BURSĂ DE PÎNĂ LA 1000 DE EURO LA O UNIVERSITATE DIN RM

11.07.2016
Bursă de pînă la 1000 de euro la o universitate din RM
 

Tinerii absolvenți de liceu sau colegiu pot obține o bursă academică de la 400 la 1000 de euro, sau burse de întreținere și cazare de la 100 de euro lunar timp de zece luni, prin intermediul unui proiect de burse lansat de o compani privată, participînd la concursul de admitere la una dintre următoarele instituții de învățămînt superior din Moldova: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină, Universitatea Pedagogică, Universitatea Agrară, Academia de Muzică şi Arte Plastice şi Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport.

 

Proiectul „Ziua Solidară” este lansat de către Gas Natural Fenosa cu scopul de a recunoaște realizările academice ale tinerilor cu resurse financiare reduse care aspiră să aibă acces la studii superioare. 

 

La programul de burse poate participa orice elev care a absolvit un liceu sau colegiu şi s-a înscris în anul întîi la universităţile menționate mai sus.

 

Pentru a concura la obținerea bursei elevii trebuie să demonstreze o excelenţă academică anterioară - medie minimă de 7,5 pînă la 10 a probei de admitere la universitate (sau a ultimului an de studii în cazul specialităţilor unde nu este probă de admitere).

 

De asemenea, vor fi priveligiați elevii cu nevoi financiare stringente (venituri familiare totale anuale care împărţite la numărul membrilor familiei constituie sub 1085 MDL). Tinerii nu trebuie să fie înscriși sau să primească ajutor economic din partea altui program de burse oferite de instituţiile publice sau private, bursele academice oferite de Gas Natural Fenosa sînt însă incompatibile cu bursele de stat.

 

CARACTERISTICILE BURSEI


Bursa se va acorda pe parcursul tuturor anilor de studii la instituţia de învăţămînt, fiind împărţită în următoarele categorii:

1. Burse academice:
- Tip A (Medicină) maxim 1.000 €;
- Tip B (Artă, Muzică şi Dans) maxim 650 €;
- Tip C (restul specialităţilor) maxim 400 €.
2. Burse de întreţinere (10 luni/an) 100 €/lună.
3. Burse de cazare (10 luni/an) 100 €/lună.


Toţi studenţii beneficiari ai programului vor dispune de o bursă academică, corespunzător tipului specialităţii universitare pe care o va realiza, care va fi achitată la începutul fiecărui an şcolar la contul bancar al studentului.

 

Inițiatorii proiectului vor putea acorda adiţional şi la discreţia exclusivă a lor, burse de întreţinere şi/sau burse de cazare a studenţilor care au reşedinţa în afara municipiului Chișinău, în funcţie de circumstanţele personale. Achitarea se va face, după caz, la contul bancar al studentului în două tranşe, prima – la începerea fiecărui an şcolar (suma corespunzătoare pentru cazare şi/sau întreţinere pentru perioada de 6 luni) şi a doua - după verificarea notelor din primul semestru (suma corespunzătoare cazare şi/sau întreţinere pentru perioada rămasă de 4 luni).


La finalizarea studiilor, studenţii vor avea oportunitatea de realizarea a unei practici profesionale de maxim trei luni. În timpul acestei perioade, se vor acorda burse de întreţinere (100€ lunar) şi de cazare (100€ lunar) studenţilor care vor avea nevoie de acestea, după aprobarea prealabilă de către Consiliul de administrație al Asociaţiei ZIUA SOLIDARĂ.

 

ÎNREGISTRAREA

 

Elevul va trebui să prezinte cererea de bursă (fișa personală) la I.C.S. RED UNION FENOSA S.A. cu următoarele documente:

 

- Originalul şi copia diplomei de studii cu anexa respectivă;
- Diplomele de gradul I-III obţinute de către candidaţi la concursurile şcolare republicane şi internaționale pe teme de studiu şi diplome care certifică participarea la diverse concursuri (Olimpiade), expoziţii etc. organizate de către Ministerul Educaţiei;
- Originalul şi copia buletinului de identitate cu fişa de însoţire;
- Certificat de la locul de trai;
- Certificat despre componenţa familiei şi copiile certificatelor de naștere ale copiilor;
- Certificat ce confirmă situaţia financiară dificilă a familiei (venitul familiei în ultimii doi ani);
- Certificat emis de către organul teritorial de tutelă pentru orfani şi copii separaţi de părinţi, cu statutul orfan.
- Declarația de consimțămînt cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 

Elevii interesaţi vor trebui să-şi înregistreze cererea de burse (fișa personală) conform formularului de participare precum şi să semneze declaraţia de consimţămînt în perioada 11 - 24 iulie 2016 și să prezinte pachetul de documente la I.C.S..RED UNION FENOSA S.A.: Chișinău, str. A.Doga 4, MD-2024, Republica Moldova.

Studenții care vor primi bursa vor trebui să menţină media minimă de 7,5 pe întreaga perioadă de studii.

 

Pentru main multe detalii, tinerii interesați pot contacta: 022 431 800, 062161800 E-mail: diasolidario@ufmoldova.com.

Pînă în prezent prin intermediul Asociației Ziua Solidară s-a reuşit instruirea profesională şi universitară a peste 3000 de copii.

 

Sursa: realitatea.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.