ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI

 

Încheierea căsătoriei are loc la organele de stare civilă moldovenești, în baza declaraţiei comune depuse de viitorii soţi.
 

În cazul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, dintre un cetățean al Republicii Moldova și un cetăţean străin sau între cetăţenii străini, pe lîngă actele solicitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor documente:
- paşaportul naţional a cetăţianului străin (în original) şi fotocopii de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri);
- dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sînt, din care să rezulte că sînt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.


Toate actele eliberate de autorităţile statului străin urmează a fi legalizate, exceptînd ţările cu care Republica Moldova are semnate tratate internaţionale ce anulează procedura de legalizare.