REGULI VAMALE

 

Persoanele fizice au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova obiecte de patrimoniu cultural doar dacă prezintă Serviciului Vamal:
- autorizaţia eliberată de autoritatea competentă a statului de expediere care să ateste provenienţa, proprietarul şi scopul în care obiectele valoroase sînt transportate peste hotare,
- respectării măsurilor de politică economică a Republicii Moldova,
- certificatul ce confrimă achitarea taxelor vamale de import
- declaraţia vamala completată.


În cazul în care autorităţile vamale au suspiciuni că obiectul transportat prezintă valoare culturală, iar persoana fizică infirmă acest lucru, va fi permisă trecerea bunului menţionat, cu condiţia prezentării ulterioare a autorizaţiei eliberate de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova care va stabili costul şi valoarea de patrimoniu cultural.


Persoanele fizice nu au dreptul să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova obiecte cu valoare culturală. Alte obiecte de valoare în domeniul artei, literaturii, ştiinţei, culturii şi religiei pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova dacă sînt însoţite de autorizaţia eliberată de Ministerul Culturii prin care este specificat costul obiectului şi se confirmă faptul că acesta nu prezintă valoare culturală.


Introducerea şi scoaterea valutei
- Forma de declarare Suma în valută străină sau echivalentul în monedă naţională
- Declaraţie scrisă La intrare La ieşire
- Opţional sume de pînă la 10.000 Euro sume de pînă la 10.000 Euro
- Obligatoriu sume de peste 10.000 Euro de la 10.000 pînă la 50.000 Euro (*)
(*) vor fi prezentate organelor vamale:

(1) actele ce confirmă introducerea mijloacelor băneşti în Republica Moldova;

(2) şi/sau permisiunea pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberate de băncile licenţiate;

(3) şi/sau autorizaţia pentru scoaterea mijloacelor băneşti din Republica Moldova, eliberată de Banca Naţională a Moldovei.


Introducerea în Republica Moldova a numerarului în monedă naţională, precum şi a numerarului/cecurilor de călătorie în valută străină nu este limitată.


Persoanele fizice sînt obligate să declare în scris organelor vamale sumele ce depăşesc 10.000 de Euro (sau echivalentul lor) de persoană/călătorie. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.