CETĂŢENIA CANADIANĂ

 

 

 

 

Aproape 170 de mii de persoane devin cetăţenii canadieni fiecare an.Responsabil pentru procedurile legate de obţinerea cetăţeniei este Departamentul Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC) . Acesta a fost creat în 1994 pentru:
- îmbinarea proceselor de imigraţie şi de obţinere a cetăţeniei;
- promovarea ideilor comune a cetăţenilor canadieni; şi
- la construirea unei ţări puternice.


CIC şi partenerii săi vor contribui la aceasta prin:
Dezvoltarea şi implementarea strategiilor, programelor şi serviciilor care:

- vor facilita sosirea în ţară şi integrarea în societate a migranţilor, printr-o creştere a contribuţiei acestora la dezvoltarea Canadei şi, în acelaşi timp, asigurarea sănătăţii şi securităţii canadienilor;
- vor menţine tradiţiile umaniste a societăţii canadiene, prin oferirea suportului refugiaţilor şi persoanelor aflate în situaţii dificile;
- vor consolida valorile şi vor promova drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor canadieni; şi
- vor influenţa asupra fiecărui cetăţean canadian în vederea ameliorării relaţiilor inter-culturale şi integrării unei societăţi, cu oportunităţile egale pentru fiecare, indiferent de etnie, rasă sau religie.
Avansarea strategiei globale a migraţiei, prin suportul obiectivelor umaniste şi migraţionale canadiene.


Pentru a deveni cetăţeanul Canadei este necesar să realizaţi următori paşii:
1. Determinaţi dacă sînteţi eligibil să obţineţi cetăţenie canadiană.
2. Aplicaţi pentru cetăţenie.
3. Verificaţi statutul cererii dumneavoastră şi vă pregătiţi pentru obţinerea testului la cetăţenie. Pentru aceasta folosiţi ghidul de cetăţenie numit Descoperiţi Canada: Drepturile şi Responsabilităţile Cetăţeanului (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship), care se oferă gratuit. Consultarea altei publicaţii o faceţi cu riscul pe cont propriu.
4. Susţineţi testul la cetăţenie (pentru persoane cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 54 de ani).
5.Participaţi la ceremonia de obţinere a cetăţeniei (pentru persoane cu vîrsta mai mică de 14 ani).


Cetăţenia Canadei: Cine poate aplica?
Pentru obţinerea cetăţeniei canadiene este necesar să corespundeţi tuturor cerinţelor din următoarele categorii:
Vîrsta
Aplicarea pentru cetăţenia Canadei se face la îndeplinirea vîrstei de 18 ani. În cazul copiilor, care nu au atins această vîrstă, se cere respectarea careva condiţii, şi anume:
- persoana care aplică pentru cetăţenie este părintele copilului, părinte adoptiv sau tutore legal;
- copilul este rezidentul permanent al Canadei, dar nu este necesar să locuiască pe teritoriul acestea timp de cel puţin trei ani, şi
- unul dintre părinţi este cetăţeanul Canadei sau a aplicat pentru cetăţenie canadiană în acelaşi timp. Aceasta se referă şi faţă de părinţi adoptivi.


Statutul de rezident permanent
Pentru a deveni cetăţean canadian, este necesar să aveţi un statut de rezident permanent, care nu va provoca suspiciuni. Cea ce ar înseamnă că, dumneavoastră nu trebuie să fiţi supus unei anchete de imigrare, sau expulzării (ordinului de a părăsi ţara, emis de organele canadiene oficiale).


Perioada de rezidenţă
Una din condiţiile de bază pentru obţinerea cetăţeniei canadiene, este şederea pe teritoriul Canadei timp de trei ani (1095 de zile) în perioada de cel puţin patru ani pînă la aplicarea cererii. Respectarea acestei condiţii nu se cere pentru copiii de vîrsta pînă la 18 ani.


Poate fi sumat şi timpul, petrecut în Canada pînă la obţinerea statutului de rezident permanent, cu condiţia că acesta se încadrează în perioada de ultimii patru ani.


Abilităţile lingvistice
Pe teritoriul Canadei sînt recunoscute două limbi oficiale – engleza şi franceza. Pentru a deveni cetăţean canadian trebuie să cunoaşteţi bine una din acestea. Examenul la cetăţenie şi interacţiunea dumneavoastră cu angajaţii Departamentului Cetăţenie şi Imigraţii în Canada (CIC) vor ajuta la evaluarea abilităţilor de comunicare în limba engleză sau franceză.


Colaboratorii CIC vor evalua:
- capacitatea dumneavoastră de a înţelege declaraţiile şi întrebările de bază, şi
- capacitatea dumneavoastră de a comunica informaţia de bază sau a răspunde la întrebări.


De exemplu, în cadrul testului scris, interacţiunii cu angajaţii CIC sau interviului cu judecătorul de cetăţenie veţi fi aşteptat să:
- răspundeţi la întrebări simple despre subiectele cunoscute, utilizînd propoziţii scurte;
- arătaţi că aveţi un vocabular de cuvintele de bază, suficient pentru o comunicare zilnică;
- povestiţi o istorie simplă despre activităţile cotidiene;
- vorbiţi despre un eveniment din trecut (sau cel, care va urma);
- oferiţi instrucţiuni sau indicaţii zilnice scurte; şi
- exprimaţi o satisfacţie sau nemulţumire.


Antecedente penale (interdicţii)
Nu puteţi deveni cetăţean canadian dacă:
-aţi fost condamnat pentru infracţiuni penale sau încălcarea Legii privind cetăţenie, în perioada de trei ani pînă la aplicarea cererii;
-în prezent sînteţi acuzat de infracţiune penală sau încălcarea Legii privind cetăţenia;
-vă aflaţi în penitenciar, sînteţi condiţionat suspendat sau eliberat;
-sînteţi expulzat din ţară (oficialităţile canadiene v-au emis ordin de deportare din ţară);
-sînteţi investigat, acuzat sau condamnat pentru crime de război sau crime împotriva umanităţii; sau
-aţi fost lipsit de cetăţenia canadiană în ultimii cinci ani.
Dacă sînteţi condiţionat suspendat sau acuzat de infracţiune şi aşteptaţi decizia instanţei de judecată, aplicarea pentru cetăţenie poate fi făcută doar după finalizarea suspendării condiţionate sau încheierea procesului penal.


Dacă în perioada de ultimii patru ani v-aţi aflat în penitenciar, aţi fost condiţionat suspendat sau eliberat, poate fi că nu veţi îndeplini cerinţele pentru cetăţenie ce ţin de perioada de şedere în ţară.


Perioada aflării în penitenciar sau a suspendării condiţionate nu se consideră drept perioada de şedere în Canada, la fel şi pentru cazuri de eliberare condiţionată, dacă aţi fost condamnat pentru o infracţiune. Termenul de încercare petrecut de la eliberare condiţionată poate fi calculat la perioada de şedere în Canada. Pentru detalii contactaţi Centru de Comunicare Telefonică.


Cunoştinţe despre Canada
Pentru obţinerea cetăţeniei canadiene este necesar să înţelegeţi drepturile şi responsabilităţile unui cetăţeanul, cum ar fi dreptul şi responsabilitatea de a vota la alegeri. De asemenea, este necesar să cunoaşteţi, valorile, principiile şi simbolurile Canadei.


Informaţia dată o găsiţi în ghidul: Descoperiţi Canada: Drepturile şi Responsabilităţile Cetăţeanului (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship) . Îl ve-ți recepționa acesta, îndată ce primim cererea dumneavoastră pentru cetăţenie. Întrebările, oferite în testul la cetăţenie sînt bazate pe informaţia din acest ghid.


Cetăţenia Canadei: Cum să aplicaţi?
Pentru a deveni cetăţeanul Canadei este necesar să întreprindeţi următoarele acţiuni:

 

1. Obţineţi dosarul de aplicare.
Pentru persoane cu vîrsta mai mare de 18 se foloseşte formularul Aplicarea pentru Cetăţenia Canadei, Adulţi:
Application for Canadian Citizenship – Adults
Pentru copii mai mici de 18 ani, utilizaţi Aplicarea pentru Cetăţenia Canadei, Minori:
Application for Canadian Citizenship – Minors
Aplicarea pentru copii poate fi făcută simultan cu aplicarea dumneavoastră sau după ce aţi obţinut cetăţenia.


2. Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de completare a formularului de aplicare pentru cetăţenie.


3. Completaţi formularul de aplicare şi ataşaţi documentele necesare.

Dosarul de aplicare pentru cetăţenie conţine instrucţiuni. Faceţi cunoştinţă cu acestea, completaţi formularul şi ataşaţi fotocopiile actelor necesare. Nu expediaţi originalele documentelor. Originalele vor fi prezentate la susţinerea testului sau la interviu. Aşadar, nu uitaţi că, trebuie să le aveţi cu dumneavoastră.


Se va procesa doar dosarul complet. În caz contrar formularul de aplicare, documentele şi confirmarea plăţii vor fi întoarse şi va fi necesar să depuneţi cererea din nou. Dacă într-un dosar trimiteţi mai mult decît o cerere (de exemplu, pentru membrii familiei), şi una din cererile este incompletă, se va întoarce tot pachetul de documente.


Pentru a vă asigura că aţi expediat dosarul complet, citiţi cu atenţie instrucţiunile şi consultaţi lista de verificare, care se găsesc la sfîrşitul formularului.


4. Achitaţi taxa de procesare şi obţineţi confirmarea efectuării plăţii.
Taxa pentru procesare a dosarului se achită doar în dolari canadieni şi nu se returnează. Aşadar, verificaţi dacă sînteţi eligibil şi sînteţi pregătit pentru a deveni cetăţeanul Canadei, înainte de expedierea dosarului.


Notaţi! În cazul, în care dosarele dumneavoastră şi a tuturor membrilor de familie sînt expediate într-un plic, poate fi prezentată doar o recipisă.


Pentru achitarea taxei de procesare prin internet este necesar să:
-aveţi PDF Reader.
-aveţi imprimantă;
-dispuneţi de o adresă electronică valabilă;
-efectuaţi plata prin intermediu cardurilor de credit: Visa®, MasterCard® sau American Express®;
- imprimaţi pagina “receipt of payment” (chitanţa) şi să ataşaţi aceasta la dosarul dumneavoastră;
-achitaţi taxele prin internet atunci cînd dosarul este pregătit .

 

Pentru achitarea taxelor la instituţiile financiare din Canada este necesar să:
-obţineţi originalul formularului de achitare (IMM 5401). Versiunea on-line: sau contactaţi Centru de Comunicare Telefonică;

-completaţi formularul şi îl prezentaţi la achitarea taxelor;
-ataşaţi formularul de achitare (IMM 5401) la dosarul dumneavoastră.


5. Expediaţi cererea completată corect şi documentele necesare.

Dacă aplicarea se face pentru mai mult de o persoană şi doriţi ca, dosarele să fie procesate simultan, puteţi expedia toate formularele şi documentele într-un plic. În caz că, dosarele se expediază în plicuri diferite, acestea se procesează separat. 


Notaţi! Dacă cererea dumneavoastră va fi semnată cu mai mult de trei luni înainte de recepţionarea acesteia, sau semnată în avans, dosarul va fi întors.


Expediaţi formularul completat cu toate actele necesare ataşate către:
Prin poştă:
Case Processing Centre – Sydney
Grant Adults
P.O. Box 7000
Sydney, Nova Scotia B1P 6V6
Canada


Prin curier:
Case Processing Centre – Sydney
Grant Adults
47-49 Dorchester Street
Sydney, Nova Scotia
B1P 5Z2


Cetăţenia Canadei: După aplicarea cererii
Din momentul procesării dosarului dumneavoastră, ve-ți primi o notificare ce confirmă că, cererea pentru cetăţenie a fost recepţionată precum și o copie a ghidului Descoperiţi Canada: Drepturile şi Responsabilităţile Cetăţeanului (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship) . Examinaţi acest ghid cu atenţie. Informaţia oferită în acesta va fi utilă pentru susţinerea testului pentru cetăţenie.

 

Notaţi: Descoperiţi Canada a fost actualizat la 14 mai 2011. În cadrul pregătirii pentru testul la cetăţenie nu este necesar să utilizaţi versiunea actualizată. Testul nu conţine întrebări legate de materialul nou. Aşadar, puteţi utiliza orice versiune a ghidului Descoperiţi Canada, publicată de Guvernul Canadei din 12 noiembrie 2009.


La examenul pentru cetăţenie este necesar să prezentaţi următoarele acte:
-originalele documentelor ataşate la cererea pentru cetăţenie (acte de identitate, documentele privind imigrarea, etc.);
-paşaportul sau acte de călătorie, relevante pentru perioada de patru ani pînă la data depunerii cererii.


Examen la cetăţenie
În procesul de pregătire pentru examenul la cetăţenie, studiaţi ghidul oficial Descoperiţi Canada: Drepturile şi Responsabilităţile Cetăţeanului oferit gratuit de CIC . Dacă alegeţi pregătirea în baza la alte surse – o faceţi aceasta pe propriu risc.


Cine este supus examenului la cetăţenie
Sînteţi obligat să susţineţi examenul la cetăţenie dacă:
- sînteţi de vîrstă cuprinsă între 18 şi 54 de ani, şi
- corespundeţi cerinţelor pentru obţinerea cetăţeniei.
La fel, unui asemenea test sînt supuse persoane, care au aplicat cererea pentru menţinerea cetăţeniei.


Despre test
De obicei, se organizează o testare în formă scrisă, însă puteţi fi intervievat de un judecător de cetăţenie.
Examinarea evaluează două lucruri:
- cunoştinţele dumneavoastră despre Canada, şi
- abilităţile de comunicare într-o limbă străină.


1. Cunoştinţele dumneavoastră despre Canada
Veţi fi întrebat despre:
- dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales;
- procedurile privind alegerile;
- drepturile şi responsabilităţile a unui cetăţean;
- istoria socială, istoria culturii şi simbolurile canadiene;
- istoria politică a Canadei (inclusiv sistemul şi instituţiile politice);
- geografia fizică şi politică a Canadei.


2. Cunoştinţele de limba străină
Examenul la cetăţenie şi interacţiunea cu colaboratorii CIC-ului vor arăta abilităţile dumneavoastră de comunicare în limba engleză sau franceză. Angajaţii CIC vor verifica:
capacitatea dumneavoastră de a înţelege discuţii şi întrebările la subiecte generale, şi
abilităţile dumneavoastră de a comunica la subiecte şi a răspunde la întrebările de bază.


De exemplu, în decursul comunicării cu angajaţii CIC, sau a testului scris, sau a interviului cu judecătorul de cetăţenie veţi fi aşteptat să:
-răspundeţi la întrebări simple despre subiecte cunoscute, utilizînd propoziţii scurte;
-arătaţi că aveţi un vocabular de cuvinte de bază, suficient pentru o comunicare zilnică;
- povestiţi o istorie simplă despre activităţile cotidiene;
-vorbiţi despre eveniment din trecut (sau cel care urmează să fie);
-oferiţi instrucţiuni sau indicaţii zilnice scurte, şi
exprimaţi satisfacţie sau nemulţumire.


Pregătirea pentru examen la cetăţenie
Întrebările oferite în cadrul examenului la cetăţenie sînt bazate pe informaţie din ghidul Descoperiţi Canada: Drepturile şi Responsabilităţile Cetăţeanului (Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship) , oferit gratuit.


Începeţi pregătirea îndată cum primiţi ghidul. La fel, în procesul de pregătire vă va ajuta „Exemplu de întrebări. Ghid de instrucţiuni.” (Sample study guide questions).


Data petrecerii examenului
O să fiți notificați privind data şi ora examenului. Testul poate fi petrecut în formă scrisă sau orală. Decizia privind forma de testare este luată în baza la mai multe factori. De exemplu, dacă este problematic să citiţi sau să scrieţi în limba engleză sau franceză, veţi fi intervievat de către judecătorul de cetăţenie.


Înainte de susţinerea testului este necesar să prezentaţi următoare acte:
-originalele documentelor copiile cărora au fost ataşate la cererea pentru cetăţenie; şi
-paşaportul sau actele de călătorie, relevante pentru patru ani pînă în data depunerii cererii.


După susţinerea testului
Dacă aţi susţinut cu succes examenul la cetăţenie şi judecătorul de cetăţenie a luat decizia că dumneavoastră corespundeţi tuturor cerinţelor pentru a deveni cetăţean al Canadei, veţi fi invitat la ceremonia de cetăţenie. În decursul acesteia, dumneavoastră veţi depune jurămîntul şi veţi primi Certificatul de Cetăţenie canadiană.


În caz că, testul în formă scrisă nu a fost susţinut, o să fiți notofocați despre data organizării unui interviu (30-90 de minute) cu judecătorul de cetăţenie. Aceasta se face pentru a vă oferi o altă oportunitate de a obţine cetăţenie canadiană. În decursul interviului judecătorul vă va oferi întrebările examenului de cetăţenie (inclusiv cunoştinţele despre ţară).


Ceremonia de rostire a jurămîntului
Ceremonia de rostire a jurămîntului este etapa finală în procesul de obţinere a cetăţeniei canadiene. În timpul acestei festivităţi dumneavoastră veţi rosti jurămîntul cetăţeanului şi veţi primi Certificatul de Cetăţenie.
Veţi fi invitat la ceremonia de rostire a jurămîntului dacă îndepliniţi toate cerinţe pentru a obţine sau a redobîndi cetăţenia canadiană. În invitaţie va fi indicat locul, data şi timpul la care va avea loc ceremonia.


Cine este invitat la ceremonia de rostire a jurămîntului
La ceremonia de rostire a jurămîntului sînt invitaţi adulţii şi copii cu vîrsta mai mare de 14 ani. Certificatele de Cetăţenie emise copiilor de vîrsta pînă la 14 ani, se eliberează părinţilor acestora. Aceşti copii nu sînt obligaţi să rostească jurămîntul însă, la fel, sînt invitaţi la ceremonie.


Ce trebuie să aveţi la ceremonia de rostire a jurămîntului
La ceremonia de rostire a jurămîntului trebuie să aveţi originalele tuturor documentelor de imigrare, inclusiv şi cardul de rezident permanent, dacă există.
Pentru persoane, care au obţinut statutul de rezident permanent pînă la data de 28 iunie 2002, este necesar de prezentat Record of Landing (IMM 1000) (Înregistrare despre sosire). În caz că, deţineţi ambele din aceste documente –prezentaţi şi cardul de rezident permanent şi Record of Landing.


Descrierea ceremoniei
În decursul ceremoniei de rostire a jurămîntului sînteţi primit în familia canadiană şi acceptaţi drepturile şi obligaţiile cetăţeanului canadian. De obicei, prezidează ceremonia şi administrează rostirea jurămîntului judecătorul de cetăţenie. Împreună cu dumneavoastră jurămîntul vor rosti mai mulţi oameni.


Dacă doriţi să rostiţi jurămîntul pe Sfînta Carte, o puteţi lua cu dumneavoastră la ceremonie. După ce aţi rostit jurămîntul, sînteţi considerat cetăţeanul Canadei. În timpul ceremoniei veţi primi Certificatul de Cetăţenie. Acesta reprezintă un card, pe care î-l puteţi folosi drept dovadă a obţinerii cetăţeniei canadiene. De asemenea, veţi primi un document comemorativ, în care se va indica data cînd aţi devenit cetăţeanul Canadei. Le păstraţi toate documentele într-un loc sigur.

 

Jurămîntul de cetăţenie
Mai jos găsiţi textul jurămîntului de cetăţenie:
- în limba engleză: „I swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, Queen of Canada, Her Heirs and Successors, and that I will faithfully observe the laws of Canada and fulfil my duties as a Canadian citizen”;
- traducerea în limba moldovenească: „Jur (sau afirm) că voi fi fidel şi adevărat devotat Majestăţii Sale Regina Elizabeta a II-a, Regina Canadei, Moştenitorilor şi Succesorilor ei, şi că voi respecta cu certitudine legile Canadei şi voi îndeplini obligaţiile mele ca cetăţeanului canadian”. Acestea sînt ceremonii deosebite, care se organizează în timpul Săptămînii Cetăţeniei Citizenship Week, organizate cu prilejul Zilei Naţionale (Canada Day), precum şi tot anul împrejur.

 

Sursa: migratie.md
      

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.