PROGRAM DE STAGII ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

13.10.2015
 

În perioada sesiunii de toamnă – iarnă, Parlamentul Republicii Moldova oferă stagii în cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului, după cum urmează:

 

- Secretariatul Comisiei juridice, numiri şi imunităţi - 2 locuri;

 

- Secretariatul Comisiei economie, buget şi finanţe - 1 loc;

 

- Secretariatul Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică - 2 locuri;

 

- Secretariatul Comisiei politică externă și integrare europeană - 1 loc;

 

- Secretariatul Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media - 1 loc;

 

- Secretariatul Comisiei administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice - 1 loc;

 

- Secretariatul Comisiei drepturile omului şi relații interetnice - 1 loc;

 

- Direcţia generală juridică - 2 locuri;

 

- Direcția relații externe - 2 locuri;

 

- Direcţia tehnologii și comunicații - 2 locuri;

 

- Direcția resurse umane - 1 loc;

 

- Direcţia generală comunicare și relații publice, Secția vizite și relații publice – 1 loc;

 

- Direcţia informațional-analitică - 2 locuri;

 

- Serviciul dezvoltare strategică - 1 loc.

 

La Programul de stagii pot candida persoanele care fac studii de licenţă în ultimul an, studii de master, de doctorat, tineri specialiști din mediul academic, științific şi reprezentanţi ai societăţii civile, conform procedurii de admitere la Programul de stagii.

 

Condiţiile de aplicare la Program sînt de voluntariat, fară remunerare, recompensă financiară sau materială. Costurile aferente Programului sînt acoperite în totalitate de către stagiar.

 

Condiții generale de participare/admitere la concurs:

 

Dosarul de participare va include obligatoriu:

 

- formularul de aplicare;

 

- scrisoare de recomandare;

 

- scrisoare de intenţie;

 

- copia buletinului de identitate;

 

- copia diplomelor de studii deţinute, extrasul de note;

 

- copia certificatului privind cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (în cazul studiilor de licenţă/masterat, diploma de absolvire va servi drept certificare);

 

- copia carnetului de muncă;

 

- cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

 

- copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, valabilă pentru perioada stagiului;

 

- certificat medical (forma 086-2/e);

 

Cerințe specifice:

 

Candidatul trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 

- să nu aibă calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, pînă la gradul al III-lea, inclusiv, al/a unuia dintre funcţionarii din subdiviziunea Secretariatului Parlamentului pentru care aplică;

 

- să nu aibă antecedente penale nestinse, alte restricţii legale privind activitatea în instituţii publice;

 

- să aibă vîrsta de pînă la 30 de ani;

 

- să prezinte dovada înscrierii la studii de licenţă (cu media la ultima sesiune de minim 8,5), de masterat (cu media de licenţă de minim 8,5) sau doctorat (cu media de maşter de minim 8,5) în Republica Moldova sau în străinătate, ori dovada angajării în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu experienţă de lucru de pînă la 2 ani;

 

- să respecte condiţiile de participare/admitere la concurs, termenul de depunere a dosarului de participare.

 

Dosarul de admitere la concurs se va depune personal, prin oficiul poştal (mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, Direcția Resurse Umane) sau prin e-mail (Valentina.Didencu@parlament.md).

 

Informații suplimentare pot fi obținute la:

 

- (022) 26.81.58, Valentina Didencu, consultant principal, Direcția resurse umane, coordonator de Program;

 

-  (022) 26.84.90, Vera Onica, consultant principal, Direcția resurse umane.

 

Data limită de depunere a dosarului - 22 octombrie 2015.

 

Candidatul admis la Programul de stagii va fi informat.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.