ANGAJĂRI LA EXPO MILANO 2015 - PAVILIONUL MOLDOVEI

24.04.2015
Concurs de angajare a personalului în cadrul Pavilionului R.Moldova la Expo Milano 2015
 

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), anunță Concurs de selectare a personalului în cadrul Pavilionului Republicii Moldova la Expo Milano 2015:


Director de Pavilion (1 persoană)

Ghid/Hostess (6 persoane)

Personal tehnic și de întreținere: cleaning manager (3 persoane)


Perioada de angajare: 6 luni (1 mai 2015 – 31 octombrie 2015)


Locul de lucru: Republica Italia, or. Milano, teritoriul expozițional ”Expo Milano 2015”, Pavilionul Republicii Moldova.


Deținerea unui permis de ședere/muncă în Republica Italia, valabil pentru întreaga perioada indicată (01.05.15-31.10.15), este obligatorie pentru toate funcțiile anunțate.


Director de Pavilion


Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Condiții de angajare:

- studii superioare;

- abilități de management și organizatorice;

- cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și italiană;

- calități de organizare a lucrului în echipă;

- capacitate de planificare a activității în funcție de obiective;

- experiență în administrarea unei activități complexe (prezintă avantaj persoanele cu experiență în organizare evenimente, târguri și expoziții);

- experiență în planificare financiară/raportare;

- abilități avansate de comunicare/negociere;

Responsabilități:

- reprezentarea intereselor în relația juridică și administrativă cu organizatorii expoziției, furnizorii și partenerii Pavilionului Republicii Moldova în cadrul ”Expo Milano 2015”;

- reprezentarea Pavilionului Republicii Moldova în relația cu media străină;

- administrarea activității zilnice a pavilionului;

- administrarea echipelor implicate în activități culturale, oficiale, comerciale, de comunicare;

- formarea și instruirea personalului (ghizi, voluntari);

- logistica evenimentelor și a circulației bunurilor materiale;

- logistica delegațiilor oficiale, culturale și de afaceri;

- asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor din agenda Pavilionului;.

- formarea de rapoarte financiare si de activitate periodice.

 

Ghid/Hostess


Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Cerințe:

- studii superioare (studii economice, profil turism);

- experiență anterioară în calitate de ghid;

- experiență în organizarea de evenimente și în relaționarea cu publicul;

- cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și italiană;

- abilități avansate de comunicare și organizare;

- persoană dinamică și activă, cu spirit de inițiativă;

- cunoștințe impecabile a istoriei, geografiei, valorilor cultural-spirituale ale Moldovei, cultură generală;

- disponibilitate pentru activități în week-end și/sau sărbători;

- toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

Responsabilități:

- asigură o atmosferă degajată și primitoare pe tot parcursul expoziției, întreține un dialog permanent cu vizitatorii Pavilionului;

- asigură logistica materialelor informative despre Moldova; preia materialele promoționale (broșuri, hărți, pliante etc) pe care le pune la
 dispoziția vizitatorilor;

- asigură buna desfășurare a evenimentului prin: monitorizarea furnizorilor, colaboratorilor; echiparea spațiilor pentru evenimente; asistența logistică pe parcursul expoziției;

- oferă informații specializate vizitatorilor într-o manieră adecvată (ex.: informații despre programului Pavilionului, informații cu caracter istoric,

cultural, geografic, economic), referințe și contacte relevante;

- pregătește rapoarte și statistici periodice cu privire la activitatea de ghid în cadrul Pavilionului.

 

Cleaning Manager


Perioada angajării: 01 mai – 31 octombrie 2015

Cerințe:

- studii medii;

- disponibilitate pentru activitate în orele de program prevăzute;

- disponibilitate pentru activități în week-end și/sau sărbători;

- toleranță la stress, activitate sub presiunea unor termene – limită;

 

****************************************************

 

Actele necesare pentru înscrierea în Concurs:


Pentru persoane fizice:

- CV în limba de stat/engleză;

- Poză tip pașaport 3x4 (1 exemplar);

- Copii xerox: buletin, certificat naștere, certificat căsătorie (dacă e aplicabil), pașaport (dacă e aplicabil);

- Acte ce demonstrează valabilitatea permisului de ședere/muncă în Republica Italia pentru perioada vizată;

- Cazier judiciar;

- Adeverința medicală de la medicul de familie, cu specificația "clinic sănătos și apt de muncă din punct de vedere psihic si fizic";

- Copii xerox a tuturor diplomelor de studii;

- Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniu de la locurile de muncă/proiectele precedente;

- Oferta financiară.

Pentru persoane juridice:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

- Certificat de atribuire a contului bancar – copie, eliberată de banca deţinătoare de cont;

- Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

- Licenţa de activitate – copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, se prezintă atunci când activitatea Persoanei Juridice este subiect al licențierii conform prevederilor legale;

- Notă informativă privind experiența în domeniu;

- Referințe/scrisori de recomandare privind activitatea în domeniul vizat;

- CV în limba română/engleză pentru persoana-candidat;

- Oferta financiară.


Dosarele vor fi expediate pe adresa MIEPO (str. A. Mateevici 65, MD 2009, Chișinău), sau la adresa de email: nadejda.florea@miepo.md


Dosarele incomplete sau care nu corespund condițiilor Concursului nu vor fi examinate!


Termenul pentru depunerea dosarelor pentru Concurs este 27.04.2015 ora 17:00.
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.