CU CE FEL DE PROBLEME SPECIFICE SE CONFRUNTĂ CETĂȚENII NOȘTRI DIN PARTEA STÎNGĂ A NISTRULUI, AFLAŢI ÎN RUSIA ȘI CE ASISTENȚĂ LI SE OFERĂ DIN PARTEA CDM?