INSTRUCȚIUNI: CUM OBȚINEM O "VIZĂ DE STUDENT" PENTRU GERMANIA

08.10.2013
Foto: dw.de

În anul 2011, aproximativ 400 de studenți moldoveni au primit "viza de student" germană. Ce trebuie să faceţi în scopul obținerii vizei de student a acestei țări este specificat în instrucțiunile de mai jos.

 

Tipul de viză

Dacă aveți de gîndsă vă aflaţi în Germania la studii mai mult de trei luni, veţi avea nevoie de „viza națională”. Anume aceasta, spre deosebire de viza turistică Schengen poate fi transformată apoi într-un permis de ședere german. Pe forumuri se tot vehiculează părerile că viza națională vă poate restricţiona, în vreun fel, călătoriile pe teritoriul statelor-membre ale zonei Schengen, dar acest lucru nu este adevărat. Odată ce aţi obţinut acest tip de viză, trebuie doar, în mod obligatoriu, să intraţi în Europa, strict prin Germania.

 

"Viză de student" și "viza candidatului pentru admitere"

Există două categorii de "vize naționale", pe care le puteţi obţine pentru studiu în Germania. Dacă aţi primit deja confirmarea înscrierii dvs. la o universitate germană, aveţi nevoie de "viza de student". Iar dacă sînteți doar implicat înprocesul de admitere, aţi expediat doar documentele la instituţia de învăţămînt respectiv, puteți aplica pentru viza "candidatului pentru admitere". În cazul admiterii dvs. cusucces, această viză ca și "viza de student" poate fi transformată într-un permis de ședere, déjà aflîndu-vă în Germania.

 

Ca toate lucrurile din lume, fiecare dintre aceste tipuri de vize are avantajele și dezavantajele lor. De exemplu, dacă ați primit tîrziu confirmarea despre admitere la facultate, atunci perfectîndu-vă "viza de student", puteţi întîrzia către începutul semestrului.

 

Ce-i drept, dacă atunci, cînd expediaţi documentele la universităţi, specificaţi în calitate de adresă a expeditorului coordonatele vreo unei cunoştinţe din Germania, care vă va putea ajuta trimiţîndu-vă documentele prin intermediul serviciului de livrare rapidă, veţi putea, probabil, evita această situație.

 

Dar iată cum vă poate induce în eroare „viza candidatului pentru admitere” prin faptul că va trebui să aşteptaţi decizia instituţiei superioare de învăţămînt deja în Germania.

 

Prin urmare nu puteţi perfecta viza în prealabil, de asemenea: confirmarea admiterii pentru semestrul de iarnă, care începe la 1 octombrie, în cazul unui scenariu reuşit o puteţi obţine deja în luna iulie, în cazul unuia mai puţin reuşit ‒ în septembrie.

 

Planificarea conform termenilor

Examinarea unei cereri de "viză națională" pentru studenţi și candidaţii pentru admitere durează 4 săptămîni. Acest proces durează atît, din cauză că documentele sînt transmise unui departament, care se ocupă de cetăţenii străini ai acelui oraș, în care aveți de gînd să învăţaţi și anume acest departament ia decizia finală privind cererea de eliberare a vizei. Înscrierea pentru depunerea documentelor pentru viză se face numai on-line.

 

Este într-adevăr mai bine să vă înscrieţi din timp la ambasadă pentru a depune personal documentele. Iată un exemplu de calcul: dacă doriți să reuşiţi către semestrul de vară, care începe în Germania, la 1 aprilie, încercați să obțineți un interviu la ambasadă cel puțin la mijlocul lunii februarie, trebuie însă să vă înscrieţi în ianuarie. Dacă aveți de gînd să vă înscrieţi pentru semestrul de iarnă, ar fi de dorit să vă programaţi în luna iulie. Noutăţi bune: pașaportul se va afla la dvs. în tot acel timp cît va dura examinarea cererii de viză. Va trebui să aduceţi pașaportul la consulat numai atunci cînd decizia pozitivă privind eliberarea vizei va fi luată: din acest moment pînă la finalizarea completă a operaţiunii vor trece încă trei zile.

 

Documentele necesare

Lista cu documentele necesare pentru viză și explicațiile succinte referitor la ea, sînt prezentate pe site şi pot fi găsite AICI. Este important ca pachetul de documente, pe care-l prezentaţi să fie într-adevăr pe deplin completat, în caz contrar, documentele nu vor fi examinate deloc și va trebui să vă reprogramaţi pentru interviu. Dacă referitor la fotografii, deţinerea pașaportului și chestionarele completate pentru viză nu este nevoie să vă oferim informaţii suplimentare, o parte din documentele necesare însă merită să fie amintite în mod special.

 

Finanţe

Mai întîi de toate, trebuie să acordaţi o importanţă sporită pregătirii către confirmarea solvabilităţii dvs. financiare. Verificați, în prealabil, ce cerințe înaintează în această privință Departamentul pe problemele cetăţenilor străini al acelui oraș, în care aveți de gînd să locuiţi (puteți apela și preciza această informație la telefon de la colaboratorii instanţei respective). Cel mai anevoios, e că va trebui să vă deschideţi un cont într-o bancă germană, încă aflîndu-vă în Republica Moldova (pentru aceasta este suficient să completaţi un chestionar și să trimiteţi o copie legalizată a pașaportului la consulat, dar va trebui să aşteptaţi răspunsul, cel puţin o lună, în mod sigur). Ce-i drept, în cele mai multe cazuri, dacă nu aveți bursă și vă sprijină părinții este suficient şi contul personal din banca Republicii Moldova. Important este ca extrasul din aceasta să conțină suma de 8040 de euro pentru primul an, deoarece nivelul minim de trai pentru un student se calculează, reieşindu-se din suma de 670 de euro pe lună.

Acest certificatca și toate celelalte documente, trebui să fie traduse în limba germană la biroul de traduceri. Verificați minuţios toate traducerile făcute la birou pentru ca numele și prenumele dvs., Doamne fereşte, să fie traduse peste tot în același mod.

 

Asigurarea

În plus, pentru a obține viza veţi avea nevoie de asigurarea pentru sănătate. Aceasta, spre deosebire de garanțiile financiare trebuie să fie doar pentru primele trei luni.Se presupune că la sosirea în Germania, dvs. veţi deveni, cel mai probabil, client al asiguratorilor germani.Dacă la momentul cumpărării asigurării nimic nu vă bucură ochiul atît de mult ca copiile vizate– veţi solicita să vi se facă două la compania de asigurări (veţi ruga pur şi simplu ca copiile să fie semnate și să se aplice antetul).

 

Însă, practic, tot ceea ce este indicat ca fiind documente necesare spre prezentare, cît "și copiile acestora" ‒ sînt doar nişte copii obișnuite, nevizate, pe care personalul ambasadei îl confruntă cu originalulde faţă cu dvs.

 

Scrisoarea de motivareşi CV-ul

La fel ca și la depunerea actelor la universitate, va trebui să prezentaţi la consulat o scrisoare de motivație (1 pagină, format A4) și CV-ul sub forma unui tabel (de maxim 2 pagini). Conform tradiţiei formate, este primit ca rezumatul în limba germană să fie datat și la sfîrşit să fie pusă semnătura personală.

Trebuie să semnaţi, de asemenea, şi scrisoarea de motivație (nu uitați să indicaţi sus destinatarul ‒ consulatul). Conținutul scrisorii este un lucru individual, dar cel mai probabil, se presupune că dvs. veţi comunica despre faptul, de ce vreţi să studiaţi anume în Germania și anume conform programului stabilit de dvs.

 

Confirmarea admiterii la universitate

Dacă aveți deja confirmarea că aţi fost admis la Universitate, pentru a primi viza, puteţi prezenta doar acest document și două copii ale acestui document. Dacă dvs. sînteţi doar în proces de admitere, va trebui să prezentați dovada expedierii documentelor la universitate.

 

Dacă le-ați trimis prin sistemul standard Uni-Assist, o asemenea confirmare vă va fi trimisă în mod automat prin e-mail. Dacă însă documentele la instituţia dvs. superioară de învăţămînt trebuie să fie prezentate personal, adresaţi-vă la secretarul de program pentru a obține o astfel de confirmare, care o să vă fie expediată în mod sigur prin intermediul e-mailului.

 

În plus, în cazul solicitării "vizei candidatului pentru admitere" trebuie să prezentaţi la ambasadă copia legalizată a atestatului şcolar, precum și alte documente referitor la studiile deţinute cu traducerile corespunzătoare și două copii. Și, desigur, nu uitați să ataşaţi un certificat despre cunoaşterea limbii germane (cel mai frecvent dintre ele ‒ Test DaF).

 

Interviul

La interviu, este mai bine să vă comportaţi în conformitate cu regulile clasice ale instituțiilor oficiale: veniţi din timp, fiţi siguri de sine, prezentaţi documentele la ghişeu fără mape şi fiţi pregătiţi că o să vi se adreseze în limba germană.

 

După sosirea în Germania

Deși despre ce trebuie să faceţi, veți fi instruit în detaliu în momentul cînd o să depuneţi pașaportul la ambasadă, puteți afla din timp adresa și regimul de lucru al Departamentului pe problemele străinilor din noul dvs. oraș și să vă planificaţi vizita. De asemenea, aflaţi despre diferitele tipuri de asigurări de sănătate din Germania: dovada că sunteţi sub aripa (de preferat) a medicinii germane, de care va fi nevoie deja la perfectarea legitimaţiei de student.

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.