STUDII ÎN REPUBLICA CEHĂ

 

 


 

 

Sistemul contemporan de învăţămînt din Republica Cehă are mai multe niveluri şi, de fapt, acesta le permite oamenilor să continue să-și crească gradul lor de cunoştinţele pentru toată viaţa. Învăţămîntul obligatoriu se aplică pentru copiii de la 6 ani şi se repartizează pe nouă clase progresive.  Cu toate acestea, părinţii pot lăsa copiii lor să ia parte la educaţia preşcolară, ceea ce le permite să se obişnuiască cu grupuri şi îi ajută să asigure un început bun al anilor de şcoală.

 


 Şcoli primare în limbi străine şi grădiniţe
 Chiar şi copiii care nu pot vorbi limba cehă pot frecventa şcoli primare sau grădiniţe în Republica Cehă.  Totuşi, dacă nu doriţi ca ei să lupte cu limba cehă, alegeţi o şcoală primară sau grădiniţă într-o limbă străină pentru ei.
În Republica Cehă au fost deschise trei şcoli internaţionale pentru copiii cetățenilor străini şi, de asemenea, copiii cehi care provin din căsătorii de naţionalitate mixte şi a căror limbi native includ engleză.  Acestea sînt situate în Praga, în Brno şi în Olomouc. Taxele de şcolarizare pentru aceste şcoli sînt destul de mari şi variază de la circa 100 mii de coroane pe an.
Copiii de la trei ani sînt acceptaţi în Olomouc, unde şcoala include, de asemenea, o grădiniţă, chiar dacă aceștia nu pot vorbi limba engleză deloc.  Şcolile menţionate mai sus în Praga şi Brno includ, de asemenea, grădiniţe cu profesori vorbitori de limbă engleză.
Există de asemenea o Şcoală Primară bilingvă cehă-britanică, care este o organizaţie afiliata a Şcolii Britanice din Praga. Site-ul Şcolii Primare cehă-britanică afirmă: "Scopul nostru este de a oferi studenţilor noştri posibilitatea de a deveni bilingvi, şi anume de a deveni capabili să vorbească limba lor maternă, precum şi o limbă străină perfect şi să fie pe deplin competenţi în continuarea studiilor lor la Şcoală Medie Britanică după finalizarea primului nivel de şcoală primară.  Elevii de liceu își pot finaliza studiile la 18 ani susţinînd un examen final şi obținînd o aşa-numită "Diplomă Internaţională de Bacalaureat ", care le va da posibilitatea de a studia la universităţile din această ţară şi, de asemenea, din străinătate". Puteţi găsi mai multe şcoli internaţionale aici.
Grădiniţele de limbi străine sînt facilităţi private şi puteţi să vă înregistraţi copiii la acestea de la vîrsta de doi ani, în cele mai multe cazuri.  Puteţi găsi o vastă reţea de grădiniţe cu limba engleză de predare, care acceptă, de asemenea, copii mai mici, aici.

 


Şcolile medii
De îndată ce ei îşi încheie nouă ani de învăţămînt în şcoala primară, copiii trebuie să decidă ce şcoală medie să aleagă şi ce carieră să continue în viaţa lor.  Republica Cehă se mîndreşte cu aproape 1500 de şcoli medii, care oferă sute de programe de studii şi ucenicie.  Marea majoritate a tinerilor preferă şcolile  în care studiile sînt finisate cu examenul de absolvire.
Fiecare copil poate depune o cerere de admitere la pînă la trei şcoli medii.  Admiterea este posibilă numai în cazul în care copilul a finalizat nivelul de învăţămînt primar, are o bună cunoaştere a limbii cehe şi a reuşit la examenul de admitere.  Unele dintre şcolile medii de specialitate au renunţat recent la examenul de admitere şi acceptă studenţi în funcţie de notele lor din şcoala primară.

 


Gimnazii şi licee
Acestea reprezintă cele mai solicitate tipuri de şcoli medii.  Elevii acestora susțin examenul de absolvire a şcolii şi, datorită cunoştinţelor pe care le-au dobîndit, sînt bine pregătiţi pentru studii la universităţi sau colegii.

 


Şcoli medii profesionale
Acestea au cunoscut recent o scădere a numărului de cererii. Aceste instituţii de învăţămînt pregătesc studenţii pentru realizarea unei anumite vocaţii.  Acestea sînt potrivite pentru studenţii care sînt iscusiţi manual, mai degrabă decît tipurile academice sau pentru cei care se concentrează intenţionat pe un domeniu practic special.  Studiile de la școlile profesionale pot fi completate fie printr-un examen care rezultă în obținerea unui certificat profesional care autorizează titularul să desfășoare o anumită meserie sau de examenul de absolvire a şcolii.

 


Conservatoarele şi şcolile de artă
Elevii dau dovadă, de asemenea, de un interes relativ mare față de studiul la şcoli medii, finalizate cu un examen de diplomă, adică şcoli de artă  şi conservatoare. Acestea sînt destinate exclusiv copiilor cu talent dramatic, muzical, de dans sau talent de artă plastică.  Regimul de admitere presupune examinarea talentului cînd studentul trebuie să demonstreze talentul său pentru domeniul selectat.

 


Şcolile medii şi străinii
În ceea ce priveşte studierea la toate tipurile de școli medii şi gimnazii, străinii sînt obligaţi să respecte aceleaşi reguli ca şi copiii cehi.  Acest lucru înseamnă că, de exemplu, ori de cîte ori copiii cehi nu plătesc pentru studiu, nici copiii străinilor nu vor plăti.  Străinii se pot bucura chiar şi de un mic avantaj, deoarece ei nu trebuie să  susțină teste de admitere în limba  cehă, ei sînt doar invitaţi la un interviu oral  în cazul în care ei trebuie să demonstreze capacitatea lor de a folosi limba cehă pentru a răspunde la întrebările legate de situaţiile de zi cu zi .  În plus, Ministerul Educaţiei din Republica Cehă a emis o instrucţiune potrivit căreia cadrele didactice nu sînt obligate să ofere studenţilor note pentru limba cehă în cazul în care aceşti studenţi nu cunosc  limba suficient de bine.  Mai multe informaţii despre condiţiile de studiu în  şcolile cehe sînt disponibile aici.

 


Liceele
La începutul fiecărui an calendaristic  ziarele cehe sînt publicate cu suplimente foarte groase. Cotidianele principale publică listele şcolilor medii şi a domeniilor de studiu pentru care pot aplica copiii după ce au finalizat studiile lor din şcoala primară.  Examenele de admitere pentru aceste şcoli au loc de obicei in luna aprilie.
Viitorii studenţi pot alege dintr-un număr destul de mare de şcoli. Alegerea lor trebuie să includă, de asemenea, o decizie pentru un anumit tip de şcoală şi domeniu de studii.  În ultimii ani, liceele au fost supuse celei mai extinse dezvoltări din Republica Cehă.   Numărul lor a fost în creştere geometrică.  În timp ce în 2003 existau mai puţin de o sută de şcoli de acest fel în Republica Cehă, în termen de trei ani numărul lor practic s-a triplat.
Liceele pot fi percepute ca un anumit nivel intermediar între şcolile medii (gimnaziu) şi școala profesională cu examen de absolvire a şcolii.  Liceele din Republica Cehă nu sînt şcoli separate, ci mai degrabă un tip de domeniu de studiu. Ele sînt de obicei o parte dintr-o şcoală profesională medie.  Ca și în școlile medii aici sînt predate subiecte generale, cu toate acestea, elevii dobîndesc cunoştinţe de specialitate în domeniile de tehnologie, ştiinţă, economie, medicină sau pedagogie.  De exemplu, este posibil să studieze în domeniul Chimie Aplicată la o şcoală profesională chimică, dar, de asemenea, la Liceul tehnic; o şcoală agricolă vă va oferi posibilitatea de a studia la alegere designul de grădina sau domeniul veterinar sau să aplicați la Liceul de Ştiinţe Naturale.  Absolvenţii  liceelor nu sînt calificaţi pentru executarea unei profesii, cu toate acestea ei beneficiază de o formare foarte bună pentru a continua studiile la universităţi sau la colegii. Statisticile emise de către Ministerul Educaţiei confirmă faptul că absolvenţii de licee sînt la fel de succes în timpul examenelor de admitere la universităţi ca şi colegii lor din şcolile medii. În comparaţie cu şcolile medii clasice, care oferă învăţămînt general, liceenii dobîndesc cunoştințe mai profunde privind subiectele de specialitate, cu care se confruntă din nou în timpul studiilor sale la universităţi sau colegii.
Cele mai răspîndite tipuri de licee din Republica Cehă sînt liceele economice. Alte tipuri includ licee tehnice, de ştiinţă, pedagogice şi de medicină.  Liceele Waldorf au fost deschise în Praga, Ostrava şi Semily.  În comparaţie cu celelalte, acestea diferă prin faptul că elevii lor au mai mult timp pentru a decide în care domeniu ei ar dori să se specializeze.  Ei încep să se specializeze începînd cu al treilea an la acest tip de şcoală.

 


Şcolile profesionale
Putem împărţi şcolile profesionale în această ţară în funcţie de faptul dacă acestea se finisează cu un certificat profesional sau un examen de absolvire. Cei cărora li se acordă certificatul profesional obțin permisiunea de a desfășura o meserie anume.  Absolvenţii de la o şcoală profesională cu examenul de absolvire a şcolii pot practica fie o anumită profesie sau pot continua studiile la universitate sau colegiu.
Republica Cehă a cunoscut recent un declin în interesul față de studii în şcolile profesionale, care pregătesc elevii pentru performanţe într-o anumită profesie.
Poziţiile de vîrf în topurile de popularitate a şcolilor profesionale de ani de zile sînt ocupate de academii de afaceri, școlile medicale şi pedagogice cu examen de absolvire a şcolii. Academiile de afaceri şi şcolile economice asigura pregătirea bună pentru studii universitare axate pe economie şi management, turism, management hotelier şi pe domenii similare.
Un număr de şcoli medii a căror elevi nu iau examenul de absolvire a şcolii, ci primesc doar un certificat profesional, au luptat cu interesul în scădere de mai multe decenii. În timp ce programele de bucătari, mecanici auto sau frizer încă mai atrag studenţi, practic nimeni nu mai este interesat de meseria de dulgher, morar, tinichigiu sau tapiţer.
Cu toate acestea, aceste şcoli, de asemenea, încearcă să facă apel la cei care părăsesc şcolile primare şi să le ofere pensii sau o şansă de a cîştiga bani în timp ce studiază sau să deschidă programe de studiu care să le permită să desfășoare o profesie netradițională, să cîştige un salariu bun şi să nu fie îngrijoraţi de locurile lor de muncă din viitor.

 


Universităţile publice şi private


Colegiile
Colegiile (în cehă: Vyšší odborné školy) pregătesc studenţii pentru profesii specializate. Absolvenţii şcolilor medii care au terminat studiile cu susținerea examenului „maturita” vor beneficia de studii de specialitate profesională încheiate cu un Grad de Fundaţie şi cu titlul de specialist cu o diploma (DiSTop of FormBottom of Form).

Colegiile au fost stabilite în Republica Cehă în 1995.  Avantajul acestui tip de educaţie, în comparaţie cu universităţile, ține în special de timpul petrecut în condiţii reale de muncă. Astfel, pe lîngă o educaţie teoretică, studenții dobîndesc experienţă practică în domeniul lor de studiu şi, de asemenea, contacte utile în companii şi întreprinderi, pe care le vor utiliza cînd vor caută un loc de muncă.  Astfel de experienţă de muncă joacă un rol major atunci cînd companiile din Republica Cehă caută potenţiali angajaţi.  Acest lucru poate fi dovedit de faptul că recent, în timpul crizei economice, numărul absolvenţilor de colegiu care nu au un loc de muncă a scăzut.  Colegiile oferă o gamă largă de domenii de studiu, în special din sfera economică şi financiară, precum şi administrative, sociale, bibliotecari, studii medicale, pedagogice, dar şi literare sau de actorie.  Printre cele mai populare sînt gastronomia, servicii de cazare şi alimentaţie publică şi turism, care arată de altfel cele mai mici cifre în ceea ce priveşte absolvenţii şomeri.  Elevii din şcolile medii, care intenţionează să studieze la colegiu trebuie să fie pregătiţi să plătească o taxă şcolară.   Taxa este plătită chiar şi la şcolile de stat şi cele de pe lîngă biserici şi variază de la 2.500 la 5.000 de coroane pe an.   La colegiile private, taxa variază, de obicei, intre 15.000 si 30.000 de coroane, dar poate fi chiar și mai mare.  Lista de colegii, specializările deschise în acest an, taxele de şcolarizare şi adresele de contact pot fi găsite aici.
Majoritatea candidaţilor care aplică pentru studii la colegiu sînt cei care nu au fost acceptaţi la universităţi.  Examenele de intrare au loc de obicei în luna iunie. O rundă de interviuri complementare de intrare are loc în luna august.  Aceasta este destinată pentru studenţii care doresc să-şi continue educaţia, dar nu au fost acceptaţi la studii universitare.
Unele şcoli nu organizează examene de intrare şi acceptă solicitanţii în funcţie de rezultatele lor din școala medie sau în conformitate cu raportul de „maturita”.  În alte şcoli, sînt testate competenţele de limbi străine şi cunoştinţele din domeniul specific de studiu (matematică, studii sociale etc.).  Există şcoli care, în afară de un test scris, cer un interviu sau testarea talentului.
Titlul Dis. nu este de acelaşi nivel ca titlu de licenţă (Bc.) pe care îl puteţi obţine atunci cînd studiaţi la o universitate (de obicei după trei ani de studii şi finalizarea cu succes a examenelor de licenţă de stat).  Oricum, numărul din universităţi care se ia în considerare studiile superioare este în creştere: pentru un absolvent de colegiu, studiile de licenţă pot solicita doar 1- 1,5 ani în loc de trei ani în mod obișnuit.


Universităţile
Instituţiile de învăţămînt superior cehe sînt împărţite în instituţii publice, de stat şi private. Instituţiile de învăţămînt superior publice şi private se află în subordinea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, în timp ce instituţiile de stat se află sub autoritatea Ministerului de Apărare şi Ministerul de Interne. Pentru mai multe informaţii descărcaţi Catalogul instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Cehă (din 2010).


 În Republica Cehă există:
    -26 instituţii publice de învăţămînt superior
    -2  instituţii de stat de învățămînt superior
    -45 instituţii private de învățămînt superior
    -389,231 studenţi la instituţiile de învățămînt superior
    -34,552 studenţi străini la instituţiile de învățămînt superior

Sistemul de învăţămînt superior: aspecte generale
Învăţămîntul superior este cel mai înalt nivel al sistemului de învăţămînt.  Începînd cu anul 2001 structura de trei cicluri a fost implementată cu stricteţe în învăţămîntul superior (de exemplu programele de licenţă, masterat şi doctorat).
Organismul central de conducere este Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului. Calitatea învăţămîntului superior este stimulată de către Comisia de Acreditare. Pentru informaţii mai detaliate despre sistemul de învăţămînt superior din Republica Cehă accesaţi site-ul Centrului Național de Informare privind Recunoașterea Academică din Cehia.

 


Limba de şcolarizare
Principală limbă de predare este limba cehă, cu toate acestea, gama de programe livrate în limbi străine (în principal în limba engleză) se extinde, în scopul de a satisface studenţii internaţionali.
Cerinţele de admitere
Cerinţa principală pentru a fi admis la un program de licenţă sau un program complet de masterat, este finalizarea completă a învăţămîntului mediu general sau învăţămîntului profesional, cu un examen de absolvire "maturita".  Admiterea la un program de masterat depinde de finalizarea programului relevant de licenţă sau echivalentul acesteia. Admiterea la studii de doctorat depinde de finalizarea cu succes a programului de masterat.
Studenţii care doresc să studieze un grad complet trebuie să aplice direct la instituţia de învăţămînt superior la alegerea lor.  Studenţii pot aplica pentru mai multe programe de studii la diverse instituţii şi facultăţi.  Termenul limită pentru depunerea cererilor este în mod normal la sfîrşitul lunii februarie sau martie.  Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior oferă opţiunea depunerii unei cereri în format electronic.  Data, conţinutul şi forma (examen oral sau în scris, test de aptitudini) procesului de intrare sînt decise de către decanul facultăţii sau de rectorul instituţiei de învăţămînt superior.  Examenele de admitere în mod normal au loc între iunie şi septembrie.  Examenele la instituţiile de învăţămînt superior de arte au loc mai devreme în ianuarie, iar termenul de depunere a cererilor este în mod normal la sfîrşitul lunii noiembrie.  Departamentele studenţeşti de administrare la facultăţi diferite pot furniza informaţii cu privire la cereri, cerinţe de admitere şi studii.

 


Organizarea studiilor
Anul academic durează 12 luni; începutul este stabilit de către şeful instituţiei de învăţămînt superior.  Cursurile sînt împărţite în semestre, ani sau blocuri, care sînt compuse dintr-o perioadă de predare, o perioadă de examinare si o vacanta.  Structura anului academic este decisă de fiecare instituţie.  De obicei, aceasta începe în octombrie şi este împărţită în două semestre: de iarnă şi de vară, cu cca. o perioada de cinci săptămîni de examinare, după fiecare semestru.  Vacanţa de vară este în iulie şi august.
Frecvenţa şi metodele de evaluare a realizărilor studenţilor diferă în funcţie de domeniul de studiu.  În unele cazuri a fost introdus un sistem de examene parţiale susținute după fiecare semestru, în alte cazuri este prescris un examen cuprinzător după fiecare parte finalizată de studii, mai ales la sfîrşitul unui anumit modul.  Performanţa la examene şi la apărarea tezei este notată.  Majoritatea studenții instituţiilor sînt evaluaţi prin intermediul creditelor. Sistemul de credite (Sistemul European de Credite) a fost încurajat, deoarece permite recunoașterea părţilor complete de studii, contribuind astfel la transferabilitate în cadrul sistemului.

 


Structura gradelor
Instituţiile de învăţămînt superior formează cel mai înalt nivel de educaţie din Cehia.  Ele oferă programe acreditate de obţinere a unui grad la trei niveluri: licenţă, masterat, și doctorat, precum şi cursuri de formare continuă.  Instituţiile de învăţămînt superior pot fi universitare sau neuniversitare.  Instituţiile de tip universitar tradiţionale pot oferi toate tipurile de programe de obținere a unui grad în timp ce instituţiile neuniversitare sînt caracterizate prin furnizarea în primul rînd a programelor de licenţă.

 


Programele de licenţă
Programele de studii universitare de licenţă durează de la 3 la 4 ani şi constituie primul nivel de învăţămînt superior.  Programul de studii trebuie să fie completat cu un examen de stat final, care include, de obicei, prezentarea şi apărarea unei teze.  Absolvenţii de succes pot intra pe piaţa forţei de muncă sau să îşi continue studiile în programe de masterat în domenii aferente.

 


Programele de masterat
Programele de masterat pot fi urmate, fie după programele de licenţă (2-3 ani) sau pot fi programe complexe (4-6 ani).  Programele se concentrează pe dobîndirea şi aplicarea cunoştinţelor teoretice, precum şi pe dezvoltarea creativităţii şi a talentului.  Absolvenţii programelor de masterat trebuie să susţină un examen de stat final şi să prezinte public şi să apere o teză.  Studiile în medicină, medicină veterinară şi igienă sînt completate cu un examen de stat solicitant, inclusiv prezentarea şi apărarea unei teze riguroase.

 


Programele de doctorat
Programele de doctorat (care în mod normal durează 3 ani) sînt destinate absolvenţilor programelor de masterat si care să se concentreze pe munca de creaţie independentă în cercetare, dezvoltare sau arte.  Studiile de doctorat se finisează cu un examen de stat de doctorat, precum şi prezentarea publică şi apărarea unei teze de doctorat (disertaţie), în baza unii opere originale, care trebuie să fie publicată.
Din cauza interesului în creştere, unele instituţii oferă, de asemenea, programe de studii care duc la gradul de Master of Business Administration (MBA).  Aceste studii sînt orientate pe rezolvarea studiilor de caz din viaţa reală şi trebuie să sporească cunoştinţele şi abilităţile manageriale ale studenţilor.

 


Taxele de şcolarizare


Prin lege, învăţămîntul superior în instituţiile publice şi de stat este gratuit pentru cetăţeni de toate naţionalităţile, cu următoarele excepţii:
    -taxele pentru administrarea procedurilor de admitere;
    -taxele pentru extinderea duratei de studiu peste limita stabilită;
    -taxele de studiu pentru un program suplimentar;
    -taxele de studiu într-o limbă străină.


Instituţiile private de învăţămînt superior pot stabili propriile taxe.  Taxele de şcolarizare diferă de la 2,000-15,000 USD pe an, iar suma depinde de instituţia în cauză şi de programul de studiu.

 


Colaborarea moldo-cehă în domeniul educației


De ce studiile în Republica Cehă?
Învăţămîntul superior din Republica Cehă se bucură de o reputaţie bună în întreaga lume datorită nivelului înalt al calităţii, care este protejat de un sistem naţional de reglementare şi garanţie a calităţii.  Accentul sporit care se pune asupra educaţiei este de înţeles pentru că învăţămîntul a jucat mereu un rol cheie în viaţa poporului ceh.  Prima universitate din Europa Centrală a fost fondată în Praga în anul 1348 de către regele ceh Carol al IV-lea. Educaţia şi cercetarea au jucat un rol crucial în istoria modernă pentru o nouă dezvoltare a naţiunii. Republica Cehă, ţară mică situată în inima Europei, este conştientă de faptul că o colaborare internaţională în domeniul ştiinţei şi inovării este o prerogativă pentru un succes global.
A studia în Republica Cehă, o ţară aflată la intersecţia mai multor culturi, înseamnă a avea perspectivă pentru a lucra alături de alţi oameni din întreaga lume. La fel, ar putea servi drept bază pentru o ulterioară adaptare la mediul educaţional modern de nivel european şi global. Condiţiile de viaţă în Republica Cehă sînt destul de înalte, în timp ce costul traiului rămîne rezonabil.


Anual, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe oferă burse la universităţile din Republica Cehă pentru suportul studenţilor străini:
    -Burse guvernamentale (în cadrul cooperării pentru dezvoltare externă);
    -Burse acordate în cadrul înţelegerilor bilaterale de colaborare în domeniul educaţiei;


Mai mult decît atît, universităţile cehe şi instituţiile de învăţămînt secundar oferă o largă varietate de programe de o calitate înaltă şi training-uri organizate în limba engleză în diverse domenii. Fiecare instituţie de învăţămînt publică informaţie detaliată cu privire la domeniile de studii pe website-uri (vezi mai jos).


Pentru mai multă informaţie accesaţi website-urile:
    Informaţie generală cu privire la studiu în Republica Cehă şi o listă a instituţiilor superioare de învăţămînt din Republica Cehă şi oportunităţi de învăţămînt: www.studyin.cz
    Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului: www.msmt.cz
    Centrul naţional pentru recunoaşterea diplomelor de studii: www.naric.cz
    Burse: www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships
    Alte link-uri utile: www.czech.cz, www.dzs.cz


Guvernul Republicii Cehe, în cadrul Programului de burse Republica Cehă – UNESCO, oferă cetăţenilor Republicii Moldova 2 burse anual, după cum urmează.
    bursă, studii superioare (ciclul I - bachelor):
    - cu durata de 3 - 4 ani sau 4-6 ani, în dependenţă de profil;
    1 bursă, studii superioare (ciclul II - masterat):
    - cu durata de 1 - 3 ani, în dependenţă de profil;


Domeniile: agricultură, economie, ştiinţe tehnice, mediul ambiant/ecologie, hidrologie,profil forestier.


Limba de instruire - limba cehă.


Începerea studiilor este precedată de studierea limbii cehe timp de 2 semestre.
La concurs pentru studii superioare (ciclul I) pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, cu media (nu mai mică de „8”).
La concurs pentru studii superioare (ciclul II) pot participa deţinătorii diplomei de licenţă, cu media (nu mai mică de „8”).


Candidaţii vor prezenta actele în 2 exemplare originale, completate preferabil în limba cehă sau limba engleză, următoarele acte:
    Pentru studii superioare
        -Cerere – formular;
        -Diploma de bacalaureat şi situaţia şcolară pentru anii de liceu (traducere în limba engleză sau cehă, cu aplicarea apostilei la Ministerul Justiţiei;
        -Certificat ce atestă obiectele de studii şi numărul de ore teoretice şi practice în clasele liceale;
        -Certificat ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii engleze (care este recunoscut la nivel internaţional);
        -Declaraţie;
        -Situaţia academică de la universitate (pentru studenţii anului I);
        -Certificat de naştere (copie tradusă şi certificată);
        -Certificat medical;
        -Copia buletinului de identitate;
        -2 fotografii recente (3.5 x 4.5 cm).


    Pentru studii superioare (masterat):
        -Cerere – formular;
        -Diploma de licenţă şi Suplimentul la diplomă (traducere în limba engleză sau cehă, cu aplicarea apostilei la Ministerul Justiţiei;
        -Declaraţie;
        -Certificat de naştere (copie tradusă şi certificată);
        -Certificat medical;
        -Copia buletinului de identitate;
        -2 fotografii recente (3.5 x 4.5 cm).

 


Cheltuielile de călătorie internaţională tur-retur vor fi suportate de către Program.


Actele se depun la Ministerul Educaţiei, Direcţia Relaţii internaţionale şi integrare europeană. Biroul 437 A.

 


Informaţii suplimentare la tel: 23 80 61

 

 

 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.