familie, au grijă de alţii, îndoliați sau pensionari. Sistemul de securitate socială din Noua Zeelandă are cîteva avantaje proiectate pentru a ajuta cu povara financiară de îngrijire a sănătăţii. Acestea includ:
    Cardul de Servicii Comunitare: disponibil cetăţenilor şi rezidenţilor permanenţi din Noua Zeelandă, care au un nivel scăzut de venituri medii. Acesta reduce costul prescripţiilor şi vizitelor la un medic, prevede ochelari gratuit pentru copiii sub vîrsta de 16 ani și asistență dentară de urgență.
    Subvenţie în îngrijire rezidenţială: Conceput pentru cei care au nevoie de îngrijire rezidenţială pe termen lung într-un spital sau odihnă la domiciliu.


Cardul Serviciilor Comunitare
Cardul Serviciilor Comunitare vă poate ajuta pe dumneavoastră şi familia dumneavoastră cu costurile de îngrijire a sănătăţii. Veţi plăti mai puţin pentru unele servicii de sănătate şi reţete.
Cardul Serviciilor Comunitare poate reduce costurile de:
    taxe ale prescripţiilor medicale
    taxe ale vizitelor la medic, în afara orelor de lucru
    vizite la un medic care nu este medicul dumneavoastră regulat
    ochelari pentru copiii sub 16 ani
    îngrijire dentară de urgenţă furnizată de spitale şi contractori dentari aprobați (întrebaţi furnizorul de servicii dentare, dacă acesta este un contractor autorizat)
    deplasare şi cazare pentru tratament într-un spital public din afara ariei dumneavoastră atunci cînd vi s-a făcut o referire (cel puţin 80 km distanţă pentru adulţi şi 25 km pentru copii)
    îngrijire la domiciliu.

Puteţi utiliza cardul dumneavoastră pentru copiii dumneavoastră dependenți cu vîrsta sub 18 ani.
Dacă primiţi unul din următoarele tipuri de ajutor, dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră, în unele cazuri) veți primi automat un Card de Servicii Comunitare.
    Indemnizaţie de invaliditate pentru copii
    Indemnizație din Scopuri interne
    Indemnizaţie de urgenţă
    Indemnizaţie pentru tinerii independenți
    Indemnizaţie pentru Invalizi
    Indemnizaţie pentru Orfani
    Subvenţie de îngrijire rezidenţială
    Indemnizaţie de boală
    Alocaţie pentru studenți
    Prestații de şomaj
    Indemnizaţie pentru copiii fără întreținere
    Pensii pentru veterani
    Indemnizaţie pentru văduve.


Puteţi obţine Cardul de Servicii Comunitare dacă:
    aveți 18 ani sau mai mult (sau 16-17 ani cu normă întreagă de studiu terţiar)
    aveți un nivel scăzut de venituri medii (suma depinde de situaţia familiei dumneavoastră)
    sînteți un cetăţean sau rezident permanent din Noua Zeelandă.
Trebuie, de asemenea, să locuiți în mod normal, în Noua Zeelandă şi să intenţionați să rămîneți aici.
Puteţi obţine cardul, de asemenea, dacă aveţi statut de refugiat sau de protecţie sau ați aplicat pentru statutul de refugiat sau de protecţie.
Dacă nu puteți obține Cardul de Servicii Comunitare ați putea obţine un alt tip de ajutor pentru costurile de sănătate ale dumneavoastră. Întrebaţi farmacistul despre Cardul de Subvenţie a Prescripțiilor sau medicul dumneavoastră despre un card de Sănătate.
Cum puteți aplica:
Va trebui să obţineți un formular de cerere, să îl completaţi şi să îl trimiteţi apoi la noi.
Puteţi obţine un formular de cerere, în oricare din aceste moduri:
    să descărcați formularul de cerere la link-ul de mai jos
    să telefonați la 0800 999 999 şi să solicitați un formular de cerere
    să trimiteți un fax pe link-ul nostru gratuit pentru cei surzi, 0800 621 621
    să telefonați la un centru de servicii din cadrul Muncii şi Veniturilor
    să vă adresaţi medicului dumneavoastră de familie sau farmaciei.


Formular de aplicare pentru Cardul de Servicii Comunitare.
-Formular de aplicare pentru Cardul de Servicii Comunitare pentru pensionarii din Noua Zeelandă.
Acest formular de cerere pentru un Card de Servicii Comunitare este pentru clienții care deja sînt pensionari sau care au aplicat pentru pensionare în Noua Zeelandă.
-Formularul de aplicare pentru rambursarea supra-cheltuielilor de sănătate.
Dacă aţi plătit în totalitate costurile pentru consultările la medicul generalist şi prescripţii pentru că nu ați avut cardul dumneavoastră de Servicii Comunitare, Cardul de utilizare a Sănătății sau Cardul Subvenţiei Farmaceutice cu dumneavoastră atunci cînd v-ați dus pentru tratament, plata dumneavoastră ar putea fi rambursată.


Subvenţie de îngrijire rezidenţială
Dacă aveţi nevoie de îngrijire rezidenţială pe termen lung într-un spital sau odihnă la domiciliu, aţi putea obţine o subvenţie de îngrijire rezidenţială de la Ministerul Sănătăţii. Această subvenţie ajută cu costul acestei îngrijiri. Subvenţia este plătită direct la domiciliu sau la spitalul relevant de către Ministerul Sănătăţii.


Cine o poate obţine
Ministerul Sănătăţii determină dacă primiţi o Subvenţie de îngrijire rezidenţială. Puteţi obţine o subvenţie de îngrijire rezidenţială în cazul în care:
    sînteți evaluat ca avînd nevoie de îngrijire rezidenţială pe termen lung într-un spital sau azil de odihnă
    aveţi nevoie de această grijă pentru o perioadă de timp nedeterminată
    odihna la un spital sau acasă este aprobată
    sînteţi în vîrstă de 65 de ani sau mai mare (dacă aveți 50-64 de ani, se aplică alte condiţii, deci vă rugăm să ne contactaţi).
De asemenea, depinde de:
    cît de mult dumneavoastră şi soţul sau partenerul dumneavoastră cîştigați
    orice bani sau bunuri pe care dumneavoastră și partenerul dumneavoastră le dețineți.
Dacă obţineţi un beneficiu sau o pensie, cea mai mare parte merge la spital sau la odihna la domiciliu pentru a ajuta la plata pentru îngrijirea dumneavoastră. Dumneavoastră păstraţi o alocaţie personală.

Dacă doriţi mai multe informaţii citiţi:
Subvenţie de îngrijire rezidenţială.
Abrogarea taxei cadou.
Atunci cînd modificările aduse taxei cadou au fost introduse la 1 octombrie 2011 au existat unele întrebări mai specifice despre acest cadou şi fondurile familiei incluse în formularul de cerere de Evaluare a Mijloacelor Financiare pentru Subvenția de Îngrijire Rezidenţială.


Cum puteți aplica
Veţi avea nevoie să contactați un evaluator al necesităților în zona dumneavoastră.
Pentru a afla pe cine să contactaţi, puteţi:
    telefona la Unitatea Subvenţiei Rezidențiale, la 0800 999 727
    accesa site-ul Ministerului Sănătăţii
http://www.health.gov


Sarcina și nașterea
In Noua Zeelandă, majoritatea serviciilor de maternitate sînt gratuite pentru femeile care sînt cetăţeni din Noua Zeelandă sau care dețin o viză de rezident permanent pentru doi ani. Pot exista unele taxe pentru ecografii, antenatale sau seminare de educație referitor la naştere şi orice teste efectuate de un laborator privat.


Sarcina
Serviciile de maternitate şi naştere în Noua Zeelandă sînt bazate pe comunitate. Atunci cînd o sarcină este confirmată, unei femei îi este atribuit un îngrijitor de maternitate (LMC), care este de obicei o moaşă sau medicul de familie. Un specialist obstetrician poate fi, de asemenea, LMC unei femei. În primele 12 săptămîni ale sarcinii, un medic de familie poate oferi asistenţă, chiar dacă acesta nu este LMC oficial.
O listă a  Îngrijitorilor de maternitate în orice zonă din Noua Zeelandă poate fi obţinută, apelînd următorul număr de telefon gratuit, Tel: 0800 686 223. Aproximativ 75 la sută din femei au ales să aibă o moașă ca LMC al lor.
Odată ce un LMC a fost ales, o formă de înregistrare dintre femeie cu LMC este semnată. LMC ales poate fi schimbat în orice moment. Ei, sau înlocuitorii lor, sînt disponibili pentru consiliere ori de cîte ori este nevoie, şi pot fi contactați 24 de ore pe zi.
LMC este responsabil pentru organizarea îngrijirii femeii de maternitate pînă la şase săptămîni după naştere. Ei oferă o mare parte personal, cu toate că îngrijirea altor profesionişti din domeniul medical este inclusă, după caz. Ei oferă, de asemenea, informaţii şi sfaturi pentru a ajuta cu mai multe decizii care trebuie să fie efectuate în timpul unei sarcini. Informaţiile pot fi furnizate referitor la nutriție, exerciții fizice, fumat și băut în timpul sarcinii, travaliului şi naşterii, ameliorarea durerii, alăptare, imunizare, servicii comunitare şi îngrijirea unui copil.

Persoane de contact şi resurse utile
    Ministerul Sănătăţii din Noua Zeelandă
    Muncă şi Venituri -informaţii cu privire la prestaţiile de securitate socială
Sarcină și Naștere
    Departamentul Muncii din Noua Zeelandă - informaţii privind drepturile de maternitate
    Colegiul de Moaşe din Noua Zeelandă.


Sistemul de securitate socială
Securitate socială

Sistemul de securitate socială este în mare măsură cu caracter necontributiv în Noua Zeelandă, şi din punct de vedere oficial, nici angajaţii, și nici angajatorii nu fac vreo contribuţie.
În realitate, însă, angajaţii şi persoanele care desfăşoară activităţi independente trebuie să contribuie la Corporația de Compensații pentru Accidente (ACC), care prevede despăgubiri în cazul unui accident, fie la locul de muncă sau în altă parte. Contribuţiile ACC sînt deduse din salarii, de obicei, prin intermediul sistemului plătește îndată cum cîștigi (PAYE), la rata de 1.20 dolari per 100 dolari din cîştiguri pînă la o limită de cîştiguri de 85.795 dolari (cifrele şi tarifele sînt, de obicei, revizuite anual).
Este important de menționat, totuşi, că primirea oricăror prestații guvernamentale, care sînt denumite colectiv "transferuri ale guvernului", nu este condiţionată de cei care au contribuit la sistem. Prestaţii de şomaj şi de boală, de exemplu, sînt disponibile pentru toți neo-zeelandezii şi rezidenţii permanenţi, indiferent de istoria lor referitor la ocuparea forţei de muncă, deşi pot exista şi alte criterii de eligibilitate şi testare a mijloacelor.


Eligibilitate
Cetăţenii, rezidenţii permanenţi şi lucrătorii străini angajaţi temporar în Noua Zeelandă sînt acoperiți de asigurări sociale, fără a fi necesar să facă vreo contribuţie la asigurările sociale. (Ei trebuie, totuşi, să facă contribuții la sistemul ACC).
Beneficiile sînt plătite în mod normal numai după o perioadă minimă de şedere, de exemplu, indemnizaţia de şomaj este disponibilă numai după ce aţi trăit în Noua Zeelandă timp de doi ani, şi prestațiile de pensionare (pensia de stat) necesită de obicei o perioadă de zece ani de şedere. Cu toate acestea, Noua Zeelandă are acorduri reciproce cu anumite ţări (inclusiv Australia, Canada, Danemarca, Grecia, Guernsey, Irlanda, Jersey, Ţările de Jos şi Regatul Unit), conform cărora, persoanele care migrează din aceste ţări pot aplica pentru prestaţii de securitate socială în Noua Zeelandă în momentul în care obțin permisul de reședință permanentă.
Este important să reţineţi că un acord reciproc vă oferă dreptul să aplicați numai pentru prestaţii, dacă prestaţia este plătită sau nu, poate depinde de alte criterii. Nu toţi rezidenţii sînt eligibili pentru toate prestațiile, astfel diferite "teste" (de exemplu, veniturile şi alte mijloace) pot fi utilizate pentru a stabili dacă sînteţi eligibil sau nu.
Pentru mai multe informaţii, contactați Biroul Naţional al Muncii şi Veniturilor, Nivel 8, Clădirea de Stat Bowen, Strada Bowen, Codul Poștal 12-136, Wellington (telefon gratuit 0800-559 009 sau 09 - 916 0300, www.workandincome.govt.nz).


Prestații
Prestaţiile de securitate socială sînt plătite (dacă este cazul) la o rată fixă, indiferent de venitul dumneavoastră anterior. Prestațiile sînt impozabile (presupunînd că cîştigați suficient pentru a plăti impozitele) şi Departamentul de Asistenţă Socială deduce impozitul datorat (dacă este cazul) înainte de a plăti prestațiile. Dacă primiţi o prestație pentru prima dată şi nu sînteți înregistrat pentru taxe, trebuie să contactaţi biroul local IRD, care va elibera un număr IRD. Acest lucru este cerut de Muncă şi Venituri, cu scopul de a deduce taxele fiscale, înainte de a plăti prestaţiile dumneavoastră. Cei care nu primesc nici un alt venit decît prestaţiile, vor primi un cod fiscal 'M'.

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.