ERORI COMISE DE CĂTRE CETĂȚENII DIN REGIUNEA STÎNGĂ A NISTRULUI ÎN PROCESUL DOCUMENTAREA CU ACTE DE IDENTITATE MOLDOVENEȘTI