STUDII ÎN IRLANDA

 

 


 

 

Educația preșcolară și îngrijirea copiilor


Educația devreme a copilului
Educația devreme reprezintă, în general educația înainte de începerea oficială de școlarizare sau înainte de vîrsta la care copiii, în general, trebuie să meargă la școală. Acesta acoperă perioada de la naștere pînă la 6 ani. Legislația privind frecventarea școlii cere copiilor să fie la școală (sau să primească o educație) de la vîrsta de 6 ani. În practică, aproape toți copiii de 5 ani și cei de aproximativ 4 ani și jumătate frecventează, de fapt, școlile primare. Serviciile de educație devreme a copiilor include clase pentru copii în școlile primare și o gamă largă de servicii de îngrijire a copiilor și servicii preșcolare.


Schema educației și îngrijirii devreme a copiilor (ECCE)
Schema educației și îngrijirii devreme a copiilor (ECCE)  prevede pentru un an de îngrijire devreme liberă și educație pentru copiii de vîrstă preșcolară. În general, sumele prevăd de la 3 ore pe zi, 5 zile pe săptămînă peste 38 de săptămîni pe an pentru copiii înscriși în centrele de zi. Copiii înscriși în serviciile de îngrijire a copiilor primesc 2 ore și 15 minute pe zi pe o perioadă de 50 săptămîni.
Sistemul ECCE este administrat de Departamentul de Copii și de problemele tineretului


Clase de copii în școala primară
Există o alocare specială de finanțare a școlilor naționale pentru a ajuta la cumpărarea echipamentelor și materialelor pentru copiii claselor primare. Suma depinde de numerele în cauză, pînă la un maxim de 1,904.61 €.


Începerea devreme
Programul de începere devreme a educației  își propune să elimine dezavantajul educațional prin care vizează copiii, care sînt la risc de a nu ajunge la potențialul lor în cadrul sistemului de învățămînt. Acesta este un sistem de intervenție preventiv de un an oferit copiilor preșcolari (de la 3 la 4 ani), în unele școli din spațiile defavorizate.


Politica Guvernului privind educația devreme
Cartea Albă privind educația devreme a copilăriei "pregătit să învăț"  vizează copiii de pînă la 6 ani. Acesta stabilește obiectivul de bază al educației devreme în "sprijinirea dezvoltării și realizării educaționale a copiilor prin educație devreme de înaltă calitate, cu atenție deosebită a grupurilor vizate pe a celor dezavantajați și celor cu nevoi speciale".


Aceasta stabilește o serie de principii îndrumătoare:
    Calitatea va sprijini toate aspectele legate de furnizarea educație devreme.
    Statul se va baza pe prevederea existentă și pot folosi cadrul de reglementare existent, în cazul în care este posibil.
    Implementarea va fi efectuată pe o bază treptată, progresivă, pentru a permite tuturor participanților la sistem să se pregătească în mod adecvat pentru provocările viitoare.
    Progresul va fi realizat printr-un proces de consultare, dialog și parteneriat.

Schema educației și îngrijirii timpurii a copiilor (ECCE) prevede un an liber de îngrijire a copilăriei devreme și educație pentru copiii de vîrstă preșcolară. În general, copiii sînt eligibili pentru schema ECCE, dacă aceștia sînt cu vîrsta cuprinsă între 3 ani 2 luni și 4 ani 7 luni la data de 1 septembrie a anului cînd vor începe. Limita superioară de vîrstă poate fi prelungită în unele cazuri. Statul plătește o taxă de capitație pentru cei care frecventează centrele de zi și servicii de zi. În schimb, ele oferă un serviciu pre-școlară gratuit pentru toți copiii, în intervalul de vîrstă care se califică pentru un anumit număr de ore pe o perioadă prevăzută de săptămîni.
În general, copiii se califica numai pentru ECCE într-un an școlar. Cu toate acestea, un copil care a fost evaluat ca avînd un handicap poate fi în măsură să extindă anul pre-școlar peste 2 ani - a se vedea "Copii cu nevoi speciale" de mai jos.

 


Reguli


Eligibili în intervalul de vîrstă
În general, copiii sînt eligibili pentru schema ECCE, dacă aceștia sînt cu vîrsta cuprinsă între 3 ani 2 luni și 4 ani 7 luni la data de 1 septembrie a anului cînd vor începe. Acest lucru înseamnă că copiii născuți între 2 februarie 2007 și 30 iunie 2008 (ambele date sînt incluse) sînt eligibili pentru a lua parte în cadrul sistemului pentru anul școlar 2011/2012.
Pentru anul care începe în septembrie 2012, copiii născuți între 2 februarie 2008 și 30 iunie 2009 (ambele date sînt incluse), vor fi eligibili.


Scutiri de la limita de vîrstă
Dacă copilul dvs. este peste cerința de vîrsta din cauza nevoilor speciale de care poate fi capabil pentru a obține o derogare de la limita superioară de vîrsta pentru sistemul ECCE.  Ar trebui să scrieți la Departamentul de copii și problemelor de tineret prin care solicitați o derogare de la limita de vîrstă.
Dacă școala primară locală dumneavoastră impune ca vîrsta de intrare a copiilor să fie de peste 5 ani si 7 luni înainte de începerea școlii, puteți, de asemenea, aplica la Departamentul pentru o scutire de la limita superioară de vîrstă. Trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră pentru o derogare cît mai curînd posibil.


Servicii de zi
În cazul în care copilul dumneavoastră frecventează o normă întreagă sau jumătate de normă de servicii de zi, modelul normal pentru anul pre-școlar gratuit este de 2 ore și 15 minute pe zi mai mult de 50 de săptămîni. Dacă copilul dumneavoastră participă mai mult decît timpul inițial în fiecare zi, veți fi taxat pentru timpul suplimentar.
Pentru a facilita părinții ai căror copii merg la un serviciu complet sau parțial pentru doar 3 zile pe săptămînă, un astfel de serviciu poate opta pentru a oferi 3 zile libere de sesiuni pre-școlare de 3 ore 45 minute în fiecare săptămînă, mai mult de 50 de săptămîni.


Taxe
Nu se percep taxe părinților pentru creșă pentru serviciul de zi prevăzut în cadrul sistemului ECCE. Taxa de capitație de stat plătește creșa sau serviciul de zi pentru a oferi aceste ore ECCE. Cu toate acestea, în cazul în care copilul dumneavoastră participă la ore suplimentare, va trebui să plătiți pentru aceste ore suplimentare în mod normal.
Un serviciu poate solicita părinții pentru activități suplimentare. Cu toate acestea, trebuie să fie opționale și serviciul trebuie să furnizeze alte activități adecvate pentru copiii care nu iau parte la activitatea opțională care este taxată.


Cum aplicați
Pentru a obține un loc pentru copilul dumneavoastră, se aplică pentru participare într-o creșă sau centru de zi. Puteți obține o listă de servicii din orașul local al dvs. sau a Comitetului de Îngrijire a Copiilor (CCC).
Veți avea nevoie să oferiți copilului dumneavoastră numărul Serviciului Public Personal (PPS)  şi o copie a certificatului de naştere a copilului dvs.
    În cazul în care copilul dumneavoastră este peste limita de vîrstă, ca urmare a școlii primare locale a vîrstei, trebuie să includeți o scrisoare a directorului școlii, precizînd vîrstă de intrare și de înscriere a copiilor în școala lor.


Unde să aplicați
Pentru a găsi un furnizor de îngrijire a copiilor în apropierea dumneavoastră, contactați orașul dvs. local sau Comitetul de Sector de Îngrijire a Copiilor (CCC).
Programul de Începere Devreme
Programul de Începere Devreme este un sistem de intervenție preventiv, de un an, oferite în școlile selectate în regiunile dezavantajate desemnate. Obiectivul programului pre-școlar, care este gestionat, finanțat și evaluat de către Departamentul de Educație și Abilități, și are ca scop abordarea dezavantajului educațional prin care vizează copiii care sînt la risc de a nu ajunge la potențialul lor în cadrul sistemului școlar.
Programul pre-școlar de Începere Devreme a fost introdus în 1994 în 8 școli din regiunile defavorizate. Acesta a extins în următorul an la 40 de școli, iar cele 55 de clase de acum, din localități, pot îndeplini un total de 1650 de copii. O listă de școli din Programul de Începere Devreme este pe website-ul Departamentului de Educație și Abilități


Obiectivele Programului de Începere Devreme sînt:
    Pentru a pune în aplicare un program educațional care va spori dezvoltarea generală a copiilor mici și a preveni eșecul școlar
    Pentru a contracara efectele dezavantajul social.
    Rezultatele obținute de Programul de Începere Devreme sînt:
    Faptul că copiii implicați în program vor dezvolta încrederea în capacitatea lor de a învăța
    Faptul că copiii implicați în program vor dezvolta stilurile de învățare, care sînt conduse de un comportament motivat, organizat în mod corespunzător și independent
    Faptul că copiii implicați în program vor dezvolta abilitățile lor de limbă, cogniție socială și  personală în măsura în care aceștia să fie capabili să se adapteze cu ușurință la viața școlară în viitor
    Această metodă "învățare prin joc" abordată în program va fi pozitivă și plăcută pentru copiii implicați
    Faptul că părinții copiilor participanți vor să se implice activ în educația copiilor lor.


Cum funcționează Programul de Începere Devreme
Copii care frecventează programul de începere devreme sînt cazați în săli de clasă vacante în cadrul școlilor primare. Cadrele didactice și lucrătorii de îngrijire a copiilor în Începerea Devreme sînt membri ai personalului și se află sub supravegherea generală a consiliului de administrație și cadrului didactic. Începerea Devreme este privită ca o parte integrantă din școala primară și beneficiază de servicii manageriale și administrative ale școlii.
O unitate completă satisface pentru un total de 60 de copii, și o jumătate de unitate satisface 30. Fiecare profesor și lucrător de îngrijire a copiilor îngrijește 15 copii între orele 09.00 și 11.30 și altul 15 de la 12.00 - 14.30 în fiecare zi. O unitate completă de Începere Devreme este compusă din 2 profesori instruiți, 2 lucrători instruiți de îngrijire a copiilor și părinți voluntari. O jumătate de unitate a personalului de către un profesor calificat și un lucrător de îngrijire a copiilor instruit. Consiliul de administrație al școlii în care Începerea Devreme este stabilită, numește lucrătorii de îngrijire a copiilor și a directorului școlii al cadrelor didactice, atribuie de a lucra în Începerea Devreme.


Unde aplicați?
Departamentul de Educație și Abilități
Începerea Devreme a Unității Centrale Politice
Casa Hawkins
Strada Hawkins
Dublin 2
Tel:+353 (1) 674 3227

 

 

Învăţămînt primar şi post-primar


Înmatricularea la școala primară


Începerea Școlii
Majoritatea copiilor din Irlanda încep primul lor nivel de educație în școlile primare (numite, de asemenea, școli naționale), la vîrsta de 4 sau 5 ani. Din punct de vedere legal, copiii pot fi înmatriculați la școala primară de la vîrsta de 4 ani în sus și trebuie să fi început educația lor formală de la vîrsta de 6 ani.
Sectorul învățămîntului primar este format din diferite tipuri de școli primare, inclusiv școli confesionale, școli multi-confesionale, școli de limbă irlandeză (numite Gaelscoileanna), școli speciale și care beneficiază de ajutor de școli primare private. Educația în școlile primare de stat este gratuit. Costurile curente și de capital din școlile primare, inclusiv salariile cadrelor didactice sînt finanțate și completate în special de către Guvern și de contribuțiile locale.


Înmatricularea copilului la școala primară
Aveți posibilitatea să vă trimiteți copilul la școala primară aleasă de dumneavoastră, cu condiția să existe un loc disponibil pentru el. În cazul în care există un deficit de locuri, școala trebuie să acorde prioritate, pe baza de admitere sau cerințele lor de înscriere. Acest lucru este întocmit de către consiliul de administrație  și ar trebui să fie disponibil pentru dvs, la cerere. Puteți afla mai multe despre diferite tipuri de școli primare și a cerințelor de admitere.
Pentru a înscrie copilul dumneavoastră, ar trebui să verificați mai întîi lista de școli primare din zona dvs. Apoi, ar trebui să contactați școala aleasă de dumneavoastră pentru a vedea dacă există un loc disponibil. Școala aleasă de dumneavoastră vă poate plasa copilul pe o listă de așteptare sau ați putea avea nevoie să contactați alte școli pentru a găsi un loc.


La școală
Durata unei zile de școală în învățămîntul primar este de 5 ore și 40 minute. Aceasta include timpul de asamblare, prin apel nominal și pauze, care sînt, de obicei în jurul orei 11 și 12:30. Școlile primare pot reduce ziua de școala cu o oră pentru copiii în primii 2 ani la școala primară (denumită de obicei copii juniori și copii seniori) și în al treilea an la școala primară (de obicei numită clasa întîi).
În general, școlile primare trebuie să fie deschise minim 183 de zile în fiecare an școlar. Toate școlile trebuie să se închidă în lunile iulie și august.
În timp ce studenții nu trebuie să poarte uniformă în școala primară, multe școli (în consultare cu părinții) au introdus uniforme școlare. Verificați-vă școala referitor la cerințele impuse.
Directorul este responsabil de conducerea școlii. Fiecare clasă are un profesor de clasă care predă toate subiectele la clasa lor. În unele școli mai mici, profesorul are mai mult de o clasă. Ar putea fi alți profesori din școală, cum ar fi un profesor de sprijin al limbii.  pentru a ajuta să învețe limba engleză sau un profesor de sprijin de învățare pentru a ajuta copiii care au dificultăți cu curriculum-ul. Școlile își stabilesc propriile cerințe în ceea ce privește temele.
Copiii care încep școală pentru prima dată, vor fi în clasă copii juniori. Dacă copilul dumneavoastră a frecventat școala înainte, directorul, dvs. și profesorul clasei veți decide împreună în care clasă va fi inclus copilul dumneavoastră. Copiilor le este permis să repete un an din motive educaționale și în situații speciale.
În conformitate cu Legea Educației 1998  școala trebuie să prezinte rapoarte pentru fiecare copil, iar școala trebuie să le permită părinților să aibă acces la rezultate de școală ale copilului. Școlile țin, de obicei, o întîlnire  de părinte / profesor pe parcursul anului. Dacă sînteți preocupat de progresele copilului dumneavoastră, în orice etapă din cursul anului, puteți vorbi cu profesorul clasei.


Rezolvarea problemelor
Dacă copilul dumneavoastră are o problemă pe care nu puteți rezolva, aveți posibilitatea de a vorbi cu profesorul clasei. Dacă aceasta nu rezolvă problema puteți vorbi cu directorul școlii.

Dacă aveți o plîngere cu privire la un profesor sau referitoare la școală, primul pas este, de obicei, să vorbiți cu profesorul clasei. Apoi, în cazul în care plîngerea nu este rezolvată, vorbiți cu directorul scolii. Următorul pas este discuția cu președintele consiliului de administrație al școlii.
Dacă v-ați epuizat de procedura de reclamație a școlii și încă nu s-a îndeplinit, puteți face apel la Ombudsmanul pentru copii. Departamentul de Educație și Abilități nu are nici o putere legală de a investiga plîngerile individuale referitoare la școli sau pentru a instrui școlile să urmeze un curs special de direcție cu privire la plîngerile individuale.
Procedura de Contestație a Documentului DES (primare)  acoperă întreaga procedură de plîngeri în detaliu.


Tipuri de şcoală primară
Copiii care încep școala pot frecventa școlile naționale, care sînt ajutate de stat și nu percep taxe, sau pot frecventa una din numărul mic de școli primare private, care nu primesc nici o finanțare de stat și care percep taxe. Marea majoritate a copiilor frecventează școlile de stat care beneficiază de ajutor primar sau național.


Alegerea unei școli
Părinții au dreptul constituțional de a alege tipul de școală la care doresc să-și trimită copiii lor și au dreptul să-i educe acasă, dacă doresc.
Nu există absolut nici o cerință asupra școlilor să admită un anumit student. Școlile sînt obligate să publice cerințele lor de admitere.
Școlile sînt supuse aceluiași statut al legislației și cu cerințele constituționale privind religia.


Cerințele de admitere
Toate școlile primare sînt obligate să publice un plan școlar care descrie etosul lor, cerințele de admitere și obiectivele.
Cerințele de admitere a majorității școlilor primare este destul de simplă - ei oferă prioritate copiilor din localitatea lor, care, pentru școlile confesionale, sînt, de obicei din regiune. Problemele de admitere pot apărea în zonele în care extinderea școlii nu poate face față cu numere suplimentare. În cazul în care există o problemă de cazare, școala trebuie să acorde prioritate, în baza cerințelor de admitere, uneori numită o cerință de înscriere.


Taxe
Toți copiii din Irlanda au dreptul la educație primară gratuită și post-primară. Majoritatea școlilor primare sînt finanțate de stat, ceea ce înseamnă că nu va trebui să plătiți taxe anuale pentru educația copilului dumneavoastră.
În practică, însă, școlile, de multe ori au necesitatea de a strînge fonduri suplimentare pentru resurse adiționale, cum ar fi calculatoare, echipamente sportive sau de facilități îmbunătățite. Vi se poate cere să aduceți o contribuție sau să luați parte la strîngerea de fonduri pentru școală, dar participarea dumneavoastră la aceste activități trebuie să fie întotdeauna voluntare. Școlile finanțate de stat nu vă poate cere să faceți contribuții.
Dacă alegeți să vă trimiteți copilul la o școală privată, va trebui să plătiți taxe anuale. Acestea pot varia considerabil de la școală la școală. Luați legătura cu școala aleasă de dvs. pentru a solicita detalii cu privire la taxe și alte cheltuieli.


Cum aplicați
Luați legătura cu școala la care doriți să vă trimiteți copilul. Întrebați cerințele lor de admitere și verificați dacă trebuie să vă înregistrați numele copilului pe o listă de așteptare.
Înmatricularea la școala post-primară
Sectorul post-primar sau nivelul al doilea de educație ține cont de elevii cu vîrstele între 12 și 18 ani. Frecventare școlii este obligatorie pentru elevii sub 16 ani. Majoritatea copiilor încep școala post-primară la vîrsta de 12 sau 13 ani. Aceștia trebuie să aibă vîrsta de 12 ani de la data de 1 ianuarie a anului în care încep al doilea nivel de învățămînt, în scopul de a fi înmatriculați într-o școală post-primară.


Alegerea unei școli post-primare
În general, în majoritate zonelor rurale și provinciale, există o școală care este frecventată de toți elevii din acea zonă. Cu toate acestea, unii părinți și elevi, în special în centrele de populație mare, pot avea o alegere a școlii. Factorii care trebuie luați în considerare atunci cînd alegeți o școală includ:
    Cerințele de admitere: Acestea ar trebui să fie descrise în planul de școală, pe care școala este obligată să le publice
    Curriculum-ul: gama de subiecte oferită de școală
    Disciplină școlară: consiliul de administrație este obligat să elaboreze un cod de comportament pentru studenți
    Programele oferite: Certificatul de Junior și Certificatul de Juniori al Programului Școlar, an de tranziție, certificatul de absolvire stabilit, certificatul de absolvire aplicat, lăsarea certificatului profesional și alte programe pentru a sprijini dezvoltarea personală și socială
    Fluxul de studenți: Are școala "flux" de studenți? Fluxul de studenți înseamnă împărțirea lor în clase diferite pentru toate disciplinele din momentul în care încep școala secundară, pe baza evaluării cu privire la capacitatea lor de la școală.
    Evaluarea studenților ' progrese și feedback-ul pentru părinților și elevi: Verificarea progreselor a studenților ', feedback-ul la părinți, aranjamentele de întîlniri pentru părinte-profesor
    Facilități: Ce facilități ale studenților sînt prevăzute, de exemplu, o bibliotecă, acces la calculatoare, un laborator de limbă și facilități pentru masa de prînz, PE și de recreere.
    Servicii de suport: consilier de îndrumare, de sprijin de remediere pentru studenți, de îngrijire pastorală
    Activități extra-curriculare: sport, cluburi, dezbateri, etc.
    Alți factori, inclusiv etosul școlar (detaliile ar trebui să fie în planul școlar); studenții și implicarea părinților în viața de școală - dacă acesta are un consiliu de elev și / sau o asociație de părinți "

Înmatricularea copilului dumneavoastră la școală post-primară
Aveți posibilitatea să vă trimiteți copilul la școală post-primară aleasă de dvs., cu condiția să existe un loc disponibil. În cazul în care există o problemă de cazare, școala trebuie să acorde prioritate, pe baza cerințelor sale de înscriere. Acest lucru este întocmit de către consiliul de conducere și trebuie să fie disponibil la cererea dvs. În timp ce majoritatea școlilor post-primare sînt în măsura de a înscrie toți copiii care aplică, nu există nici o garanție automată a unui loc, în școala pe care o alegeți.
În scopul înscrierii copilului dvs., ar trebui să verificați mai întîi lista de școli post-primare din sectorul dvs. Apoi, trebuie să contactați școala aleasă de dvs. pentru a vedea dacă există un loc disponibil. Școala aleasă de dvs. posibilitatea vă poate plasa copilul pe o listă de așteptare sau ați putea avea nevoie să contactați alte școli pentru a găsi un loc.
Departamentul de Educație și Abilități a lansat o consultare cu privire la opțiunile de reglementare a înrolării școlare.


Începerea învățămîntului post-primar
Marea majoritate a școlilor post-primare nu percep taxe. Cu toate acestea, studenții trebuie să plătească pentru cărți și pentru taxele de examinare. În plus, există alte costuri, cum ar fi uniforma școală. Există sisteme de ajutor pentru familiile cu venituri mici pentru a face față cheltuielilor de școlarizare.
Al doilea nivel de educație constă din trei ani Junior Cycle, urmat de un ciclu superior de doi ani sau de trei ani. Certificatul de Juniori al Programului de examinare este făcut la sfîrșitul Ciclului de Juniori. În Ciclul Senior, există un program opțional de un de An de tranziție, urmat de o alegere de trei programe a certificatului de absolvire. Fiecare din aceste 3 programe a certificatului de absolvire – certificatul de absolvire stabilit, certificatul de absolvire aplicat și programul certificatului de absolvire profesional - este un program pe doi ani. Anumiți elevi sînt prevăzuți cu o scutire din partea Irlandei. În anumite circumstanțe specifice, studenților li se poate permite să repete un an, așa cum este descris în circularul M2/95 Repetînd un an la nivel post-primar.


Alte aspecte ale învățămîntului post-primar includ:
• Aranjamente speciale de învățămînt pentru Călătorii
• Resurse pentru nevorbitorii de limbă engleză
• Opțiunile dvs. Atunci cînd părăsiți școala
Tipuri de şcoală post-primară


Există un număr de diferite tipuri de școală post-primară în sistemul de învățămînt irlandez, care permite o măsură de alegere pentru părinți. Sectorul nivelului secundar cuprinde școli secundare de voluntariat, școli comunale și școli de cultură generală, care sînt, în general, confesionale (de exemplu, romano-catolice sau protestante). Școlile profesionale și colegiile comunitare sînt non-confesionale.


Școlile secundare voluntare
Școlile secundare voluntare sînt în proprietate privată și gestionate. Acestea sînt sub tutela comunităților religioase, placi de guvernatori sau de persoane fizice. Școlile secundare voluntare pot fi cu taxă sau fără taxă. Școlile cu taxă nu sînt eligibile pentru finanțarea guvernamentală pentru a ajuta cu cheltuielile administrative. Școlile fără taxă care participă la sistemul de educație gratuit obțin o serie de granturi și subvenții din partea statului. În trecut, școlile secundare de voluntariat ofereau o educație academică, dar sporită, ele ofereau o gamă largă de subiecte academice, practice și profesionale.
Școli profesionale și colegii comunitare
Școlile profesionale și colegiile comunitare sînt deținute de către comitetele locale învățămîntul profesional (VECs). Consiliile de management pentru aceste școli sînt sub-comitetele VEC. Componența consiliilor include reprezentanți VEC și reprezentanți și părinți, cadrelor didactice și reprezentanților comunităților. Școlile profesionale și colegiile comunitare sînt în mare parte finanțate de către Departamentul de Educație și Abilități. Inițial, aceste școli au fost orientate spre asigurarea unui învățămînt tehnic și dezvoltarea abilităților manuale. Astăzi, ele oferă, în general, o gamă largă de subiecte atît academice cît și practice. Școlile profesionale sînt, de asemenea, principalii furnizori de educație a adulților și de cursuri de comunitate educațională.
Școli comunitare și școli de cultură generală
Școlile comunitare și cele de cultură generală au fost stabilite în anii 1960 pentru a oferi un curriculum larg pentru toți tinerii într-o comunitate. Multe dintre aceste școli au fost stabilite ca rezultat al fuziunii de școli voluntare liceale și profesionale. Ele oferă o gamă largă de subiecte atît academice cît și profesionale. Ele sînt gestionate de către consiliile de gestionare, care sînt reprezentante de interese locale. Școlile sînt finanțate în întregime de către Departamentul de Educație și Abilități.


Cerințele de admitere
Consiliul de administrație al fiecărei școli trebuie să elaboreze propriile cerințe de admitere și pună aceste informații la dispoziția părinților. Părinții trebuie să știe criteriile utilizate în selectarea sau de respingere înmatriculării copiilor. Școlilor le sînt permise de a urma filosofia lor religioasă și educațională în elaborarea cerințelor de admitere. Ele nu pot refuza toate acestea, admiterea unui student cu excepția în cazul în care refuzul este în conformitate cerințele lor, și nu face discriminări în cadrul Actelor de Egalitate a Statutului 2000-2008.


Planul de școală
Consiliului de administrație trebuie să prezinte un plan de școală. Acesta stabilește viziunea pe termen lung al școlii, obiectivele sale și planuri de acțiune, precum și cerințele și procedurile sale. Acesta include informații cu privire la curriculum-ul școlii, resurse și facilități, precum și oportunități pentru studenți și alții care participă în comunitatea școlară. Acesta, de asemenea, ar trebui să conțină obiectivele școlii cu privire la egalitatea de acces, frecventarea la școală și prevederi pentru studenții cu dizabilități sau care au alte nevoi educaționale speciale.


Școlile fără taxă (non-taxă)
Majoritatea școlilor post-primare, în Irlanda nu percep taxe. Non-taxă de voluntariat a școlilor secundare primesc subvenții de la Departamentul de Educație și Abilități pentru a ajuta cu cheltuielile lor de funcționare. Subvențiile se bazează pe numărul de elevi care frecventează școala. Unele școli secundare de voluntariat sînt cu taxă, dar majoritatea participă la sistemul de învățămînt gratuit. Acest lucru înseamnă că beneficiază de alocații de stat suplimentare și subvenții de capitație. Școlile comunitare și școlile de cultură generală și școlile profesionale sînt toate finanțate pe baza unui buget anual.

Școlile cu taxă
Există un număr școlile secundare cu taxă. Școlile cu taxă nu primesc nicio subvenție de stat pentru costurile de funcționare, deși statul plătește salariile tuturor cadrelor didactice care lucrează în școli recunoscute. Taxele sînt stabilite în fiecare an de către consiliul de administrație al școlii, supuse aprobării de către organul de conducere.


Costurile școlii
Chiar și studenții care frecventează școlile fără taxă trebuie să plătească pentru cărți și taxele de examinare. În plus, există alte costuri, cum ar fi uniformă școală. Există diferite scheme pentru a ajuta familiile cu venituri mici care nu fac față cheltuielilor de școlarizare.


Cum aplicați
Pentru informații suplimentare cu privire la admiterea și cerințele de școlarizare pentru școlile post-primare din zona dumneavoastră, accesați list of post-primary schools in your area disponibil pe website-ul Departamentului de Educație și Abilități. Apoi, ar trebui să contactați școala post-primară aleasă de dumneavoastră.


Unde aplicați?
Mai multe informații privind tipurile de școli post-primare este disponibil la:
Departamentul de Educație și Abilități
Strada Marlborough
Dublin 1
Irlanda
Tel:+353 1 889 6400
Local:1890 402 040
Pagina de start: http://www.education.ie
E-mail: info@education.gov.ie


Înscrierea copilului dumneavoastră la școala secundară
Irlandez secundar (de asemenea, cunoscut sub numele de post-primar) ciclu de școlarizare este, în general, de 5 sau 6 ani. Copiii își încep studiile liceale în jurul valorii de vîrsta de 12 ani și absolvesc în jurul vîrstei de 17 sau 18 ani, avînd date două examene de stat în perioada respectivă.
Fie că sînteți veniți în Irlanda pentru prima dată, fie vă reîntoarceți după o absență, puteți găsi sistemul de învățămînt irlandez foarte bine focalizat. Cu toate acestea, o mulțime de modificări și îmbunătățiri au fost aduse la sistemul de învățămînt în ultimii ani și o gamă mult mai mare de opțiuni este acum deschisă pentru studenți, mai mult decît în trecut.

Majoritatea școlilor oferă studenților posibilitatea unui an de tranziție  după ce au terminat primii 3 ani de învățămînt secundar. Acest lucru permite elevilor să exploreze interesele non-academice, indiferent dacă acestea sînt sociale, creative sau legate de lumea afacerilor. Acesta le oferă o șansa de a privi în jur și să se maturizeze înainte de a trece în ciclul superior, care îi va conduce într-un final la certificatului de absolvire.


Anul școlar
Primul an de liceu irlandez se întinde de la prima săptămînă din septembrie la prima săptămînă din iunie. Dacă copilul dumneavoastră merge la un certificat de clasă Junior sau de un certificat de clasă lăsînd, totuși, aceștia nu vor termina mai tîrziu pînă în luna iunie, astfel ei își vor lua examenele la acel moment.


Sistemul de puncte
Dacă copilul dumneavoastră dorește să meargă la universitate sau o altă instituție de nivelul al treilea, aceștia vor trebui să înscrie destule puncte în examenele din certificatului de absolvire. Ei vor primi puncte pentru 6 cele mai bune note pe care le primesc cu cele mai înalte puncte urmînd cu un A1 într-o lucrare la nivelul Onoruri. Cei mai mulți studenți i-au 7 subiecte în Certificatul de Absolvire.
Punctele care au nevoie pentru al treilea nivel de cursuri va depinde de subiectul pe care doresc să-l studieze. Dacă sînt interesați de unul dintre cursurile foarte competitive, cum ar fi Medicina Veterinară, Stomatologia sau Dreptul, ei vor trebui să înscrie mai mult de 500 de puncte la examene lor. Numărul maxim de puncte este de 600.

 


Educația în școlile de stat de nivelul al doilea este gratuită.

Taxele percepute de școlile secundare private poate varia considerabil. Va trebui să consultați fiecare școală.
Indiferent de școală pe care o alegeți, va trebui să plătiți pentru cărțile școlare și, după caz, uniforme școlare. De obicei, va trebui, de asemenea, să plătiți pentru activitățile extra-curriculare.


Cum aplicați
Aplicați direct la școala de care sînteți interesat, cît mai curînd posibil. Întrebați despre cerințele lor de admitere. Unii vor avea liste de așteptare și, în cazul în care s-au dezvoltat legături cu o școală primară particulară, ei pot favoriza copiii care vin din școală. Unele școli pot cere copilului dumneavoastră să susțină un examen de admitere, pentru care se va percepe o taxă.
Există cîteva organizații care vor asigura să plaseze un copil într-un liceu irlandez pentru o taxă.

 


Învăţămînt de nivelul III


Înscrierea la colegiu
Cînd ajungeți la absolvirea școlii puteți intenționa să începeți să lucrați sau puteți planifica să mergeți la colegiu. Mulți tineri merg spre educația de nivelul trei sau mai mare după ce au obținut certificatul de absolvire. Unii oameni lucrează pentru un număr de ani și apoi merg la colegiu în calitate de studenți maturi. Dacă nu sînteți de naționalitate irlandeză sau locuiți în afara Irlandei puteți găsi informații în documentul privind Mutarea în Irlanda pentru studii superioare.


Aplicarea la colegiu
Aveți nevoie să verificați procedurile de solicitare pentru colegiul de nivelul trei  înainte de a începe ultimul an la școală.


Plătirea colegiului
Trebuie să verificați dacă aveți să plătiți Taxe pentru cursurile de la colegiul dvs.  Majoritatea studenților care fac cursuri universitare nu trebuie să plătească taxele. Dacă trebuie să plătiți taxele pe care le puteți slicita la scutirea de impozit pe comisioane  pentru cele mai multe cursuri de învățămînt superior.
Site-ul studentfinance.ie are informații despre întreaga gamă de subvenții și sprijin disponibil.


Informații suplimentare
Atunci cînd alegeți un curs de colegiu, este important să aflați cît mai multe informații despre cursul și colegiul pe care doriți să-l frecventați. Există o listă de site-uri a  instituțiilor de învățămînt superior din Irlanda pe site-ul studentfinance.ie


Instituțiile de învățămînt de nivelul III
O gamă largă de instituții din Irlanda oferă educație de nivelul al treilea. Sectorul universitar, sectorul tehnologic și colegiile de învățămînt sînt finanțate în mod substanțial de către stat. În plus, există un număr de colegii private independente.
Autoritatea Învățămîntului Superior este agenția statutară responsabilă pentru finanțarea universităților, instituțiilor de tehnologie și a altor instituții de învățămînt superior. Ea are un rol consultativ în ceea ce privește întregul sector de educație de al treilea nivel.


Sectorul Universitar
Universitățile din Irlanda sînt finanțate de stat, dar acestea sînt în general autonome. Există 7 universități din Irlanda. Acestea includ:
 Universitatea Națională din Irlanda (NUI), care este umbrela universității care acoperă Colegiul Universitar Dublin (UCD) , Colegiul Universitar Galway (UCG) , Colegiul Universitar Cork (UCC), și Colegiul St Patrick în Maynooth.
    Universitatea din Dublin, care este, în general, cunoscută sub numele de Colegiul Trinity Dublin (TCD)
    Universitatea din Limerick (UL)
    Universitatea din orașul Dublin (DCU)
Sectorul tehnologic
Sectorul tehnologic include instituții de tehnologie care oferă programe de educație și formare profesională în domenii precum afaceri, știință, inginerie, lingvistică și muzică la certificat, diplomă și niveluri de grad.

Colegii de învățămînt
Mai multe colegii de educație în Irlanda oferă formare profesională de specialitate pentru profesori de școală primară. Acestea oferă o licență de 3 ani de gradul de educație și de o diplomă de studii postuniversitare de 18 luni. În general profesorii post-primari, fac un grad primar, urmată de o diplomă de studii postuniversitare. Puteți găsi mai multe informații în documentul privind calificările cadrelor didactice.


Alte colegii
În plus față de colegiile finanțate de stat, un număr de taxe de nivelul al treilea de instituții de învățămînt oferă cursuri, în principal în formarea profesională de specialitate și de afaceri. Unele dintre aceste colegii sînt legate de universități sau asociații profesionale și calificările lor ar putea fi acreditate în consecință - a se vedea mai jos.


Cum să aplicați
Dacă vă gîndiți să mergeți la colegiu, puteți căuta pe site-ul Qualifax pentru detalii cu privire la cursuri. În general, cererile pentru cursurile de licență în Irlanda sînt realizate prin intermediul Oficiului Central de Înscrieri (CAO).
Dacă credeți că ați putea beneficia de o subvenție, veți găsi informații privind sistemele de alocații de întreținere pentru studenți la cursurile de nivelul trei  și subvenții și fonduri disponibile pentru studenții maturi.


Unde să aplicați
Puteți găsi datele de contact pentru instituțiile de învățămînt de nivelul al treilea pe site-ul CAO.


Studii postuniversitare
Trebuie să luați în considerare ce fel de studii postuniversitare doriți să le faceți, care sînt cele mai potrivite cursurile pentru dvs. și cariera dvs. și ce costuri sînt implicate. Studiile postuniversitare pot fi, fie un curs de predare sau de cercetare și, în general, se încadrează în una din următoarele categorii:
    Diploma de studii postuniversitare: Deseori, acesta este un curs profesional, legat de profesii, cum ar fi de predare sau de bibliotecar. Subiectul poate să difere de gradul primar. În unele cazuri, este posibil să se "transforme" o diplomă într-un master.
    masterat: Acest lucru poate fi fie un curs predat sau bazat pe cercetare. Acesta durează 1-2 ani și implică, de obicei, lucru desigur și o teză. Uneori este posibil de a converti un masterat într-un doctorat (PhD).
    Doctorat (PhD): Acesta este un doctorat pentru o teză bazată pe cercetare. Este nevoie de studiu cel puțin 3 ani și trebuie să fie o contribuție originală la cunoaștere.
Finanțarea de studii postuniversitare


În general, va trebui să plătiți taxe pentru cursuri postuniversitare. Dacă aveți o subvenție de nivelul al treilea pentru cursul dvs. de licență, puteți beneficia de o subvenție pentru studii postuniversitare în Irlanda, inclusiv Irlanda de Nord.

Există diferite surse de finanțare pentru absolvenții de studii universitare. Uneori, sprijinul financiar este disponibil de la universitatea care exercită un curs postuniversitar; uneori, trebuie să aplicați la un organ extern. O serie de organe de cercetare furnizează finanțare pentru cercetare postuniversitare în Irlanda, inclusiv Consiliul de Cercetare irlandez pentru științele umaniste și sociale, Consiliul de Cercetări irlandez pentru Știință, Inginerie și Tehnologie  și Fundația de Știință din Irlanda.


Aplicații și informații suplimentare
Pentru cursuri postuniversitare, în general, puteți aplica direct la universitate sau la colegiu. Puteți găsi informații despre cursurile postuniversitare și aplicații de la biroul de cariere în colegiu sau universitatea dvs. Dacă aplicați pentru cursuri postuniversitare in Marea Britanie. Aveți posibilitatea să aplicați on-line la anumite universități și colegii.


Cerințele procedurilor de admitere la colegiile de nivelul al treilea
Aplicați pentru aproape toate cursurile de licență cu normă întreagă prin intermediul Oficiului Central de Înscrieri (CAO).
CAO oferă un pachet de aplicații cu un ghid care listează toate cursurile oferite și oferă informații despre cum să se aplice.


Unde să aplicați
Oficiul Central de Aplicații
Turnul Casă
Strada Eglinton
Galway
Irlanda
Program de vizitare: Ore de consultații 9:30-17:15
Tel:+353 (0)91 509 800
Fax:+353 (0)91 562 344
Pagina de Start: http://www.cao.ie

 


Venirea în Irlanda pentru a studia


Școli cu Limba Engleză ca o limbă străină
Irlanda este o destinație populara pentru cei interesați în studierea limbii engleze. Există multe școli și cursuri disponibile în întreaga țară care se ocupă de toată lumea de la directori de afaceri și studenții care doresc să își îmbunătățească competențele lingvistice în limba engleză, la cei care doresc să învețe cum să predea engleza ca limbă străină.

Majoritate școlilor din Irlanda a limbii engleze ca o limbă străină (EFL), sînt administrate privat și oferă studenților un pachet complet de școlarizare, acomodare și de activități extra-curriculare. Majoritatea școlilor oferă programe de pregătire pentru majoritate examenelor de limbă engleză, cum ar fi TOEFL, IELTS, Cambridge, RSA, Oxford și Collegoil Trinity (Londra). TEFL (Predarea limbii engleze ca o limbă străina) programe sînt, de asemenea, disponibile la mai multe școli private și un număr de universități.


Consiliul consultativ pentru școli de limbă engleză
Este important să se asigure că există standarde înalte în întregul sector al EFL și că cursurile EFL în școlile din Irlanda sînt comparabile cu alte cursuri internaționale. Departamentul de Educație și Abilități a dat Consiliului consultativ pentru școli de limbă engleză (ACELS) responsabilitatea pentru monitorizarea sectorului EFL.
Consiliul conduce un sistem de control / de recunoaștere, ceea ce duce la recunoașterea școlii de către Departamentul de Educație și Abilități. Lista de școli și organizații EFL recunoscute în Irlanda  este publicată pe o bază anuală și este disponibilă pe site-ul ACELS. ACELS este, de asemenea, implicat în recunoașterea de predare a limbii engleze ca limbă străină (TEFL), cursuri precum și dezvoltarea de materiale și examinarea studenților de peste mări.


Cursuri TEFL
Scopul cursurilor TEFL este de a familiariza candidații cu practicile curente în predarea limbii engleze ca limbă străină. Cursurile, de asemenea, instruiesc modul în care candidații să construiască și să învețe o serie de lecții corespunzătoare la nivelul și nevoile care învață limbi străine. Cursuri TEFL sînt conduse în multe școli private și într-un număr de universități. Acestea variază de la cursuri introductive de bază, la cursuri concepute pentru a pregăti candidați pentru locul de muncă (de exemplu, 100 de ore sau mai mult). Mai în detaliu, cursurile TEFL destinate profesioniștilor interesați în dezvoltarea profesională continuă, de asemenea, disponibile de la ambele școli private și universități.


Cum să aplicați
Organizațiile EFL care solicită recunoașterea de la Departamentul de Educație și Abilități trebuie să trimită o cerere pentru ACELS înainte de data limită înscrisă. Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o taxă corespunzătoare și trei copii de broșuri tipărite în limba engleză organizației, precum și orice altă limbă utilizată. Broșurile ar trebui să conțină informații complete rezonabile cu privire la organizarea, de exemplu, natura și domeniul de aplicare al cursurilor oferite, cazare și taxele care urmează să fie percepute.


Unde aplicați
Consiliul irlandez pentru studenți internaționali
41 Morehampton Road
Donnybrook
Dublin 4
Irlanda

Tel:+353 (0)1 6605233
Fax:+353 (0)1 6682320
Pagina de Start: http://www.icosirl.ie
E-mail: office@icosirl.ie
Consiliul Consultativ pentru școli de limbă engleză
Locul  Leeson44
Dublin
Irlanda
Tel:+353 (0)1 6767374
Fax:+353 (0)1 6763321
Pagina de Start: http://www.acels.ie
E-mail: info@acels.ie

Departamentul de Educație și Abilități
Unitatea de comunicații / Presă și Biroul de Informații
Strada Marlborough
Dublin 1
Irlanda

Tel:+353 (0)1 8892388
Fax:+353 (0)1 8786712
Pagina de Start: http://www.education.ie
E-mail: info@education.gov.ie

    MEI-RELSA
Strada Lower Pembroke 1
Dublin
Irlanda

Tel:+353 (0)1 6180910
Fax:+353 (0)1 6180909
Pagina de Start: http://www.mei.ie
E-mail: info@mei.ie

Asociația Internațională a Profesorilor de limba engleza ca limba straina
Kingsdown Chambers3
Whitstable
Kent CT5 2FL
Marea Britanie
Necunoscut
Marea Britanie

Tel:+44 (0)0 11227276528
Fax:+44 (0)0 11227274415
Pagina de Start: http://www.iatefl.org
E-mail: generalenquiries@iatefl.org

    Examinări Limitate TIE
Strada Lower Leeson45
Dublin 2
Irlanda

Tel:+353 (0)1 662 5991
Pagina de Start: http://www.tie.ie
E-mail: info@tie.ie

Vize pentru studenţi străini

Călătoriți în Irlanda pentru studii
Cetățenii din anumite țări care doresc să urmeze un curs de studiu în Irlanda trebuie să se aplice pentru o viză pentru a intra în Irlanda înainte de a călători aici. Informații cu privire la cei care nu au nevoie de o viză de intrare este disponibil în documentul: cerințele de viză pentru a intra Irlanda.
Începînd cu 1 ianuarie 2011 au intervenit schimbări în sistemul de imigrare pentru studenții non-SEE . Dacă sînteți un cetățean non-SEE care vine să studieze în Irlanda, trebuie să fiți înscris la un curs cu normă întreagă în cadrul Programului Degree  sau Limba și non-programul Degree. Puteți afla mai multe în documentul  cu privire la normele de imigrare pentru studenții non-SEE .
Va trebui să furnizați următoarele cu cererea de viză a dumneavoastră. (Vă rugăm să rețineți, documentele originale sînt necesare și trebuie să fie în limba engleză sau însoțite de o traducere legalizata):
    Scrisoare de acceptare de la o școală recunoscută / colegiu / universitate din Irlanda, care să confirme că ați fost acceptat pe un ciclu de studii. Acest curs de studiu trebuie să fie cu normă întreagă (cu o durată de un an academic) și au un minim de 15 ore pe timp de studiu pe săptămînă.
    Dovezi de capacitatea academică a dumneavoastră să urmeze cursul ales prin intermediul limbii engleze (dacă nu este un curs de limba engleză).
    Dovada că taxele pentru curs au fost plătite în întregime.
    Dovezi că aveți suficiente fonduri (7.000 €) pentru a vă menține în prima parte a șederii dvs.
    Dovada că dvs. sau un sponsor să aibă acces la cel puțin 7.000 € pentru fiecare an ulterior de studiile, în plus față de taxele de curs pentru fiecare din acei ani.
    Dovezi că aveți asigurare medicală privată
    O explicație cu privire la orice lacune în istoria voastră de învățămînt
    Confirmarea că intenționați să vă întoarceți în țara dumneavoastră de ședere permanentă atunci cînd părăsiți Irlanda.


Nu uitați, acordarea vizei de student pentru a studia în Irlanda nu conferă dreptul automat a nimănui de a se alătura sau a vă în Irlanda (indiferent dacă acestea este o ruda sau nu).
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să contacteze Ambasada Irlandei în București responsabilă pentru Republica Moldova,: Ambasada Irlandei, Strada Buzești, nr. 50 - 52, Etaj 3 Sector 1, București 011015, România, Telefon: 00 40 21 3102131 / 141; Fax : 00 40 21 311 2285; Website-ul:www.embassyofireland.ro


Permisiunea de a rămîne
Elevii dintr-o țară non-SEE care au intenția de a studia în Irlanda pentru o perioadă mai mare de 3 luni trebuie să se înregistreze, după ce sosesc, cu ofițerul de pentru districtul în care trăiesc (Garda Biroului Național de Imigrare dacă locuiți în Dublin). Pașaportul va fi avizat cu condițiile și perioada de timp pentru care au permisiunea să rămînă. Începînd cu 1 aprilie 2011 aceștia trebuie să aibă 3.000 €, atunci cînd se înregistrează pentru prima dată. Informații cu privire la documentația elevilor, impune atunci cînd aplică pentru permisiune, sînt disponibile pe  Website-ul al Naturalizării Irlandeze și Serviciului de Imigrație (INIS) .
Puteți afla cum să vă înregistrați în documentul cu privire la înregistrarea cetățenilor non-EEA în Irlanda.


Ce trebuie să fac dacă vreau să plec pentru un timp scurt?
Viză eliberată dvs. vă permite să intrați o dată în stat. Dacă ați dorit să plecați pentru un timp scurt și apoi să vă întoarceți, atunci trebuie să se aplicați pentru o viză de re-intrare. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că aveți viza corectă (dacă este necesar) pentru țara în care intenționați să călătoriți.


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.