CETĂȚENIE ISRAELIANĂ

 

 

 

Dobîndirea cetățeniei israeliene
Legea israeliană a cetățeniei se referă la oricine care dorește să se stabilească în Israel, precum și la cei care deja au reședință sau au fost născuți acolo, indiferent de rasă, religie, credință, sex sau concepții politice. Cetățenia poate fi dobîndită prin:
    Naștere
    Legea returnării
    Reședință
    Naturalizare


Dobîndirea Cetățeniei prin Naștere este acordată:
    Persoanelor care s-au născut în Israel la o mamă sau un tată care este cetățean israelian.
    Persoanelor născute în afara Israelului, dacă tatăl sau mama lor deține cetățenie israeliană, dobîndită fie prin nașterea în Israel, în conformitate cu Legea întoarcerii, fie prin reședință, sau prin naturalizare.
    Persoanelor născute după moartea unuia din părinți, dacă părintele a fost un cetățean israelian, în conformitate cu condițiile enumerate mai sus, la data decesului.
    Persoanelor născute în Israel, care nu au avut niciodată vreo cetățenie, și sub rezerva limitărilor specificate prin lege, dacă ei:
a) Aplică pentru aceasta în perioada dintre a 18-a și a 25-a zi de naștere a lor
și
b) Au fost rezidenți ai Israelului pentru cinci ani consecutivi, imediat înainte de ziua depunerii cererii lor.


Dobîndirea cetățeniei în conformitate cu Legea Întoarcerii
La înființarea Statului, fondatorii săi au proclamat "...reînnoirea statului evreu pe pămîntul Israelului, care va deschide larg porțile patriei pentru fiecare evreu...." În conformitate cu acest principiu, statul Israelului a integrat supraviețuitorii Holocaustului, refugiații din țările în care ei au trăit, precum și mii de evrei care au venit să se stabilească în Israel, din propria voință.
Legea întoarcerii (1950) – acordă fiecărui evreu, oriunde el sau ea ar putea fi, dreptul de a veni în Israel în calitate de oleh (un evreu care imigrează în Israel) și să devină un cetățean israelian.
În sensul prezentei Legi, „evreu” înseamnă o persoană care a fost născută de o mamă de origine evreiască sau s-a convertit la iudaism și nu este membru al unei alte religii.
Cetățenia israeliană intră în vigoare în ziua sosirii în țară sau la primirea unui certificat de oleh, care este obținut mai tîrziu. O persoană poate să declare, în termen de trei luni, că el/ea nu dorește să devină cetățean.
Începînd cu 1970, dreptul de a imigra sub această lege a fost extins pentru a include copilul sau nepotul unui evreu, soțul/soția unui evreu, soțul/soția copilului unui evreu și soțul/soția nepotului unui evreu. Scopul acestui amendament este de a asigura unitatea familiilor în cazul în care a avut loc căsătoria; el nu se aplică persoanelor care au fost evrei și și-au schimbat, în mod voluntar, religia lor.
Certificatul oleh poate fi refuzat persoanelor care:
    se angajează în activități îndreptate împotriva poporului evreu;
    pot pune în pericol sănătatea publică sau securitatea statului;
    au un trecut criminal, posibil să pună în pericol asistența socială publică.


Dobîndirea cetățeniei prin Reședință
Prevederi speciale se fac în Legea cetățeniei pentru foștii cetățeni ai Mandatului Britanic Palestin. Acei care au rămas în Israel de la înființarea statului în 1948 pînă la adoptarea Legii Cetățeniei din 1952  au devenit cetățeni israelieni prin reședință sau prin reîntoarcere.
Potrivit unui amendament (1980), posibilități suplimentare pentru a dobîndi cetățenia prin reședință au fost incluse în lege.


Dobîndirea Reședinței prin Naturalizare
Adulții pot dobîndi cetățenia israeliană prin naturalizare, la prudența Ministrului de Interne și sînt supuși unui număr de cerințe, cum ar fi:
    ei trebuie să fi locuit în Israel pentru trei ani din cei cinci ani precedenți de la data depunerii cererii;
    ei au dreptul să locuiască permanent în Israel și s-au stabilit sau intenționează să se stabilească în Israel;
    ei au renunțat la cetățenia lor anterioară, sau au dovedit că ei vor înceta să fie cetățeni străini prin devenirea de cetățeni israelieni.


Ministrul de Interne  poate scuti un solicitant de la unele dintre aceste cerințe.


Drepturile cetățenilor
    Cetățenii israelieni au dreptul de a participa pe deplin la sistemul politic din Israel.
    Cetățenii israelieni au dreptul să obțină un pașaport israelian și să-l folosească în mod legal.
    Cetățenii israelieni au dreptul să călătorească în și din Israel, ori de cîte ori doresc (Notă: acest drept poate fi limitat în anumite perioade cu autorizații speciale).
Alte drepturi sînt acordate în mod egal cetățenilor și rezidenților permanenți din Israel, printre care: dreptul la muncă în Israel, dreptul la atenuarea plăților fiscale, dreptul la o pensie atunci cînd este nevoie, dreptul la serviciile de securitate socială, și dreptul la vot în cadrul domeniilor decretelor locale. Rezidenții care nu sînt cetățeni, pot, cu toate acestea, să-și piardă statutul lor (și, astfel, orice drepturi care le sînt acordate în Israel) în cazul în care se mută în afara granițelor Israelului (în afara Liniei Verzi, inclusiv Înălțimile Golan și Ierusalimul de Est), spre deosebire de privilegiile cetățenilor care le permit să se restabilească în Israel la orice moment.


Responsabilitățile cetățenilor
Practic, toate responsabilitățile sînt impuse rezidenților cetățeni și non-cetățeni ai Israelului în mod egal.

O responsabilitate care este impusă doar cetățenilor israelieni este cerința de a fi în posesia unui pașaport  israelian, în orice moment atunci cînd se află în afara țării. Astfel, cetățenii israelieni trebuie să fi dobîndit un pașaport înainte de a fi primit permisiunea să părăsească țara.
Serviciul militar este obligatoriu pentru toți rezidenții și cetățenii Israelului, cu toate că pot fi acordate diferite scutiri. Anumite grupuri etnice, cum ar fi arabii israelieni, au primit o anumită scutire.
Un cetățean israelian este obligat să se abțină de la asistarea unei țări sau a unei organizații, care este declarată drept dușman al Israelului. Astfel de asistență poate duce la deposedarea de cetățenie, la sfatul Ministrului de Afaceri Interne  (în plus față de un posibil proces penal).


Anularea cetățeniei
Există cazuri în care statul poate iniția anularea cetățeniei a unui cetățean israelian. Articolul 11 din legea cetățeniei israeliene  stabilește trei situații pentru care o cetățenie ar putea fi revocată de către stat:
    Dacă persoana a intrat într-un stat care este considerat un stat inamic sau dacă el/ea a primit cetățenie de la statul inamic.
    Dacă persoana a comis un act care este considerat o încălcare a loialității față de țară.
    Dacă cetățenia persoanei a fost dată lui/ei pe baza unor informații false. Într-un astfel de caz, revocarea se poate aplica chiar și la cetățenia copiilor persoanei.
În plus, un cetățean israelian care dorește să renunțe la cetățenia lui/ei se poate adresa la Ministrul de Interne Israelian, în formă scrisă și să ceară efectuarea acesteia. Cu toate acestea, decizia finală va fi luată de Ministrul de Interne, și acesta, de asemenea, poate refuza cererea, în conformitate cu propria sa discreție. Politica Ministrului de Interne a făcut pînă în prezent foarte dificil pentru oameni să renunțe la cetățenie, solicitîndu-le, printre altele, să dovedească că ei au locuit în afara Israelului pentru o perioadă lungă de timp.


Cetățenie dublă
Israelul permite cetățenilor să dețină cetățenii străine pe lîngă cetățenia lor israeliană, situație cunoscută sub numele de cetățenie dublă (sau multiplă).
De exemplu, un cetățean al Israelului care, de asemenea are o cetățenie străină este considerat un cetățean străin, în conformitate cu Legea Serviciului de Securitate Israelian și este supus la serviciul militar obligatoriu, în conformitate cu această lege; el este considerat un cetățean al Israelului, în conformitate cu răspunderea penală a cetățenilor israelieni conform Legii Penale Israeliene , și el este considerat un cetățean al Israelului în conformitate cu legile israeliene a statutului personal, cum ar fi competența juridică a autorităților tribunalelor rabinice în problemele de căsătorie și divorț, conform legilor jurisdicțiilor tribunalelor rabinice israeliene.
În ceea ce privește intrarea în Israel, rămînerea în Israel și munca în Israel, un cetățean israelian, care de asemenea posedă o cetățenie străină este considerat un cetățean israelian în toate scopurile. Prin urmare, el are dreptul să intre în Israel fără viză, să stea în Israel în conformitate cu dorința sa proprie, să se angajeze în orice profesie și să lucreze cu fiecare angajator conform prevederilor legii israeliene.

O excepție de la permisiunea deținerii unei cetățenii duble a fost determinată în legislația adăugată la Legea Fundamentală: Knesset-ul (חוק יסוד: הכנסת) (Articolul 16A) conform căruia membrii Knesset-ului  nu ar putea depune jurămînt, cu excepția cazului în care ei au revocat cetățenia lor adițională, dacă aceasta ar fi posibil în conformitate cu legile țării respective.


Renunțarea la cetățenia israeliană
Procesul de renunțare la cetățenia israeliană este destinat pentru un cetățean israelian care trăiește peste hotare și care dorește să renunțe la cetățenia sa israeliană, indiferent de motiv. Acest lucru este implementat prin oferirea declarației cu dorința de a renunța la cetățenie, împreună cu documentele relevante și o cerere către Ministrul de Interne pentru autorizație.
Este important de menționat că decizia de a autoriza o renunțare a cetățeniei este luată la discreția exclusivă a Ministrului de Interne sau de cineva numit de acesta, și atîta timp cît o astfel de autorizație nu este oferită, persoana care a făcut declarația este încă un cetățean israelian. Trebuie remarcat faptul că au existat cazuri  în care ministrul a găsit de cuviință, din diferite motive, să nu autorizeze o renunțare la cetățenie.
O persoană care dorește să depună o cerere de renunțare la cetățenia israeliană trebuie să raporteze în persoană la Secția consulară implementînd următoarele:
    Să informeze Registrul Populației statutul său personal de pînă la acel timp
    Să stabilească statutul său militar
    Pentru un adult – Un adult trebuie să completeze formularul Declarația de Renunțare la Cetățenia Israeliană pentru un Adult
    Pentru un minor – Trebuie completat un formular pentru un minor Declarația de Renunțare la Cetățenia Israeliană pentru un Minor
Să prezinte autorizația altei cetățenii sau o scrisoare oficială de la guvernul local promițînd că cetățenia locală va fi oferită (scrisoarea trebuie să fie valabilă pentru cel puțin doi ani și să fie scrisă în engleză sau tradusă în ebraică)
    Să plătească taxa


Țineți cont că este importantă ompletarea tuturorsecțiunilor din formular, în caz contrar, Ministrul de Interne nu va procesa cererea.
    Procesul de renunțare la cetățenie nu poate fi implementat prin e-mail. Prezența solicitantului este obligatorie!
    În secțiunea de declarație din partea de jos a formularului – Declarația de Renunțare la Cetățenia Israeliană – semnatarul se angajează, înainte de orice utilizare a pașaportului său Israelian, să verifice dacă pașaportul său israelian a fost anulat.
 

imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
cetatenie

Va multumim ca ne-ați contactat,

Precizarile la subiectul dat pot fi vizualizate mai sus. e

Cu respect,                              

Echipa Viza.md

2 Mar 2015- 06:08 după amiază
Anonymous
dobindirea cetateniei israela

as vrea sa stiu prin infiere poate capata cetatanie evreasca?

31 Ian 2015- 06:24 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.