VIZA PENTRU SUA ‒ UNA DINTRE CELE MAI RÎVNITE ŞTAMPILE ÎN PAŞAPORTUL MOLDOVENILOR

12.09.2014
 

Viza pentru SUA ‒ una dintre cele mai rîvnite ştampile în paşaportul moldovenilor. Însă după cum știm procedura de perfectare a vizei necesită multe eforturi și pregătire.Iar una din primele probleme cu care se confruntă moldovenii în procesul de obținere a vizei este completarea formularului cererii.

 

Viza.md vă va ajuta să rezolvaţi această problemă. Am pregătit instrucțiuni detaliate de îndeplinire a formularului cererii DS-160 pentru viză: Nonimmigrant Visa Application. Urmînd paşii de mai jos la completarea chestionarului pentru viza SUA vi se va părea o procedură simplă și pe înțelesul dvs.

 

ATENȚIE! Fiecare caz de aplicare pentru viză este individual. Șansele de a obține o viză există întotdeauna atunci cînd consulului i se prezintă informaţii veridice.

 

Cum completăm chestionarul pentru viza SUA ‒ căutăm ancheta pe site

 Primul pas este destul de simplu și deloc complicat. Intrăm pe site-ul Ambasadei americane și sus din rubrica Visas alegem Visa Forms.

Pentru a îndeplini formularul trebuie să alegeţi forma chestionarului DS-160, adică accesăm primul link DS-160: Nonimmigrant Visa Application (de solicitare a vizei temporare).

 

Pasul 2 - ne înregistrăm pe site

Înainte de a completa formularul, vă rugăm să ţineţi cont de cîteva lucruri. Chestionarul se completează numai pe site-ul Ambasadei americane on-line în limba engleză. Pentru această procedură vi se oferă 15 minute. Nu trebuie să vă fie frică că dispuneţi de relativ puţin timp și că aveţi de răspuns la multe întrebări. Concentrați-vă şi completaţi cu atenție fiecare pagină. Deci, pentru a începe completarea chestionarului, facem clic pe Start New Application. Vă reamintim încă o dată, că trebuie să completaţi chestionarul în limba engleză, dar pentru cei care nu cunosc limba, există un translator care vă va ajuta depăşiţi bariera lingvistică.

Meniul limbii se află în colțul din dreapta sus a site-ului - Selectați limba /Select tool tip language. Dacă doriți să vedeți traducerea, aduceţi cursorul pe text și veţi vedea traducerea bucăţii de text solicitate.

 

Pasul2.1 – studiem instrucțiunile

Urmați cu atenție instrucțiunile formularului. Ele vă vor sugera și vă vor ajuta să înțelegeţi nuanțele de bază. Dacă nu planificaţi să finalizaţi aplicarea dvs. pe parcursul următoarelor 30 de zile, trebuie să păstraţi cererea dumneavoastră de viză pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Save din partea de jos a paginii de pe ultima pagină a chestionarului la care aţi rămas cu completarea chestionarului și urmați instrucțiunile. Cînd veţi fi gata să finisaţi aplicația pentru viză, veţi putea face acest lucru prin intermediul opțiunii de încărcare a cererii anterioare: "Option B: Upload a Previously Saved Application Using a File".

 

Vă rugăm să ţineţi cont că trebuie să salvaţi chestionarul numai pe calculatorul personal, la care nu au acces persoane, fără consimțămîntul dumneavoastră pentru a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la cererea dumneavoastră pentru viză. Dacă salvați chestionarul dvs. pe hard disk-ul computerului, la datele dvs. pot avea acces părți terţe.

 

Dacă ați completat mai devreme o cerere DS-160, puteți utiliza această informație pentru completarea unei noi cereri. Pentru aceasta veţi aveți nevoie de Application ID de la cererea dvs. trimisă anterior. Pentru a primi acces la informațiile cu cererea dumneavoastră de viză anterioară, faceți clic pe "Restabiliţi cererea" /"Option C: Retrieve Application Using an Application ID" și urmați instrucțiunile. Dacă utilizați această opțiune pentru crearea unei cereri noi, vă rugăm să verificați dacă toate informațiile din aceasta sînt valabile la momentul de faţă.


Deci, trebuie să alegeţi una dintre opțiuni.

 

Pasul 2.2 – luaţi în calcul toate sfaturile utile

Înainte de a începe completarea formularului, trebuie să aveți la dvs. pașaportul și toată informația cu privire la vizele anterioare în America, precum și documentele cu privire la planurile dvs. de călătorie.


Acei dintre Dvs. care completează chestionarul pentru prima dată, este mai bine să-l completeze pentru antrenament de cîteva ori, căci datele nu sînt trimise la ambasada pînă când nu veţi ajunge la pagina de confirmare.


În coloana din mijloc, Location Region selectăm Moldova, Chișinău, iar la rubrica Select a tooltip language ‒ limba dorită. Și trecem mai departe, făcînd clic pe StartApplication.

 

Pasul 3- încărcăm fotografia

Pe noua pagină Getting Started trebuie să încărcaţi fotografia dvs. Ţineţi cont de faptul că pentru formularul dat DS-160  trebuie să aveţi o fotografie în format digital. Trebuie să o faceţi cu o cameră digitală sau să o scanaţi de pe hîrtie. Respectaţi întocmai cerințele stricte ale ambasadei. Obiectul care se află pe fotografie (adică dvs.) trebuie să vă aflaţi în focus, este nevoie de iluminare specială, să nu fie nici un fel deumbre, trebuie să se vadă umerii.

 

Doamnele şi domnişoarele ar trebui să descopere, de asemenea, urechile. Nu este necesar să zîmbiţi, însă aceasta e America, aşa că fie ca fotografia dvs. să fie cu zîmbet. Dimensiunile fotografiei ‒ 600 * 600 pixeli, format JPEG, dimensiunea nu trebuie să depășească 240 KB.

 

Dacă doriți, puteți testa fotografia pentru a fi siguri că este potrivită, apăsați tasta Test Photo și selectaţi din fişier fotografia corespunzătoare.

 

Mai departe urmează două funcții: din stînga ‒ Cancel (ieșire), din dreapta ‒ Upload Selected photo/ Încarcă fotografia selectată (descărcă această fotografie)

Dacă veţi face mai jos clicpe butonul de mai jos Click here to review the photo standards guide pentru a revizui ghidul de standarde foto, veţi avea posibilitatea să vedeţi care sînt cerinţele pentru fotografii, de fapt, ceea ce am descris mai sus.

 

Pasul 4– memorăm ID

 Odată ce ați făcut toate operațiunile de mai sus, după start application va apărea în partea de sus ID-ul de aplicare al dvs. Application ID. Acesta trebuie să fie rescris într-un loc convenabil și salvat. Apoi, trebuie să selectați o întrebare secretă și să răspundeţi la ea. De acest răspuns şi de Application ID veţi avea nevoie, dacă, din motive tehnice, nu veţi putea încheia aplicaţia. Pentru restabilirea acesteia, va trebui să introduceți Application ID, primele 5 litere ale numelui dvs., data de nașterii și să răspundeţi la întrebarea secretă, pe care ați ales-o.

 

Pasul5 - începem să completăm chestionarul

 

Partea 1 - Personal Information 1 (Date personale 1)

Punctul №1: Surnames – numele. Aici vom indica numele exact așa cum este scris în pașaport.

Punctul №2: Given Names ‒ prenumele. Aici trebuie să scrieţi prenumele dvs., la fel ca în pașaport. În cazul în care în pașaport nu este completată această rubrică se scrie No.

Punctul №3: Full Name in Native Alphabet ‒ numele complet scris în limba maternă. Aici scrieţi numele şi prenumele dvs. În cazul în care dintr-un anume motiv, nu se poate scrie, bifăm mai jos Does Not Apply/Technology Not Available Tehnologie (tehnologia nu este accesibilă/ Nu funcţionează din punct de vedere tehnic).

Punctul №4: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias etc.Ați folosit vreodată alte nume (numele de fată, unul religios, pseudonim profesional, aveţi rang duhovnicesc etc). Răspundeți cu Yes\No. (Da \ Nu). Dacă răspunsul dvs. este da, scrieţi toate numele folosite anterior etc.

Punctul №5: Do you have a telecode that represents your name? ‒ Aveţi un cod care să vă reprezinte numele? Trebuie să faceţi clic pe No/Nu.

Punctul №6 : Sex . Bărbat ‒ male, Femeie ‒ female.

Punctul №7: Marital Status– statutul familial. Alegem punctul corespunzător: married ‒ căsătorit, common law marriage – căsătorie civilă, civil union/domestic partnership – parteneriat civil, adică, căsătorie cu persoană de același sex, înregistrată oficial, single –celibatar,ă, widowed ‒ văduv\ă, divorced ‒ divorţat\divorţată, legally separated – locuiesc separat,adică tu şi partenerul tău nu mai trăiţi ca un cuplu sau ar trebui să trăiţi separat, dar procesul de divorț nu este încă încheiat, other ‒ altele.

Punctul №8: Date of Birth–data naşterii. Completăm rubrica în formatul zi-lună-an. De exemplu, 17 Dec 1987.

Punctul №9: City of Birth– oraşul în care v-aţi născut. Spre exemplu, Chişinău.

Punctul №10: State/Province of Birth‒ regiunea\provincia, unde v-aţi născut. Does Not ApplyNo.

Punctul №11: Place of Birth– ţara în care v-aţi născut. Selectăm ‒ Moldova.

 

Partea 2 - Personal Information 2 (Date personale 2)

Punctul №12: Nationality ‒ cetăţenia. Indicaţi acea cetăţenie, care e în paşaportul dvs.

Punctul №13: Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality? Aţi avutvreo altă naționalitate, diferită de cea indicată mai sus?Răspundem corespunzător Yes/No. (Da/nu).

Dacă răspunsul dvs. este afirmativ (da), indicaţi cetățenia acelei țări. Dacă aveți un pașaport al țării pe care ați specificat-o, scrieţi numărul pașaportului.

Punctul №14: National Identification Number– numărul paşaportului civil. Dacă nu-l aveţi indicaţi Does Not Apply.

Punctul №15: U.S. Social Security Number ‒ număramericande asigurare socială. Răspunsul dvs. ‒ Does Not Apply.

Punctul №16: U.S. Taxpayer ID Number ‒ numărul de identificareal contribuabilului. Selectăm Does Not Apply.

 

Partea 3 - Adresa şi telefoanele de contact (Address and Phone Information)

Punctul №17: Street Address (Line 1) ‒ adresa. Specificaţi numele străzii, casei și apartamentului, de exemplu: Ştefan cel Mare, str. 207

Punctul №18: City- oraşul. Spre exemplu, scriem ‒ Chişinău

Punctul №19: State/Province‒ regiunea\provincia. Dacă nu ‒ bifăm în dreptul rubricii ‒ Does Not Apply.

Punctul №20: Postal Zone/ZIP Code– codul poştal al oraşului. Aici scriem codul Chişinăului.

Punctul №21: Country- ţara. Scriem ‒ Moldova.

Punctul №22: Is your Mailing Address the same as your Home Address?‒ Adresa dvs. poștală este şi adresa de la domiciliu? răspundeţi Yes/No (Da/ Nu). Dacă ați răspuns "nu", indicaţi datele adresei de e-mail: țara, codul poștal, statul, regiunea, orașul, strada, numărul casei și apartamentului.

Punctul №23: Primary Phone Number‒Numărulde telefon de bază. Aici este necesar să indicaţi acel număr la care sînteţi cele mai disponibil, fie mobil, fie de la domiciliu.

Punctul №24: Secondary Phone Number‒ număr de telefon suplimentar. Aici scrieţi un alt număr de telefon la care puteți fi găsit/ă staţionar sau mobil. Dacă nu dispuneţi de un asemenea număr de telefon, indicaţi ‒ Does Not Apply.

Punctul №25: Work Phone Number– numărul de telefon de la serviciu. Dacă nu aveţi scrieţi ‒ Does Not Apply.

Punctul №26: e-mail Address– adresa dvs. de e-mail. Spre exemplu: victor@gmail.com

 

Partea 4 – Paşaportul (Passport Information)

Punctul №27: Passport/Travel Document Type– tipul paşaportului\ documentului de călătorie. Regular – paşaport obişnuit, official – oficial (eliberat militarilor, soldaților, pentru călătoriile de afaceri, persoanelor care au statut oficial), diplomatic (eliberat persoanelor care au statut diplomatic, reprezentaţilor Guvernului, ambasadelor), other – alte tipuri.

Punctul №28: Passport\travel Document number‒ numărul paşaportului dvs. sau al documentului dvs. de călătorie.

Punctul №29: Passport Book Number– numărul de verificare. În unele țări, acest număr figurează în pașaport. Specificați aici ‒ Does Not Apply.

Punctul №30: Country/Authority that Issued Passport/Travel Document‒ țara în carea fost emis pașaportul

Punctul №31: City– oraşul în care vi s-a eliberat documentul

Punctul №32: State/Province *If shown on passport‒ dacă este cazul, se indică regiunea, provincia

Punctul №33: Country‒ ţara

Punctul №34: Issuance Date– data eliberării. Trebuie să scrieţi respectînd următorul format zi-lună-an. De exemplu, 22 Dec 2009

Punctul №35: Expiration Date‒ data expirării valabilităţii paşaportului

Punctul №36: Have you ever lost a passport or had one stolen?‒ Aţi pierdut vreo dată pașaportul sau vi s-a furat vreodată. Răspundem Yes\No (Da/nu). Dacă ați răspuns afirmativ, indicaţi numărul pașaportului pierdut și țara, care vi l-a eliberat.

 

PARTEA 5 - Travel Information (Scopul călătoriei)

Punctul №37: Purpose of Trip to the U.S.– Scopul călătoriei dvs. în SUA? Plecăm în Americaîn calitate de turişti,aşa că alegem Temp. Business Pleasure Visitor (B)

Punctul №38: Specify– indicaţi exact. Trebuie să alegem Tourism\medical treatment (B2)

Punctul №39: Have you made specific travel plans?- Aveți deja un plan concret pentru călătorie? Răspundem Yes\No. Trebuie să alegeţi Yes şi să indicaţi următoarea informaţie.

Punctul №40: Date of Arrival in U.S. – ziua sosirii în SUA.Indicăm în formatul zi-lună-an. De exemplu, 2 DEC 2014.

Punctul №41: Arrival Flight (if known) – numărul cursei aeriene, dacă îl ştiţi.

Punctul №42: Arrival City– oraşul în care sosiţi.

Punctul №43: Date of Departure from U.S‒ ziua plecării din SUA. De asemenea, se indică în formatul zi-lună-an. Spre exemplu: 15 Ian 2014.

Punctul №44: Departure Flight (if known)‒ numărul cursei aeriene retur (dacă îl cunoaşteţi)

Punctul №45: Departure City– oraşul din care zburaţi acasă. Spre exemplu, Los Angeles.

Punctul №46: Location‒ scrieţi denumirea orașului pe care doriţi să-l vizitați în timpul sejurului dumneavoastră în Statele Unite ale Americii. De exemplu, Los Angeles, New York, Chicago, Flagstaff. Cu butonul Add Another puteţi adăuga oraşul. Cu butonul remove ‒ să-l anulaţi.

Punctul №47: Street Address (Line 1)‒ adresa unde veţi locui în SUA, strada, casa, apartamentul

Punctul №48: Street Address (Line 2) *Optional‒ o adresă suplimentară, dacă aveţi.

Punctul №49: City‒ oraşul. Spre exemplu, Los Angeles.

Punctul №50: State‒ statul. Spre exemplu, California.

Punctul №51: ZIP Code (if known)‒ Codul poştal, dacă-l cunoaşteţi.

Punctul №52: Person/Entity Paying for Your Trip‒ persoana care vă va achita călătoria. Selectați opțiunea potrivită, dacă ați făcut clic pe "altă persoană", indicaţi datele de contact ale acestei persoane.

Punctul №53: Are there other persons traveling with you‒ În cazul care va mai călători cineva cu dvs., trebuie să răspundeți Yes/sau dacă călătoriţi ca membru al familiei sau al unui grup organizat, echipă de sport, echipă de creaţie.

Punctul №54: Are you traveling as part of a group or organization?‒ Сălătoriţi în calitate de participant al unui grup sau organizații? Răspundeţi Yes\No(Da \ Nu), dacă specificați Da, atunci scrieți denumirea acesteia.

 

Partea 6 – Informaţii despre călătoriile în America pînă la această călătorie (Previous U.S. Travel Information)

Punctul №55: Have you ever been in the U.S.?- Aţi fost vreo dată în Statele Unite? Răspuns Da \ Nu. Dacă aţi fost, specificați data sosirii (în formatul: zi-lună-an) și cîte zile.

Punctul №56: Have you ever been issued a U.S. Visa? ‒ Vi s-a eliberat vreo dată viză pentru SUA, răspundem Yes\No.

Punctul №57: Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry? - Yes\NoVi s-a refuzaz vreodatăviza pentru intrarea în Statele Unite sau a fost respinsă cererea dvs.? Răspundem Yes\No(Da \ Nu)

Punctul №58: Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?‒ A depus cineva cîndva o cerere de imigrare pe numele dvs. la Serviciul de Imigrări? Răspundem Yes\No (Da \ Nu)

 

Partea a 7 – Datele despre organizaţia sau partea gazdă în SUA (U.S. Point of Contact Information)

În acest punct, indicaţi persoana din SUA, care Vă cunoaște și poate confirma, dacă este necesar, cine sînteţi. Dacă dvs. personal nu cunoaşteţi pe nimeni în Statele Unite, puteți scrie numele magazinului, companiei sau organizației pe care aveți de gînd să o vizitați în timpul călătoriei.

Punctul №59: Surnames‒ numele.

Punctul №60: Given names‒ prenumele.

Punctul №61: Organization name‒ denumirea organizaţiei

Punctul №62: Relasionship to You- Ce vă leagă de această persoană. Selectați opțiunea necesară și specificați adresa: strada, apartamentul, orașul, statul, codul poştal, telefonul, adresa de e-mail.

 

Partea a 8 - date despre rude (Family Information: Relatives)

Punctul №63- Father's Full Name and Date of Birth ‒numele și data de naște complete a tatălui

Surnames – numele

Punctul №64: Given names‒ prenumele

Punctul №65: Date of Birth‒ data naşterii

Punctul №66: Is your father in the U.S.?‒ Tatăl dvs. este în Statele Unite? Răspundem Yes\No(da/nu). Dacă "da", selectați statul corespunzător de ședere a lui în SUA.

Punctul №67: Mother's Full Name and Date of Birth– numele complet şi data naşterii mamei

Surnames– numele

Punctul №68: Given names‒ prenumele

Punctul №69: Date of Birth– ziua naşerii

Пункт №70: Is your mother in the U.S.?‒ Mama dvs. se află în SUA?

Punctul №71: Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States? - Aveți încă careva rude în SUA, cu în afară de părinți. Răspunsul trebuie să fie Yes/No ( Da / Nu), în cazul în care răspunsul este da, atunci indicaţi numele, prenumele, în ce legături se află acest om cu dvs. și ce stat are respectivul în Statele Unite ale Americii.

Punctul №72: Do you have any other relatives in the United States?‒ Mai aveţi şi alte rude în SUA?

 

Partea 9 – Informaţii despre familie: soţ\soţie (Family Information: Spouse)

Punctul №73: Spouse's Surnames– numele soţului/soţiei. Aici trebuie să scrieţi anume aşa cum este indicat în pașaport, inclusiv numele de fată.

Punctul №74: Spouse's Given Names‒ prenumele soţului/soţiei.

Punctul №75: Spouse's Date of Birth– data naşterii, în formatul zi-lună-an.

Punctul №76: Spouse's Nationality– naţionalitatea

Punctul №77: City‒ orașul în care s-a născut soțul \ soția, dacă nu cunoaşteţi indicaţi ‒ Don't know

Punctul №78: Country– ţara în care v-aţi născut.

Punctul №79: Spouse's Address‒ domiciliul soţului/soţiei. Same as home address –aceeaşi cu adresa domiciliului, same as mailing address – aceeaşi adresă ca şi cea poştală, same as U.S. contact address – aceeaşi ca şi în SUA, do not know – nu ştiu, other (specify address) – altă adresă (indicaţi care anume)

 

Partea 10 – postul de lucru actual/ studiile/ cursurile/ (Present Work/Education/Training Information)

Punctul №80: Primary Occupation‒ domeniul de activitate la momentul dat. Dintre toate punctele îl alegem pe cel potrivit. De exemplu, facem clic pe ‒ Communication.

Punctul №81: Present Employer or School Name‒ Denumirea companiei în cadrul căreia sunteţi angajat, școlii sau universităţii, unde învăţaţi.

Punctul №82: Street Address (Line 1)‒ adresa, denumirea străzii, numărul casei, apartamentului.

Punctul №83: Street Address (Line 2) *Optional‒ adresa suplimentară, dacă e necesar

Punctul №84: City ‒ oraşul

Punctul №85: State/Province– regiunea, procincia. Dacă nu faceţi clic pe Doesn't apply

Punctul №86: Postal Zone/ZIP Code– codul poştal.

Punctul №87: Phone Number–numărul telefonului.

Punctul №88: Country– ţara

Punctul №89: Monthly Income in Local Currency (if employed)‒ venitul lunarînmoneda locală(dacă lucrați)

Punctul №90: Briefly describe your duties‒ Descrieţi pe scurt ce intră în îndatoririle dvs. de serviciu.

 

Partea a 11 - postul de lucru anterior/studii/cursuri (Previous Work/Education/Training Information)

Punctul №91: Were you previously employed?‑Răspundem Yes\No (da/nu). Dacă răspundeţi Yes, indicaţi denumirea angajatorului, adresa completă, denumirea postului de lucru, numele şi prenumele supervizerului (şefului, redactorului etc.), de pe ce dată şi pînă pe ce dată aţi activat acolo şi care erau obligaţiile dvs., de serviciu.

Punctul №92: Have you attended any educational institutions at a secondary level or above? - V-aţi urmat studiile la instituții superioare de învăţămînt? Adică ați studiat la colegiu, universitate, aţi fost la cursurile de perfecţionare, aţi urmat doctoratul etc. Răspundem Yes\No(Da \ Nu). Dacă da, precizați denumirea institutuţiei, adresa completă, facultatea/ specializarea pe care aţi urmat-o,perioada de timp cînd aţi studiat.

 

Partea a 12 – loc de lucru suplimentar /studii /cursuri (Аdditional Work/Education/Training Information)

Punctul №93: Do you belong to a clan or tribe?- Aparţineţi Dvs. vreunui trib sau clan?

Răspundem Yes\No. În caz de răspuns afirmativ, indicăm denumirea.

Punctul №94: Provide a List of Languages You Speak‒ Scrieţi lista limbilor pe care le posedaţi.

Punctul №95: Have you traveled to any countries within the last five years?- Aţi călătorit în vreo ţară în ultimii 5 ani? Răspundemn Yes\No. Dacă răspunsul este afirmativ, scrieţi lista ţărilor în care aţi fost.

Punctul №96:Have you belonged to, contributed to, or worked for any professional, social, or charitable organization?‒ Aţi făcut parte, aţi contribuit sau aţi lucrat în organizații profesionale, sociale sau de caritate? Răspundem Yes\No (Da \ Nu). În cazul în care răspundeţi afirmativ prezentaţi o listă a organizațiilor.

Punctul №97: Do you have any specialized skills or training, such as firearms, explosives, nuclear, biological, or chemical experience?‒ Posedaţi cunoștințe speciale, aptitudini sau experiență în domeniul armelor, explozibililor sau a zonelor nucleare, biologice sau chimice? Răspundem Yes\No(Da \ Nu). Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ţara în care le-aţi urmat.

Punctul №98: Have you ever served in the military? Aţisatisfăcut serviciul armat? Răspundem (Yes\No/ Da \ Nu). Dacă răspunsul este afirmativ, precizați ţara în care le-aţi urmat, în ce tip de trupe, rangul sau poziția, specialitatea militară, data începerii serviciului.

 

Punctul №99: Have you ever served in, been a member of, or been involved with a paramilitary unit, vigilante unit, rebel group, guerrilla group, or insurgent organization?- Aţi satisfăcut serviciul armat sau aţi fost membru al vreunei formaţiuni militare, grupuri paramilitare sau rebele? Răspundem Yes\No.(Da \ Nu).

 

Partea a 12 - securitatea şi altele: partea 1 (Security and Background: Part 1)

Punctul №100: Do you have a communicable disease of public health significance? (Communicable diseases of public significance include chancroid, gonorrhea, granuloma inguinale, infectious leprosy, lymphogranuloma venereum, infectious stage syphilis, active tuberculosis, and others diseases as determined by the Department of Health and Human Services.)‒ Aveți vreo afecțiune medicală de importanță socială? (adică: gonoree, granulom inghinal, lepră infectioasă, limfogranulom veneric, sifilis, tuberculoză activă și alte boli, care sînt determinate în decretele Ministerului Sănătății și a serviciilor sociale conexe. Răspundem Yes\No(Da \ Nu)

Punctul №101: Do you have a mental or physical disorder that poses or is likely to pose a threat to the safety or welfare of yourself or others?Aveţi tulburări psihice care ar putea pune în pericol sănătatea sau viața altora? Răspundem Yes\No(Da \ Nu)

Punctul №102: Are you or have you ever been a drug abuser or addict? ‒ Ați folositsau sînteţiastăzidependent de droguri? RăspundemYes\No(Da\ Nu), în mod ideal acest răspuns, ca și cele anterioare, ar trebui să fie negativ.

 

Partea a 13 -  (Security and Background: Part 2)

Punctul №103: Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action?- Ați fost vreodată arestat sau implicat într-o crimă, chiar și în cazurile în care aţi fost declarat nevinovat, amnistiat etc.? Răspundem Yes\No(Da \ Nu)

Punctul №104: Have you ever violated, or engaged in a conspiracy to violate, any law relating to controlled substances? ‒Aţi încălcat vreodată legile sau aţi fost implicat în astfel de acțiuni? Răspundem Yes\No(Da \ Nu).

Punctul №105: Are you coming to the United States to engage in prostitution or unlawful commercialized vice or have you been engaged in prostitution or procuring prostitutes within the past 10 years?‒ Plecaţi în SUA în scopul de vă implica în prostituție sau dacă v-aţi ocupat de prostituție, sau aţi fost implicat în această activitate în ultimii 10 ani? Răspundem Yes\No(Da \ Nu).

Punctul №106: Have you ever been involved in, or do you seek to engage in, money laundering?‒ Ați avutvreodată ceva de-a face cu spălarea ilegală a banilor? Răspundem Yes\No(Da \ Nu).

Punctul №107: Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States?‒ Ați participat vreodată la o conspirație care implică traficul de ființe umane în Statele Unite sau în afara Statelor Unite? Răspundem Yes\No(Da \ Nu)

Punctul №108: Have you ever knowingly aided, abetted, assisted or colluded with an individual who has committed, or conspired to commit a severe human trafficking offense in the United States or outside the United States? ‒ Ați încurajat vreodată sau aţi ajutat oamenii care au comis ori au intenționat să facă tranzacții legate de traficul de ființe umane în SUA sau peste graniţă? Răspundem Da \ Nu.

Punctul №109: Are you the spouse, son, or daughter of an individual who has committed or conspired to commit a human trafficking offense in the United States or outside the United States and have you within the last five years, knowingly benefited from the trafficking activities? - Soţul \ soția dvs., fiul sau fiica au fost implicaţi în astfel de infracțiuni în ultimii 5 ani, indiferent dacă aceștia au comis conștient infracțiunea legată de traficul de ființe umane? Răspundem Da \ Nu.

 

Există mulți cetățeni ai Republicii Moldova care au viză turistică pentru SUA pe un termen de 10 ani. Unii din ei au obținut o astfel de viză chiar de la prima solicitare. Dacă vi s-a eliberat o viză cu intrări multiple în Statele Unite valabilă zece ani trebuie să ştiţi că perioada valabilității acestei vize vă permite să călătoriți pînă la Punctul de intrare în Statele Unite și să solicitați permisiune de intrare în State de la inspectorul de imigrare.

 

Inspectorul de imigrare de la Punctul de intrare în SUA va determina perioada maximă de ședere, de obicei 6 luni. O viză cu intrări multiple, valabilă zece ani, nu vă permite să stați în Statele Unite timp de zece ani. Este responsabilitatea fiecăruia de a menține statutul legal în Statele Unite. Este necesar ca fiecare să se asigure că nu depășește termenul de ședere în SUA, astfel evitînd problemele care pot apărea cînd veți depune alte cereri de viză.

 

În cazul cînd aveți o viză valabilă într-un paşaport cu termen de valabilitate expirat este necesar ca la plecarea în călătorie în SUA, să luaţi paşaportul vechi cu viză valabilă, împreună cu paşaportul nou. Dacă nu mai deţineţi paşaportul vechi cu viză valabilă, atunci este necesar să solicitaţi o nouă viză. Reamintim că pentru intrarea pe teritoriul SUA, aveţi nevoie de un paşaport valabil şi de o viză valabilă, însă acestea nu este obligatoriu să se afle într-un singur document.

 

Pe parcursul anului 2012, Ambasada SUA la Chișinău a înregistrat în total 12 129 de solicitări de vize (cifra include toate categoriile de vize), dintre care 7936 au constituit vize eliberate și 4 193 refuzuri.

 

Sursa: Viza.md

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.