UNDE POT APELA PERSOANELE CĂRORA LI SE VA INTERZICE INTRAREA FĂRĂ VIZĂ?