ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN CANADA

 

 

 

CALEA RAPIDĂ DE A AJUNGE ÎN CANADA

Găsirea unui loc de muncă poate lua ceva timp. Pentru a reuşi în acest proces, cheia este: a fi pregătit! Faptul că vi s-a permis intrarea în Canada nu vă garantează găsirea unui loc de muncă în Canada în profesia dumneavoastră preferată sau în orice altă profesie.


Găsirea unui loc de muncă în Canada poate fi diferit de la găsirea unui loc de muncă în ţara de origine. Noii imigranţi se confruntă cu unele provocări semnificative atunci cînd încearcă să obţină un loc de muncă în Canada:
- acreditările dumneavoastră ar putea să nu fie recunoscute.
- competenţele lingvistice ar putea să nu fie suficiente.
- s-ar putea să aveţi nevoie de experienţă în muncă canadiană.


Acreditările dumneavoastră ar putea să nu fie recunoscute
Educaţia şi experienţa de muncă pe care le-aţi obţinut într-o altă ţară ar putea să nu fie echivalente cu standardele stabilite pentru profesiile şi meseriile din Canada. Aveţi nevoie să ştiţi cum acreditările dumneavoastră se compară cu cele ale unei persoane instruite în Canada pentru un loc de muncă similar, precum şi paşii pe care trebuie să îi luaţi pentru a vă califica pentru a lucra în Canada. Acest lucru vă va ajuta să vă pregătiţi mai bine pentru a veni în Canada şi a găsi un loc de muncă.


Competenţe lingvistice
Canada are două limbi oficiale: engleza şi franceza. Chiar dacă aveţi competenţe lingvistice în limba engleză sau franceză necesare pentru a emigra în Canada, aceste abilități ar putea să nu fie suficient de puternice pentru a lucra în profesia dumneavoastră preferată.


Competenţele lingvistice în limba engleză sau franceză sînt esenţiale pentru integrarea dumneavoastră pe piaţa forţei de muncă în Canada. Lipsa de aceste competenţe este una dintre cele mai mari obstacole pentru integrarea completă.


Cerinţele lingvistice pentru a lucra în profesia dumneavoastră în Canada ar putea fi diferite de cerinţele lingvistice pentru imigrarea în Canada.


Cele mai multe profesii şi meserii necesită de a fi fluent în limba engleză sau franceză şi de a putea lucra în orice profesie sau meserie, utilizînd aceste limbi. Fiind fluent într-o limbă include cunoştinţele culturale de a înţelege fraze sau expresii folosite, dintre care unele pot să fie unice în Canada. Pe lîngă continuarea studierii limbii şi practicii, uitaţi-vă la programele de corelare, care oferă atît cursuri de limbă, cît şi experienţă de muncă.


Ce puteţi face
-Treceţi o evaluare realistă a competenţelor dumneavoastră de limbă înainte de a veni în Canada.
 

Dacă este necesar, luaţi ceva timp înainte de a veni in Canada pentru a îmbunătăţi competenţele lingvistice.
-Contactaţi organismul dumneavoastră de reglementare, sau mergeţi la www.language.ca pentru a afla care sînt testele de limbă necesare.
-Aflaţi cum să obţineţi o evaluare a competenţelor lingvistice şi cum să identificaţi oportunităţile pentru pregătire lingvistică, urmînd paşii schiţaţi în secţiunea B din Planificarea de a lucra în Canada: Un caiet de lucru esenţial pentru Noi-Veniţi -Consultaţi următoarele site-uri pentru a afla mai multe despre cerinţele şi evaluarea lingvistică în Canada: Asociaţia canadiană pentru evaluarea educaţiei anterioare; Evaluarea canadiană a competenţelor de limbă engleză pentru asistente medicale; Centrul Canadian al Testelor de performanţă lingvistică; Instruire consolidată de limbă; Instrucţiuni de limbă pentru noi-veniţi în Canada; Recunoaşterea pentru Învăţare; Profesia Colegiilor din Ontario - instruire specifică de limbă


Posibil să aveţi nevoie de experienţă de muncă în Canada
Angajatorii canadieni, care de multe ori nu ştiu cum să evalueze educaţia şi experienţa de muncă din alte ţări, pot solicita sau prefera să aveţi experienţă de lucru în Canada. Obţinerea acestei experienţe este una dintre cele mai mari provocări pentru noi-veniţi.


Întîlnirea persoanelor, obţinerea sfaturilor, crearea de reţele şi voluntariatul sînt modalităţi bune pentru a depăşi această provocare, dar încă s-ar putea să aveţi nevoie de timp pentru a obţine primul loc de muncă în Canada.


Ce puteţi face
Utilizaţi Instrumentul de lucru în Canada pentru a crea un raport care vă va spune dacă munca dumneavoastră este într-o profesie reglementată şi pentru a vă ajuta să găsiţi cel mai potrivit organism de reglementare sau autoritate de ucenicie.

Dacă munca dumneavoastră este reglementată, contactaţi organismul de reglementare sau autoritatea de ucenicie referitor la programe care vă vor ajuta să găsiţi locuri de muncă (de exemplu, stagii sau programe de corelare).


Dacă vă aflaţi în Canada, contactaţi o organizaţie pentru imigranţi pentru consiliere şi resurse.


Luaţi în considerare lucru într-un loc de muncă alternativ , astfel încît să puteţi continua să aflaţi despre profesia sau industria dumneavoastră în Canada.


Luaţi în considerare voluntariatul , ca un alt mod de a obţine experienţă de muncă în Canada şi de a construi reţeaua de contacte.


Contactaţi un birou de Servicii din Canada , pentru a afla mai multe despre serviciile care v-ar putea ajuta.


Munca temporară în Canada
Modificările de reglementare privind Programul lucrătorilor străini temporari în vigoare din 1 aprilie 2011


Cetăţenia şi Imigrarea, Resursele Umane şi Dezvoltarea Competenţelor din Canada, au lucrat în colaborare cu părţile interesate pentru a dezvolta amendamente referitor la Regulamentele Protecţiei Imigranţilor şi Refugiaţilor. Aceste schimbări vor contribui la consolidarea integrităţii Programului Lucrătorilor Străini Temporari şi la oferirea protecţiei suplimentare pentru lucrătorii temporari străini în timpul reducerii deficitului de locuri temporare de muncă.


Ca urmare a acestor amendamente, există modificări importante privind Programul Lucrătorilor Străini Temporari care afectează angajatorii şi lucrătorii temporari străini începînd cu 1 aprilie 2011.


Repere de schimbări includ:
-O evaluare mai riguroasă a autenticităţii ofertei de muncă;
-O interdicţie de doi ani de la angajarea lucrătorilor temporari străini pentru angajatorii care nu au reuşit să îşi îndeplinească angajamentele lor faţă de lucrătorii lor cu privire la salarii, condiţii de lucru şi profesie, precum şi
-O limită cu privire la durata de timp în care un angajat temporar străin poate lucra în Canada înainte de a reveni acasă.


Cine poate aplica pentru un permis de muncă
Unii lucrători temporari au nevoie de un permis de muncă, iar alţii nu. Pentru unele categorii de lucrători, permisele sînt aprobate mai repede. Cerinţele şi timpul de procesare depind de tipul de muncă pe care o veţi efectua atunci cînd veniţi în Canada.


Reţineţi că, chiar dacă nu aveţi nevoie de un permis de muncă, poate fi necesar să îndepliniţi alte cerinţe. Citiţi informaţiile cu atenţie.


Ce trebuie să ştiţi
Dacă doriţi să lucraţi în Canada, trebuie să înţelegeţi următoarele informaţii importante:


-Angajatorul dumneavoastră vă ajută să determinaţi dacă sînteţi eligibil. Angajatorul dumneavoastră ar putea avea nevoie să obţină un aviz privind piaţa forţei de muncă de la Resurse Umane şi Dezvoltare Socială din Canada (HRSDC). Un aviz privind piaţa forţei de muncă confirmă faptul că angajatorul poate să ofere aceste locuri de muncă unor lucrători străini.


-Pentru a lucra în Canada, trebuie să îndepliniţi cerinţele generale pentru intrarea în ţară şi pentru a rămîne aici, pe lîngă cerinţele pentru a obţine un permis de muncă. Aceasta înseamnă că aveţi nevoie de o viză de rezident temporar.


- Un permis de muncă nu este un document de imigrare. Acesta nu vă permite să trăiţi în Canada permanent. Pentru a trăi aici definitiv, trebuie să vă calificaţi în conformitate cu o categorie de imigrare, cum ar fi lucrător calificat. Îngrijitorii pot sta permanent în Canada în cazul în care îndeplinesc anumite cerinţe. Dacă doriţi ca soţul sau partenerul dumneavoastră, precum şi copiii dumneavoastră dependenţi să vină cu dumneavoastră în Canada, ei trebuie să aplice pentru a face acest lucru.


Dacă membrii familiei dumneavoastră doresc să lucreze în Canada
Dacă sînteți autorizat să lucraţi în Canada, membrii familiei care vă însoţesc ar putea, de asemenea, să lucreze aici în temeiul permisului pe care l-aţi obţinut. Nici o altă autorizaţie nu este necesară. În cazul în care intenţionează să lucreze în timp ce se află în Canada, aceştia ar trebui să afle dacă sînt eligibili pentru un permis "deschis" de lucru. Permisele de muncă deschise le permit să lucreze în orice loc de muncă cu orice angajator. Un permis de lucru deschis, de asemenea, înseamnă că ei pot fi angajaţi fără ca angajatorul să obţină un aviz privind piaţa forţei de muncă (autorizaţia normală necesară). Anumite locuri de muncă pot solicita examinări medicale sau licenţe de la organizaţiile profesionale. Permisele de muncă vor fi valabile pentru toată durata permisului dumneavoastră propriu de muncă.

 

Eligibilitatea soţului dumneavoastră (şi, în unele cazuri, a copiilor dumneavoastră) pentru permise de muncă deschise depinde de nivelul de calificare a profesiei de la locul de muncă. Trebuie să fiţi, de asemenea, autorizat să lucraţi în Canada pentru cel puţin şase luni. Reţineţi că permisele de muncă deschise pentru copiii aflaţi în întreţinere sînt disponibile doar în provinciile care sînt incluse în acest program. Membrii familiei care îi însoţesc trebuie să aplice întotdeauna pentru permisul lor propriu de muncă. Aceştia ar trebui să aplice pentru un permis, în acelaşi timp ca şi dumneavoastră, înainte de a intra Canada. În cazul în care decid să lucreze doar după sosirea lor, ei pot aplica odată ce sînt aici.


Cum puteţi aplica
Reţineţi că, în cele mai multe cazuri, va trebui să aplicaţi pentru un permis de muncă din afara Canadei. Angajatorul dumneavoastră, de asemenea, are un rol important în procesul de aplicare. Dacă aplicaţi pentru a lucra temporar în Quebec, trebuie să îndepliniţi toate cerinţele federale şi trebuie să obţineţi un Certificat d’acceptation du Québec (Certificat de acceptare) din provincie.


1. Verificaţi timpul de procesare a cererii.
Timpul necesar pentru a procesa cererea dumneavoastră variază în funcţie de unde aţi aplicat. Puteţi verifica timpul de procesare a cererii. Puteţi accelera procesul prin:
- includerea tuturor informaţiilor necesare cu cererea dumneavoastră.
- notificarea biroului de viză cu privire la orice modificări ale informaţiilor din cererea dumneavoastră.
- evitarea întrebărilor inutile la biroul de vize.
 -furnizarea fotocopiilor şi documentelor care sînt clare şi lizibile.
- furnizarea documentelor traduse certificate în limba engleză sau franceză, în cazul în care este necesar, şi
- aplicarea dintr-o ţară în care sînteţi un cetăţean sau rezident permanent.


Procesarea cererii dumneavoastră va dura mai mult în cazul în care biroul de viză trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a evalua cazul dumneavoastră. De exemplu, măsuri suplimentare sînt necesare în cazul în care:
- există probleme penale sau de securitate referitor la cererea dumneavoastră;
- situaţia familiei nu este clară din cauza unui eveniment, cum ar fi un divorţ sau o adopţie care nu este încă complet, sau probleme de custodie a unui copil care nu au fost rezolvate;
- biroul de vize local trebuie să se consulte cu alt birou de Cetăţenie şi Imigrare în Canada sau în străinătate;
- aveţi nevoie de o examinare medicală.


2. Obţineţi un pachet de aplicare.
Pachetul include ghidul de aplicare şi toate formularele pe care trebuie să le completaţi. Descărcaţi şi imprimaţi pachetul de aplicare.


Înainte de a completa cererea, veţi avea nevoie de:
-ofertă de angajare scrisă de la angajatorul dumneavoastră
-dovada că aţi îndeplinit cerinţele locului de muncă (de exemplu, o dovadă de educaţie specifică sau experienţă de muncă), precum şi
-avizul pozitiv privind piaţa forţei de muncă referitor la oferta dumneavoastră de muncă de la Resurse Umane şi Dezvoltare Socială Canada (HRSDC), dacă acesta este solicitat. Dacă aplicaţi pentru un permis de muncă pentru un loc de muncă care necesită un aviz privind piaţa forţei de muncă (LMO), trebuie să includeţi LMO valabil în cererea dumneavoastră. Noi nu mai acceptăm cererile de permis de muncă, fără un LMO valabil.


Dacă aveţi nevoie de un aviz HRSDC, angajatorul dumneavoastră trebuie să îl obţină şi să vi-l trimită.


Reţineţi că, chiar dacă HRSDC a emis un aviz pozitiv privind piaţa forţei de muncă, nu există nici o garanţie că veţi obţine un permis de muncă.


Unele locuri de muncă nu necesită un aviz HRSDC.


Pentru aceste locuri de muncă, veţi avea nevoie de:
-dovada de identitate sub forma unui document de călătorie sau paşaport valabil care să garanteze că veţi putea să vă întoarceţi în ţara în care a fost eliberat şi
-dacă nu sînteţi un cetăţean al ţării în care aplicaţi, trebuie să furnizaţi, de asemenea, dovezi privind statutul de imigrare prezent în această ţară.


După ce angajatorul dumneavoastră obţine o confirmare că vi se poate fi oferit un loc de muncă, angajatorul vă va trimite avizul de confirmare privind piaţa forţei de muncă. Trebuie să prezentaţi oferta detaliată a locului de muncă împreună cu cererea.


Acum, puteţi aplica pentru un permis de muncă la o misiune canadiană în străinătate.


3. Determinaţi unde veţi depune cererea dumneavoastră.
Trebuie să trimiteţi cererea dumneavoastră la biroul de vize responsabil pentru ţara sau regiunea în care locuiţi. Trebuie să aveţi statut legal în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Pentru o listă de birouri de vize, accesaţi Găsiţi un birou CIC. Cetăţenii Republicii Moldova trebuie să depună cererea lor la Ambasada Canadei, Secţiunea Imigrare, Strada Tuberozelor 1-3, sectorul 1, 011411, Bucureşti, Romînia; Tel: (40-21) 307-50-00; Imigrare, Tel: (40-21) 307-50-00; Misiune, Fax: (40-21) 307-50-10; Imigrare, Fax: (40-21) 307-50-14, Cereri pentru rezidenţii temporari, Fax: (40-21) 307-50-23; Site-ul web.

În unele cazuri, puteţi aplica pentru un permis de muncă, atunci cînd ajungeţi în Canada, sau din Canada.


IMPORTANT! Acum puteţi aplica on-line pentru un permis de muncă în Canada.

 

4. Determinaţi dacă aveţi nevoie de un paşaport şi o viză de rezident temporar.
Dacă doriţi să lucraţi în Canada, trebuie să îndepliniţi cerinţele pentru un permis de muncă. Trebuie, de asemenea, să îndepliniţi cerinţele generale pentru a intra Canada. Acest lucru înseamnă că aţi putea, de asemenea, avea nevoie de un paşaport şi o viză de rezident temporar. O viză de rezident temporar este un document oficial care este introdus în paşaportul dumneavoastră.


Dacă aveţi nevoie de o viză de rezident temporar, nu trebuie să aplicaţi pentru aceasta separat sau să plătiţi o taxă separată. Dacă permisul dumneavoastră de muncă este aprobat, viza va fi emisă în acelaşi timp cu documentaţia de care aveţi nevoie pentru a intra în Canada în calitate de lucrător.


5. Plătiţi taxa de procesare corectă.
Există o taxă pentru aplicarea pentru un permis de muncă. Pentru ratele curente, mergeţi la Plata taxelor de procesare a cererii mele.
Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație
Adresă: Chişinău, str. Ciuflea 36/1, of.3
Tel: 23 25 15; 23-29-40; 23-29-41
Fax: 23-28-62
E-mail: chisinauops@iom.int
Website: www.iom.md
Program de lucru: Luni-Joi: 10:00-13:00/14.00-17:00


6. Trimiteţi formularul de cerere.
Odată ce sînteţi sigur că formularul de cerere este complet, semnaţi-l şi dataţi-l, şi verificaţi dacă aţi inclus toate documentele solicitate şi taxele. Asiguraţi-vă că aveţi chitanţa corectă pentru taxe. Reţineţi că, cererea dumneavoastră va fi returnată în cazul în care nu este corect completată sau dacă lipsesc documente.


După aplicare
Vi s-ar putea cere să mergeţi la un interviu cu ofițerii de la Cetăţenie şi Imigrare din Canada din ţara dumneavoastră sau să trimiteți mai multe informaţii. S-ar putea să aveţi nevoie de o examinare medicală pentru a vi se permite intrarea în Canada. Dacă veţi avea nevoie, un ofiţer vă va spune acest lucru şi vă vom trimite instrucţiuni despre ce trebuie să faceţi. O examinare medicală poate adăuga o perioadă de peste trei luni la timpul necesar pentru a procesa cererea dumneavoastră.


Dacă vă calificaţi pentru un permis de muncă şi aţi prezentat toate documentele necesare, cererea dumneavoastră pentru un permis de muncă va fi aprobată.


Un ofiţer poate impune, modifica sau anula condiţiile cînd eliberează un permis de muncă. Aceste condiţii pot include:
- tipul de activitate pe care îl puteţi face
- angajatorul pentru care puteţi lucra
- unde puteţi lucra, şi
- cît timp puteţi lucra.
Dacă aţi fost autorizat să lucraţi, de un birou de viză în afara Canadei, veţi primi o scrisoare de autorizare care să ateste că vă este permis să lucraţi în Canada. Această scrisoare nu este un permis de muncă.


Cînd ajungeţi în Canada, trebuie să arătaţi scrisoarea dumneavoastră de autorizare la ofiţerul de imigrare. Trebuie să prezentaţi, de asemenea, paşaportul, viza dumneavoastră (dacă este necesar), precum şi orice documente de călătorie pe care le posedaţi (cum ar fi bilete de avion). Ofiţerul de imigrare va oferi apoi un permis de muncă care stabileşte condiţiile de şedere şi de muncă în Canada. Acestea pot include titlul locului de muncă, angajatorul dumneavoastră şi durata de timp pentru care puteţi lucra în Canada.


În unele cazuri, o viză de rezident temporar poate fi, de asemenea, plasată în paşaportul dumneavoastră. Reţineţi că un permis de muncă nu este o viză pentru a intra în Canada şi avînd autorizaţia de muncă în Canada nu garantează că vi se va permite să intraţi în ţară. Veţi şti dacă aveţi nevoie de o viză, urmînd paşii în procesul de aplicare.


Sosirea cu scop de muncă
Prezentarea documentelor
Atunci cînd intraţi în Canada, explicaţi ofiţerului de imigrare că aţi venit aici cu scop de muncă.


Fiţi pregătit să prezentaţi documentele justificative, cum ar fi scrisoarea dumneavoastră despre oferta locului de muncă. Dacă aveţi numărul de confirmare pentru oferta dumneavoastră, prezentaţi-l ofiţerului de imigrare.
Dacă aveţi o scrisoare de la Cetăţenie şi Imigrare în Canada, care confirmă că sînteţi autorizat să veniți în Canada să lucrați, luați-o cu dumneavoastră atunci cînd veniți în Canada. Această scrisoare nu este un document de călătorie şi nu este permis de muncă, dar poate ajuta la justificarea intrării dumneavoastră pentru a lucra în Canada. După ce ofiţerul de imigrare va verifica documentele, el va imprima permisul actual pentru dumneavoastră.


Asigurare medicală şi de sănătate şi compensare acordată lucrătorilor în Canada
Angajatorul dumneavoastră este responsabil pentru a se asigura că sînteți acoperit de asigurări medicale şi de sănătate şi compensări acordate lucrătorilor, atunci cînd ajungeți în Canada.


Obțineți un număr de asigurare socială
Trebuie să aveţi un număr de asigurare socială (SIN) pentru a lucra în Canada.


Puteți sa luați un formular de cerere pentru un SIN de la punctul de intrare în Canada. Puteţi descărca, de asemenea, formularul de pe site-ul web Servicii în Canada. Puteţi să trimiteți formularul de cerere completat şi documentele de identificare necesare, sau îl puteţi depune în persoană. Instrucţiunile sînt indicate în formular. Cînd primiţi cardul dumneavoastră SIN, prezentați numărul de pe acesta angajatorului dumneavoastră.


Soţul dumneavoastră dorește să lucreze în Canada
Dacă soţul sau partenerul dumneavoastră doreşte să lucreze în timp ce se află în Canada, el trebuie să aplice pentru permisul său propriu de muncă. În mod normal, el trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe ca și dumneavoastră, inclusiv obținerea (dacă este necesar) unui aviz privind piaţa forţei de muncă (OPFM) de la Resurse Umane şi Dezvoltarea Competențelor în Canada. Cu toate acestea, soțul sau partenerul dumneavoastră poate fi eligibil pentru a aplica pentru un permis de lucru "deschis", care îi va permite să ocupe orice loc de muncă cu orice angajator în cazul în care:
1. Sînteți autorizat să lucrați în Canada, timp de şase luni sau mai mult şi munca pe care o faceți în timp ce trăiți în Canada este la un nivel de calificare minim (de obicei, lucru care ar necesita cel puţin o diplomă de colegiu). Mai exact, profesia dumneavoastră trebuie să fie enumerată în Nivelul Competențelor 0, A sau B în Clasificarea Naţională Ocupaţională,
sau
2. Sînteți autorizat să lucrați în Canada şi munca pe care o efectuați în timp ce trăiți în Canada, este inclusă într-o listă de ocupaţii eligibile în provinciile participante.
Copiii dumneavoastră dependenți pot aplica, de asemenea, pentru un permis de lucru "deschis" în anumite provincii. Acest tip de permis de muncă este în prezent disponibil în Alberta, Ontario şi alte provincii incluse. Cerinţele variază în funcţie de provincie.


În timp ce vă aflați în Canada
Citiţi cu atenţie permisul de muncă. Acesta stabileşte toate condiţiile pentru a lucra în Canada. Dacă nu urmaţi aceste condiţii, ați putea fi rugat să părăsiți Canada. Puteţi aplica pentru a schimba condiţiile permisului de muncă sau pentru a îl reînnoi.


Standardele de muncă
Fiecare provincie şi teritoriu are standarde pentru protejarea angajatorilor şi angajaţilor.


Standardele de muncă includ norme cu privire la salariile minime, orele suplimentare, concediu, vacanțe, ore de lucru, perioade de odihnă şi zile de odihnă.


Dacă aveţi orice întrebări cu privire la standardele de muncă sau dacă credeţi că angajatorul dumneavoastră nu respectă aceste standarde, contactaţi Ministerul responsabil de muncă sau de standardele de angajare în provincia sau teritoriul în care lucraţi.


Extinderea șederii Dumneavoastră
Un permis de muncă vă permite să lucrați în Canada temporar. Dacă doriţi să rămîneţi în Canada pentru oricare dintre următoarele motive după ce permisul de muncă expiră, trebuie să aplicați pentru a face acest lucru:
- oferta de muncă se prelungeşte sau este modificată
- vi se oferă un loc de muncă diferit în Canada
- doriţi să trăiți şi să lucrați în Canada permanent
- părăsiți Canada şi apoi doriţi să re-intrați în țară


Dacă aţi aplicat pentru a extinde statutul dumneavoastră şi o situaţie de urgenţă necesită să călătoriți în afara Canadei înainte de a obține un nou permis, contactaţi Centrul Telefonic de Asistență pentru a afla mai multe despre condițiile de re-intrare în Canada.


Oferta dumneavoastră de muncă este prelungită sau modificată
Dacă oferta dumneavoastră de muncă este prelungită sau modificată, trebuie să aplicaţi pentru a extinde sau a modifica condiţiile permisului de muncă existent, înainte de a expira.


Vi se oferă un loc de muncă diferit în Canada
Dacă vi se oferă un loc de muncă diferit în Canada, trebuie să aplicaţi pentru un nou permis de muncă.
Nu începeți să efectuați noua profesie fără un permis nou de muncă.


Vreți să trăiți şi să lucrați în Canada permanent
Un permis de muncă vă permite să lucraţi în Canada temporar.
Dacă doriţi să vă stabiliți în Canada permanent, trebuie să vă calificați în una dintre categoriile de rezident permanent, cum ar fi categoria de muncitor calificat.


Lucrătorii calificaţi sînt selectați ca rezidenţi permanenţi pe baza educaţiei lor, experienţei de muncă, cunoştinţelor de limba engleză şi / sau franceză, şi alte criterii care s-au dovedit a îi ajuta să se stabilească din punct de vedere economic în Canada.


Lucrătorii calificaţi sînt persoanele care sînt selectate ca rezidenţi permanenţi în funcţie de capacitatea lor de a se stabili din punct de vedere economic în Canada. Cererile lucrătorilor calificați federali sînt evaluate pentru eligibilitate în conformitate cu criteriile stabilite mai jos.


Pentru ca cererea dumneavoastră să fie eligibilă pentru procesare, trebuie să:
- includeți rezultatele testului oficial de competenţă lingvistică, şi
- aveți o ofertă valabilă a unui loc de muncă aranjat , sau
- aveți un an de experienţă de muncă continuă, cu normă întreagă, plătită, care este inclusă în cel puţin una dintre ocupaţiile enumerate aici.


Cerinţele minime de experienţă de muncă
Dacă cererea dumneavoastră este eligibilă pentru procesare, aceasta va fi apoi evaluată conform cerinţelor minime.


Experienţa dumneavoastră de lucru trebuie să fie:
- pentru cel puţin un an, continuă, şi plătită (cu normă întreagă sau echivalentul în part-time), şi

- tipul de competență 0 (ocupaţii de management) sau la nivel de competență A (ocupaţii profesionale) sau B (ocupaţii tehnice şi meserii), conform listei de Clasificare Ocupaţională Națională Canadiană (NOC) ,
şi în ultimii 10 ani.


Dacă îndepliniți cerinţele minime de mai sus, cererea dumneavoastră va fi procesată în conformitate cu cei şase factori de selecţie în grila de puncte pentru lucrătorii calificați, care sînt:
- educația dumneavoastră
- competențele dumneavoastră de limba engleză şi / sau franceză, cele două limbi oficiale în Canada
- experienţa de lucru
- vîrsta dumneavoastră
- dacă aţi aranjat ocuparea forţei de muncă în Canada, şi
- adaptabilitatea dumneavoastră.


Trebuie să demonstrați, de asemenea, că aveţi suficienţi bani pentru a vă întreține pe dumneavoastră și persoanele aflate în îngrijirea dumneavoastră, după sosirea în Canada.


IMPORTANT!
Dacă aplicaţi în cadrul uneia dintre cele 29 de ocupaţii eligibile, începînd cu 1 iulie 2011, un maxim de 10.000 de cereri ale lucrătorilor calificați federali, vor fi luate în considerare pentru procesare în următoarele 12 luni. În cadrul acestor 10.000 de cereri , un maximum de 500 de cereri ale lucrătorilor calificați federali pentru fiecare profesie eligibilă vor fi luate în considerare pentru procesare în fiecare an. Aceste limite nu se aplică cererilor cu o ofertă de muncă aranjată.


Dacă nu sînteţi sigur dacă ar trebui să aplicați în calitate de un muncitor calificat, aveţi posibilitatea să:
- utilizați Instrumentul Veniți în Canada - pentru a avea o idee dacă cererea dumneavoastră ar fi eligibilă pentru procesare, apoi
- încercaţi un test de auto-evaluare - pentru a vedea dacă ați putea acumula suficiente puncte pentru a vă califica. 


Detalii suplimentare în ceea ce priveşte categoria de lucrător calificat ar putea fi accesate aici.
 

Ați părăsit Canada şi acum doriţi să re-intrați
Dacă părăsiți Canada după ce ați lucrat aici, şi apoi vreți să vă întoarceți aici pentru a ocupa un loc de muncă, trebuie să aveţi un paşaport sau document de călătorie valabil şi un permis de muncă valabil.
Dacă sînteţi un cetăţean al unei ţări care necesită o viză temporară de rezident pentru a călători în Canada, trebuie să aveţi, de asemenea, o viză de intrare valabilă pentru a reveni, dacă nu reintrați în Canada din Statele Unite, Groenlanda sau Saint-Pierre şi Miquelon, și perioada autorizată iniţial pentru intrarea dumneavoastră sau orice extindere a acesteia, în calitate de vizitator, student sau muncitor nu a expirat.


Posesia acestor documente nu garantează că vi se va permite re-intrarea în Canada. Trebuie să demonstrați că îndepliniți toate cerinţele din Legea privind Imigraţia şi Protecţia Refugiaţilor şi Reglementările privind Imigraţia şi Protecţia Refugiaţilor înainte de a vi se va permite să re-intrați în Canada.


Lucru în Quebec
Doriți să veniți în Québec şi să lucrați aici? În următoarea secțiune este descrisă o procedură tipică bazată pe experienţele altor lucrători temporari. Luați ceva timp pentru a o citi. Aceasta vă va oferi o idee despre pașii pe care trebuie să îi luaţi pentru a lucra temporar în Québec.


În cele mai multe cazuri, angajatorul dumneavoastră va lua primele măsuri necesare. Dar, din moment ce se referă la dumneavoastră, ar fi necesar măcar să cunoașteți cîte ceva despre ele. Procedura standard, de asemenea, descrie ceea ce va trebui sa faceți pe cont propriu, cu scopul de a locui în Québec. Această procedură se încheie cu o cerere pentru şedere permanentă, dacă decideţi să emigrați în Québec permanent.


Procedura dumneavoastră de 7 pași!
1.Aflați despre Québec şi diferite aspecte ale muncii temporare
Sînteți interesat în stabilirea cu traiul în Québec cu scopul de muncă? Aflați informații despre subiecte legate în mod specific de lucrătorii temporari în Québec, şi nu uitați de toate celelalte aspecte ale vieţii sociale din Québec.


2.Obțineți autorizațiile necesare pentru a lucra temporar în Québec
Un angajator din Québec v-a oferit un loc de muncă. Planurile dumneavoastră de a emigra sînt tot mai clare şi ați dori să obţineți autorizaţiile de şedere în Québec. Fiți atent la pașii pe care angajatorul dumneavoastră trebuie să îi respecte şi cei pe care trebuie să îi efectuați pe cont propriu.


3. Pregătiți-vă pentru șederea dumneavoastră în Québec
În curînd veți descoperi noi orizonturi. Veţi pleca spre Québec unde v-aţi decis să locuiți cu scopul de a lucra. În acelaşi timp, în acest interval, cheltuiți suficient timp pentru pregătire . Şederea temporară în Québec va fi mult mai ușoară în acest mod.


4. Sosirea și stabilirea în Québec
Această secţiune oferă toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a vă ajuta să vă stabiliți în Québec


5. Obţineți autorizaţii noi de muncă temporară, odată ajunși în Québec
Angajatorul dumneavoastră doreşte să extindă contractul de muncă? Doriţi să schimbaţi angajatorul? Trebuie să obţineţi noi autorizaţii, cu scopul de a continua să lucrați temporar în Québec. Vedeți paşii pe care trebuie să îi urmaţi .


6. Stabilirea cu traiul în Québec permanent
Aveți în prezent reşedinţa în Québec ca un lucrător temporar şi ați decis că doriţi să staţi aici permanent. Aflați informații despre paşii pe care trebuie să îi urmați pentru a depune o cerere de imigrare .


7. Urmați pașii în vederea integrării cu succes în Québec
După ce aţi obţinut rezidenţă permanentă, puteţi beneficia de serviciile oferite de către guvern şi organizaţiile sale partenere pentru a facilita integrarea Dumneavoastră .


Profesiile care nu necesită un permis de muncă
IMPORTANT!
Dacă aplicați conform unei categorii de mai jos, nu aveți nevoie de un permis de muncă. Cu toate acestea, dacă sînteți dintr-o țară care necesită o viză pentru a vizita Canada, trebuie să aplicați pentru o Viză de Rezident. Nu aveţi nevoie de un permis de muncă, dacă vă încadrați într-una din următoarele categorii:


Vizitatori de afaceri
Vizitatorii de afaceri nu au nevoie de un permis de muncă.


Un vizitator de afaceri este o persoană care vine în Canada să se angajeze în activităţi de afaceri internaţionale, fără a intra direct pe piaţa forţei de muncă din Canada. Aflaţi mai multe informaţii despre intrarea în Canada în calitate de vizitator de afaceri.


Studenții care lucrează în campus
Studenţii străini full-time pot lucra fără un permis de muncă în campusul instituţiei în care studiază. Pentru a studia în Canada, studenţii străini au nevoie de un permis de studiu. Un permis de studiu este eliberat în cazul în care cererea este acceptată.


Aţi putea depune cererea dumneavoastră în mod electronic. Consultați Servicii Online, pentru a verifica dacă sînteţi eligibil pentru a depune o cerere pe cale electronică.


IMPORTANT!
Canada a introdus un nou formular de cerere pentru un permis de studiu efectuat în afara Canadei: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp


Toţi candidaţii trebuie să completeze şi să semneze formularul lor propriu de cerere, incluzînd persoanele care călătoresc ca o familie. Solicitanţii care sînt sub vîrsta de 18 ani trebuie să aibă formularul lor semnat de către un părinte sau tutore.

 

Multe birouri de viză au instrucţiuni specifice locale, referitor la documentele pe care trebuie să le depuneți împreună cu cererea.


Cetăţenii Republicii Moldova se pot adresa la Misiunea Organizației pentru Migrație în Republica Moldova
Adresă: Chişinău, str. Ciuflea 36/1, of.3
Tel: 23 25 15; 23-29-40; 23-29-41
Fax: 23-28-62
E-mail: chisinauops@iom.int
Website: www.iom.md
Program de lucru: Luni-Joi: 10:00-13:00/14.00-17:00


Artiştii interpreţi
Artiştii străini şi personalul lor de sprijin esenţial, oamenii care sînt o parte integrantă din performanţă, pot lucra în Canada, fără un permis de muncă numai în aceste condiţii:
- Ei vor lucra aici doar pentru o perioadă limitată de timp.
- Ei nu vor lucra în calitate de artist într-un bar sau restaurant. Dacă ei vor lucra într-un bar sau restaurant, artiştii interpreţi și personalul lor, au nevoie de un permis de muncă.
- Ei nu au nici un raport de muncă cu grupul canadian care i-a contractat pentru serviciile lor.
- Ei nu participă în producerea unui film, a unei emisiuni de televiziune sau radio.


Exemple ale artiştilor interpreţi, care pot veni în Canada, fără un permis de muncă:
- O trupă străină sau un grup de teatru şi personalul de bază, care nu prestează servicii într-un bar sau restaurant
- Artiştii interpreţi de stradă (cîntăreți ambulanți), DJ
- Un personal de circ străin sau care călătorește
- Artişti invitați în cadrul performanței unui grup canadian pentru o perioadă limitată
- Luptători în cadrul Campionatului Mondial de Lupte (şi grupuri similare)
- Persoane care prestează servicii la un eveniment privat, cum ar fi o nuntă
- Interpreţi într-un spectacol în aer liber
- Acrobații pe cai
- Artiştii care participă sau lucrează la o prezentare sau expoziție
- Producătorii de film (vizitatori de afaceri)
- Utilizatorii studiourilor de film şi de înregistrare (limitați la studiouri de închiriere pentru grupuri mici care nu intră pe piaţa forţei de muncă), (vizitatori de afaceri)
- Persoanele în calitate de invitați speciali la o emisiune de televiziune sau radio din Canada.


Sportivi şi antrenori
Echipele, sportivii şi antrenorii străini pot concura în Canada, fără un permis de muncă.


Cler
Oamenii care vin în Canada pentru a lucra ca miniştri hirotoniţi, laici sau membri ai unui ordin religios nu au nevoie de un permis de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor lor religioase sau pentru a asista un grup religios. Aceste drepturi religioase pot include predica doctrinei, prezidarea la funcţiile liturgice sau furnizarea consilierii spirituale.


Drepturile Dumneavoastră și Legea
Legile canadiene protejează fiecare lucrător în Canada. Aceasta include și muncitorii temporari străini ca dumneavoastră.


Angajatorul dumneavoastră:
- trebuie să plătească pentru munca dumneavoastră
- trebuie să se asigure că locul dumneavoastră muncă este sigur şi
- nu poate lua paşaportul sau permisul dumneavoastră de muncă.


Fiecare provincie şi teritoriu are un birou care se ocupă de legile privind munca sau ocuparea forţei de muncă. O persoană de la biroul local al legilor privind munca sau ocuparea forţei de muncă vă poate informa despre plăți, ore de lucru, perioade de concediu, condiţii de muncă şi poate oferi alte servicii.


Nu aveţi nevoie de permisiunea angajatorului dumneavoastră pentru a apela acest birou sau a vizita site-ul acestuia. Ei nu vă pot pedepsi sau deporta pentru acest fapt.


Pentru a localiza biroul local, vedeți birourile provinciale și teritoriale ale standardelor privind ocuparea forţei de muncă.


Notă: Legea federală privind munca și ocuparea forţei de muncă acoperă:
- guvernul federal
- băncile
- companiile care transportă mărfuri între provincii
- companiile de telecomunicaţii şi
- majoritatea întreprinderilor deţinute şi conduse de guvernul federal.


Majoritatea din celelalte ocupaţii sînt reglementate de legile provinciale şi teritoriale.
- Contracte de muncă
- Dacă vă pierdeţi locul de muncă
- Cazare
- Sănătate şi siguranţă
- Refuzul executării unei munci periculoase
- Dacă sînteţi rănit la locul de muncă
- Este sigur locul dumneavoastră de muncă?
- Drepturile lucrătorilor agricoli


Contracte de muncă
Este posibil să fi semnat un contract de muncă, în funcţie de locul de muncă. Dacă aveţi un contract, acesta ar trebui să includă:
- detalii cu privire la munca dumneavoastră, şi
- condiţiile de angajare.


Condiţiile indică cel mai mare număr de ore pe care îl veți lucra în fiecare săptămînă şi cît de mult veţi fi plătit. Atît dumneavoastră cît şi angajatorul dumneavoastră trebuie să respecte contractul. Legile privind orele de lucru şi orele suplimentare (timp suplimentar sau timpul lucrat după orele regulate) sînt diferite, în funcţie de provincia sau teritoriul unde lucrați. Contactați biroul local al standardelor privind munca și ocuparea forţei de muncă dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre contracte.


Păstraţi o copie a contractului. Dacă dumneavoastră şi angajatorul dumneavoastră nu veți fi de acord cu privire la condițiile de muncă în viitor, contractul vă poate ajuta.


Contractul include, de asemenea, informaţii despre banii care pot fi luați din salariu (de exemplu, suma plătită la planul de pensii şi asigurări de muncă din Canada, la care ați putea fi eligibil, pentru a o colecta).


Dacă vă pierdeţi locul de muncă
De obicei, angajatorul dumneavoastră trebuie să vă notifice în scris sau să vă plătească în loc (aceasta se numeşte a plăti rezilierea), înainte de a vă spune să părăsiți locul de muncă. Angajatorul dumneavoastră nu trebuie să vă avertizeze atunci cînd sînteți eliberat pentru o "cauză dreaptă" (de exemplu, o abatere gravă sau lipsă de la locul de muncă fără motiv bun).


Dacă aveţi un contract pentru o anumită perioadă sau un anumit loc de muncă, angajatorul dumneavoastră nu trebuie să vă notifice atunci cînd se încheie contractul. Normele cu privire la avizul de terminare sînt diferite în fiecare provincie şi teritoriu.


Dacă angajatorul dumneavoastră nu respectă legea, atunci cînd vă concediază, puteţi trimite o plîngere la biroul local al standardelor privind munca și ocuparea forţei de muncă. Dacă dețineți un contract de sindicat, va trebui să depuneți o plîngere formală împotriva sindicatului.


Cazare

Angajatorii nu trebuie să vă ofere un loc de a trăi în Canada, cu excepția cazului în care:
- sînteți un lucrător agricol temporar în cadrul Programului Lucrătorilor Agricol Sezonieri sau
- sînteți un îngrijitor în cadrul Programului de Îngrijitori.


Dacă vi se oferă cazare, angajatorul poate lua o parte din costul salariului dumneavoastră. În cele mai multe provincii, suma percepută pentru cazare și mîncare este limitată. Suma trebuie să fie menţionată în contract.


Sănătate şi siguranţă
Toţi lucrătorii din Canada au dreptul la un loc de muncă sigur şi sănătos. Există legi pentru a proteja lucrătorii de pericol.
Guvernele provinciale, teritoriale şi federale au fiecare propriile legi şi moduri de a privi sănătatea şi siguranţa.


Refuzul de a executa muncă periculoasă
De cele mai multe ori, aveţi dreptul de a refuza să lucrați dacă dumneavoastră credeţi că munca pe care o faceți sau vi s-a spus să o faceți este periculoasă.


Trebuie să fiți plătit pînă cînd:
- pericolul este îndepărtat
- simţiţi că problema nu mai există sau
- un oficial guvernamental vă spune că este sigur să executați această muncă.
Angajatorul dumneavoastră nu vă poate pedepsi pentru ca ați refuzat să executați muncă periculoasă.


Dacă sînteţi rănit la locul de muncă
Multe provincii şi teritorii oferă beneficii de compensare lucrătorilor. Compensațiile acordate lucrătorilor vă oferă ajutor (beneficii medicale sau de salariu), dacă sînteţi rănit la locul de muncă sau în cazul în care munca dumneavoastră vă face să vă îmbolnăviți. În unele provincii sau teritorii, angajatorii nu trebuie să înregistreze angajaţii lor în acest plan. Dacă angajatorii nu trebuie să facă parte din planul de compensare a lucrătorilor, în provincia sau teritoriul în care lucraţi, contractul de muncă trebuie să menționeze acest lucru.


Angajatorul dumneavoastră nu trebuie să ia nici un ban din salariu pentru acest plan. Contactați biroul local al standardelor privind munca sau ocuparea forţei de muncă dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre beneficiile de compensare acordate lucrătorilor.


IMPORTANT!
Dacă aveți vreun accident la locul de muncă, notificați supraveghetorul dumneavoastră imediat. Mergeți la doctor dacă aveți nevoie de ajutor medical.


Categorii Speciale: Programul îngrijitorilor la domiciliu

Îngrijitorii la domiciliu sînt persoane care sînt calificate pentru a oferi îngrijire pentru copii, persoane în vîrstă sau persoanele cu handicap în case private, fără supraveghere. Îngrijitorii la domiciliu trebuie să trăiască în casa privată, în care lucrează în Canada. Atît angajatorul cît şi angajatul trebuie să urmeze mai multe etape pentru a îndeplini cerinţele Programului Îngrijitorilor la Domiciliu.


Informaţii pentru îngrijitorii la domiciliu
Pentru a lucra în calitate de îngrijitor la domiciliu în Canada, trebuie să depuneți o cerere la Programul Îngrijitorilor la Domiciliu. Dacă cererea dumneavoastră este finalizată cu succes, veţi primi un permis de muncă.
 

Dacă doriţi să lucraţi în calitate de îngrijitor la domiciliu în provincia Quebec, trebuie să obţineţi un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) (certificat de acceptare).

 

Sursa: migratie.md
 

imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Canada

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Asigurațivă cu permis de ședere pe motov de muncă.

De asemenea, urmeză să aveți o viză de intrare valabilă pentru a reveni.

Recomandăm să citiți informațiile indicate în compartimentul de mai sus.

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 05:31 după amiază
Anonymous
Permis de lucru si viza....

Buna ziua!Anul trecut in iunie am venit in Canada cu contract de munca si viza valabile pana in februartie anul acesta.Mi-am facut prelungire de contract de munca si m-au aprobat pentru inca 2 ani.As vrea sa stiu daca mai e necesara si viza pe pasaport sau nu.Asta pentru ca vreau sa merg in Romania in toamna pentru o luna si nu vreau sa am probleme la intoarcere. Va multumesc si va urez o zi buna!

1 Apr 2013- 03:44 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.