VIZA DE LUNGĂ ŞEDERE TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză pentru a călători în Republica Finlanda.

În cazul solicitării vizei de tip D, se va depune setul de acte necesare în funcţie de scopul călătoriei la Ambasada Republicii Finlanda din România  fără o programare prealabilă.

Solicitantul se va prezenta cu Formularul de cerere şi restul actelor necesare în zilele de luni, miercuri,  joi şi vineri între orele 09.00-11.00 şi 14.00-16.00.

Documente necesare: 

-Paşaport, valabil cel puţin încă 3 luni de la data expirării vizei, cu minim 3 pagini libere. Data emiterii paşaportului nu trebuie să depăşească 10 ani.

-Paşapoartele vechi şi copii după alte vize Schengen (precum şi după cele de Marea Britanie/SUA etc)

-Copie după pagina cu datele de identificare din paşaport

-1 fotografie color tip paşaport, 35 x 45 mm

-Asigurare de sănătate şi accident, valabilă pentru statele Schengen, care să includă numele asiguratului şi suma asigurată (minim 30 000 €) (exclusiv de la ASITO, DONARIS GROUP sau DELTA)

-Adeverinţă de la locul de muncă engleză sau română (sau insoţită de traducere), în care se menţionează salariul, durata contractului (deteminată/nedeterminată) şi perioada concediului

-Certificat de profesii libere

-Carnet/Legitimaţie de student şi adeverinţă din partea facultăţii referitoare la stadiul studiilor

-Dovada mijloacelor financiare proprii (extras de cont în original, cu ştampila şi semnătura băncii), care să acopere toate cheltuielile

-Pentru persoanele insoţitoare: dovada necesităţii de a insoţi. In cazul unei relaţii de rudenie se vor prezenta acte doveditoare (certificate de naştere, căsătorie etc.)

-Rezervare de bilet tur-retur. Dacă solicitantul călătoreşte cu autoturismul – certificatul de înmatriculare, permisul de conducere, cartea verde în original şi copiile.

Ambasada işi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cazul în care acestea sunt necesare pentru luarea unei decizii finale.

Altele

Taxa de viză este de viză este diferită. Pentru permis de şedere - 350 EURO, pentru studii- 250 EURO, pentru muncă- 400 EURO, pentru minori- 180 EURO.

Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Finlanda în România

Ambasada Republicii Finlanda în România

Consulatul Finlandei la Bucureşti

Cancelaria: 011832 Bucureşti, Str.Atena 2 bis, sector 1
Telefon: (0040-21) 230.75.45; (0040-21) 230.75.45; 230.50.10, 230.75.26
Fax: (0040-21) 230.75.05
E-mail: sanomat.buk@formin.fi
Site Web: http://www.finlandia.ro
Biroul comercial
Telefon/fax: (0040-21) 230.54.86; (0040-21) 230.54.86; 230 30 00
E-mail: maria.tunea@finpro.fi

Nu sunt voturi încă
0
Nu sunt voturi încă

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.