Sînt în Italia de 3 ani. Dețin permiss di soggiorno valabil. Doresc să deschid viza de scurt sejur (tip C) la copilul meu minor.

Lista actelor generale solicitate pentru viza de tip C este disponibila la urmatorul link.


Totodata, țineți cont că funcționarul consular poate solicita acte adiționale. Respectiv, în cazul dat nu este exclusă se vi se solicite suplimentar:
- certificat de la instituția de învățămînt a copilului, (dupa caz - gradinita; școală)
- consimțămîntul ambilor părinți cu privire la plecare copilului în Italia;
- certificatul de naștere al copilui tradus si apostilat;
- copia permisului de ședere al Dvs sau a cărții de identitate;
- certificatului de căsătorie a parinților (tradus si apostilat) după caz;
- certificatul de divorț (după caz);
- certificat de schimbare a numelui (după caz);


Actele pentru viză, fără prezența părinților, pot fi depuse doar cu consimţămîntul ambilor părinţi. Acesta poate fi perfectat la notarul public moldovenesc, la Ambasada Republicii Moldova la Roma sau la Consulatul general moldovenesc de la Bologna. De asemenea, consimțămîntul poate fi perfectat la un notar italian.