ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN ITALIA

 

 

 

 

 

 

În Italia, există trei tipuri de raporturi de muncă:
1) muncă subordonată cu un contract pe durată determinată, un contract pe perioadă nedeterminată sau pentru munca sezonieră;
2) muncă para-subordonată (de exemplu, un contract de proiect);
3) muncă autonomă.


Un salariu sau "retribuzione" este plata pe care lucrătorul o primește pentru activităţile desfăşurate în serviciul angajatorului. Un salariu trebuie să fie proporţional cu cantitatea şi calitatea muncii efectuate şi mai ales trebuie să fie întotdeauna suficient pentru a garanta faptul că angajatul şi familia sa pot trăi într-un mod liber şi demn.
Salariul minim pentru o activitate de muncă subordonată este determinat pe baza contractelor colective de muncă "contratti colletivi di lavoro" (la nivel naţional, regional şi provincial), care trebuie să fie întotdeauna respectat. În acest scop, angajatorul garantează că aceste niveluri vor fi respectate în momentul solicitării documentelor pentru intrare şi şedere. Cea mai mare parte a drepturilor cu privire la raporturile de muncă sînt prezentate tocmai în aceste contracte colective de muncă care sînt primite de la angajatorul care vă angajează.


Muncă Subordonată
Ce este munca subordonată?

Este un raport de muncă, reglementat de un contract, în care angajatul se obligă de a presta activităţile sale de lucru angajatorului, iar angajatorul se obligă să plătească angajatului un salariu.
Ce este un "contract de şedere" (contratto di Soggiorno) pentru muncă subordonată?
Este contractul care reglementează raportul de muncă dintre un angajator şi un angajat care este un cetăţean din afara Comunităţii Europene (extracomunitario). Contractul de şedere pentru muncă subordonată cuprinde garanţia din partea angajatorului că posedă o locuință disponibilă pentru angajat, precum şi obligația de a plăti costul de călătorie pentru drumul de întoarcere a lucrătorului în ţara de origine, şi reprezintă dreptul valabil de a avea un permis de şedere eliberat pentru angajat.


Ce limite are un angajat cu un contract de muncă subordonată?
Lucrătorul este supus ordinelor angajatorului, puterii ierarhice, şi puterea de a controla, care determină metodele cu care se desfăşoară munca.


Ce tip de muncă poate fi efectuată de către un lucrător "subordonat"?
Un lucrător subordonat poate efectua o varietate de tipuri de muncă. Totalitatea de misiuni şi activităţi specifice pe care lucrătorul trebuie să efectueze sînt definite ca "sarcini" (sau "mansioni") şi sînt specificate în contractul de muncă.


Cît timp lucrează un angajat?
Programul normal de lucru este fixat la 40 de ore pe săptămînă, dar aceasta se referă la contractele colective de muncă, la nivel naţional sau pe sectoare, este posibil să lucreze mai mult (lucru care depăşeşte 40 de ore pe săptămînă), dar acest lucru trebuie să fie limitat.
Angajatul are dreptul la 11 ore consecutive de repaus la fiecare 24 de ore și la cel puţin 24 de ore consecutive, în zilele de duminică, la fiecare şapte zile. Perioada de concediu plătit anual trebuie să dureze cel puţin patru săptămîni şi este un drept inalienabil.


Unde își desfăşoară lucrătorul activitățile sale de muncă?
Lucrătorul trebuie să efectueze activităţile sale de muncă în locul stabilit de către părţile contractante sau, dacă acest loc nu este definit în contract, în locul în care activităţile trebuie să fie efectuate.
Lucrătorul nu poate fi transferat dintr-o unitate de producţie la alta, cu excepţia cazului în care este prezentată dovada de necesitate tehnică, organizatorică şi de producţie.


În afară de lucru, ce mai poate fi cerut de la un lucrător subordonat să facă?
Lucrătorul subordonat trebuie să fie diligent, conform dispoziţiilor date de către angajator şi colaboratorii pentru executarea şi disciplina muncii şi trebuie să se comporte într-un mod loial faţă de angajator, să nu divulge informaţii confidenţiale şi să se abţină de la competiţie cu angajatorul.


Care sînt principalele drepturi financiare ale unui lucrător subordonat?
• dreptul la un salariu, care poate fi pe ore (pe baza numărului de ore de muncă efectuate), în acord (în funcţie de numărul de articole produse de lucrător) sau pe bază de comision, de împărţire a profitului şi a acţionariatului, etc;
• dreptul la plăți compensatorii (pentru concedieri, demisii şi completarea contractelor de muncă);
• alte compensaţii.


Care sînt principalele drepturi personale ale unui lucrător subordonat?
• dreptul la integritate fizică şi sănătate (repaus săptămînal şi zilnic, vacanțe, etc);
• libertatea de opinie şi de protecţie a demnităţii şi a informaţiilor confidenţiale ale lucrătorului;
• dreptul de a studia pentru lucrătorii care sînt studenţi;
• protecţia de activităţi culturale, recreative şi de bunăstare.


Care sînt principalele drepturi sindicale de care beneficiază un lucrător subordonat?
• libertatea de a organiza activităţi sindicale;
• dreptul la grevă;
• Alte drepturi sindicale (dreptul de a posta facturi, de a folosi companiile locale ca să desfăşoare activităţi de sindicat, etc).


Ce este munca pe durată nedeterminată (lavoro o indeterminato tempo)?
Este un raport de muncă subordonată, reglementat printr-un contract care nu prevede o dată de expirare finală. Prin urmare, raportul se încheie în momentul în care lucrătorul decedează, cînd ambele părţi sînt de acord, cînd lucrătorul demisionează sau în cazul în care angajatorul îl concediază pe muncitor.


Ce este munca pe durată determinată (lavoro o tempo determinate sau a termine)?
Este un raport de muncă subordonată, reglementat printr-un contract care are o dată de expirare specifică. Această categorie poate include un raport de muncă pentru un lucru sau o activitate specifică, al cărui/ei conţinut este bine definit, care are o durată naturală, și expiră în momentul în care activitatea în sine este completă.


Ce este munca sezonieră?
Este o formă de muncă subordonată cu un contract pe durată determinată, care se poate efectua doar în anumite perioade ale anului (de exemplu, lucrătorii agricoli sau lucrătorii din sectorul turistic-hotelier). Conform legii de imigrare, anumite condiţii sînt prevăzute pentru cetăţenii Comunității Non-Europene care doresc să intre în Italia pentru munca sezonieră (de exemplu, norme specifice de intrare, drepturi de prioritate în Italia, pentru acelaşi tip de muncă, etc).


Trebuie să fie întocmit contractul în scris?
Da, adăugarea unei dăți de expirare este lipsită de efect dacă nu apare într-un contract scris în mod direct sau indirect. O copie a contractului în scris trebuie să fie livrată lucrătorului în termen de 5 zile de la începutul activităţii de muncă. În document trebuie să fie, de asemenea, indicate motivele pentru care angajatorul a recurs la folosirea unui contract pe durată determinată.


Atenție!
Contractul nu trebuie întocmit în scris dacă raportul de muncă este interminent (lavoro occasionale) și nu durează mai mult de 12 zile.


Cum este întocmit un contract de muncă oficial?
În momentul în care angajatorul angajează un lucrător, acesta trebuie să prezinte o declaraţie semnată salariatului, care ar trebui să conţină date referitoare la înregistrarea acestei declaraţii, în matricolă (libro matricola), cu următoarele informaţii:
• datele dumneavoastră personale;
• locul în care lucraţi;
• data începerii raportului de muncă;
• durata raportului de muncă / contractului;
• durata perioadei de probă, dacă există o perioadă de probă;
• plasarea, nivelul şi calificarea atribuită lucrătorului;
• ce salariu veți primi;
• cîte zile de concediu vor fi plătite;
• care sînt orele de lucru;
• perioada de avertizare / notificare în caz de concediere / demisie.


Care este durata maximă a contractului pe durată determinată?
Nu există nici o durată maximă.


Dacă am un contract pe durată determinată, sînt mai dezavantajat în comparaţie cu lucrătorii cu contracte pe termen nedeterminat?
Conform principiului nediscriminării, salariaţii angajaţi cu un contract pe durată determinată nu trebuie să fie tratați în orice fel care este mai puţin favorabil în comparaţie cu angajaţii cu un contract pe termen nedeterminat, care sînt clasați / plasați pe acelaşi nivel profesional. Prin urmare, aveţi dreptul la concediu, la bonusul de Crăciun (la gratifica natalizia, numită, de asemenea, tredicesima mensilitа), precum şi la alte bonusuri tipice (quattordicesima mensilitа), numai dacă a fost indicat să se plătească concedialele (trattamento di fine rapporto)) şi fiecare tratament sau alte beneficii în  contractul de muncă pe durată nedeterminată.


Contractul meu pe durată determinată este pe cale să expire. Poate fi prelungit?
Da, angajatorul poate prelungi un contract pe durată determinată, dar extinderea este posibilă:
• o singură dată;
• cu acordul lucrătorului;
• dacă durata iniţială a contractului este mai puțin de 3 ani şi dacă împreună cu prelungirea, durata totală a contractului nu depăşeşte 3 ani;
• pentru același tip de activitate;
• dacă există motive obiective pentru prelungirea contractului.


Contractul meu pe durată determinată s-a încheiat, dar eu încă lucrez pentru acelaşi angajator. Este ilegal?
Nu, se poate întîmpla că, chiar şi după ce termenul a expirat, lucrătorul continuă să desfăşoare activitatea sa de muncă. În acest caz, lucrătorului este datorată o creştere de salariu, egală cu:
• 20% pentru fiecare zi de muncă dacă a lucrat pînă la zece zile;
• 40% pentru fiecare zi suplimentară, începînd cu a zecea zi.
Cu toate acestea, există unele limite, după care raportul de muncă devine un raport de muncă pe termen nedeterminat (care necesită un contract pe termen nedeterminat).


Atunci cînd expiră, poate contractul cu durată determinată fi reînnoit?
Da, lucrătorul poate fi re-angajat cu un contract pe durată determinată, dar numai în aceste condiţii:
• trebuie să aşteptaţi cel puţin 10 zile după încheierea primului contract, în cazul în care primul contract a durat pînă la 6 luni;
• trebuie să aşteptaţi cel puţin 20 de zile după încheierea primului contractului, în cazul în care acesta a durat mai mult de 6 luni.


Ce diferenţă este între prelungirea şi reînnoirea unui contract?
La prelungire, "vechiul" contract de muncă este extins după data de expirare stabilită iniţial, iar la reînnoire, angajatorul angajează acelaşi lucrător din nou cu contract nou pe durată determinată.


Angajatorul meu mi-a reînnoit contractul de muncă pe durată determinată fără a respecta data de expirare. Este noul meu contract pe durată considerat valabil?
Da, dar în cazul în care angajatorul nu a respectat termenii indicați mai sus, raportul nou de muncă este considerat a fi un contract pe termen lung (a tempo indeterminato).


Poate angajatorul să înceteze raportul de muncă în avans, fără motiv?
Nu, încetarea în avans a unui raport de muncă se poate întîmpla doar pentru o cauză dreaptă (giusta causa).


Am fost concediat/ă fără nici o cauză. Ce pot face?
Puteți solicita de a fi remunerat/ă pentru daune şi puteți solicita să aveți locul de muncă înapoi în cazul în care angajatorul are mai mult de 15 de angajaţi.


Pot încheia contractul în avans?
Nu. Cum este valabil şi pentru angajator, angajatul de asemenea, nu poate întrerupe raportul de muncă în prealabil. În cazul în care angajatul face acest lucru, el/ea ar trebui să compenseze acest act prin plata unui despăgubiri care ar trebui să fie luată direct din ultimul salariu.


Munca Para-Subordonată
Ce este munca para-subordonată?

Este o formă de muncă prin care un "colaborator" furnizează un serviciu în beneficiul unui contractant (care coordonează activitatea), într-un mod autonom, fără restricţii bazate pe subordonare. Condiţiile de muncă şi de compensare se stabilesc prin contractul corespunzător.
Acest contract, de exemplu, contractul de proiect, trebuie să fie valabil pentru o anumită durată şi trebuie să conţină o descriere detaliată a proiectului (sau a uneia dintre fazele proiectului), în care colaboratorul se angajează.


Ce fel de permis de ședere primesc dacă sînt un lucrător para-subordonat?
Un permis de ședere pentru muncă autonomă.


Munca autonomă
Ce este munca autonomă?

Este un raport de muncă în care o persoană se angajează să efectueze, pentru un salariu, o lucrare sau un serviciu, prin activitățile proprii fără a fi într-o poziţie subordonată cu cumpărătorul. Munca autonomă poate fi realizată chiar dacă lucrătorul are sau nu are un număr de înregistrare TVA.


Ce limite ar putea întîlni lucrătorul pe cont propriu?
Lucrătorul pe cont propriu gestionează independent activitatea sa proprie, și beneficiază de utilizarea deplină a timpului, locului şi modului de organizare (bineînţeles în limitele impuse prin contract sau prin caracterul muncii).


Unde pot merge pentru a obţine un număr de înregistrare TVA?
Mergeți la Oficiul Local de Intrări (Agenzia delle Entrate), în termen de 30 de zile de la începutul activităţii de muncă sau de la fondarea asociaţiei/companiei. Obţinerea unui număr de înregistrare TVA este gratuită.


Cum pot beneficia de facilităţi fiscale sau de condiţii speciale dacă încep activitatea pe cont propriu?
Puteți benefia de ele datorită acestor legi:
Decretul legislativ 185/2000
Această lege prevede facilităţi fiscale pentru locuitorii adulţi, fără muncă timp de 6 zile care precedă data la care cererea este prezentată, care propune proiecte legate de începerea unei activităţi de muncă autonomă (persoane fizice, sub forma de micro-afaceri sau franciză) în sectoarele de producţie de bunuri, prestarea de servicii și comerțului.
În schimb, următoarele activităţi nu sînt recunoscute de nici o facilitate fiscală:
• Producţia şi comercializarea produselor agricole;
• transport (de mărfuri pentru o parte terţă şi de mai mult de 9 persoane).
Puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul: www.sviluppoitalia.it.
Legea 215/1992
Această lege a fost creată pentru a facilita înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor femeilor în diferite sectoare:
• agricultură;
• de fabricaţie;
• comerţ, turism şi servicii.
Pentru a solicita această asistenţă (şi facilităţi fiscale), trebuie să se prezinte următoarele documente:
• formularul de cerere de asistenţă, cu date şi informaţii cu privire la întreprinderea şi programului de investiţii;
• Dosarul tehnic (scheda tecnica), cu descrierea detaliată a iniţiativei propuse şi informația economică-financiară respectivă;
• Certificat de înregistrare la registrul de afaceri la Camera de Comerţ locală.
Puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul: www.215.it.
Legea 488/1992
Această lege favorizează firmele din sectoarele de producţie, servicii, construcţii, turism şi comerț, care doresc să realizeze niște programe de investiţii. Toate investiţiile în bunuri materiale și imateriale de folosinţă îndelungată, pe care firma va trebui să le pună în aplicare pot fi finanţate, începînd cu ziua următoare a datei în care cererea este prezentată.
Puteţi găsi informaţii suplimentare pe site-ul: legge488.it.


Dispozitive Regionale şi Provinciale
Acestea sînt instrumente juridice trecute în mod autonom către Regiuni şi Provincii pentru a finanţa proiecte şi iniţiative la nivel local. Pentru mai multe informaţii puteţi merge la ghișeele informative sau accesa site-urile internet ale Regiunilor şi Provinciilor.


Accesul la piața muncii în Italia
Cum pot avea acces la piaţa muncii în Italia?

În două moduri:
• direct în Italia (cu respectarea cerințelor exacte);
• din străinătate, printr-un apel nominal sau numeric.
Este important să se ia în considerare situaţia de familie, de exemplu, dacă sînteţi un cetăţean din afara Comunităţii Europene, care este căsătorit cu copilul unui cetăţean al Uniunii Europene, aveți imediat acces la piaţa muncii şi nu este necesar să urmați procedurile de solicitare a unei "nulla osta" pentru angajare în Italia. De fapt, cetăţenii care se încadrează în această categorie se pot angaja imediat în Italia. În acest caz, este totuși necesar să obţineți un permis de şedere (sau un permis de rezidență CE pe termen lung), dar aceasta nu este o condiţie necesară pentru accesul la piaţa muncii.


PENTRU CEI CARE DEJA SÎNT ÎN ITALIA


Pentru a lucra în Italia, am nevoie de un permis de şedere?
Da, pentru a putea lucra în Italia, trebuie să aveţi un permis de şedere, eliberat pentru unul dintre motivele următoarele:
• muncă subordonată;
• muncă autonomă;
• motive familiale şi întregirea familiei;
• azil politic;
• protecţie socială;
• studii şi formare profesională (în acest caz puteți lucra pentru un maxim de 20 de ore pe săptămînă, timp de 52 săptămîni şi un maxim de 1,040 ore pe an);
• aşteptînd să vă angajați (permisul de şedere pentru "muncă în aşteptare" se eliberează în cazul în care străinul este înscris în Centrele de Angajare - Centri per l'Impiego);
• asistenţă pentru minori (părinţi care asistă copii bolnavi).


În schimb, nu puteți lucra în cazul în care permisul de şedere este pentru:
• turism;
• motive religioase;
• tratament medical;
• minori (sub 18 ani- minore etа);
• cerere de azil politic;
    -afaceri;
    -justiţie.


INTRARE DIN STRĂINĂTATE
Cum poate cineva intra în Italia pentru muncă?
Numărul de cetăţeni străini care pot fi admişi în Italia pentru muncă subordonată (inclusiv sezonieră) sau muncă autonomă este definit în fiecare an de "normele de intrare" (quote d’ingresso), instituite prin Decretele pentru Influx (decreti sui flussi), care determină numărul maxim de cetăţeni ai Comunităţii Non-Europene, inclusiv cetăţenii Republicii Moldova, care pot să intre în Italia pentru muncă (subordonată, sezonieră sau autonomă). În cazuri speciale stabilite de lege este posibil să intraţi pentru muncă, în afara limitelor normelor.


Cum poate cineva să intre în Italia pentru muncă subordonată?
Printr-un angajator din Italia, care doreşte să angajeze lucrători străini care sînt încă rezidenţi în străinătate pentru muncă subordonată, cu o durată determinată, pe termen nedeterminat sau contract sezonier.
Conform legii italiene, următoarele persoane pot intra în Italia (pentru muncă autonomă şi muncă subordonată), "în afara" normelor (atunci cînd toate locurile rezervate pentru muncitorii străini de guvern pentru acest an au fost deja alocate):
• Manager/personal foarte specializat;
• lectori universitari de limbi străine;
• profesori universitari care vor deţine un post academic în Italia;
•străinii cu calificări de studii superioare care permit accesul la programele de doctorat, în ţara lor de origine, care vor participa la programe de cercetare, cu condiţia că cererea vine de la un institut de cercetare și este înregistrată în mod corespunzător la Ministerul Educaţiei, Universităţii şi Cercetării;
 • traducători şi interpreţi;
• străinii care sînt între 20 şi 30 de ani, care sînt acceptați în programe de voluntariat desfăşurate de organizaţiile religioase recunoscute de către stat, de către ONG-uri şi de către asociaţii pentru promovarea socială, în urma unui acord semnat între străin şi organizaţie.
Următoarele categorii pot intra în Italia doar pentru muncă subordonată:
• "colaboratori de familie", care deja au lucrat în acest domeniu, în străinătate şi pentru cel puţin un an, pentru cetăţenii italieni sau cetăţeni ai Uniunii Europene care au reşedinţa în străinătate, dar s-au mutat în Italia;
• străini, autorizaţi să aibă reşedinţa în Italia pentru motive de formare profesională, care efectuează perioadele de formare profesională cu angajaţii italieni, chiar dacă realizează activităţi de muncă "subordonată";
• lucrătorii care sînt angajaţi ai unor organizaţii sau societăţi care operează pe teritoriul italian;
• lucrătorii maritimi;
• lucrătorii angajaţi de către angajatori, persoane individuale sau persoane juridice, cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, care sînt transferați temporar din străinătate pentru a lucra cu persoane individuale sau juridice care îşi au reşedinţa în Italia, în scopul de a efectua servicii specifice pe teritoriul italian în conformitate cu un acord într-un "contract de muncă" (contratto di appalto) prevăzute între lucrător şi persoanele individuale sau juridice menţionate anterior;
• lucrătorii angajaţi de circuri sau spectacole care călătoresc în străinătate;
• personal artistic/tehnic care lucrează în spectacole lirice, de teatru, concerte sau balet;
• dansatori/ artişti/ muzicieni care vor fi angajaţi în locuri de divertisment (cluburi de noapte, pub-uri, baruri, săli de dans, etc);
• artiştii care vor fi angajaţi de către întreprinderile muzicale, de teatru şi de film, în cadrul întreprinderilor de radio şi televiziune şi de către organizaţiile publice pentru demonstrații culturale şi folcloristice;
• profesionişti sportivi;
• jurnalişti /corespondenţi care sînt acreditaţi oficial şi angajați de agenţiile de presă sau de radiodifuziune;
• persoanele care desfăşoară activităţi de cercetare sau de muncă ocazională într-un schimb de experiență, adică persoanele care lucrează ca "au pair";
• persoanele care oferă asistență profesională angajate la structuri sanitare publice şi private.


 Cum poate intra cineva în Italia pentru muncă sezonieră?
Angajatorul trebuie să urmeze aceleaşi proceduri utilizate pentru munca subordonată.
Biroul Central de Imigrare eliberează autorizaţia în termen de cel mult douăzeci de zile de la data depunerii cererii din partea angajatorului. În aceste cazuri, nulla osta eliberată este valabilă pentru un minim de 20 de zile pînă la un maxim de 9 luni începînd cu data semnării contractului de rezidenţă.


Sînt un lucrător sezonier: pot intra în Italia din nou anul viitor?
Da, ca un lucrător sezonier străin aveţi dreptul prioritar de a reveni în Italia pentru muncă sezonieră dacă deja ați făcut acest tip de activitate în Italia, faţă de cetăţenii din ţara dumneavoastră care nu au intrat în mod legal în Italia pentru motive de muncă.


Cum poate intra cineva în Italia pentru muncă autonomă?
Este posibil să intre în cadrul normelor sau în afara limitelor, chiar dacă această a doua opţiune este foarte limitată în practică. Pentru a putea efectua o activitate muncă autonomă neîntreruptă, trebuie să obţineţi o viză pentru muncă autonomă.
În plus, trebuie să dovediţi că aveţi mijloacele financiare adecvate la dispoziția dumneavoastră şi că legea nu rezervă activitatea pe care o efectuați în mod exclusiv pentru cetăţenii italieni sau Comunitatea Europeană.


Atenție!
Categoriile de lucrători autonomi, care pot intra în Italia sînt stabilite în colaborare cu decretul fluxului de imigranţi. Următoarele tipologii au fost prevăzute în ultimii ani: profesioniști independenţi, antreprenori care desfăşoară o activitate de interes naţional, membrii întreprinderilor non-cooperative care au existat pentru cel puţin trei ani, artişti recunoscuți pe plan internaţional, şi cercetători.


Ce trebuie să fac pentru a obţine o viză pentru muncă autonomă?
Dacă intenţionați să desfăşurați o activitate independentă în Italia, care nu este sporadică, și dacă îndepliniți normele stabilite de decretul fluxului de imigraţie (il decreto flussi) pentru activităţi independente, trebuie să prezentați următoarele documente la sediul poliţiei locale pentru a avea ştampilele oficiale anexate la nulla osta provizorie astfel încît să puteţi intra în ţară:
• o declaraţie care certifică că nu există obstacole care ar trebui să împiedice administraţia de la emiterea autorizaţiei / calificării pentru viza de autorizare a activităţii de muncă;
• o declaraţie cu privire la parametrii activității de muncă, eliberată de Camera de Comerţ sau de către asociaţia profesională corespunzătoare responsabilă de zona în care activitatea de muncă autonomă trebuie să fie realizată, sau un certificat eliberat de asociaţia profesională corespunzătoare în ceea ce priveşte parametrii activității de muncă şi disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru realizarea lucrului. Aceşti parametri se bazează pe faptul dacă persoana care solicită viză are acces, în Italia, la o sumă care nu este mai mică decît capitalizarea, pentru un an , de un venit lunar egal cu sau mai mare decît plata lunară de bunăstare;
• o declaraţie de răspundere, care urmează să fie prezentată Autorităţii de Muncă locală din regiunea în care activitatea va fi realizată (în cazul de intrare pe baza unui contract de proiect);
• o declaraţie din partea persoanei care a ”comandat” acest tip de activitate, asigurînd o remunerare superioară pentru suma minimă necesară pentru a acoperi cheltuielile de sănătate;
• o copie a bugetului celui mai actualizat de afaceri, aşa cum este înregistrat în registrul de afaceri;
• disponibilitatea de cazare adecvată;
• o "nulla osta" de la Oficiile Comisariatului de Poliţie (Questura).

 Dacă locuiţi în străinătate, atunci puteți delega (scrisoarea de delegare trebuie să fie tradusă si legalizată) o persoană în care aveţi încredere să solicite documentele necesare.
După ce ați obţinut certificatul care să demonstreze disponibilitatea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii, puteţi solicita viza de intrare pentru munca autonomă de la autorităţile diplomatice sau consulare responsabile pentru naţiunea în care sînteți un cetăţean sau aveţi reşedinţa în mod legal. Viza de intrare este eliberată în 120 de zile de la prezentarea cererii şi trebuie să fie utilizată în decurs de 180 de zile.


Odată ce am intrat in Italia cu viza mea muncă autonomă, ce trebuie să fac?
În termen de 8 zile lucrătoare de la intrarea în Italia, trebuie să obţineţi un permis de şedere pentru munca autonomă, în acelaşi fel în care un lucrător dependent trebuie să o facă prin trimiterea Kit-ului, care este disponibil de la serviciile poştale.

 

Cu un permis de şedere, pot efectua orice fel de activitate de muncă autonomă?
Da, orice fel de activitate continuă (non occasionale) este permisă cu condiţia ca efectuarea acestor activităţi nu este interzisă prin lege pentru cetăţenii italieni sau cetăţenii Uniunii Europene. În orice caz, cetăţenii străini trebuie să demonstreze că dispun de resurse adecvate disponibile, în vederea desfăşurării activităţii pe care ei intenţionează să o efectueze în Italia.
Cu un permis de şedere pentru muncă autonomă, cetăţeanul străin poate de asemenea, să efectueze o activitate de muncă subordonată şi, prin urmare, poate fi angajat în mod legal de către un angajator, fără a fi nevoie să aplice în cadrul normelor de intrare disponibile.


Cît timp este valabil permisul de şedere?
Permisul de şedere este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani.


Poate permisul de şedere fi reînnoit?
Da, cu condiţia ca străinul poate prezenta documente care atestă veniturile din activitatea desfăşurată în timp ce permisul de şedere pentru muncă autonomă a fost valabil.
Pentru informaţii suplimentare:
- http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/serviziImpiego/: o reţea de birouri locale de muncă publice - Centri per l'impiego
- http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico: Lista  agenţiilor de muncă temporară în Italia - agenzie interinali
- http://www.informagiovani-italia.com/: reţeaua italiană de centre de informare pentru tineri - Informagiovani
 - http://ec.europa.eu/eures/: portalul mobilitatății de muncă europeană - EURES


Începerea și încheierea unui raport de muncă
Ca lucrător străin, în momentul în care sînteţi angajat aveţi dreptul să cunoașteți toate informaţiile privind condiţiile de muncă, iar aceste informaţii trebuie să fie documentate în scris:
• cine este lucrătorul;
• cine este angajatorul;
• care este locul de muncă;
• cît timp va dura lucrul;
• cît timp va dura perioada de probă;
• care sînt orele de lucru;
• plasarea, nivelul şi calificarea atribuită lucrătorului;
• care este salariul;
• cîte zile de vacanță sînt;
• în ce condiţii raportul de muncă poate fi întrerupt.


Atenție!
În timpul procesului de angajare, angajatorul nu poate să vă pună întrebări cu privire la opiniile dumneavoastră politice şi religioase, indiferent dacă sînteţi gravidă sau dacă sînteţi HIV pozitiv (principiul non-discriminării).


Demisia
 Cum poate cineva demisiona de la locul de muncă?

Trebuie să respectați întotdeauna perioada de avertizare (anunțați cu un anumit număr de zile / săptămîni înainte de a părăsi locul de muncă, în general, această perioadă este stabilită la începutul raportului de muncă), va trebui să prezentați demisia în formă scrisă, folosind o scrisoare, cu 2 copii ale scrisorii, în general, care includ:
• date cu privire la societatea sau persoana cui scrisoarea este adresată;
• locul şi data;
• semnătura dumneavoastră;
• semnătura interlocutorului.


Este absolut necesar să respect perioada de avertizare/preaviz?
Perioada de avertizare este stabilită la începutul raportului de muncă, sau este stabilită în contractul colectiv aplicabil. Dacă nu o respectați, va trebui să plătiți o despăgubire corespunzătoare valorii de salariu pe care l-ați fi primit pentru durata perioadei de avertizare.


Poate angajatorul refuza perioada de avertizare / preaviz?
Da, în acest caz, vă poate accepta retragerea imediată de la locul de muncă, şi aveţi dreptul la indemnizaţie.


În caz de încălcare gravă a contractului facută de către angajator (cauză dreaptă) sînt totuși obligat de a respecta perioada de avertizare?
În cazul în care angajatorul este vinovat de încălcări grave ale contractului, puteţi întrerupe imediat raportul de muncă, fără nici un avertisment, deoarece încălcarea contractului constituie o cauză justă.


Concedierea
Dacă lucrez la o firmă de dimensiuni mici şi sînt concediat pe nedrept, am dreptul la o remunerare?

Da, în firmele de mici dimensiuni angajatorul poate alege între re-angajarea lucrătorului concediat nelegal, în termen de 3 zile, sau plătirea lucrătorului concediat unei rambursări de un minim de 2,5 luni şi un maxim de 6 luni in valoare de salariu.


Dacă lucrez într-o întreprindere de mari dimensiuni şi am fost concediat pe nedrept, am dreptul la o remunerare?
Da, în firmele de mari dimensiuni (cu mai mult de 15 angajaţi în aceeaşi zonă sau cu mai mult de 60 de angajaţi în total), lucrătorul, în caz de concediere nelegitimă, are dreptul de a fi repus la locul de muncă şi să i se plătească o rambursare echivalentă cu cel puţin 5 luni din salariu.


Ce trebuie sa fac pentru a contesta concedierea?
Trebuie să prezentați un document scris care clarifică dorinţa dumneavoastră de a contesta concedierea, de exemplu, o cerere făcută de dumneavoastră pentru procedura obligatorie de conciliere care urmează să fie efectuată.


Care este termenul limită în care pot contesta concedierea dacă eu cred că este nelegitimă?
Dacă credeţi că concedierea dumneavoastră este nelegitimă, va trebui să o contestați în termen de 60 de zile, de la primirea notificării de concediere, altfel veţi pierde dreptul la protecţia garantată de lege.


Poate angajatorul să mă concedieze pentru comportamentul /acte săvîrşite în afara raportului şi mediului de muncă?
Angajatorul poate să vă concedieze numai în cazul în care acest comportament /acte sînt strîns legate de sarcinile de lucru.


În ce cazuri este concedierea fără preaviz admisibilă?
Numai atunci cînd o cauză dreaptă există şi poate fi demonstrat că este un act atît de grav încît nu se permite să continue raportul de muncă, chiar şi temporar.


Oficiile forței de muncă
Care sînt oficiile forţei de muncă şi pentru ce sînt acestea?
Oficiile forţei de muncă (i Servizi per l'impiego) sînt structuri publice care au înlocuit vechile Centre de muncă (gli uffici di collocamento). Acestea au fost create pentru a ajuta să fie adunate doar într-un loc cererile și ofertele pentru muncă şi pentru a facilita intrarea pe piaţa muncii pentru persoanele cu risc de şomaj.

Cum pot avea acces la aceste servicii?
Trebuie să vă înscrieți în aşa-numita "listă de registru" (elenco anagrafico). Datele dumneavoastră vor fi înregistrate în:
• un card de registru, cu date complete personale ale dumneavoastră si ale familiei, titlul de studiu (de exemplu, grade academice obţinute), precum şi statutul de muncă;
• un card profesional, sau scheda professionale (care se numea anterior "carte de muncă" - libretto di lavoro), cu informaţii despre formarea şi experienţa profesională, disponibilitatea dumneavoastră de a lucra şi certificatele referitor la abilităţile dumneavoastră profesionale.


Ce este "starea de şomaj?"
Este condiţia unei persoane fără loc de muncă, care este disponibilă imediat să  efectueze şi/sau să caute o activitate de muncă.


Cum pot să fac recunoscută starea mea de şomaj?
Trebuie să mergeți în persoană la oficiile forţei de muncă (Servizio per l'Impiego) în oraşul în care trăiţi, şi să faceți o declaraţie, în care puteţi atesta:
• orice activităţi de muncă efectuate în trecut (dacă acestea există);
• disponibilitatea imediată de a efectua o activitate de muncă.


Dacă îmi pierd slujba sau îmi dau demisia, îmi pierd, de asemenea, și înscrierea mea în lista de registru?
Dacă aveţi un permis legal de şedere pentru muncă subordonată şi vă pierdeţi locul de muncă, sau chiar dacă demisionați, este menţinută înscrierea dumneavoastră în lista de registru pentru atîta timp cît permisul de şedere este încă valabil.
De fapt, pe baza "Testo Unico" (text de compilare) referitor la imigrare, aveţi dreptul, totuşi, să căutați un loc de muncă, ca şomer, pentru o perioadă de nu mai puţin de 6 luni (chiar şi după ce permisul de şedere a expirat). Dacă nu aţi găsit un nou loc de muncă în această perioadă, trebuie să părăsiți ţara.


Am un permis legal de şedere pentru muncă subordonată şi sînt în căutarea unui loc de muncă. La cine mă pot adresa pentru a afla contactele firmelor care sînt interesate de angajarea personalului nou?
Legea garantează lucrătorilor străini care au reşedinţa legală în Italia, şi a familiilor acestora, egalitatea de tratament şi drepturi egale cu cele pentru muncitorii italieni. Prin urmare, la fel ca muncitorii italieni, puteți contacta:
• Ofiiciile forței de muncă publice (centre de muncă, primării, universităţi, camere de comerţ);
• Servicii private (agenţii pentru ocuparea forţei de muncă şi a altor operatori).
Ce sînt Centrele Forţei de Muncă, unde sînt amplasate acestea şi ce servicii îmi pot oferi?

Centrele forţei de muncă sînt structuri publice şi pot fi găsite oriunde în Italia. Ele oferă diferite tipuri de servicii:
• Recepţie, informare şi orientare pentru cei care caută locuri de muncă;
• intermediere între solicitările de locuri de muncă şi oferte;
• consultații pentru firme.


 Unde  pot găsi adresele şi programul de lucru al oficiilor forţei de muncă în regiunea mea?
Puteţi merge la sediul oficiilor forţei de muncă în provincia în care locuiţi, sau să accesați Internetul pentru a consulta site-ul web al provinciei sau oficiului forţei de muncă.


Ce sînt Agenţiile pentru Ocuparea forţei de muncă (Agenzie per il Lavoro)?
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sînt structuri private autorizate, care caută şi selectează personal, sînt intermediari între solicitările de locuri de muncă şi oferte, aprovizionează lucrători pentru firme, etc.


Prestații de șomaj
Ce se întîmplă atunci cînd o persoană este şomeră?

INPS plăteşte prestaţii şomerilor atunci cînd aceștia sînt concediaţi şi atunci cînd demisionează, cu condiţia că au plătit cel puţin 2 ani de impozite pe muncă, dintre care cel puţin un an a fost înainte de concediere /demisie.
Solicitarea trebuie să fie prezentată timp de 68 zile de la încheierea raportului de muncă, şi suma de bani va fi plătită pentru o perioadă maximă de 180 de zile.
Departamentul pentru prestații (Cassa integrazione guadagni), în cadrul INPS, gestionează serviciile datorate lucrătorului în caz de:
• suspendarea activității de muncă;
• restructurarea industrială sau "re-conversie";
• crize de afaceri din acest sector (în acest caz, indemnizaţia nu poate fi plătită pentru mai mult de doi ani).


Sistemul de asigurare
Ce este o leziune / accident (infortunio)?

O leziune este diminuarea capacităţii de muncă a unei persoane, provocată de o cauză violentă în timp ce îşi desfăşoară activitatea un lucrător.


Cum angajatorul meu mă asigură pentru accidente şi boli?
Angajatorii trebuie să asigure angajaţii lor prin INAIL împotriva daunelor fizice şi economice care rezultă din accidente şi boli suferite în timpul activităţilor de muncă; aceasta exonerează angajatorul de răspundere civilă care rezultă din astfel de daune. În schimb, dacă daunele sînt recunoscute ca fiind responsabilitatea angajatorului din cauza unei încălcări a normelor de prevenire şi de igienă, scutirea nu se aplică.


Cît costă asigurarea INAIL?
Asigurarea este gratuită pentru lucrători şi trebuie să fie plătită integral de angajator. La începutul activităţii de muncă, angajatorul trebuie să prezinte "raportul de activitate de muncă" (la denuncia di esercizio) şi să plătească o primă pentru riscurile legate de activitatea de muncă.


Care lucrătorii pot fi asigurați de către INAIL?
• lucrătorii "subordonați" sau lucrătorii autonomi care folosesc mașini, instrumente, sisteme sau care lucrează în medii organizate în care aceste echipamente sînt utilizate;
• gospodine, dar numai pentru daune permanente care conduc la un handicap care este egal sau mai mare de 33%.


Ce trebuie să fac dacă sînt rănit?
Raportați leziunea, conform acestei proceduri:
• informați imediat angajatorul;
• prezentați primul certificat medical (de îndată ce l-aţi obţinut) pentru angajator şi, în cazul în care asistenţa medicală ar trebui să continue, prezentați certificatul medical de la prestatorul de îngrijire medicală sau de la INAIL;
• mergeți, de îndată ce vă aflaţi în starea fizică a face acest lucru, la sediul INAIL cel mai apropiat de dumneavoastră pentru a continua tratamentul medical şi a primi un certificat medico-legal.


Dacă angajatorul meu nu m-a asigurat şi am un accident sau o boală profesională, ce se întîmplă?
Aveţi dreptul la serviciile INAIL, chiar dacă angajatorul dumneavoastră nu v-a asigurat.


Ce tipuri de accidente sînt acoperite de asigurarea INAIL?
Accidente care au loc în timpul de lucru şi se includ în următoarele categorii:
• acestea trebuie să fi avut o cauză violentă;
• acestea trebuie să fi provocat decesul, invaliditatea permanentă sau temporară care a condus la absenţa de la locul de muncă mai mult de trei zile.
Accidentele "in itinere", adică, cele care se întîmplă în timpul călătoriilor între reşedinţa lucrătorului şi locul unde lucrează.


Ce face INAIL face dacă am fost accidentat la locul de muncă sau am o boală profesională?
INAIL oferă servicii economice şi de sănătate lucrătorilor care sînt răniți la locul de muncă sau au o boală profesională.

În ce cazuri am dreptul la servicii economice?
• Salariul neplătit (compensare temporară - indennitа di temporanea);
• reducerea sau pierderea capacităţii de muncă (recunoaşterea stării de invaliditate permanentă) pentru evenimentele înainte de 25 iulie 2000;
• deficienţe psiho-fizice şi consecinţele financiare (daună biologică), pentru evenimentele care încep la 25 iulie 2000 sau o versiune ulterioară.
În caz de deces ca urmare a unui accident la locul de muncă sau o boală profesională, venitul este plătit membrilor familiei.


Ce este compensarea temporară şi cît de mult este?
Este o rambursare pentru salariul neplătit, pe care INAIL o plăteşte lucrătorului începînd cu a patra zi următoare zilei în care s-a produs accidentul sau boala profesională s-a manifestat, şi se încheie odată cu declararea recuperării clinice.
Compensarea temporară corespunde la 60% din salariul mediu pîna în ziua 90 de absenţă de la locul de muncă, în urma căreia acesta creşte la 75% din salariul mediu.
Boli care nu rezultă direct din muncă sînt responsabilitatea INPS-ului.


În cazul în care accidentul sau boala profesională nu a fost raportată, pot beneficia în continuare de serviciile INAIL?
Da, în termen de 3 ani de la ziua în care a avut loc accidentul sau s-a manifestat boala: trebuie să vă raportați accidentul personal, sau să mergeţi la o organizaţie locală de ajutor autorizată.


Ce pot face în cazul în care starea de sănătate se înrăutăţeşte?
Puteţi solicita la INAIL  să fie revizuit gradul de invaliditate, în limita acestor termeni:
• în termen de 10 ani de la data accidentului la locul de muncă;
• în termen de 15 ani de la data manifestării bolii profesionale;
• fără limite de timp în cazul în care sînteți afectat de silicoză sau azbestoză.
Va trebui să fiți examinat de un medic juridic (medico-legale), pentru a confirma, mărirea sau micşorarea gradului de handicap.


Ce includ serviciile de sănătate?
• tratamente medicale, chirurgicale şi fizice necesare, în scopul de a ajuta recuperarea persoanei, oferite gratuit de către Sistemul Naţional de Sănătate şi de clinicile INAIL;
• tratamente medicale de reabilitare şi proteze, dacă este necesar, pentru recuperarea maxim posibilă a stării psiho-fizice şi a capacităţii de muncă pierdute.
Pentru a beneficia de servicii şi de a primi asistenţă gratuită, puteţi solicita, de asemenea, instituţiilor (i Patronati) consiliere şi asistenţă socială.

 


 

Anonymous
Intrebare?

Buna ziua, spuneti-ne, va rugam mult, vrem sa plecam din nou in Italia impreuna cu copiii, nascuti acolo. Ne intereseaza daca avem vre-o facilitate sau trebuie sa incepem totul de la 0 ,dupa cca 8 ani de sedere in tara?
Multumesc mult

12 Sep 2013- 01:34 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.