SISTEMUL DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIILOR SERVICIULUI DIPLOMATIC - MASĂ ROTUNDĂ ORGANIZATĂ DE ACADEMIA DE STUDII ADMINISTRATIVE

10.03.2014
Foto: viza.md

Recent a avut loc masa rotundă cu tema „Probleme și realități în sistemul de formare continuă a personalului instituţiilor serviciului diplomatic din R.Moldova”,organizată de Academia de Studii Administrative, unde au fost puse în discuție problemele ce țin de organizarea și desfășurarea formării continue a personalului din instituţiile serviciului diplomatic. La eveniment au participat profesori universitari, cercetători științifici, experți și reprezentanți ai autorităților publice.

 

Prezentările și discuțiile ce au avut loc în cadrul mesei rotunde s-au axat pe identificarea  principalelor problemeîn domeniul formării specialiștilor în relațiile internaționale și elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei existente la nivelul formării continue.

 

Participanții la eveniment au formulat o serie de constatări care țin de lipsa unei strategii unitare de formare, a unui concept consistent şi omogen de formare a specialiştilor în relaţiile internaţionale; caracterul ocazional al perfecţionării profesionale a specialiştilor în relaţiile internaţionaleîn ţară şi străinătate, lipsa unor reglementări clare privind procedurile/criteriile de selectare a participanţilor la programele de formare continuă şi a nor proceduri de monitorizare, evaluare şi control a calităţii instruirii.

 

Vorbitorii au subliniat că lipsesc reglementări care să stabilească un nivel suficient de colaborare dintre actorii care pot şi trebuie să influenţeze procesul de elaborare a planurilor şi programelor de instruire în domeniul relaţiilor internaţionale, fapt care ar face ca sistemul de formare să fie unul deschis, orientat spre performanţă şi atingerea standardelor europene de formare în domeniu. Una dintre lacunele identificate de participanții la masa rotundă ține de lipsa unor reglementări ce ar viza adaptarea suficientă a conţinutului programelor existente la cerinţele şi standardele practicate în ţările Uniunii Europene, precum și lipsa unor prevederi normative suficiente pentru crearea şi funcţionarea eficientă a reţelei furnizorilor de formare în domeniul relaţiilor internaţionale.

 

În acest context au fost formulate o serie de propuneri privind îmbunătăţirea situaţiei existente la nivelul formării continue a specialiștilor în relațiile internaționale prin implementarea unui sistem modern de formare, care să ofere programe de formare (conforme necesităţilor de instruire), crearea unei reţele naţionale de furnizori de formare în domeniul relaţiilor internaţionale, promovarea unor metode de colaborare în folosirea în comun a logisticii şi a formatorilor.

 

La finalul dezbaterii, președintele Academiei de Studii Administrative dr.conf.univ. Corneliu Popovici, a  ținut să sublinieze importanța subiectelor abordate de participanții la eveniment, menționînd necesitatea întăririi colaborării cu instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene şi participarea la reţelele europene de formare continuă, în vederea transferului „bunelor practici” şi materialelor de formare, creării de standarde pentru analiza diagnostic a nevoilor de formare, planificării şi stabilirii priorităţilor în ceea ce priveşte măsurile de formare, evaluarea şi eventuala adaptare a măsurilor de formare.  

 

În acest context președintele Academiei de Studii Administrative dr.conf.univ. Corneliu Popovici a lansat inițiativa creării unor standarde privind procesul de formare, proiectare şi elaborare a planurilor de învăţămînt, organizarea unor echipe profesionale de formatori şi creşterea implicării celor mai buni experţi în procesul de formare în domeniul relaţiilor internaţionale. Participanții la masa rotundă și-au exprimat speranța că propunerile elaborate, bazate pe evoluţiile recente şi viitoarelor priorităţi în domeniul formării continue, îşi vor găsi ulterior reflectarea în instrumentele de politici şi programele UE destinate R. Moldova. Participanții la masa rotundă au propus ca astfel de întruniri și dezbateri să capete un format permanent pentru a fi discutate și alte probleme ce țin de formarea continuă în R.Moldova.

 

 

Sursa: Viza.md

Отправить комментарий

CAPTCHA
Просим вас ответить на вопрос во избежания СПАМ-а
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.