STUDII ÎN NOUA ZEELANDĂ

 

 


 

 

Sistemul de învățămînt
Sistemul de învățămînt din Noua Zeelandă are trei nivele – învățămînt preșcolar, învățămînt școlar şi învăţămînt terţiar - în care elevii pot urma o varietate de căi flexibile.
Sistemul de învățămînt din Noua Zeelandă este de clasă mondială, modern şi receptiv. Acesta combină principiile de învăţămînt dovedite, tradiţionale cu inovaţia, creativitatea şi gîndirea proaspătă de a produce lideri şi cetăţeni echipați pentru secolul 21.
În învățămîntul primar pînă la cel secundar, noi vrem să ridicăm standardele de alfabetizare şi aritmetică şi, angajamentul de participare şi de realizare, astfel încît tinerii să stea la şcoală mai mult şi să plece cu un nivel de calificare superior. Dorim să asigurăm o tranziţie lină de la şcoala secundară la învățămîntul ulterior, formare profesională sau lucru.
Strategia învăţămîntului superior se axează pe calitate şi educaţie şi cercetare relevantă care sprijină realizarea obiectivelor neo -zeelandezilor şi dezvoltarea naţiunii noastre. Noua Zeelandă are strategia Ka Hikitia - Management pentru succes, pentru a contribui la asigurarea predării eficiente pentru tinerii maori. Planul de învăţămînt Pasifika, de asemenea, ajută la creşterea participării, angajamentului şi realizării studenţilor Pasifika. Pentru a afla mai multe informații despre strategiile din Noua Zeelandă pentru învățămînt, accesați site-ul http://www.minedu.govt.nz/
Ministerul Educaţiei este agenţia guvernamentală centrală, responsabilă pentru orientarea sectorului educaţional pentru a oferi un sistem mondial de învățămînt, care echipează toți neo-zeelandezii cu cunoştinţele, aptitudinile şi valorile necesare pentru a fi cetăţeni de succes.
Ministerul pune în aplicare priorităţile guvernului pentru învățămînt pentru a se asigura că rezultatele dorite sînt atinse de învăţămînt. El face acest lucru prin colaborarea cu părinţii, şcolile şi comunităţile. În acest scop, Ministerul prevede conducere, analiză, planificare, finanţare şi implementare prin:
    consultanţă politică referitor la învățămînt Ministrului Educaţiei şi Guvernului
    alocarea fondurilor şi resurselor pentru şcoli şi furnizorii de învățămînt preșcolar
    supravegherea şi sprijinirea implementării politicilor de învăţămînt aprobate
    gestionarea serviciilor de educaţie specială
    întreprinderi de cercetare, colectare şi procesare a  învățămîntului
    statistici şi informaţii
    monitorizarea eficienţei sistemului de învăţămînt.


Învățămîntul preșcolar
Învățămîntul preșcolar în Noua Zeelandă poate fi condus fie de un părinte, fie de un profesor. Acesta are scopul de a forma o fundație solidă pentru învăţarea ulterioară şi de a ajuta copiii să devină mai încrezători şi capabili. Învățămîntul preșcolar are un curriculum numit Whāriki, care acoperă educaţia de la naştere pînă la vîrsta şcolară. Toţi furnizorii de educaţie utilizează acest curriculum pentru a proiecta programul pe care îl oferă copiilor.

Învățămînt preșcolar condus de Profesor
Învățămîntul condus de profesor înseamnă că cel puţin 50 la sută din adulţii care predau şi au grijă de copii sînt profesori calificaţi și înregistrați. Serviciile conduse de profesori includ grădiniţele, servicii de educaţie şi îngrijire şi servicii bazate pe educaţia la domiciliu:
    Grădinițele educă şi au grijă de copiii cu vîrste cuprinse între doi şi cinci ani. Ele sînt conduse ca servicii comunitare non-profit în contact strîns cu familiile. Acestea pot oferi sesiuni de dimineaţă şi sesiuni după-amiază. Unele oferă ore flexibile pentru copiii de vîrste diferite, cu mai multe sesiuni disponibile pentru copiii mai mari.
    Serviciile de învăţămînt şi de îngrijire sînt disponibile de la naştere pînă la vîrsta şcolară. Acestea pot lucra ca sesiuni de zi sau pot furniza un program flexibil. Unele servicii se specializează într-o gamă de o anumită vîrstă. Uneori, ele sînt bazate pe o anumită limbă sau cultură. Altele, cum ar fi serviciile Rudolf Steiner şi Montessori au abordări specifice de predare şi învăţare. Aceste servicii pot fi private sau pot aparține comunităţii şi pot funcţiona în cadrul unei organizaţii care are salariaţi cu copii mai mici.
    Educaţia şi îngrijirea la domiciliu aprovizionează grupuri de pînă la patru copii sub vîrsta de cinci ani. Aceasta poate avea loc fie în casa educatorului sau la domiciliul unuia dintre copii. Educatorul este susţinut de un coordonator, care este un profesor preșcolar înregistrat.


Învățămînt condus de părinte
În serviciile educaţiei parentale copiii sînt învăţaţi şi îngrijiţi de părinţi, îngrijitori sau membri ai familiei. Serviciile parentale includ centre de joacă, kōhanga reo şi grupuri de joacă:
    Centrele de joacă sînt gestionate şi supravegheate de către părinţi. Ele oferă servicii de la naştere pînă la vîrsta şcolară. De asemenea, furnizarea educației pentru copiii este puternic accentuată de către educația parentală. Acestea sînt susţinute de o reţea de Asociaţii a Centrelor de Joacă.
    Kōhanga reo funcţionează într-un mediu de limbă Māori. Ei educă şi au grijă de copii de la naştere pînă la vîrsta şcolară. Ele sînt conduse de părinţi cu sprijin din partea Fundației Naționale Kōhanga Te Reo.
    Grupurile de joacă sînt conduse de către părinţi pentru copii pînă la vîrsta şcolară. Ele oferă sesiuni de joc, învăţare şi interacţiune socială. Ele sînt de obicei mai puţin formale decît alte forme de învăţămînt pentru acest nivel de vîrstă. Grupurile de joacă oferă, de obicei, între una şi cinci sesiuni pe săptămînă.
Nu există teste sau misiuni oficiale în învățămîntul preșcolar. Părinţii pot discuta periodic progresul copilului lor şi învăţarea în continuare, și să vadă mai multe probe ale muncii lor. O înregistrare de învățare este oferită părinţilor atunci cînd copilul lor părăsește instituția.


Examinarea școlară B4
Cînd un copil împlinește patru ani, el are dreptul la o "Examinare școlară B4" gratuită. Această verificare asigură că un copil este sănătos şi gata pentru a obţine beneficii maxime de la şcoală. De asemenea, oferă părinţilor posibilitatea de a discuta despre sănătatea copilului lor cu un asistent social. Testul durează aproximativ 45 - 60 minute şi se referă la:
    -Audierea şi vederea
   - Progresul comportamental şi de dezvoltare
    -Starea generală de sănătate, inclusiv sănătatea orală
   - Imunizarea, dacă este necesar
În cazul în care sînt identificate oricare probleme, copilului i se face referire la un specialist adecvat.
    Pentru informaţii suplimentare cu privire la Examinarea școlară B4, accesați site-ul Ministerului Sănătăţii din Noua Zeelandă.
În cazul în care un copil de patru ani nu a fost invitat să treacă o examinare școlară, trebuie să contactați educatorul preșcolar al copilului sau Consiliul Sănătății de Sector local.


Învățămîntul primar (de la 5 la 13 ani)
Există două tipuri de şcoli primare în care un copil poate fi înscris:Toţi copiii din Noua Zeelandă trebuie să fie înregistrați la şcoală pînă la vîrsta de șase ani. Atunci cînd un copil de cinci ani începe şcoala, el intră fie în anul 0 sau anul 1, de la care progresează în fiecare an pînă la anul 13. Un copil intră în Anul 0 în cazul în care începe şcoala în a doua jumătate a anului, în caz contrar el începe de la anul 1.
    O şcoală primară contributivă pentru copiii de la Anul 0 la Anul 6. Copiii trec apoi, în general, la o şcoală intermediară pentru Anii 7 şi 8.
    O şcoală primară completă pentru Anii 0-8.
Există, de asemenea, şcoli medii pentru copii în anii 7 - 10. Acestea sînt, de asemenea, denumite ca licee inferioare sau colegii junior.
Un copil ar trebui să fie înscris intr-o școală devreme. În mod ideal, înscrierea trebuie să aibă loc pînă la sfîrşitul lunii septembrie în anul anterior cînd copilul va începe școala, sau se va transfera la o altă școală.
Noua Zeelandă are standarde naţionale în lectură, scris şi matematică pentru elevii din Anii 1-8. Şcolile furnizează rapoarte scrise cu privire la progresele copilului conform acestor standarde de cel puţin două ori pe an. Progresul este evaluat printr-o combinaţie de discuții cu un copil, observarea în clasă şi teste formale. Rapoartele scrise informează părinții sau îngrijitorii, dacă un copil este are performanțe sub, la, sau mai sus de standardul pentru vîrsta lor.


Învăţămîntul secundar (vîrsta 13 +)
După finalizarea Anului 8, copiii merg la şcolile secundare, care sînt, de asemenea, denumite ca licee sau colegii. La şcoala secundară un copil are un profesor diferit pentru fiecare disciplină studiată.
Tipuri de şcoli în Noua Zeelandă:
    şcoli de stat – majoritatea
    școli private (de asemenea cunoscute și ca independente), solicită taxe pentru educaţia care este oferită. Există peste 100 de aceste şcoli de stat integrate (325) pe care 10 la sută din copiii cu vîrsta şcolară le frecventează. Acestea sînt în mare parte finanţate de guvern şi au programe cu o educație religioasă sau filozofică specifică.
    şcoli-internat (atît de stat cît şi private) unde elevii trăiesc în școală în timpul semestrului, pentru elevii cu nevoi educaţionale speciale (cum ar fi dificultăţi de deficienţe, de învăţare sau de comportament).


Curriculum şcolar
Noua Zeelandă are un curriculum naţional care se aplică la toate şcolile de stat şi şcolile de stat integrate. Acesta acoperă toţi anii de şcolarizare şi este obligatoriu de la anul 1, pînă la sfîrșitul anului 10. Curriculum-ul descrie competenţele cheie şi rezultatele învăţării pe care oamenii le necesită pentru a trăi, a învăţa, a lucra şi a contribui ca membri activi ai comunităţilor lor, mai degrabă decît prescrie ceea ce elevii trebuie să înveţe sau ceea ce profesorii trebuie să predea.
Acesta descrie:
    Viziunea - ceea ce dorim pentru tinerii noștri
    Un set de principii - bazele pentru luarea deciziei curriculum-ului
    Valori - să fie încurajate, modelate şi explorate
    Cinci competenţe cheie - capacităţi de învăţare și de viaţă
    Opt domenii de învățare - importante pentru o pregătire generală largă.
Pînă la Anul 10 copiii studiază discipline din toate domeniile de învăţare al Curriculum-ului Noii Zeelande. În anii 11 – 13, copii aleg subiectele pe care doresc să le studieze pentru Certificatul Naţional al Realizării Educaționale, sau NCEA. NCEA este calificarea principală şcolară secundară în Noua Zeelandă şi poate fi dobîndită la trei niveluri. Nivelul unu este evaluat în anul 11, nivelul doi în anul 12 şi nivelul trei, în anul 13. Certificatul NCEA poate fi aprobat cu "merit" sau "excelenţă", în cazul în care un copil respectă standardele cerute.


Guvernarea și conducerea școlilor
Şcolile din Noua Zeelandă sînt în regim de auto-guvernare şi conduse într-un cadru naţional de reglementare şi de orientare. Implicarea în comunitate şi satisfacerea nevoilor fiecărui elev sînt principii fundamentale. Orientările de Administrare Naționale (NAG) pentru administraţia şcolii stabilesc principiile dorite de conduită sau de administrare în şcoli.  Tablele şcolare sînt necesare pentru a dezvolta regulamente şi planuri anuale individuale şi a raporta performanţa lor în conformitate cu acestea.


Recunoaşterea Internațională a NCEA
Noua Zeelandă are acorduri de recunoaştere a calificărilor cu Australia şi Regatul Unit. Deşi Noua Zeelandă nu are nici un acord specific de recunoaştere a calificărilor la nivel guvernamental cu SUA, cele două sisteme de învăţămînt sînt în general comparabile. Calificările Noii Zeelande sînt acceptabile pentru cele mai multe scopuri în Statele Unite ale Americii, inclusiv intrarea la învăţămîntul superior şi ocuparea forţei de muncă.  Nivelul 3 al NCEA este recunoscut de către Conferinţa Australiană a Centrelor Terţiare de Admitere (ACTAC) pentru a determina admiterea studenţilor la universităţile australiene, cu condiţia ca solicitanţii să deţină, de asemenea, o Admitere la Universitate. ACTAC monitorizează procesul de admitere la universităţi din întreaga Australia.
În Regatul Unit, atît Centrul Național de Informare și Recunoaștere Academică (NARIC) cît şi Serviciile de Admitere la Universităţi şi Colegii (UCAS)  recunosc faptul că Nivelul 3 al NCEA, cu unele merite / excelenţe la disciplinele care urmează să fie studiate în instituţiile de învăţămînt superior, este considerat comparabil cu Certificatul General de Ansamblu al Educaţiei (GCE) cu standard avansat. NARIC furnizează servicii de recunoaştere şi de informare a comparabilităţii calificărilor internaţionale din ţările din întreaga lume cu cele din Marea Britanie.
Publicaţia UCAS "Calificările internaţionale pentru admitere la Învăţămîntul Superior" este un ghid de referinţă pentru furnizorii terţiari din Marea Britanie pentru a evalua calificările de absolvire a şcolii ale elevilor care solicită admiterea. Publicaţia UCAS este, de asemenea, folosită pe plan internaţional ca un ghid de autoritate. Informații despre NCEA sînt incluse în publicaţia UCAS, împreună cu un rezumat al distribuţiei cele mai recente al gradului procentual pentru subiectele majore luate de studenţii Anului 13.


Admiterea
Cetăţenii din Noua Zeelandă şi cei care deţin o viză curentă se pot înscrie într-o şcoală din Noua Zeelandă în calitate de un student intern. Multe școli secundare şi unele şcoli primare din Noua Zeelandă, folosesc sistemele de admitere pentru a minimiza supraaglomerarea. Copiilor le este garantat un loc în şcoală numai dacă trăiesc in "zona de origine" a şcolii. Există un site al zonelor de admitere la o şcoală, care oferă informaţii cu privire la care şcoli au un sistem de admitere, și unde este zona lor. Directorul unei școli poate oferi, de asemenea, mai multe informaţii.
Este împotriva legii să furnizați o adresă falsă atunci cînd vă înscrieți într-o şcoală. Adresa indicată trebuie să fie cea în care copilul locuiește. Copiii care trăiesc în afara zonei de origine a şcolii lor alese sînt acceptați în ordinea următoare:
1. Elevii implicaţi într-un program special condus de şcoală.
2. Fratele sau sora unui student actual la şcoală.
3. Fratele sau sora unui fost student la şcoală.
4. Copiii ai căror părinţi sînt în Consiliul de Administraţie al şcolii.
5. Toți ceilalţi elevi.
Dacă există mai mulţi copii în grupurile doi - cinci din lista de mai sus decît sînt locuri disponibile, atunci elevii sînt selectați prin vot. Şcolile trebuie să furnizeze informaţii într-un ziar local în care se specifică numărul de locuri disponibile la şcoală pentru solicitanţii din afara zonei de origine, termenul limită pînă  cînd trebuie depuse cererile şi data oricăror votări.


Ziua de şcoală şi anul şcolar
Anul şcolar

Anul şcolar are patru semestre cu o vacanță de vară de şase săptămîni şi alte trei vacanțe de două săptămîni. Toate şcolile din Noua Zeelandă urmează aceleaşi condiţii, deşi există o anumită flexibilitate pentru a permite evenimentele locale. Şcolile, de asemenea, se închid pentru zilele profesorilor-doar cîteva zile, aniversările regionale şi sărbătorile legale. Datele exacte ale semestrelor în Noua Zeelandă diferă în fiecare an, dar de obicei, sînt, după cum urmează:
    Semestrul 1 – de la începutul lunii februarie pînă la mijlocul lunii aprilie
    Semestrul 2 -  de la sfîrşitul lunii aprilie pînă la începutul lunii iulie
    Semestrul 3 – de la mijlocul lunii iulie pînă la sfîrşitul lunii septembrie
    Semestrul 4 – de la mijlocul lunii octombrie pînă la mijlocul lunii decembrie


O zi de școală
În anii 1-8, ziua de şcoală, în general, durează de la 09:00 -15:00. Copiii sînt adunați într-o singură clasă şi au un profesor principal. Există mai multe pauze scurte şi o pauză de prînz mai lungă in timpul zilei. Şcolile pot avea reguli cu privire la produsele alimentare care li se permite copiilor să aducă pentru masa de prînz şi alte gustări. Informaţii cu privire la aceasta ar trebui să fie solicitate de la școala pe care o frecventați.
O zi de şcoală este, în mod normal, mai lungă în şcolile secundare, de multe ori de la 08:30 -15:30. O lecţie în mod normal, durează între 50 minute şi o oră. Un student are cinci sau şase lecţii într-o zi medie. Semestrele școlilor secundare sînt puţin mai scurte decît cele din şcolile primare şi intermediare.


Uniforme
În majoritatea şcolilor de stat, studenţii sînt obligaţi să poarte o uniformă şcolară. Acestea pot fi, în general, cumpărate de la magazine.


Autobuze şcolare
Transportul şcolar cu autobuzul este disponibil în majoritatea zonelor, părinţii trebuie să plătească costul de tarife. Cu toate acestea, dacă un copil trăiește departe de o şcoală, asistenţa financiară poate fi furnizată familiilor cu venituri mici.


Învățămînt terțiar  (de la vîrsta de 16 ani)
Învăţămîntul terţiar se referă la educaţie sau formare profesională efectuată după ce un copil a terminat şcoala secundară. În Noua Zeelandă, guvernul achită aproximativ 75 la sută din costul taxelor de şcolarizare în instituţiile de învățămînt terţiar finanţate de stat, precum și în universităţi şi politehnice. Împrumuturi pentru studenţi şi indemnizaţii sînt disponibile pentru a ajuta cu costul de învăţămînt superior. Acestea sînt mijloacele testate bazate pe venitul părinţilor pînă cînd un student ajunge la vîrsta de 25 de ani.
Învățămîntul la nivel superior este în principal furnizat de universităţi. Cursurile sînt, în general, academice şi de cercetare, mai degrabă decît profesionale. Calificările profesionale la nivel superior sînt oferite în institutele politehnice şi tehnologice. Aceste cursuri sînt aplicate şi specifice. Instituţiile private de formare oferă educaţie la nivel de certificat şi diplomă la subiecte profesionale. Învăţămîntul terţiar include toate instituţiile de învăţămînt post-secundar, inclusiv învăţămîntul superior şi profesional. Acesta este al treilea nivel de educaţie.
Învăţămîntul terţiar în Noua Zeelandă este livrat printr-o varietate de furnizori: universităţi, institute de Tehnologie şi Politehnică (ITP), Unităţi private de Formare (PTE), Organizaţii de formare în domeniul Industriei (ITO) şi Wänanga. Acestea oferă o varietate de opţiuni educaţionale, de multe ori într-un mod flexibil pentru a satisface nevoile studenţilor adulţi.
Furnizorii de învăţămînt superior oferă cursuri care variază de la programe de tranziţie (de la şcoală la locul de muncă), pînă la studii postuniversitare şi de cercetare. Nu există diviziuni fixate între tipurile de cursuri oferite de fiecare tip de furnizor. Accentul este pus pe capacitatea lor de a oferi educaţie la standardele de calitate cerute, mai degrabă decît în funcţie de tipul lor.
Gradul de nivel avansat de educaţie este, în principal oferit la universităţi. Programele sînt de cercetare şi, în general, academice, mai puțin decît profesionale. Nivelul de învăţămînt profesional este oferit la ITP, wänanga şi cîteva PTE mai mari. Astfel de grade tind să fie specifice şi aplicate. Programele PTE sînt majoritatea în nişe profesionale specifice la nivel de certificat şi de diplomă.


Direcţie şi finanţare
Guvernul finanțează parţial instituţiile terţiare de stat. Studenții trebuie să contribuie cu circa 30 la sută din costul cursurilor lor. Studenții din Noua Zeelandă pot solicita un împrumut pentru student de la guvern pentru a plăti cursurile lor, pînă cînd aceștia își cîștigă propriul salariu. Toţi furnizorii operează într-un mediu descentralizat de guvernare şi de management. Pentru a asigura utilizarea mai eficientă a fondurilor sale, Guvernul încurajează cooperarea dintre sectoare. Guvernul enumeră priorităţile sale pentru învăţămîntul terţiar în Strategia Învăţămîntul Terţiar. Comisia de Învățămînt Terţiar (TEC), finanțează instituțiile terţiare bazate pe înscrierile convenite şi subvenţii contestabile. Accentul se pune pe lucrul în parteneriat pentru a dezvolta planurile de investiţii axate pe rezultatele educaţionale şi modul în care acestea pot fi atinse.
Planurile convenite sînt apoi finanţate în mod corespunzător şi TEC monitorizează furnizorii împotriva rezultatelor declarate. Planurile de investiţii iau în considerare cererile studenţilor, condiţiile de pe piaţa muncii, ceea ce angajatorii spun despre abilităţile de care au nevoie, şi ordinea de zi a guvernului de transformare economică.


Furnizori
Furnizorii de învățămînt terţiar includ atît instituţiile publice cît şi cele private. Furnizorii publici din Noua Zeelandă, cunoscuți sub numele de instituţii de învăţămînt terţiar (TEI) operează sub un singur sistem naţional.
TEI sînt:
    opt universităţi, cu accent pe educaţie academică, 20 ITP cu capital de stat, cu accent pe învăţămîntul profesional.
    trei wänanga (educaţie oferită într-un context Maori)
    40 de organizaţii de instruire în domeniul industriei (ITO).

Noua Zeelandă are, de asemenea, 11 agenţii guvernamentale recunoscute ca instituţii de formare a Guvernului (GTE) deoarece acestea oferă educaţie şi formare profesională pentru un număr semnificativ de angajaţi. Poliţia şi Armata din Noua Zeelandă sînt exemple de GTE.
În orice moment există între 700 şi 800 Unităţi Private de Formare, înregistrate (PTE), inclusiv şcoli private de limbă engleză înregistrate. Anul universitar pentru majoritatea instituţiilor terţiare începe în luna februarie şi se termină în noiembrie. Acesta este cel mai adesea împărţit în două semestre, dar un al treilea semestru, "de vară", devine tot mai popular.


Învățămîntul universitar
Sistemul universitar de asigurare a calităţii din Noua Zeelandă asigură că standardele de predare şi de cercetare sînt ridicate şi coerente în toate cele opt universităţi.Toate universităţile din Noua Zeelandă oferă o gamă largă de subiecte pentru licenţă, masterat şi doctorat (PhD) în comerţ, ştiinţă şi științe umaniste. O serie de universităţi au mai mult de un campus, de multe ori amplasate în oraşe diferite, iar unele au programe de peste mări, de obicei, în parteneriat cu un furnizor de peste mări, ca o bază pentru livrarea cursurilor.
O serie de programe sînt, de asemenea, transmise prin învățămîntul la distanță. Un sistem de finanţare bazat pe performanţă încurajează şi recompensează cercetarea care este de cea mai înaltă calitate şi relevantă pentru nevoile contemporane. Universităţile, de asemenea, lucrează în strînsă colaborare cu comunitatea de afaceri, în Noua Zeelandă şi de peste mări, pentru a implica studenții în cercetarea şi dezvoltarea de vîrf.
Noua Zeelandă are un număr de Centre de Cercetare de Excelență (CoRE), finanţate de guvern, care sînt în primul rînd, dar nu exclusiv, reţele inter-instituţionale de cercetare, cercetătorii cărora lucrează la un program de lucru convenit de comun acord. Fiecare CoRE este găzduit de o universitate şi cuprinde un număr de organizaţii partenere, inclusiv alte universităţi, Institute de Cercetare Regale (CRIS) şi wänanga.
Cele mai multe cadre universitare combină cercetarea şi predarea. Ei vin din toată lumea şi păstrează legăturile lor internaţionale folosind şi alte dispoziţii sabatice pentru asigurarea angajamentului periodic cu comunitatea academică la nivel mondial. Facultăţile de educaţie în cadrul universităţilor sînt implicate îndeaproape cu sistemul de învăţămînt mai larg în Noua Zeelandă şi la nivel internaţional, şi efectuează majoritatea politicilor care stau la baza cercetării şi practicii în şcoli şi în centrele preșcolare din Noua Zeelandă. Universităţile din Noua Zeelandă oferă un număr de burse şi stimulente pentru studiu pentru studenţii străini, în special la nivel de doctorat.


Comisia de învăţămînt superior
Comisia de Învățămînt Terțiar (TCE) Te Amorangi Mätauranga Matua este agenţia guvernului responsabilă pentru gestionarea sectorului de învăţămînt terţiar. Toate formele învățămîntului post-şcolar şi de formare profesională provin sub umbrela TEC-ului. Acestea variază de la studii academice cu normă întreagă, formare profesională la locurile de muncă pînă la nivelul universitar de cercetare şi dezvoltare, fondarea educației, învăţămîntul la distanţă şi studii part-time.
TEC a implementat un mod de planificare, finanţare şi monitorizare a învăţămîntului terţiar, care are scopul de a asigura că organizaţiile de învăţămînt superior sînt finanţate pentru a oferi educaţie şi formare profesională de calitate, care este relevantă pentru studenţi, angajatorii lor potenţiali și comunităţile în care trăiesc.
Organizaţiile terţiare, devenind tot mai multe, lucrează una cu alta pentru a asigura că educaţia şi formarea profesională disponibilă în Noua Zeelandă este complementară şi este prevăzută la alegerea studenţilor. Alte agenţii centrale de învăţămînt sînt Oficiul Evaluării Învățămîntului şi Autoritatea de Calificări din Noua Zeelandă (NZQA).


Admiterea la universitate
Studenţii care doresc să studieze la o universitate din Noua Zeelandă trebuie să îndeplinească o admitere la universitate (UE) standard. Ei au nevoie să atingă standardele minime la nivelurile 1, 2 şi 3 al NCEA sau NQF. Ei trebuie să obţină 42 sau mai multe credite la nivelul 3 sau mai mare de NQF dintr-o gamă specifică de subiecte. Studenţii trebuie să acumuleze, de asemenea, standarde specifice de alfabetizare şi numeraţie. Studenții interni peste 20 de ani pot aplica pentru intrare fără calificare.
Calificări echivalente internaţionale, cum ar fi  Bacalaureatul Internațional si examenele Cambridge sînt, de asemenea, acceptate pentru UE. Studenţii străini trebuie să îndeplinească cerinţele minime de limba engleză pentru înscrierea la instituţiile terţiare.
Consultaţi www.nzvcc.ac.nz pentru mai multe informaţii cu privire la cerinţele de intrare.


Învățămînt Profesional şi Tehnic
Unele programe sînt, de asemenea, disponibile în unităţile de învăţămînt de stat şi mai multe universităţi. Cursurile universitare tind să fie în domenii cum ar fi fizioterapia şi viticultură. Studenții, la nivelul secundar superior, pot începe să se specializeze în procesul de învăţare profesională sau se pot integra în unele cursuri de formare profesională într-un program mai general.
Acest lucru este facilitat de:
    un sistem de calificări în care studenții obţin credite pentru standardele înregistrate la NQF spre o serie de calificări la nivel naţional şi recunoscute pe plan internaţional. Studenții pot acumula credite în şcoală şi într-o gamă de alte setări de învăţare.
    finanţare pentru a permite studenților să urmeze un curs din afara razei de acţiune a programei şcolare tradiţionale, în timp ce rămîn înscrişi la şcoală. Aceste programe permit studenților să înceapă lucrul și practica celor învățate, de exemplu cu un furnizor de politehnice.


Resursele de Aliniere Secundare - Terţiare (STAR) permit şcolilor să achiziţioneze dispoziţii pentru cursul terţiar pentru studenți.


Institutele de Tehnologie şi Politehnică
Există 20 de Institute de Tehnologie şi Politehnică (ITP), în Noua Zeelandă. Ele oferă educaţie profesională şi vocațională şi formare începînd cu studii introductive prin intermediul programelor la nivel avansat. Cursurile accentuează experienţa practică şi implementarea acesteia chiar la locul de muncă. Un grad de la una dintre aceste instituţii are un statut egal cu o diplomă universitară. Multe ITP oferă, de asemenea, formare în limba engleză. Caracteristicile educaţiei ITP includ:
    mai multe ore de predare într-un mediu practic cum ar fi garsoniere, ateliere, laboratoare, spitale şi alte locuri de muncă.
    grade profesionale, aplicate, care sînt informate de către cercetarea aplicată.
    profesorii de certificate şi diplome nu sînt neapărat cercetători, dar sînt lucrători cu experienţă în domeniul industriei.
    multe calificări sînt integrate cu experienţă de lucru, altfel cunoscute sub numele de stagii, învăţare prin cooperare sau training la locul de muncă (OJT).
    o gamă largă de programe de subiecte la toate nivelurile: cursuri de interes comunitar, programele Fundației, certificate, diplome, grade şi unele calificări postuniversitare. Cele mai frecvente atribuiri de calificări ale ITP sînt certificatele şi diplomele, care încurajează studenții să progreseze de la calificări inferioare la cele superioare.
    programe care să răspundă nevoilor comunităţilor lor proprii şi a economiilor. Livrarea flexibilă include studii part-time, în week-end, serale şi accesibilitatea on-line pentru studenţii care locuiesc în afara principalelor oraşe.
Multe dintre ele oferă şcolarizare în campusurile periferice şi un institut, Politehnica Deschisă din Noua Zeelandă, este specializat în calificările de învăţămînt la distanţă, care sînt recunoscute la nivel naţional şi internaţional.


Unităţile private de Formare Profesională
Multe dintre Unităţile private de Formare Profesională din Noua Zeelandă (PTE), se specializează în TVET terţiar, care este specific şi vizează ocupaţiile de nişă, cum ar fi călătorie şi turism, design, ICT în certificat, programe de diplomă şi învăţarea limbii engleze.


Organizaţii de Instruire în domeniul industriei
Organizaţiile de instruire în domeniul Industriei (ITO) sînt organismele guvernamentale şi finanţate de industrie, care reprezintă anumite sectoare industriale. Acestea dezvoltă şi menţin unitatea naţională (abilitate), precum și standardele şi calificările pentru sectorul lor. Acestea facilitează, de asemenea, formarea profesională la locul de muncă şi semnează contracte cu furnizorii de formare profesională pentru a oferi locuri de muncă şi cursuri de formare.


Calificări terţiare
Furnizorii terţiari oferă zece niveluri de programe referitoare la NQF pentru a satisface o gamă largă de nevoi ale studenților. Acestea variază de la cursuri de scurtă durată la studii postuniversitare şi de cercetare. Nu există diviziuni fixate între tipurile de cursuri oferite de diferite tipuri de furnizori.


Comparabilitatea internaţională a calificărilor terţiare
Furnizorii programului de licență din Noua Zeelandă sînt comparabile în totalitate, cu:
    Programul de Licență Britanic (ordinar)
    Programul de Licență Australian
    Programul de Licență din Statele Unite ale Americii.

Diplomele de licență din Noua Zeelandă sînt recunoscute pentru înscrierea în programele de studii postuniversitare la universităţi din întreaga lume, cu condiția de a îndeplini gradul normal de subiect şi  cerinţele de specializare.
Australia şi Noua Zeelandă au declarat recunoaşterea reciprocă a calificărilor educaţiei profesionale şi  de formare. Noua Zeelandă este un membru al Convenţiei de Recunoaştere a Calificărilor de la Lisabona. Acest lucru înseamnă că calificările din Noua Zeelandă sînt mult mai uşor de recunoscut în fiecare din cele 50 de ţări ale Convenției de la Lisabona. Convenţia de la Lisabona este recunoscută ca stabilind cele mai bune practici internaţionale pentru evaluarea şi compararea calificărilor din întreaga lume. Împreună cu Noua Zeelandă, printre semnatarele Convenţiei de la Lisabona se numără Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Canada şi Australia.


Asigurarea calităţii centrelor ECE şi şcolilor
Oficiul de Evaluare a Învățămîntului (ERO) efectuează evaluările externe ale centrelor pentru copii, şcolilor primare şi secundare. ERO este un departament guvernamental independent care raportează direct la ministrul său propriu. Serviciile școlilor şi centrelor pentru copii sînt revizuite, în medie, o dată la trei ani. Evaluările sînt efectuate mai des în cazul în care performanţa unei şcoli sau unui centru este scăzută şi există riscuri posibile pentru educaţia şi siguranţa elevilor.
Toate şcolile şi consiliile lor de administratori sînt revizuite.
Evaluările și publicațiile ERO se raportă cu privire la:
    calitatea educaţiei oferită pentru elevi
    aspecte specifice de şcolarizare şi educaţie preșcolară
    probleme regionale şi naţionale de învăţămînt
    calitatea managementului de către consiliile şcolare şi de încredere
    managerii de centre ECE
    educaţia elevilor exceptați de la frecventarea şcolii, adică elevi la domiciliu.
Toate rapoartele ERO sînt disponibile gratuit pentru public.


Autoritatea de Calificări din Noua Zeelandă
NZQA:

    stabileşte şi revizuieşte periodic standardele pentru calificări
    înregistrează şi monitorizează toate calificările naţionale privind Cadrul Naţional al Calificărilor (NQF)
    operează examinările de învățămînt superior la nivel naţional
    efectuează moderarea externă de evaluare internă în şcoli
    înregistrează şi monitorizează furnizorii privaţi de învăţămînt superior pentru a asigura că aceștia respectă standardele de calitate
    administrează un serviciu de recunoaştere a calificărilor pentru persoanele de peste mări care doresc să trăiască, să lucreze sau să studieze în Noua Zeelandă
    aprobă cursuri care sînt mai mult sau integral pentru studenţii străini în şcoli.
NZQA postează o listă mare, completă a tuturor calificărilor de calitate garantată pe KiwiQuals, un registru al calificărilor de calitate garantată. Registrul are zece niveluri şi utilizează un set de definiţii titlu. Acesta, de asemenea, se referă la calificările din Noua Zeelandă la nivel internaţional.


Calitatea de Predare
Rolul Consiliului Profesorilor din Noua Zeelandă (NZTC), este de a menţine standardele profesionale ale cadrelor didactice. Acesta înregistrează profesorii, reînnoieşte certificatele lor de practică, defineşte standardele, şi aprobă în comun programele de educaţie pentru profesori care să conducă la înregistrare. Acesta are puterea de a investiga plîngerile şi de a acţiona asupra lor.
Fiecare profesor de la şcoală trebuie să fie înregistrat la NZTC. NZTC asigură un standard minim de calitate aplicat tuturor cadrelor didactice. Acesta revizuiește experienţa, caracterul, calificările şi cazierul judiciar al unui profesor.
Profesorii ECE devin progresiv înregistrați şi pînă în 2012 vor fi sau înregistrați, sau în programe de formare a cadrelor didactice. Predarea în învăţămîntul superior nu necesită înregistrare obligatorie.
Termenul "profesor înregistrat" este protejat prin lege. Este ilegal pentru o persoană, fără înregistrare să folosească aceste cuvinte pentru a indica faptul că el sau ea este un profesor înregistrat. Asigurarea calităţii desfăşurată în toate formele de predare este gestionată de:
    programele de dezvoltare profesională pentru fiecare individ
    monitorizarea şi evaluarea performanţei
    programele selectate pentru concedii de studii
    bursele de studiu şi alte diverse burse
Majoritatea educaţiei cadrelor didactice în Noua Zeelandă are loc în facultăţile de educaţie în universităţi. Cursurile de formare ale profesorilor sînt aprobate şi de calitate garantată de către NZTC.
Profesorii instruiţi de peste mări care consideră să predea în Noua Zeelandă, pot găsi informaţii utile pe site-ul TeachNZ. Acest site oferă cele mai recente informaţii cu privire la predarea şi formarea cadrelor didactice în Noua Zeelandă.


Asigurarea calităţii de învăţămînt superior
Asigurarea calităţii în sectorul terţiar se concentrează asupra calităţii rezultatelor învăţării recunoscute prin calificări ca întreg. Acesta examinează, de asemenea, sistemele si procesele care sprijină furnizarea de calitate de către furnizori. Numai acele calificări terţiare şi furnizorii, care sînt asigurați de către un Organism de Asigurare a Calităţii (QAB), pot beneficia de asistenţă financiară din partea guvernului. QAB decide dacă furnizorii şi dezvoltatorii de calificare îndeplinesc standardele cerute. NZQA înregistrează furnizorii privaţi de educaţie şi recomandă autorizarea unităţilor de formare a Guvernului (GTE) la Ministerul Educaţiei. Acesta acreditează şi instituţiile de învăţămînt de audit şi alte instituţii înregistrate de învăţare care oferă cursuri autorizate și de atribuire  a creditelor pentru calificări înregistrate. El, de asemenea, acreditează Organizaţiile de Formare în domeniul Industriei (ITO) pentru a înregistra evaluatorii la locul de muncă.
Toţi furnizorii de educaţie înregistrați, precum şi cursurile aprobate şi calificările în afara universităţilor sînt listate pe site-ul NZQA. NZQA a delegat autoritatea pentru omologarea şi acreditarea cursurilor ITP pînă la nivelul de diplomă de licenţă la Calitatea Institutelor de Tehnologie şi Politehnică (ITPQ), o ramură de calitate a ITPNZ.
Comitetul Vice Cancelarilor din Noua Zeelandă (NZVCC) prevede asigurarea calităţii pentru calificările universitare, prin Comisia sa pentru Programele Academice Universitare (CUAP), şi prin Unităţile Academice de Audit independente din Universităţile din Noua Zeelandă (NZUAAU). NZVCC şi NZQA utilizează aceleaşi criterii pentru aprobarea şi acreditarea calificărilor.


Studenții străini
Noua Zeelandă este o destinaţie îndrăgită pentru studenții străini, recunoscută pentru mediul său de siguranţă şi sistemul de educaţie de calitate.


Burse de studiu
Guvernul Noii Zeelande şi a fiecărei instituţii de învăţămînt oferă burse academice în baza meritelor, inclusiv Burse de studiu de Cercetare în cadrul Doctoratului Internațional din Noua Zeelandă. Aceste premii sînt administrate în numele guvernului de către Învățămîntul din Noua Zeelandă (ENZ). ENZ administrează, de asemenea, bursele de studiu în Noua Zeelandă, în numele organizaţiilor și guvernelor străine, de exemplu, guvernul Arabiei Saudite. NZAID administrează Bursele de studiu pentru dezvoltare specializată.


Grija pentru studenţii străini
Ministerul Educaţiei operează un Cod de Practică pentru Grija Pastorală a studenţilor străini. Toţi furnizorii de educaţie, care admit studenții străini trebuie să semneze şi să respecte Codul. Codul defineşte următoarele standarde pentru:
    livrarea îngrijirii pastorale (personale)
    cazarea studenţilor (locuinţe)
    informaţiile furnizate de către furnizorii de educaţie şi de agenţii lor
    acordarea de consultanţă
    proceduri interne de rezolvare a nemulţumirilor studenților


Codul nu acoperă standardele academice. Acestea sînt asigurate de către NZQA şi de alte agenţii.
O Autoritate Educațională de Recurs la nivel Internaţional (IEAA) are competenţa de a investiga orice reclamaţie şi de a vedea dacă a fost încălcat Codul. IEAA poate stabili măsuri corective atunci cînd o încălcare a avut loc.
Puteți contacta:
    Ministerul Educației din Noua Zeelandă
Diviziunea Internațională
Codul Poștal 3666, Wellington, 6140
Noua Zeelandă
Telefon: +64 4 463 2800
E-mail: international.unit@minedu.govt.nz
Web-site: www.minedu.govt.nz
    Comerțul și Întreprinderile în Noua Zeelandă
Sectorul învățămîntului
Codul Poștal 2878, Wellington, 6140
Noua Zeelandă
Fax: +64 4 816 8101
E-mail: info@nzte.govt.nz
(Vă rugăm să adresați plîngerile către Sectorul Învățămîntului)
Web-site: www.nzte.govt.nz
 

 

 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.