V-AȚI CONFRUNTAT CU ACTE DE CORUPȚIE LA CONSULATELE MOLDOVENEȘTI?

V-ați confruntat cu acte de corupție la consulatele moldovenești?