TOATE OPȚIUNILE DE EMIGRARE ÎN NOUA ZEELANDĂ

07.02.2017
Toate opțiunile de emigrare în Noua Zeelandă
 

Standard ridicat de viață, un mediu ambiant ecologic curat și un climat pentru business minunat, toți acești factori fac ca Noua Zeelandă să fie, probabil, cea mai bună țară pentru emigrație. Portalul nostru vă povestește despre diferitele opțiuni de a vă muta cu traiul în această țară: vom discuta despre vize de studii și de muncă, precum și despre programele de stat pentru investitorii străini și oameni de afaceri.

 

Noua Zeelandă atrage imigranți din întreaga lume. Aceasta nu este țara unde există miracole economice în spiritul "din cerșetor - prinț" (deoarece aici nu există "mizerie" socială). Acesta e locul unde prin muncă onestă îți poți asigura o existență demnă. Alte avantaje evidente: un mediu ambient ecologic curat, rata scăzută a criminalității, localnicii sînt prietenoși.

 

Cerințe generale

 

Față de toți potențialii emigranți, indiferent de metoda de emigrare aleasă, Guvernul Noii Zeelande înaintează anumite cerințe speciale.

 

Sănătate

 

Solicitanții vizelor pe termen lung de orice tip nu ar trebui să aibă probleme grave de sănătate. "Probleme grave" însemnînd boli infecțioase care prezintă risc de răspîndire și necesită tratament medical costisitor. De exemplu, persoanelor care au nevoie de procedura de dializa renală, intrarea în țară le este interzisă. Același lucru este valabil și pentru hemofilie, tuberculoză și alte boli grave.

 

Relația cu legea

 

Cerințele pentru emigranți de la acest punct nu sînt comparabile cu noțiunea obișnuită de cazier judiciar. Teoretic, o persoană cu cazier judiciar poate obține o viză, în cazul în care aceasta nu a fost implicată în terorism sau trafic de droguri. Dar în nici un caz nu vor acorda o viză cuiva care, a fost condamnat la 5 ani sau mai mult de închisoare sau s-a aflat în închisoare timp de un an sau mai mult în ultimii 10 ani. Același lucru este valabil pentru persoanele care au fost vreodată deportate din Noua Zeelandă sau din orice altă țară.

 

Nivelul de cunoaștere a limbii engleze

 

Practic toți solicitanții pentru a obține o viză pe termen lung trebuie să corespundă anumitor cerințe lingvistice. Față de unele categorii care intră în țară această cerință nu se aplică (a se vedea mai jos).

 

Înregistrarea profesională

 

Această cerință se aplică numai titularilor vizelor de muncă. Reprezentanții unor profesii în Noua Zeelandă sînt obligați să fie înregistrați oficial de către un organ public (cu listă profesiilor, reprezentanții cărora sînt obligați să se înregistreze, pot fi găsite aici).

 

Emigrarea profesională

 

Unul dintre cele mai populare moduri de a emigra în Noua Zeelandă este emigrarea profesională. Pe această direcție sînt accesibile mai multe tipuri de vize, fiecare cu propriile sale nuanțe și cerințe.

 

Viza Skilled Migrant

 

Această viză de ședere e pentru profesioniștii cotați. Lista profesiilor incluse în această categorie o puteți găsite aici. Prioritățile vizei Skilled Migrant constau în faptul că în aceasta pot fi "incluse" persoanele întreținute, adică, copiii emigranților nu vor trebui să obțină separat o viză.

 

Aplicarea pentru o viză Skilled Migrant presupune două etape:

 

Identificarea punctelor EOI, Expression of Interest (EOI) referitor la interesul pe care-l reprezintă calificarea persoanei. Acesta este indicele care stabilește ce interes reprezintă o persoană sau alta pentru Guvernul Noii Zeelande, în acest context fiind luați în considerare factori cum ar fi vîrsta (nu mai în vîrstă de 55 de ani), disponibilitatea ofertelor de locuri de muncă, calificarea. Puteți aplica pentru calculul EOI on-line. Va trebui să plătiți o taxă de 530 de dolari din Noua Zeelandă (aproximativ 350 dolari SUA):

 

Depunerea cererii. Pot aplica doar acei care au acumulat destule puncte la EOI. Ei primesc o invitație specială, care ar putea veni în termen de 6 luni de la oferirea informațiilor pentru EOI sau să nu vină deloc. În acest caz, va trebui să începeți totul de la început.

 

Destul de des, solicitantului i se refuză oferirea VizeiSkilled Migrant propunîndu-i-se în schimb "viza de căutare" valabilă timp de 9 luni. În acest timp persoana trebuie să-și găsească angajator și apoi se aplice din nou pentru viză sau să părăsească țara.

 

Viza Work to Residence

 

Această viză este potrivită numai pentru acei care au deja o ofertă de la un angajator din Noua Zeelandă în cazul în care compania care invită oferă de lucru  full-time, venituri decente, precum și să îndeplinească o serie de alte cerințe.

 

Work to Residence este eliberată pentru 30 de luni, iar deținătorii acesteia, care au lucrat timp de 2 ani, pot aplica pentru atribuirea statutului de rezident. Titularii acestei vize nu-i pot "înscrie" pe membrii familiei sale, aceștia vor trebui să obțină propria lor viză. Pot pretinde să obțină o viză Work to Residence trei categorii de imigranți:

 

 • persoanele care intră în Long Term Skill Shortage List (LTSSL)  - o listă cu profesii care sînt considerate de către Guvern ca fiind deficitare pe termen lung. Toți candidații trebuie să fie sub 53 de ani;
 • persoanele care au talente remarcabile în domeniul artelor, științei sau sportului (sub 55 de ani);
 •  
 • specialiștii care au primit o ofertă de muncă de la o companie care are acreditare de stat pentru recrutarea personalului în străinătate (nu mai în vîrstă de 55 de ani).
 •  

Viza Silver Fern

 

Scopul acestei vize pe termen scurt este de a atrage tinerii profesioniști în țară. Această viză este, la rîndul său, de asemenea, de mai multe tipuri:

 

 • Silver Fern Job Search Visa —viza pentru căutarea unui loc de muncă. Aceasta se eliberează pentru 9 luni și poate fi obținută doar o singură dată în viață. În fiecare an sînt eliberate 300 astfel de vize. Pentru a pretinde la Silver Fern Job Search trebuie să corespundeți următoarelor criterii: vîrsta de la 20 pînă la 35 de ani, minim diploma de BAC, care să corespundă calificării și 4200 de dolari din Noua Zeelandă (2800 dolari SUA) în cont.
 •  
 • Silver Fern Practical Experience Visa− viză pentru muncă. Aceasta este eliberată pe termen de 2 ani, acelor deținători de Silver Fern Visa, care și-au găsit cu succes locuri de muncă. Totodată, solicitanții trebuie să primească o ofertă de muncă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Această viză poate fi prelungită numai o singură dată.
 •  

Essential Skills

 

Aceasta este o viză pe termen scurt, care este eliberată pentru o perioadă de maxim 3 ani. Această viză o pot obține numai acei care au o ofertă de muncă. În acest caz, angajatorul trebuie să dovedească faptul că nu poate găsi specialiști în Noua Zeelandă, iar angajatul străin trebuie să primească o evaluare adecvată a calificării conform sistemului ANZSCO. VizaEssential Skills o primesc, de asemenea, acei care fac parte din lista profesiilor de care are nevoie țara pe termen scurt - Imediat Lista îndemînare Penurie (ISSL). Însă titularii vizei nu pot primi întotdeauna statutul de rezident, deoarece către acel moment cînd expiră valabilitatea vizei, s-ar putea să nu mai fie nevoie de serviciile lor profesionale.

 

Emigrația pentru studii

 

Emigrația cu ajutorul studiilor la o instituție de învățămînt superior în Noua Zeelandă este a doua cale ca popularitate. Persoana este admisă la o instituție superioară de învățămînt locală, primește viza de student, iar după absolvire în calitate de specialist, deja o viză de lucru.

 

Pentru a obține o viză de student, trebuie să fiți înscriși la n un program de studii cu durata de cel puțin 3 luni. Perioada maximă de valabilitate a vizei - 4 ani.

 

Față de candidații de a obține o viză de student sînt înaintate următoarele cerințe: dovada admiterii la o instituții de învățământ, asigurare medicală și de călătorie, fonduri suficiente pentru studii, cazare și întoarcerea acasă. "Resurse financiare suficiente" însemnînd următoarele sume:

 

 • 1250 de dolari Noua Zeelandă ( 850 dolari SUA) pe lună, în cazul în care durata totală a șederii în țară nu depășește 9 luni;
 •  
 • 15 000dolari Noua Zeelandă (10 200 de dolari SUA) pe an, în cazul în care perioada de studii durează mai mult de 9 luni.
 •  

Viza studențească vă permite să lucrați 20 de ore pe săptămînă, pe parcursul anului de studiu și full time în timpul vacanțelor. Dar, există o serie de cerințe care trebuie respectate, acestea țin de posibilitățile combinării activităților curriculare cu lucru ale studentului.

 

În cazul în care studentul intenționează să treacă 3 programe de studii consecutive, el poate obține viza Pathway. Acesta vă permite să rămâneți în țară pînă la 5 ani și nu necesită o prelungire în timpul acestei perioade.

 

Aflîndu-vă în Noua Zeelandă, vă puteți schimba programul de studii. Ce-i drept pentru a face acest lucru, trebuie, mai întîi, să perfectați un document special care să confirme schimbarea condițiilor (variation of conditions) sau să obțineți o altă viză de student. Studenții care nu vor face acest lucru vor fi deportați.

 

Pentru trecerea de la statutul de student la statutul de lucrător în Noua Zeelandă există o viză specială de absolvent - Post-study work visa. Aceasta este destinată numai pentru absolvenții care au un nivel destul de înalt de calificare conform identificatorului, numit New Zealand Qualifications Framework (NZQF). Acest nivel ar trebui să fie mai mare de șapte puncte pe parcursul unei perioade scurte de studii sau un pic mai joasă, în cazul studiilor pe un termen mai lung (mai mult de 60 săptămîni). Pentru a obține viza Post-study work trebuie să aplicați pentru viza de muncă, nu mai tîrziu decît peste 3 luni de la expirarea vizei de student.

 

Post-study work este de două tipuri:

 

 • deschisă - pentru acei care doar au de gînd să-și caute un loc de muncă (este eliberată pentru un termen de 12 luni). Pentru a o obține trebuie să aveți suma minimă acceptabilă de bani într-un cont - 4200 de dolari din Noua Zeelandă (2800 dolari SUA);
 •  
 • legată de angajator, pentru acei care au primit deja o ofertă de muncă (este eliberată pentru 2 sau, în cazul în care doriți înregistrare profesională pentru 3 ani). Postul vacant trebuie să corespundă cu strictețe specializării, obținute la universitate.
 •  

Emigrația pentru oamenii de afaceri și investitori

 

Oamenii de afaceri care doresc să-și deschidă propria afacere în Noua Zeelandă, obțin Entrepreneur Work Visa. Aceasta este eliberată pentru 3 ani, care sînt împărțiți în două etape: etapa start-up-ului (12 luni) și stadiul de echilibru (24 luni). Un an este oferit pentru acomodare, pentru a înființa sau cumpăra o afacere. Pentru a mai rămîne în țară pentru încă 2 ani, este necesar să întreprindeți pași concreți:

 

importul de capital, procurarea imobilului, încheierea contractelor și așa mai departe.  Față de solicitanții de vize sînt înaintate următoarele cerințe:

 

să dețină capital bănesc de cel puțin 100 000 de dolari Noua Zeelandă (aproximativ 68.000 de dolari SUA);

 

 • să obțină un scor de cel puțin 120 de puncte pe scara care determină probabilitatea succesului afacerii;
 •  
 • să aibă un plan de afaceri;
 •  
 • să nu fi avut cazuri de faliment în ultimii 5 ani;
 •  
 • să nu fi fost implicat în fraude financiare și escrocherii în trecut.
 •  

Apropo, oamenilor de afaceri nu le sînt înaintate cerințe de cunoaștere a limbii.

 

Investitorii pot pretinde să primească imediat statut de rezident (Migrant Investment) în Noua Zeelandă. Există două categorii de investitori:

 

 • investitorii care doresc să investească 1,5 milioane de dolari din Noua Zeelandă (sau mai mult de 1 milion de dolari SUA) – acestora le sînt impuse limita de vîrstă și cerințe de cunoaștere a limbii engleze;
 •  
 • investitorii care doresc să investească 10 milioane de dolari din Noua Zeelandă (sau circa 6,8 milioane de dolari SUA) − aceștia pot fi de orice vîrstă și să nu cunoască deloc limba.
 •  

De remarcat faptul că cerințele față de sănătate și relațiile cu legea rămîn neschimbate, indiferent de ce sumă de bani presupune să aducă în țară investitorul.

 

Sursa: zagranitsa.com

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.