APLICĂ LA STUDII ÎN GRECIA!

11.06.2012
Foto: engineering.unl.edu

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației al Republicii Elene, începînd cu anul 2000, în Elada și-au făcut studiile 190 de studenți din R. Moldova. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei a fost semnat la Atena, pe 12 iunie 2007.


În conformitate cu cerințele impuse de universitățile elene, aplicanții trebuie să depună actele la Ambasada Republicii Elene la Kiev.


Dosarul candidatului pentru învățămînt superior trebuie să conțină:
1. Formular de aplicare cu indicarea a 3 facultăţi, în ordinea de prioritate;
2. Diploma de bacalaureat şi situaţia şcolară (tradusă în l. greacă şi legalizată la notar);
3. Certificat de atestare a etniei şi cetăţeniei candidatului şi a părinţilor (se obţine de la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor). Se prezintă copii simple;
4. Certificat ce atestă eligibilitatea de a continua studiile în instituţiile de învăţămînt superior din Moldova (se obţine de la Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi se prezintă copii simple);
5. CV în l. engleză;
6. 1 fotografie tip paşaport ;
7. Un document care atestă angajarea la serviciu (ultimii 5 ani) în Republica Moldova a părinţilor candidatului sau copiile carnetelor de muncă ale părinţilor.;
8. Copiile paşapoartelor de străinătate şi ale buletinelor de identitate ale părinţilor şi candidatului. Se prezintă copii simple;
9. Candidaţii părinţii cărora lucrează în Grecia prezintă o copie a permisului de şedere şi un document de la locul de muncă.

 

Dosarul candidatului pentru învăţămînt postuniversitar trebuie sa conțină:
1. Formular de aplicare;
2. CV în l. engleză;
3. Copia diplomei de studii superioare de licenţă şi a suplimentului la diplomă;
4. Minimum 2 scrisori de recomandare;
5. Certificat de atestare a etniei şi cetăţeniei candidatului şi a părinţilor (se obţine de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale);
6. Documentul ce atestă nivelul de cunoaştere a limbii greceşti;
7. Certificat eliberat de instituţia de învăţămînt superior din Grecia, care atestă înscrierea candidatului la studii postuniversitare sau cercetare ştiinţifică în instituţia respectivă;
8. 1 fotografie;
9. Un document ce atestă angajarea la serviciu (în ultimii 5 ani) în Republica Moldova a părinţilor candidatului sau copiile carnetelor de muncă ale părinţilor;
10. Copiile paşapoartelor de străinătate şi a buletinelor de identitate ale părinţilor şi a candidatului. Se prezintă copii simple.

 

Tinerii cu permis de ședere în Grecia, interesați sa-și facă studiile la instituțiile superioare de învățămînt elen, private sau de stat, pot consulta site-ul oficial al Ministerului Educației www.minedu.gov.gr sau să se adreseze la Uniunea Moldo-Elenă „Al. Ipsilantis” la numărul de telefon 210 36 27740.


Sursa: Viza.md
 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.