ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN IRLANDA

 

 

 

 

Permise de muncă
Resortisanţii non-SEE trebuie să deţină un permis de muncă în Irlanda. Cetăţenii SEE și cetățenii elveţieni nu au nevoie de un permis de muncă, cu excepţia cetăţenilor bulgari şi români - a se vedea mai jos. Există o serie de modificări în ceea ce priveşte aplicarea şi acordarea permiselor de muncă. În conformitate cu Legea privind Permisele de Muncă din 2003 şi Legea privind Permisele de Muncă din 2006 există 4 tipuri de permise de muncă:
- Permise de muncă,
- Permise Green,
- Permise de muncă conjugale/ dependente
- Permise de transfer intra-companii


Permisele de muncă: caracteristici principale
- Permisele de muncă sînt disponibile pentru ocupaţii cu un salariu anual de 30.000 € sau mai mult.
- Permisele de muncă pentru ocuparea forţei de muncă cu un salariu anual mai mic de € 30.000 vor fi luate în considerare numai în cazuri excepţionale
- Permisele de muncă nu vor fi luate în considerare pentru ocupaţii enumerate ca ineligibile pentru permise de muncă - a se vedea mai jos
- Permisul de muncă este acordat pentru 2 ani iniţial, şi apoi pentru încă 3 ani. După 5 ani este posibil să nu mai aveți nevoie de un permis de muncă
- Un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă (vedeți mai jos) este necesar la toate cererile de permise de muncă
- Fie angajatorul sau angajatul pot aplica pentru un permis de muncă, pe baza unei oferte de locuri de muncă
- Permisul de muncă va fi acordat angajatului şi va include o declaraţie a drepturilor angajaţilor şi a drepturilor la plată
- Angajatorului îi este interzisă deducerea cheltuielilor de recrutare din plata angajatului sau păstrarea documentelor personale ale angajatului
- După ce vi s-a eliberat cu un permis de muncă aveţi toate drepturile privind ocuparea forţei de muncă ca și cetăţenii irlandezi sau SEE pentru toată durata permisului de muncă.


Modificări ale noilor cereri de permise de muncă din 1 iunie 2009
Există modificări de eligibilitate pentru permisele de muncă , pentru cei care solicită un permis de muncă pentru prima dată la sau după 1 iunie 2009. Aceste modificări nu se aplică celor care au primit un permis de muncă sau care aplică pentru un permis de muncă înainte de 1 iunie 2009.


În plus, modificările nu se aplică cetăţenilor români sau bulgari.


Modificările pentru cererile noi de permise de muncă primite la sau după 1 iunie 2009 includ:

- Categorii excluse: călăreți (curse de cai), lucrătorii casnici şi șoferii de camion nu mai sînt eligibili pentru noile cereri de permise de muncă - a se vedea mai jos.
- Nu sînt acordate permisele de muncă pentru ocuparea forţei de muncă cu salariu mai mic de 30.000 € pe an (poate fi considerat, în cazuri excepţionale).
- Testul referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă s-a schimbat la publicitate cu FÁS/EURES (Serviciile Europene pentru ocuparea forţei de muncă), timp de 8 săptămîni şi în presa naţională timp de 6 zile.
- Soţii, parteneri civili şi persoanele aflate în întreţinerea titularilor a noului permis de muncă nu mai sînt scutiți de la testul referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă și taxele de aplicare.
- Taxe reînnoite sporite pentru titulari permiselor noi de muncă.


Reguli
Permisele de muncă sînt emise de către Departamentul Muncii, Întreprinderilor şi Inovației. Fie angajatorul, fie angajatul poate aplica pentru un permis de muncă care trebuie să se bazeze pe o ofertă a unui loc de muncă.


Cererile pentru permise de muncă se încadrează în două categorii, după cum urmează:
(A) Locuri de muncă cu un salariu anual de 30.000 € sau mai mult
(B) Locuri de muncă cu un salariu anual mai mic de 30.000 € - acestea sînt considerate doar în cazuri excepţionale


Cu toate acestea cererile pentru permisele de muncă în oricare dintre categorii nu vor fi luate în considerare în cazul în care sînt pentru ocupaţii enumerate ca ineligibile – vedeți lista de mai jos.


Oferta locurilor de muncă
Trebuie să aveţi calificările, abilităţile şi experienţa necesară pentru muncă. Trebuie să fiți angajat şi plătit direct de către angajatorul dumneavoastră. Cererile de permis de muncă prin agenţiile de recrutare şi alţi intermediari nu sînt acceptabile în cadrul sistemului. Angajatorul trebuie să aibă o afacere/companie în Irlanda, să fie înregistrat la Comisarii de venituri şi Oficiul de înregistrare a Companiilor. Un permis de muncă nu va fi emis companiilor în cazul în care acordarea permisului ar însemna că mai mult de 50% din angajaţi ar fi cetățeni non-SEE.


Testul referitor la necesitățile pieţei muncii
O nouă cerere pentru un permis de muncă trebuie să fie însoţită de documentele justificative că testul referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă a fost efectuat. Din 1 iunie 2009, testul cere ca postul vacant să fi fost anunţat cu rețele pentru ocuparea forţei de muncă FÁS/EURES timp de 8 săptămîni (anterior 4 săptămîni) şi în ziarele locale şi naţionale timp de 6 zile (anterior 3 zile). Acest lucru este de a asigura faptul că, în prima instanţă un cetăţean SEE sau elveţian sau în a doua instanţă, un cetăţean bulgar sau român nu pot fi găsiți pentru a ocupa postul vacant.


Ocupaţii care nu sînt eligibile pentru permise de muncă
Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovației, în urma consultării cu FÁS (Autoritatea de Formare Profesională și Muncă din Irlanda), a anunţat sectoarele de muncă care nu sînt considerate eligibile pentru permisele de muncă.


Începînd cu 16 aprilie 2009 permisele de muncă nu sînt disponibile pentru următoarele ocupaţii.
- Personal de birou şi personal administrativ
- Operatorii şi muncitori generali
- Personal de operatori și de producţie
-Personal de vînzări, reprezentanţi de vînzări şi personal de supraveghetori sau specialiști în vînzări
- Șoferi - din 1 iunie 2009 aceasta include și șoferii de camion
- Lucrători la grădiniță/ creşă, îngrijitori de copii / bone
- Personalul hotelier, de turism și de catering, cu excepţia bucătarilor
- Lucrătorii următoarelor meserii şi ucenici/ stagiari din aceste meserii: legători de cărți, zidari, ebeniști, dulgheri/ tîmplari, tîmplari de mobilă, instalatori - utilaje de construcţii, electricieni, meșteșugari de utilaje, instalatori, motocultivatori, mecanici - vehicule grele, fabricanţi de metal, mecanici - motoare, iniţiatori, pictori şi decoratori, instalatori (de apă și canal), lucrători la tipografie, ingineri - de refrigerare, lăcătuși/sculeri, reparatori ai caroseriei vehiculelor, maşinişti - lemn, tencuitori şi sudori
- Lucrătorii interni, inclusiv îngrijitori ai familiei şi ai copilului (pentru cererile de permise de muncă primite la sau după 1 iunie 2009)
- Călăreți – curse de cai - (pentru cererile de permise de muncă primite la sau după 1 iunie 2009)


Reînnoirea permiselor de muncă
Dacă lucrați pe un permis de muncă existent înainte de 1 iunie 2009 ar trebui să continuați să lucrați pînă cînd acesta expiră. Lista categoriilor neeligibile se aplică numai la cererile pentru permisele noi de muncă. Fie dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră poate aplica pentru o reînnoire şi un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă nu este necesar.


Daca aplicați pentru un permis de muncă pentru prima dată la sau după 1 iunie 2009, un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă este necesar atît la prima solicitare cît şi la reînnoire. Există, de asemenea, o taxă de reînnoire mai mare.


Un permis de muncă se eliberează prima oară pentru o perioadă de 2 ani şi apoi poate fi reînnoit pentru încă 3 ani. Începînd cu 28 august 2009 dacă aţi lucrat timp de 5 ani consecutivi, în baza unui permis de muncă, nu veţi mai avea nevoie de un permis pentru a lucra în Irlanda. După ce dumneavoastră ați obținut permisiunea pentru reînnoire, ofiţerul de imigrare local va elibera un permis de imigrare cu ştampila 4 pentru un an care vă va permite să aveți acces la orice activitate, dar nu la activități independente de muncă.


După ce ați locuit și ați lucrat în mod legal în Irlanda timp de 5 ani pe baza unui permis de muncă, puteţi solicita un permis pentru şedere pe termen lung de la Serviciul Irlandez de Naturalizare şi Imigrare (INIS). Puteţi aplica, de asemenea, pentru scutirea de la cerinţa de a avea un permis de muncă. Dacă cererea dumneavoastră este finalizată cu succes, veți obține permisiunea de şedere prelungită pentru încă 5 ani şi nu veţi avea nevoie de un permis de muncă pentru a lucra în Irlanda.


Schimbarea locului de muncă
Dacă acesta este primul permis de muncă in Irlanda, trebuie să lucrați cu angajatorul dumneavoastră nou pentru 12 luni (în afară de circumstanţe excepţionale). După aceasta, vă puteți transfera la un nou angajator, cu condiţia ca o nouă cerere pentru un permis de muncă a fost făcută pentru un loc de muncă similar sau pentru un alt sector de muncă eligibil. Un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă nu este necesar.


Pierderea locului de munca
Dacă vă pierdeţi locul de muncă prin concediere ar trebui să notificați Departamentului Muncii, Întreprinderii şi Inovației. Începînd cu 28 august 2009 există noi dispoziţii pentru lucrătorii non-SEE, după cum urmează:

Permis de muncă pentru 5 ani
Dacă aţi fost concediat după ce ați lucrat în baza unui permis de muncă pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, nu veţi mai avea nevoie de un permis pentru a lucra în Irlanda. Ar trebui să aplicați la ofiţerul de imigrare local - a se vedea "Înregistrarea" mai jos, care vă va elibera un permis de imigrare cu ştampila 4 pentru un an. Această permisiune poate fi reînnoită anual şi vă va permite să aveți acces la orice activitate sau să deveniți lucrători pe cont propriu.

Permis de muncă pentru mai puţin de 5 ani
- Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovației vă va oferi o perioadă de 6 luni (a fost de 3 luni) pentru a găsi un alt loc de muncă.

- Cînd găsiți un nou loc de muncă, trebuie să aplicați pentru un permis nou de muncă, dar un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă nu este necesar.

- Dacă aţi fost disponibilizaţi dintr-un loc de muncă care se află pe lista de categorii neeligibile, puteţi aplica pentru un nou permis de muncă pentru un loc de muncă din această listă neeligibilă.


Ar trebui să contactaţi ofiţerul de imigrare local pentru a confirma statutul de imigrare. Dacă aveţi mai mult de 6 luni înainte ca permisiunea dumneavoastră de imigrare expiră, puteţi locui în Irlanda în temeiul permisiunii cu ştampila 1 pentru încă 6 luni. Dacă aveţi mai puţin de 6 luni de permisiune de imigrare puteți avea permisiunea de imigrare acordată la 6 luni, ceea ce înseamnă că va trebui să plătiți 150 € pentru un card GNIB nou. Dacă nu aţi găsit un nou loc de muncă după 6 luni va trebui să părăsiți Irlanda. Dacă primiţi apoi o ofertă a unui loc de muncă în Irlanda, puteţi aplica pentru un nou permis de muncă.


Termen scurt de lucru
Dacă ați fost ”introdus” pe un termen scurt de lucru în timp ce aveți un permis de muncă, puteţi aplica pentru a avea permisul de munca reînnoit.


Înregistrarea şi permisiunea de a rămîne

Cetățenii Non-SEE (cu excepţia Elveţiei) trebuie să se înregistreze la ofiţerul de imigrare local în zona în care intenţionează să trăiască atunci cînd ajunge în stat. În Dublin înregistrarea se face la Biroul Naţional de Imigrare Garda . În afara Dublin - vă puteți înregistra la sediile locale ale Regiunilor Garda.


Dacă ați locuit și ați lucrat în mod legal, în Irlanda, timp de 5 ani consecutivi, în baza unui permis de muncă, nu veţi mai avea nevoie de un permis de muncă - a se vedea mai sus " Reînnoirea permiselor de muncă". Puteţi aplica, de asemenea, pentru şedere pe termen lung la Serviciul Irlandez de Naturalizare şi Serviciul de Imigraţie (INIS).


Dependenţi
Aţi putea aduce familia să locuiască aici după ce ați lucrat aici în mod legal pentru un an în baza unui permis de muncă. De asemenea, trebuie să puteți demonstra că veţi putea întreține toți membrii familiei. În practică, trebuie să cîștigați un venit peste limitele pentru Suplimentarea Venitului Familiei.


Permisul de muncă nu este necesar
Dacă sînteţi un cetăţean non-SEE, nu aveţi nevoie de un permis de muncă în cazul în care:
- Aveți permisiunea de a rămîne ca soţ, partener civil sau dependent al unui cetăţean irlandez sau SEE, cu excepţia cetăţenilor bulgari şi români
- Sînteţi un cetăţean elveţian
- Vi s-a acordat statutul de refugiat - fie prin procesul normal sau printr-un program de refugiați
- Vi s-a acordat permisiunea temporară de şedere din motive umanitare, prin procesul de azil
- Vi s-a acordat permisiunea de a rămîne ca părinte al unui cetăţean irlandez
- Aveți permisiunea de imigrare specifică de a locui şi a lucra în Irlanda - a se vedea mai sus "Reînnoirea permiselor de muncă",
- Aveți permisiunea de a înfiinţa o afacere în Irlanda
- Sînteţi un student înregistrat 
- Dețineți o autorizaţie de muncă sau viză de lucru


Refuzul permiselor de muncă
Vi se va refuza un permis de muncă în cazul în care:
- Ați intrat în Irlanda, în baza faptului că nu veți ocupa un loc muncă, de exemplu, ca un vizitator
- Vă aflați ilegal în Irlanda sau nu mai respectați condiţiile conform cărora ați fost cîndva admis
- Vi s-a cerut de către Departamentul de Justiţie şi Egalitate să părăsiți statul
- Sînteți în proces de a fi deportaţi
- Doriți să ocupați un loc de muncă oferit de un angajator non-SEE /elveţian, care conduce vreo companie/ afacere fără permisiunea de afaceri de la Ministrul de Justiţie şi Egalitate.

 

Alte categorii
- Există aranjamente speciale pentru premise de muncă pentru medici şi asistente medicale și, începînd cu 21 iunie 2010, aranjamentele pentru medicii care lucrează în serviciul de sănătate public.
- Începînd cu 6 iunie 2006, o persoană cu o autorizaţie de vacanţă de lucru nu se mai poate transfera la un permis de muncă

- În afară de cîteva solicitanţi de azil de lungă durată, persoanele care solicită statutul de refugiat în Irlanda nu au dreptul să lucreze deloc.


Noile cereri pentru permise de muncă pot fi depuse de către angajator sau angajat la Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii şi Inovației. Cererile trebuie să fie efectuate utilizînd formularul de cerere nou pentru permis de muncă.


Aceasta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- Două fotografii recente de tip paşaport ale angajatului propus
- Documente justificative că un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă a fost realizat
- Documente justificative privind calificările angajatului certificat
- Taxa de aplicare
- De asemenea, dacă angajatul propus este rezident în Irlanda, copii ale tuturor vizelor, ştampilelor de rezidenţă şi a cardului de înregistrare GNIB card
- Dacă angajatul propus nu este rezident în Irlanda, atunci el sau ea ar trebui să aplice pentru o viză


Reînnoirea permiselor de muncă
Fie un angajator sau un angajat poate aplica pentru o reînnoire utilizînd formularul de cerere de reînnoire.


În cazul în care un angajator aplică pentru un permis de muncă referitor la un fost angajat care a părăsit statul, aceasta va fi considerată o nouă cerere.


Unde să aplicaţi?
Departamentul Muncii, Întreprinderii și Inovației
Secțiunea Permiselor de Muncă
Davitt House
StradaAdelaide, 65a
Dublin 2
Irlanda

 

Program de lucru: Luni, Miercuri, Vineri, de la 9:30 pînă la 12.30
Tel:+353 1 417 5333
Locall:1890 201 616
Fax:+353 1 631 3268
Pagină web: http://www.djei.ie/labour/workpermits/index.htm
E-mail: employmentpermits@djei.ie

 

Imigrare: Secțiunea de Reședință pe termen lung
Departamentul de Justiție și Egalitate
Serviciul Irlandez de Naturalizare și Imigrare
Etajul 3
Burgh Quay 13/14
Dublin 2
Irlanda

 

Program de lucru: Asistență necesară: Luni, Vineri de la 10:00 pînă la 12.30
Tel:+353 (0)1 6167700
Locall:1890 551 500
Pagină web: http://www.inis.gov.ie

 

Permise de muncă "Green Card"
Permisul Green Card este un permis de muncă pentru cele mai multe ocupaţii cu salarii anuale de peste €60.000 sau anumite profesii în cazul în care există deficitul de competenţe. Permisul Green Card înlocuieşte viza de lucru şi autorizația muncii care a fost întreruptă.


Principalele caracteristici ale sistemului Green Card sînt:
- Permisul, de asemenea, este disponibil pentru o listă restrînsă de ocupaţii cu salarii anuale de la €30.000 pînă la € 59,999 în următoarele sectoare de muncă: tehnologii informaţionale, asistenţă medicală, industrie, sector financiar şi de cercetare - în aprilie 2009 această listă de ocupaţii a fost revizuită
- Nu există nici o cerinţă pentru testul referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă
- Permisul Green Card se eliberează pentru 2 ani şi un permis de reînnoire nu este necesar.
- Titularii unui permis Green Card pot avea soţii acestora, partenerii civili şi familiile să li se alăture imediat.
- Fie angajatorul, fie angajatul poate aplica pentru un permis de muncă, pe baza unei oferte de locuri de muncă
- Permisul este acordat angajatului şi include o declaraţie a drepturilor angajaţilor şi a drepturilor la plată
- O copie a permisului este trimisă angajatorului
- Angajatorului i se interzice deducerea cheltuielilor de recrutare din plata angajatului sau păstrarea documentelor personale ale angajatului
- Angajaţii care lucrează în baza permiselor de muncă sînt protejați de legislaţia ocupării forţei de muncă, în exact acelaşi mod ca şi ceilalţi angajaţi.


Reguli
Oferta locurilor de muncă
Trebuie să aveţi calificările, abilităţile şi experienţa necesară pentru muncă. Trebuie să fiți angajat şi plătit direct de către angajatorul dumneavoastră. Cererile de permis de muncă prin agenţiile de recrutare şi alţi intermediari nu sînt acceptabile în cadrul sistemului. Angajatorul trebuie să aibă o afacere/companie în Irlanda, să fie înregistrat la Comisarii de venituri şi Oficiul de înregistrare a Companiilor. Un permis de muncă nu va fi emis companiilor în cazul în care acordarea permisului ar însemna că mai mult de 50% din angajaţi ar fi cetățeni non-SEE.


Testul referitor la necesitățile pieţei muncii
Testul referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă nu este necesar, și angajatorul nu are nevoie să promoveze locurile de muncă cu FÁS / EURES sau în ziare. Cu toate acestea, un permis de muncă nu va fi acordat societăţilor/companiilor în cazul în care acordarea permisului ar însemna că mai mult de 50% din angajaţi ar fi non-SEE.


Calificări
Trebuie să aveţi calificările, abilităţile şi experienţa necesare relevantă pentru muncă.


Ocupaţii eligibile
Exista 2 categorii de ocupaţii eligibile, după cum urmează:
(1) Pentru locurile de muncă cu salarii anuale de 60.000 € sau mai mult, permisul Green Card este disponibil pentru toate profesiile
(2) Pentru locurile de muncă cu salarii anuale de € 30,000 - € 59,999 cererile Green Card pot fi depuse pentru următoarele ocupaţii enumerate aici:

Ocupaţii eligibile (salariu anual între € 30.000 - € 59,999)
Sector Economic
Ocupație
Titlurile Profesiilor
- Tehnologii informaționale
- Profesioniști ICT
- Manageri de sisteme informaționale, Analişti de computer, Programiști
- Asistență medicală
- Profesioniști de sănătate
- Asistente medicale înregistrate, medici, asistente medicale de specialitate, farmaciști, medici stomatologi
- Asistență medicală
- Profesioniști de sănătate
- Nutriționiști, Oftalmologi, Oamenii de medicină, Tehnicieni ECG, Tehnicieni de măsurare neurofiziologică, Tehnicieni cardiaci de cateterizare, Tehnicieni vasculari, Tehnicieni respiratorii, Tehnicieni de funcţie GI, Audiologiști, Biochimiști, Radiologi medicale
Industrie
- Ingineri și tehnicieni profesioniști
- Servicii si programe Electrice, Software, Chimice, De proiectare şi dezvoltare, Planificare şi control al calităţii, Reţea, Validare, Dezvoltarea produsului, Procesul şi egalitatea
- Învățămînt/Asistență medicală/Industrie
- Cercetători și savanți naturali
- Cercetători, Chimişti, Oamenii de ştiinţă naturală, Oamenii de ştiinţă biologică, Fizicienii, Oamenii de știință materială
Sector Financiar
- Profesioniști în Afaceri și Profesioniști în Finanțe și Profesioniști Asociați
- Experți Contabili și certificați, Actuari, Consultanţi de management, Analiști de afaceri, Profesioniști de risc, Specialiști RoHS, Specialişti de risc, Experţi în taxe, Experţi legali


Înregistrarea şi permisiunea de a rămîne

Dacă nu sînteţi un cetăţean SEE sau elveţian trebuie să vă înregistraţi la ofiţerul de imigrare local în zona în care intenţionaţi să locuiţi, atunci cînd ajungeți în stat. În zona Dublin, înregistrarea se face la Biroul Naţional de Imigrare Garda (GNIB). Dacă locuiţi în afara Dublin, trebuie să vă înregistrați la sediile locale Garda (http://findaddress.citizensinformation.ie/service_finder/). Acest lucru este în scopul de a obţine permisiunea de a rămîne şi de a vă asigura că aveţi statutului de imigrant corect, care este, în calitate de angajat. Vi se va oferi un certificat de înregistrare, care este, de asemenea cunoscut ca un card GNIB.


Expirarea permisului Green Card
Permisul Green Card se eliberează pentru 2 ani şi nu trebuie să-l reînnoiți. Din 30 august 2010 în cadrul regimului de imigrare revizuite, titularii de permise Green Card de 2 ani sau titularii fostului permis Green Card care le-a acordat titularilor ştampila 4 pentru 12 luni le poate fi acordat permisiunea cu ștampila 4 pentru încă 2 ani.
În termen de 2 săptămîni de la expirarea permisului Green Card sau permisiunii cu ştampila 4 de a rămîne, trebuie să aplicați pentru a reînnoi permisiunea dumneavoastră de a rămîne prin înregistrarea la ofiţerul de imigrare local - a se vedea mai sus. Trebuie să aveţi următoarele documente cu dumneavoastră:
- Paşaport
- Certificat de înregistrare (card GNIB)
- permisul Green Card
- Cea mai recentă plată de salariu
- Cu condiţia că încă lucrați în aceeaşi profesie, pentru acelaşi angajator şi pentru cel puţin acelaşi salariu ca înscris pe permisul dumneavoastră Green Card, vi se poate oferi permisiunea cu ștampila 4 pentru o perioadă de 2 ani. Acest lucru vă permite să lucrați în Irlanda fără permis. Acesta este un acord interimar. În cazul în care legislaţia de mai sus este pusă în aplicare, va trebui în continuare să aplicați pentru şedere pe termen lung. În cazul în care ofiţerul de imigrare nu este convins că aţi îndeplinit criteriile de calificare vi se va oferi un permisiune cu ștampila 1 pentru 3 luni şi conform Secțiunii Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii şi Inovație.


Schimbarea locului de muncă
Dacă acesta este primul permis de muncă în Irlanda, atunci trebuie să lucrați cu angajatorul dumneavoastră pentru 12 luni (cu excepţia cazului în care există circumstanţe excepţionale). După aceasta puteţi schimba angajatorul, cu condiţia ca o nouă cerere pentru un permis Green Card va fi depusă.


Pierderea locului de muncă
Dacă vă pierdeţi locul de muncă prin concediere ar trebui să notificați Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovaţiei. Începînd cu 28 august 2009, Departamentul vă va permite o perioadă de 6 luni (a fost de 3 luni) pentru a găsi un alt loc de muncă.


Cînd veți găsi un alt loc de muncă, va trebui să aplicați pentru un permis Green Card nou.

 

Ar trebui să contactaţi ofiţerul de imigrare local pentru a confirma statutul de imigrare. Dacă aveţi mai mult de 6 luni înainte ca permisiunea dumneavoastră de imigrare expiră, puteţi locui în Irlanda în temeiul permisiunii cu ştampila 1 pentru încă 6 luni. Dacă aveţi mai puţin de 6 luni de permisiune de imigrare puteți avea permisiunea de imigrare acordată la 6 luni, ceea ce înseamnă că va trebui să plătiți 150 € pentru un card GNIB nou. Dacă nu aţi găsit un nou loc de muncă după 6 luni va trebui să părăsiți Irlanda. Dacă primiţi apoi o ofertă a unui loc de muncă în Irlanda, puteţi aplica pentru un nou permis de muncă.


Deţinătorii permiselor de muncă
Dacă sînteţi un cetăţean non-SEE care lucrează deja în Irlanda în baza unui permis de muncă valabil puteţi aplica pentru un permis Green Card cu condiţia că îndepliniți criteriile. Trebuie să întoarceți permisul de muncă cu noua dumneavoastră cerere pentru un permis Green Card. Dacă nu sînteți eligibil pentru un permis Green Card, puteţi solicita să reînnoiți permisul de muncă atunci cînd acesta expiră. (Dacă reînnoiți permisul dumneavoastră de muncă, noul regim se aplică în ceea ce priveşte taxele şi durata permisului de muncă. Lista categoriilor neeligibile se aplică numai la cererile pentru permise de muncă noi.)


Cum să aplicaţi
Cererile pentru un permis Green Card trebuie să fie depuse la Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii și Inovației.


Ambasadele Irlandeze nu procesează cererile pentru permisele Green Card.


Fie angajatorul, fie angajatul poate aplica folosind formularul de cerere nou pentru permis de muncă.


Atunci cînd aplicați pentru un permis Green Card, dumneavoastră ar trebui să furnizați:
- Un formular de cerere completat pentru permis Green Card
- O ofertă a unui loc de muncă pentru 2 sau mai mulţi ani pe hîrtia oficială a companiei, datată în ultimele 60 de zile, inclusiv o descriere a ocupării forţei de muncă, data începerii, salariul anual şi informaţii privind calificările angajatului, abilităţi sau experienţa necesară pentru locul de muncă
- Documente justificative privind calificările angajatului
- Taxa de aplicare € 1.000.

- Copia paşaportului angajatului - paşaportul angajatului trebuie să fie actual şi valabil timp de 3 luni după data de expirare propusă de Green Card.

- Dacă este cazul, copii ale tuturor vizelor, ştampilelor de rezidenţă şi o copie a cardului de înregistrare GNIB.


În cazul în care angajatul este un profesionist din domeniul medical, o copie a înregistrării cu corpul medical adecvat sau o validare a calificărilor de la Departamentul de Sănătate. Există o listă a organismelor de înregistrare şi validare pentru profesioniştii din domeniul medical în Ghidul pentru permise Green Card.


Expirarea permisului Green Card
Dacă permisul dumneavoastră Green Card urmează să expire şi nu îndepliniți criteriile de calificare să vi se acorde o permisiune cu ştampila 4, biroul de imigrare vă va oferi permisiunea cu ștampila 1 pentru o perioadă 3 luni şi vă vor îndrepta către Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii și Inovației. Dumneavoastră ar trebui să trimiteți un formular de sesizare completat către Secțiunea Permiselor de Muncă împreună cu copii ale documentelor, cum ar fi P60 şi ultimele 3 fişe de plată.


Ar trebui să permiteți de la 2 pînă la 3 luni, pentru ca cererea pentru permis Green Card să fie procesată.


Unde să aplicaţi
Departamentul Muncii, Întreprinderii și Inovației
Secțiunea Permiselor de Muncă
Davitt House
Strada Adelaide, 65a
Dublin 2
Irlanda

 

Program de lucru: Luni, Miercuri, Vineri, de la 9:30 pînă la 12.30
Tel:+353 1 417 5333
Locall:1890 201 616
Fax:+353 1 631 3268
Pagină web: http://www.djei.ie/labour/workpermits/index.htm
E-mail: employmentpermits@djei.ie

 

Permise de muncă conjugale/ dependente
Informaţii generale
În conformitate cu Legea privind Permisele de Muncă din 2003 şi Legea privind Permisele de Muncă din 2006 există un sistem de permise de muncă pentru soţi, parteneri civili şi anumite persoane aflate în întreţinere a anumitor titulari de permis de muncă. Un soţ, partener civil sau dependente trebuie să fie rezident legal şi să aibă permis de muncă pentru a lucra în Irlanda. Pentru a fi eligibil pentru a solicita permisul de muncă familiară / dependentă, solicitantul trebuie să fie căsătorit sau într-un parteneriat civil cu titularul permisului de muncă şi dependentul trebuie să fie un membru de familie sub 18 ani.

 

Schema sistemului de permise de muncă familiară/ dependentă se aplică soţilor, partenerilor civili şi întreţinerea de titularii de permise de muncă, cum ar fi anumite permise Green Card şi a permiselor de muncă în cazul în care prima cerere de permis de muncă a fost înainte de 1 iunie 2009. Schema face mai uşor pentru soţii eligibili, partenerii civile aflate în întreţinere şi accesul la muncă, deoarece:
- Angajatorii nu au loc de muncă pentru a face publicitate cu FÁS / EURES înainte de a depune cererea pentru permis de muncă - pe piaţa forţei de muncă are nevoie de încercare
- Soţul, partenerul civil sau dependentul poate aplica pentru orice loc de muncă vacant
- Primele cereri şi cele de reînnoire a permiselor de muncă pentru familie/ dependenți sînt scutite de taxa de aplicare
- Soţii, partenerii civili şi persoanele în întreţinere a solicitanţilor de permise de muncă noi la 1 iunie 2009


Modificări la aranjamentele permisului de muncă pentru cei care solicită un permis de muncă pentru prima dată la sau după 1 iunie 2009, înseamnă că soţul, partenerul civil şi dependenții lor trebuie să aplice pentru permis de muncă pe cont propriu. Permisele de muncă familiare/ dependente nu mai sînt disponibile pentru soţi, parteneri civili şi persoane aflate în întreţinere a titularilor permiselor de muncă noi, obținute începînd cu 1 iunie 2009. Aplicarea pentru un permis de muncă pe cont propriu înseamnă:
- Un test referitor la necesitățile pieţei forţei de muncă atunci cînd aplicați pentru un permis de muncă pentru un soţ, partener civil sau dependent, este necesar. Aceasta înseamnă că postul vacant trebuie să fie anunţat de FAS / EURES timp de 8 săptămîni şi în ziarele naţionale timp de 6 zile.

- Taxele se plătesc la aplicarea pentru un permis nou sau reînnoirea permisului de muncă pentru un soţ, partener civil sau dependent.

- Aceste modificări nu se aplică soţilor, partenerilor civili şi dependenților cărora li s-a acordat un permis de muncă sau care au aplicat pentru un permis de muncă înainte de 1 iunie 2009.


Reguli
Cine poate aplica
Pentru a fi eligibil ca să aplicați pentru un permis de muncă familiar/ dependent, trebuie îndeplinite următoarele criterii:
(a) Solicitantul şi titularul permisului de muncă trebuie să fie căsătoriți sau într-un parteneriat civil și să aibă o căsătorie recunoscută legal sau un certificat de parteneriat civil. Permisul de muncă familiar se aplică numai pentru soţii sau partenerii civili ai rezidenţilor legali în Irlanda. Nu puteţi aplica pentru un permis de muncă familiar dacă dumneavoastră şi partenerul non-SEE nu sînteți nici căsătoriți, nici parteneri civili. Un dependent trebuie să fie un membru al familiei care este necăsătorit şi are vîrsta sub 18 ani - a se vedea "dependenţi" de mai jos.


(b) Titularul permisului de muncă trebuie să aibă una din următoarele:

- Un permis valabil Green Card
- Un permis de muncă valabil de 12 luni sau mai mult în cazul în care primul permis de muncă a fost primit de la Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii și Inovației înainte de 1 iunie 2009
- Un permis de muncă valabil sau ce un acord în ceea ce priveşte o poziţie de cercetător
- Un permis valabil de transfer intra-companii de 12 luni sau mai mult în cazul în care primul permis de muncă a fost primit de la Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii și Inovației înainte de 1 iunie 2009
- O viză cu scop de muncă valabilă sau autorizaţie de muncă eliberată înainte de 31 decembrie 2006


(c) Titularul permisului de muncă trebuie să lucreze în continuare respectînd termenii și condițiile permisului său.


Foștii titularii ai permisului de muncă (ştampila 4)
Unele persoane care au deţinut anterior permise de muncă li s-au acordat acum permisiunea cu Ștampila 4, de a trăi şi a lucra în stat. Soţii lor, aflați în întreţinere şi partenerii civili sînt eligibili ca să aplice pentru permise de muncă familiare/ dependente. Foștilor titulari ai permiselor de muncă, cunoscuți sub numele de lucrători primari, li se acordă permisiunea cu ștampila 4 pentru unul din următoarele motive:
- Lor li s-a acordat reședința pe termen lung şi nu necesită un permis de muncă
- Ei au fost titularii ai unui permis Green Card timp de 2 ani, care a expirat
- Ei au lucrat în baza unui permis de muncă timp de 5 ani şi nu mai au nevoie de un permis de muncă


Procedurile de aplicare
Aplicațiile pentru soţii, partenerii civili sau persoanele aflate în întreţinere care trăiesc în afara Irlandei trebuie să treacă prin procedurile normale ca să obțină un permis de muncă.
Următoarele dispoziţii pentru permisul de muncă se aplică la permisul de muncă familiar / dependent:
- Fie angajatorul sau angajatul poate aplica pentru un permis de muncă, în baza unei oferte de muncă.
- Permisul de muncă este acordat angajatului şi include o declaraţie a drepturilor angajaţilor şi a drepturilor la plată
- O copie a permisului de muncă este trimisă angajatorului
- Angajatorului i se interzice deducerea cheltuielilor de recrutare din plata angajatului sau păstrarea documentelor personale ale angajatului


Oferta locurilor de muncă
Soții, partenerii civili și dependenții trebuie să aibă o ofertă de muncă și calificările, abilităţile şi experienţa necesară pentru muncă. Trebuie să fie angajați şi plătiți direct de către angajatorul lor. Cererile de permis de muncă prin agenţiile de recrutare şi alţi intermediari nu sînt acceptabile în cadrul sistemului. Angajatorul trebuie să aibă o afacere/companie în Irlanda, să fie înregistrat la Comisarii de venituri şi Oficiul de înregistrare a Companiilor. Un permis de muncă nu va fi emis companiilor în cazul în care acordarea permisului ar însemna că mai mult de 50% din angajaţi ar fi cetățeni non-SEE.


Persoane aflate în întreținere
Permisele de muncă pentru dependenți sînt disponibile numai pentru copiii aflaţi în întreţinere, necăsătoriţi cu vîrsta sub 18 ani, care sînt rezidenți în Irlanda în calitate de membri de familie ai titularului permisului de muncă. În cazuri excepţionale, permisele de muncă pot fi disponibile pentru persoanele aflate în întreţinere cu vîrsta peste 18 ani, care au obținut reşedinţa legală în Irlanda, înainte de vîrsta de 18 ani.


Durata şi reînnoirea permisului de muncă
În mod normal, permisul este eliberat pentru perioada pînă la data de expirare a cardului de înregistrare de către Biroul Naţional de Imigraţie Garda (GNIB) titularului permisului de muncă sau lucrătorului primar . Acesta poate fi apoi reînnoit - a se vedea "Cum să se aplicați" mai jos. Dacă aţi terminat munca pentru o perioadă de 5 ani consecutivi în baza unui permis de muncă, nu veţi mai avea nevoie de un permis pentru a lucra în Irlanda. Ar trebui să contactaţi ofiţerul de imigrare local pentru a schimba permisiunea dumneavoastră de imigrare.


Schimbarea locurilor de muncă
O persoană care lucrează în baza unui permis de muncă familiar sau dependent, ar trebui să lucreze cu angajatorul iniţial pentru 12 luni (cu excepţia cazului în care există circumstanţe excepţionale). După aceasta este posibil să schimbe locul de muncă cu condiția că o nouă cerere pentru un permis familiar/ dependent de muncă va fi depusă.


Noile cereri pentru permise de muncă pot fi depuse de către angajator sau angajat la Secțiunea Permiselor de Muncă din cadrul Departamentului Muncii, Întreprinderii şi Inovației. Cererile trebuie să fie efectuate utilizînd formularul de cerere nou pentru permis de muncă.


Aceasta trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- O scrisoare care confirmă că cererea este o cerere pentru permis de muncă familiar/ dependent;
- Copii ale paşaportului, permisului de muncă, și cardului de înregistrare GNIB al titularului;
- O scrisoare de la angajatorul titularului de permis de muncă, care confirmă locul de muncă, salariul şi durata perioadei la locul de muncă;
- Certificatul de căsătorie sau parteneriat civil al solicitantului sau certificatul de naştere al dependenților;
- În cazul în care permisul de muncă este pentru un dependent cu vîrsta sub 18 ani, o scrisoare de confirmare, că angajatorul va respecta termenii şi condiţiile din Legea de protecţie a forţei de muncă a persoanelor tinere din 1996.


Reînnoirea permiselor de muncă

Fie un angajator sau un angajat poate aplica folosind formularul de reînnoire pentru un permis de muncă familiar/ dependent.


Atunci cînd un permis de muncă se eliberează unui partener eligibil, partener civil sau dependentului titularul permisului trebuie să se re-înregistreze la Biroul Naţional de Imigrare Garda (în cazul în care locuiesc în Dublin) sau sediile locale Garda (în cazul în care trăiesc în afara Dublin). Acest lucru este cu scopul de a obţine permisiunea de a rămîne în stat în calitate de angajat. Este important să se facă acest lucru, în caz contrar soţul, partenerul civil sau dependentul nu va avea statutul de imigrare corect.


Există informaţii suplimentare în Ghidul Permiselor de Muncă Familiare/ Dependente de la Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovației.


Unde să aplicaţi
Departamentul Muncii, Întreprinderii și Inovației
Secțiunea Permiselor de Muncă
Davitt House
Strada Adelaide, 65a
Dublin 2
Irlanda

 

Program de lucru: Luni, Miercuri, Vineri, de la 9:30 pînă la 12.30
Tel:+353 1 417 5333
Locall:1890 201 616
Fax:+353 1 631 3268
Pagină web: www.djei.ie
E-mail: employmentpermits@djei.ie

 

Dreptul de a lucra în Irlanda
Cetăţenii UE/ SEE/ elveţieni: Dacă sînteţi dintr-un stat membru UE sau din una dintre ţările SEE sau Elveţia, aveţi dreptul să vineți la muncă în Irlanda. Nu aveţi nevoie de un permis de muncă. Aveţi dreptul de a lua persoanele aflate în îngrijirea dumneavoastră ca să locuiască cu dumneavoastră. Dacă sînteţi un soţ sau un partener civil al unui cetăţean SEE/ elveţian care îşi exercită dreptul de liberă circulaţie, atunci aveţi drepturi similare de a lucra şi de a trăi în Irlanda.

 

Dacă sînteţi un cetăţean SEE sau elveţian, aveţi dreptul să fiți tratat în acelaşi mod ca şi cetăţenii irlandezi atunci cînd aplicați pentru muncă în Irlanda. Sînteți liber de a aplica pentru orice loc de muncă vacant, inclusiv locurile de muncă în sectorul public.


Alte ţări: Dacă sînteţi din altă ţară, atunci, în general, aveți nevoie de un permis de muncă.


Cine nu are nevoie de un permis de muncă?
Nu aveţi nevoie de un permis de muncă pentru a lucra legal în Irlanda dacă sînteţi într-una din următoarele categorii:
- Cetăţenii din statele membre SEE (altele decît România şi Bulgaria) şi Elveţia, precum şi soţii lor, partenerii civili şi persoanele aflate în întreţinere (indiferent de naţionalitatea lor)
- Persoanele cărora li s-a acordat statutul de refugiat în Irlanda
- Persoanele cărora li s-a refuzat statutul de refugiat, dar li s-a oferit permisiunea de ședere din motive umanitare
- Persoanele care au primit permisiunea de ședere, deoarece acestea sînt soţii, partenerii civili sau părinții unui cetăţean irlandez
- Studenţii postuniversitari, în cazul în care munca este o parte integrantă a cursului de studiu întreprins
- Începînd cu 12 octombrie 2007, resortisanţii non-SEE care realizează cercetări ştiinţifice pentru o organizaţie de cercetare aprobate.


Angajatorii
Angajatorii care doresc să angajeze persoane care au nevoie de permise de muncă trebuie să îndeplinească anumite cerinţe. Aceștia trebuie să conducă o companie/afacere în mod legal în Irlanda - aceasta înseamnă că ei trebuie să fie înregistrați la Revenue Commissioners şi la Biroul de înregistrare a companiilor (CRO), în cazul în care angajatorul conduce o companie. Puteţi verifica înregistrarea la CRO.


Angajatorul trebuie să vă angajeze direct - aceasta înseamnă că aplicaţiile din partea agenţiilor de recrutare, agenților, intermediarilor sau companiilor care intenţionează să externalizeze sau subcontracteze nu sînt acceptate.


Există o limită a proporţiei forţei de muncă care pot fi deţinătorii unui permis de muncă. Permisele nu sînt acordate angajatorilor în cazul în care un rezultat de acordare a permisului ar fi ca mai mult de 50% din angajaţi în firmă să fie cetățeni non-SEE.


Angajaţii care au permise de muncă sînt obligaţi să respecte regulile imigraţiei. Acest lucru înseamnă că aţi putea avea nevoie de viză pentru a veni aici şi trebuie să vă înregistraţi la autorităţile de imigrare.


Protecţia lucrătorilor migranţi
Cetăţenii străini care lucrează legal în Irlanda au exact aceleaşi drepturi în temeiul legislaţiei muncii ca și cetățenii irlandezi.

 

Permisele noi de muncă sînt eliberate angajatului. Permisul conţine o declaraţie a drepturilor la lucru şi de plată ale lucrătorului. Declaraţia drepturilor cuprinde informaţii despre cînd şi cum lucrătorul poate schimba locul de muncă. Declaraţia include, de asemenea, detalii de plată, drepturile în conformitate cu legislaţia naţională a salariului minim, precum şi orice deduceri care se propun să fie făcute din acea plată - de exemplu, pentru cazare. Legislaţia privind salariul național minim permite ca anumite deduceri să fie făcute din salariul minim legal al unui angajat în cazul în care angajatului i se oferă cazare.
Angajatorii nu au voie să deducă cheltuielile asociate cu recrutare, din plata angajatului şi nu li se permite să reţină oricare dintre documentele lucrătorului cu caracter personal.

 

Sursa: migratie.md 

Anonymous
balan ghenadie

as dori de a ma angaja la munca in iranda .in irlanda am fost la munca in anul 2002 2007

10 Apr 2013- 10:19 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Irlanda muncă

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Informația este disponibilă la următoarea adresă:

http://www.viza.md/content/angajarea-%C3%AEn-c%C3%AEmpul-muncii-%C3%AEn-...

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

15 Apr 2013- 05:44 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.