STUDII ÎN ITALIA

În Italia există dreptul şi datoria de a beneficia de educaţie şi de formare profesională de la vîrsta de 6 ani.
Sistemul naţional de învăţămînt este format din școli publice și private. Şcoala obligatorie cuprinde două itinerarii de studiu:
1) primul ciclu include sistemul şcolar primar şi secundar;
2) al doilea ciclu cuprinde sistemul gimnazial şi sistemul de învăţămînt tehnic şi profesional/de instruire. Toate itinerariile ciclului al doilea permit accesul la universitate.


Creșe şi grădiniţa
Day-care (sau “Créche”)
La ce vîrstă îmi pot înscrie copiii mei la day-care?
Copiii pot fi înscrişi de la vîrsta de trei luni pînă la trei ani.
Cît timp durează day-care?
3 ani.
Cine administrează day-care?
Primăriile sau organizaţiile private.
Cum pot înscrie copiii mei într-un day-care municipal?
Trebuie să prezentați o cerere de admitere în perioadele şi centrele desemnate de către municipalitate. În cerere puteţi indica pînă la patru facilităţi de îngrijire a copiilor în ordinea preferinţelor, din municipiul în care locuiţi sau în care lucraţi. Diferite puncte vor fi alocate la solicitarea dumneavoastră în funcţie de locul de muncă al părinţilor, de prezenţa altor copii dependenți legal şi eventualele probleme sociale sau sanitare.
O listă de clasificare (graduatoria) cu numele celor admişi este apoi creată. Pentru mai multe informaţii mergeţi la primăria din localitatea în care locuiţi, deoarece condiţiile de admitere pot varia în funcţie de reglementările specifice municipiului.


Grădinița
De la ce vîrstă pot înscrie copiii mei la grădiniţă?
Copiii pot fi înscrişi la grădiniță dacă împlinesc 3 ani înainte de 30 aprilie a anului de înscriere.
Cît timp frecventează copiii grădiniţa?
3 ani.
Cine gestionează grădiniţa?
Primăriile, proprietarii de stat şi privați.
Unde trebuie să mă adresez pentru a înscrie copiii mei la grădiniţă?
Mergeți la Departamentul de Servicii Școlare din municipiul în care locuiți pentru a înscrie copilul la grădiniţa municipală, în toate celelalte cazuri, mergeți la oficiul de primire al grădiniței de care sînteţi interesat. Înscrierea în şcolile publice se bazează pe o listă de clasificare (graduatoria).
Cît costă să înscriu copiii mei la grădiniţă?
Taxele școlare pentru grădinițele municipale sînt diferenţiate pe categorii și venituri. Taxa școlară pentru înscrierea în grădinițele private este stabilită de fiecare grădiniță în parte.


Primul ciclu

ŞCOALA PRIMARĂ
De la ce vîrstă pot înscrie copiii mei la școala primară?
Înscrierea este obligatorie atunci cînd copilul are 6 ani şi opţională atunci cînd copilul are 5 ani și jumătate (copiii care împlinesc 6 înainte de data de 30 aprilie a anului şcolar de referinţă se pot înscrie).
Cît frecventează copiii şcoala primară?
5 ani.
Unde ar trebui să mă adresez pentru mai multe informaţii?
Mergeți la Oficiul pentru Educaţie, responsabil de teritoriul în care locuiţi pentru a obţine informaţii despre şcolile publice, sau mergeţi la primăria din municipiul în care locuiţi, sau la şcolile private.


GIMNAZIU (ȘCOALA SECUNDARĂ)
Ce reprezintă gimnaziul?

Este școala secundară care urmează după școala primară.
Cît durează?
3 ani.
Unde ar trebui să mă adresez pentru mai multe informaţii?
Mergeți la Oficiul pentru Educaţie, responsabil de teritoriul în care locuiţi pentru a obţine informaţii despre şcolile publice, sau mergeţi la primăria din municipiul în care locuiţi, sau la şcolile private.


Al doilea ciclu

Ce reprezintă și pentru ce este?
Al doilea ciclu include liceul şi învăţămîntul profesional/de formare. Toate opţiunile duc către universitate.
În anul academic 2010/2011, în conformitate cu reformele aprobate care au schimbat sistemul școlar italian, liceele şi institutele profesionale şi tehnice vor fi reorganizate. Ministerul competent va efectua o campanie de informare cu scopul de a informa populația de modificări şi de a orienta elevii. Toate informaţiile relevante pot fi obţinute on-line la www.pubblica.istruzione.it

Este posibil să treci de la un itinerariu la altul?
Da, şi de asemenea este posibil de a schimba specialitatea în cadrul aceluiaşi itinerariu, folosind iniţiativele didactice oferite de şcoală, de fapt atunci cînd elevii ajung la vîrsta de 15 ani, diferite metode de învăţare sînt prevăzute pentru :
   - învățămînt de zi;
    -alternare între şcoală şi un loc de muncă cu un stagiu de formare într-un mediu cultural, social şi de producţie, chiar cu posibilitatea de o experienţă în străinătate;
    -ucenicie.


Gimnazii/Licee
Cîte tipuri de licee există în Italia?

Artistic, clasic, socio-psiho-pedagogic, lingvistic, ştiinţific.
Liceul este împărţit într-o perioadă de doi ani, urmată de o perioadă de trei ani.
Cît timp durează?
5 ani.
Trebuie să dau un examen la terminarea liceului?
Da, există un examen de stat la sfîrşitul anului 5. Este necesar pentru a se înscrie la universitate, la cursuri de instruire avansată artistice, muzicale sau de dans, în domeniul educaţiei tehnice avansate profesionale /de formare (IFTS).


Învăţămînt tehnic şi profesional
Învăţămîntul tehnic /de formare este un curs de 5 ani, care îndeplinește cerințele specifice ale sectorului local de producție, în special în comerţ, turism, industrie, transport, construcţii, agricultură, precum şi activităţi de servicii sociale (direcţionate către persoane fizice). Există mai multe cursuri şi niveluri de specializare. Principalele cursuri sînt: contabil; director tehnic de specializare în industrie; agricultor, inspector, expert în turism.
Formarea profesională constă dintr-un curs de 5 ani, dar prevede posibilitatea de a primi un certificat profesional după 3 ani. Ambele intinerarii educaţionale se finisează cu un examen de stat şi de admitere la învăţămîntul superior (universitate, AFAM, IFTS).


Învățămîntul și instruirea profesională (IFP)

Ce reprezintă și pentru ce sînt?
Acestea reprezintă 3 şi 4 ani de cursuri, după care un certificat de expertiză profesională este eliberat elevilor; certificatul este recunoscut la nivel naţional şi european şi poate fi utilizat imediat în lumea muncii.
Pot să mă înscriu la universitate după aceasta?
Da, dar numai dacă ați obţinut cel puţin o calificare de patru ani şi ați participat la un curs de un an pregătitor care vă instruiește pentru a lua examenul de stat, care va fi apoi necesar pentru înscrierea într-o universitate sau cursuri de formare avansate artistice, muzicale şi de dans.
Calificarea de patru ani (diploma), obţinută la sfîrşitul învățămîntului și instruirii profesionale, de asemenea, oferă dreptul de admitere la universitate sau cursuri de formare avansate.


Universitate
Învăţămîntul superior italian este structurat într-un sistem binar, format din două direcții principale:
-Sectorul universitar
-Sectorul non-universitar.
În prezent, sectorul universitar este format din 89 instituții universitare, care sînt clasificate în:
-58 universităţi de stat
-17 universităţi private (legal recunoscute de către stat)
-2 universităţi pentru străini
-6 şcoli superioare de specializare în studii postuniversitare
-6 universităţi telematice.
Sectorul non-universitar cuprinde 4 tipologii de învăţămînt cu instituţiile lor:
-Şcoli superioare de design: politehnice de arte, academii de arte plastice, institute superioare de arte aplicate, conservatoare de muzică şi institute de muzică recunoscute, institute superioare pentru studii muzicale şi coreografice, academii naţionale
-Învățămînt superior referitor la limbi străine: universități de limbi străine
-Învăţămînt superior integrat (FIS): programe de învăţămînt tehnic superior şi de formare (IFTS)
-Cîteva domenii specifice (de exemplu: arhivare, diplomatică, restaurare, studii militare, etc) care împreună cu instituţiile lor, intră sub supravegherea altor ministere decît cel al Educaţiei.


Cum este structurată universitatea?
Universitatea este structurată pe două niveluri şi în orice departament studentul poate obține:
  -o diplomă de nivelul unu, după un curs universitar de trei ani (Laurea);
  -o diplomă de nivelul doi, după o curs suplimentar de doi ani (Laurea specialistica).


Cine se poate înscrie la universitate?
Oricine care posedă o diplomă de "nivelul A" eliberată de o şcoală secundară (liceu) sau o calificare profesională, poate merge la universitate pentru a obţine o diplomă.


Cum pot să mă înscriu la universitate?
Accesul la universităţi italiene este deschis pentru următoarele categorii:
 -cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţeni ai statelor Comunităţii Non-Europene care sînt rezidenţi italieni au aceleași drepturi ca și cetăţenii italieni referitor la admiterea la universitate;
 -cetăţenii străini deja prezenţi în Italia trebuie să deţină un permis de şedere valabil;
 -cetăţenii străini cu reşedinţa în străinătate trebuie să obţină viza pentru motive de studiu.


Ce calificări academice sînt necesare pentru înscrierea la universitate?
Calificările obţinute după o perioadă de școală de cel puţin 12 ani. În cazul unei perioade mai mici decît 12 ani, studenţii trebuie să prezinte, pe lîngă originalul diplomei de studii secundare, un certificat academic care atestă că au trecut toate examenele necesare:
  -pentru primul an de studii universitare, dacă studentul a participat la sistemul de şcoală locală de unsprezece ani;
  -pentru primii doi ani de studii universitare, dacă studentul a urmat şcoala locală timp de zece ani.


Cînd şi unde trebuie să prezint cererea de înscriere?
Cererea de înscriere trebuie depusă la Ministrul pentru Studenţii cu o diplomă străină, în conformitate cu aceleaşi condiţii prevăzute pentru studenţii italieni (în general, între iulie şi septembrie).


Ce documente trebuie să prezint pentru a mă înscrie?
Diploma de studiu, recunoscută / tradusă legal de către reprezentantul italian diplomatic.


Cîte locuri sînt disponibile în universităţi pentru studenţii străini cu domiciliul în străinătate?
Locurile disponibile sînt stabilite de fiecare Athenaeum (instituţie de învăţămînt) în parte pentru fiecare an universitar şi pot fi văzute pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Universităţii şi Cercetării: www.miur.it.

 

Dacă am o diplomă care atestă competența lingvistică de limbă italiană, voi avea un scor mai mare atunci cînd voi fi introdus în lista de clasificare a elevilor eligibili pentru înscrierea într-o universitate?
Da, la discreția universității la care aplicați pentru înscriere, următoarele pot fi considerate diplome preferenţiale:
-orice diplomă de competenţă de limbă şi cultură italiană obținută în "Universităţi pentru străini", în Perugia şi Siena;
-"certificat de competenţă lingvistică" de limbă italiană eliberat de Universitatea a Treia din Roma ("La Terza degli Studi Universitа - Roma 3"), sau de la Perugia şi Siena "Universităţi pentru Străini";
-certificatele eliberate în străinătate referitor la nivelul de competenţă de limbă italiană.


Sînt un student, pot reînnoi permisul meu de şedere în scop de studii?
Vizele şi permisele de şedere pentru motive de studii pot fi reînnoite de studenţii care:
-au trecut un test de profit în primul an de studiu şi cel puţin două teste pe an, în următorii ani;
-permisul de şedere poate fi reînnoit cu doar un test de profit dacă există documente ce dovedesc probleme grave de sănătate.
Cu toate acestea, reînnoirile nu pot fi eliberate pentru mai mult de trei ani după durata legală a programului academic (corso di studio).


Am venit în Italia să mă înscriu la universitate. Pot schimba cursul ales?
Da, cu aprobarea universităţii.


Pot solicita reînnoiri suplimentare ale permisului meu de şedere cu scopul de a realiza un masterat sau un doctorat de cercetare, etc?
Da.


Cît costă înscrierea la universitate?
Depinde de universitatea şi facultatea (literatură, ştiinţă, etc) aleasă. În orice situație, învăţămîntul universitar poate fi destul de costisitor.


Pot primi o bursă de studii sau alte tipuri de asistenţă economică?
Da, studenţii străini pot primi burse, credite de onoare şi locuinţe gratuite sau economice. Atunci cînd listele generale de clasificare pentru atribuirea acestor forme de asistenţă sînt compilate, Regiunile şi Universităţile pot rezerva, totuşi, un procent de locuri disponibile pentru studenţii străini.
În plus, Regiunile pot permite admiterea gratuită pentru studenţii străini, în condiţii de situație economică la nivel inferior, dacă este documentată.


Instruire profesională avansată (IFTS)
Cu ce scop este folosită?
Aceasta este un curs avansat de unul sau doi ani de formare profesională şi tehnică, care include stagiile de formare şi ucenicie prelungită şi oferă calificări de nivel superior profesional şi tehnic, care sînt foarte solicitate în lumea muncii.


Cine gestionează instruirea profesională avansată?
IFTS de formare profesională este gestionat de către regiuni în conformitate cu un plan de trei ani. Planificarea dispoziţiei educaţiei pentru anii 2007-2009 este în curs de desfăşurare. Mai multe informaţii despre cursurile oferite de regiune sînt disponibile pe website-ul
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_post_secondaria/figure_nazionali.shtml
sau http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php

Cît costă participarea la un curs de formare profesională?
Frecventarea cursurilor este gratuită, în unele cazuri chiar fiind oferită o rambursare.


Ce cerințe trebuie să îndeplinesc pentru a fi admis/ă la un curs de formare profesională?
 -Un nivel bun de cunoaştere a limbii italiene;
  -o diplomă de liceu sau un certificat al cursului de învăţămînt profesional/de formare cu durata de patru ani (IFP).


Recunoaşterea legală a calificărilor academice
Aş dori să continui studiile în Italia. Ce trebuie să fac?

Pentru a putea continua studiile în Italia, trebuie să prezentați o cerere la Universitatea sau la Institutul de Învățămînt Superior de care sînteți interesat: în baza deciziei autonome personale a Universității sau a Institutului şi acordurilor bilaterale şi convenţiilor internaţionale referitor la acest subiect, Universitatea sau Institutul decide dacă să recunoască sau nu calificările academice străine.
Atunci cînd depuneți cererea, trebuie să anexaţi următoarele documente:
-o copie a diplomei de liceu, tradusă şi legalizată, precum şi declaraţia de valoare (dichiarazione di Valore) de la Consulatul Italian Competent;
-o copie a diplomei universitare, cu aceleaşi cerinţe ca și pentru diploma de liceu, enumerate mai sus (dacă aplici pentru un grad mai avansat sau masterat);
 -un certificat privind examenele universitare finalizate (de exemplu, o "transcriere"), tradus şi legalizat;
-o descriere a fiecărei examinări/curs absolvit;
- o copie a documentului de identitate sau permisului de şedere.
Autorităţile academice vor evalua calificările academice, declarînd ca acestea să fie în întregime sau parţial echivalente cu o diplomă italiană: în primul caz, toate examinările vor fi recunoscute, în al doilea, numai unele dintre ele. Universitatea trebuie să decidă în termen de 90 de zile de la prezentarea cererii.


Recunoașterea titlurilor profesionale
Dețin o calificare profesională. Ce trebuie sa fac pentru ca titlul meu să fie recunoscut în Italia?
Trebuie să depuneți o cerere la ministerul respectiv.


Cît timp durează ca un titlu profesional să fie recunoscut?
În termen de treizeci de zile de la primirea cererii, Ministerul responsabil va verifica completitudinea documentaţiei prezentate la solicitare.
În termen de patru luni de la prezentarea cererii sau a integrării sale posibile, Ministerul responsabil va emite un decret de recunoaştere a titlului cu un decret, în cazul în care titlul a fost recunoscut.


Sînt un doctor/asistentă medicală. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?
Pentru toate titlurile/diplomele în domeniul de medicină și asistenţă medicală, Ministerul Sănătăţii este responsabil pentru procedurile de recunoaştere.


Sînt un avocat/ contabil/ biolog/ chimist/ economist agricol/ geolog/ inginer/ psiholog/ consultant de muncă/ inspector/ jurnalist / expert agrar sau industrial. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?
Ministerul responsabil pentru recunoaşterea acestor titluri profesionale este Ministerul Justiţiei.


Sînt profesor. Unde trebuie să mă adresez pentru ca titlul meu/diploma academică să fie recunoscută în Italia?
Ministerul responsabil pentru recunoaşterea acestor titluri profesionale este Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării.


IMPORTANT: Cetăţenii Republicii Moldova, care pleacă în Italia în scopuri academice, profesionale sau care doresc să-şi continue studiile în Republica Italiană urmează să confirme autenticitatea actelor de studii la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, care ulterior apostilării la Ministerul Justiţiei al RM, sînt necesar de a fi prezentate la Ambasada Italiei în Republica Moldova în scopul obţinerii Declaraţiei de Valoare corespunzătoare perfectată în limba italiană. Prin urmare, actele de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova se recunosc de către autorităţile italiene doar dacă sînt însoţite de Declaraţia de Valoare eliberată în exclusivitate de Ambasada Republicii Italiene la Chişinău.

Lista actelor necesare pentru a fi prezentate la Ambasada Italiei la Chişinău:
-Cerere, (procură), copia actelor de identitate.
-Diploma in original apostilată.
-Copia diplomei conform originalului (tradusa şi legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM) + o copie capsată a tuturor paginilor.
-Tabela de note in original apostilată.
-Copia tabelei de note conform originalului (tradusa si legalizată la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei al RM), anexat o copie simpla a tuturor paginilor, capsată.
-Confirmarea autenticităţii studiilor de la Ministerul Educaţiei al RM (tradusa si legalizata la notar, apostilată ((2 apostile)) la Ministerul Justiţiei + o copie capsată a tuturor paginilor, capsată. Ministerul Educaţiei al RM eliberează declaraţii de valoare academică şi profesională a actelor de studii şi a calificărilor, furnizează informaţii despre sistemul de învăţămînt şi sistemul de notare.
-Programa analitica (tradusă şi legalizată la notar, apostilată la Ministerul Justiţiei al RM).
-Pentru recunoaşterea profesionala a titlului de studii in domeniul medicinii - Confirmarea studiilor de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, tradusă şi legalizată la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla capsată.
-Originalul diplomei de internatura sau rezidenţiat – apostilată.
-Copia conform originalului diplomei de internatura sau rezidenţiat - tradusa şi legalizata la notar apostilată (2 apostile) la Ministerul Justiţiei al RM + o copie simpla,capsată.
-In caz de schimbare a numelui se prezintă Aviz,tradus si legalizat la notar, apostilat (2 apostile) la Mininsterul Justiţiei al RM + o copie simpla, capsată.
-Pentru motiv de studii declaraţia de valoare se efectuează gratuit. Obligatoriu de declarat locul de studiu (oraşul, universitatea, facultatea).
-Pentru motiv de recunoaştere profesională – se perfectează contra cost – Se achită 31 euro la Exim-Bank înainte de depunerea actelor.
-Timpul perfectării declaraţiei de valoare – 10 zile lucrătoare.

 


 

imaginea utilizatorului doina_stefirta
Stare: Offline
Înregistrat: 28/07/2014
Puncte: 0
Ajutor

Am nevoie urgent de raspuns, va rog!

Multumesc anticipat.

Doina Stefirta

28 Iul 2014- 08:15 după amiază
imaginea utilizatorului doina_stefirta
Stare: Offline
Înregistrat: 28/07/2014
Puncte: 0
ajutor

Buna ziua, sunt din RM, daca am pasaport roman si diploma de bacalaureat 1.as putea frecventa o universitate in Italia? 2. Mai am nevoie de viza pentru studii?

Doina Stefirta

28 Iul 2014- 04:57 după amiază
Anonymous
Studii in italia

Buna am finisat colegiu de medicina si farmacie din md cu profesia laborant farmacist vreau sa stiu daca pot sa ma angajez in cimpul muncii in italia detin pasaport romin..daca da de ce documente trebuie sa dispun si care sun pasii pentru am gasi un job in italia. Merci anticipat

24 Iul 2014- 02:01 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
studii angajare

Buna ziua,

Este necesar sa gasiti angajatorul interesat in serviciile Dumneavoastra.

Conditiile generale de angajare in cimpul municii, echivalarea diplomelor moldovenesti, precum si alte informatii utile la subicet pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/migration/5200

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Iul 2014- 03:31 după amiază
Anonymous
lucru Italia

buna ziua, cu viza pentru studii in italia voi avea dreptul si sa lucrez paralel undeva?

27 Ian 2014- 04:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Buna ziua,

 

Pentru a munic in Italia este necesar sa aplicati pentru viza de tip D (angajarea in cimpul muncii)

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

24 Iul 2014- 03:33 după amiază
Anonymous
Masterat

Buna seara ma numesc Stella , am terminat cu 2 ani in urma facultate dubla franceza engleza, am inceput si am lucrat in calitate de profa iar acum is in concediu de ingrijire a copilului, as dori sa imi fac masteratul in Italia, primavara aceasta vom primi buletinee romanesti. Spuneti mi va rog cam de ce acte voi Vea nevoie si daca voi putea sa intru la masterat in domeniul limbilor straine. Va mulrumesc mult.

13 Noi 2013- 01:47 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
studii Italia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Important este sa fiti inmatriculata pentru Masterat!

O sa fie necesar sa obtineti declaratia de valoare a studiilor (procedura este descrisa mai sus)

Ulterior inmatricularii o sa depuneti actele pentru viza de tip D.

Sanse intotdeauna sint! Identificati instiututia de invatamint italiana!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

13 Noi 2013- 02:53 după amiază
Anonymous
studii

Buna ziua! am terminat liceu in RM daca ma duc cu viza pe 10 zile in Italia pot ramine acolo sa fac studii si ma vor accepta sa studiez cu o viza expirata.Permisu de songiorno din cite stiu nul mai pot solicita ca am deja peste 18 ani

27 Sep 2013- 07:19 am
Stare: Offline
Înregistrat: 07/08/2013
Puncte: 0
studii

Buna! Vreau si eu sa depun actele pentru studii in Italia. De cind pot sa incept perfectarea si depunerea documentelor pentru anul de studii 2014 - 2015 si unde trebuie sa ma adresez pentru inceput?
Multumesc mult!

lololala

7 Aug 2013- 10:12 după amiază
Anonymous
Ajutor

Buna ziua!am o intrebare vreau sa plec in Italia la studii la universitate,ce documente anume am nevoie?si in cit timp merge perfectionarea lor??

5 Iun 2013- 07:04 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia studii

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

7 Iun 2013- 05:44 după amiază
Anonymous
Viza

Buna ziua!

Am fost acceptata la universitate in Italia si m-am adresat Ambasadei Italiei pentru a afla care este procedura de obtinere a vizei. Acolo mi s-a spus ca nu am nevoie de viza daca am certificat de cetatenie Romana. Eu nu reusesc sa-mi fac pasaportul roman pina in septembrie. As vrea sa stiu daca intradevar nu am nevoie de viza italiana si pot circula in spatiul Schengen doar cu acest certificat. Va multumesc mult!!!

29 Mai 2013- 05:20 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Italia studii

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Dtsra aveti doua optiuni:

1.aplicati pentru viza cu pasaport MDA

2. perfectati pasaport ROU

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

3 Iun 2013- 05:17 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.