SFR

Фото: trm.md Группа из 14 молдавских ассоциаций диаспоры во Франции обратилась с ходатайством к руководству "Moldtelecom"-а НАРЭКИТ-а, Министерства экономики и Министерства информационных технологий и связи с просьбой срочно подписать соглашение о партнерстве "...
Foto: trm.md Un grup de 14 asociaţii diasporale moldovenești din Franţa au făcut un demers către conducerea SA „Moldtelecom”, ANRCETI, Ministerul Economiei şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor, cu rugămintea de a semna cît mai urgent...