CETĂŢENIA RUSIEI

 

 

 

 

Stiri despre cetățenie:

- OBȚINEREA CETĂȚENIEI RUSIEI PENTRU VORBITORII NATIVI DE LIMBĂ RUSĂ

- LA CHIȘINĂU A DEMARAT PROGRAMUL DE MIGRARE BENEVOLĂ ÎN RUSIA PENTRU ANUL 2015

- MOLDOVENII POT OBŢINE CETĂŢENIE RUSĂ FĂRĂ A RENUNŢA LA CEA A MOLDOVEI

 

 

 

Informații generale:

Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare a cetăţeniei
Temeiuri, condiţiile, ordinea de acordare şi renunţare la cetăţenia Federaţiei Ruse sînt stipulate în Legea Federală nr. 62-ФЗ ”Despre Cetăţenia Federaţiei Ruse” din 31 mai 2002 şi în Regulamentul privind modul de obţinere a cetăţeniei, aprobat de Decretul Preşedintelui Federaţiei Ruse nr. 1325 din 14 noiembrie 2002.


Conform art. 11 al Legii Federale cetăţenia Federaţiei Ruse poate fi obţinută:
•      prin naştere;
•      prin procedura obişnuită;
•      prin procedura simplificată;
•      redobîndirea cetăţeniei;
•      în baza altor temei, prevăzute în Legea Federală menţionată sau convenţii internaţionale semnate de Federaţia Ruse.


Procedura obişnuită şi cea simplificată diferă prin motive, condiţiile, timpul de examinare a cererilor (în procedura obişnuită – pînă la 1 an, procedura simplificată – pînă la 6 luni din momentul depunerii cererilor necesare, completate corespunzător) precum şi prin nivelul hotărîrii. Adică, în cadrul procedurii obişnuite, decizia aparţine Preşedintelui Federaţiei Ruse, iar în cadrul procedurii simplificate – Conducătorilor Serviciilor Federale de Migraţiune ale Subiectelor Federaţiei Ruse. Nu există cote alocate solicitanţilor cetăţeniei ruse. La fel, nu sînt stabilite drepturile preferinţiale de apartenenţă la o etnie, rasă, naţionalitate, limbă sau convingeri religioase pentru obţinerea cetăţeniei ruse.
Condiţiile de dobîndire a cetăţeniei prin procedura obişnuită sînt stipulate în art. 13 al Legii Federale. Una din condiţiile de bază este şedinţa permanentă (conform autorizaţie de şedere) pe teritoriul Federaţiei Ruse timp de 5 ani. Pentru anumite categorii de cetăţeni străini timpul de şedere se reduce pînă la 1 an de zile sau, condiţia se anulează. Aceste categorii de cetăţeni sînt enumerate în art.13.


Lista actelor necesare pentru aplicarea cererii de acordare a cetăţeniei Federaţiei Ruse (procedura obişnuită):
 -Cererea de dobîndire a cetăţeniei Federaţiei Ruse (2 copii)
-Paşaport (valabil nu mai puţin de 6 luni)
(vizat cu „Şederea temporară este permisă” («Разрешено временное проживание»); copia tradusă, autentificată notarial)
-4 fotografii (adultului şi copilului) (3,5 х 4,5, color, mat)
-Certificatul de naştere (copia tradusă ((dacă necesită)) şi autentificată notarial)
-Certificat de schimbare a numelui (în cazul în care persoana şi-a schimbat numele)
-Certificat de căsătorie (dacă persoana este căsătorită+copia tradusă şi autentificată notarial)
-Extras din cartea de imobil
-Card de proprietar sau copia contului personal
-Atestat de studii medii sau diploma de studii superioare cu supliment
(copia diplomei (atestatului) tradusă şi autentificată notarial)
-Actul ce atestă lipsa sau renunţare la cetăţenie străină emis de  reprezentanţă diplomatică sau consulatul ţării respective
-(cererea (2 copii) întocmită în formă notarială, cu bonurile de plată ataşate)
-Acordul copilului de vîrstă peste 14 ani la dobîndirea cetăţeniei Federaţiei Ruse
-Acordul  al altui părinte la dobîndirea cetăţeniei Federaţiei Ruse  de către copii sub 14 ani
-Adeverinţă de pensionar (dacă există +copia autentificată notarial cu traducere)
-Adeverinţa de susţinere a examenului la limba rusă (copia tradusă şi autentificată notarial)
-Adeverinţa de plată a taxei de stat (1000 de ruble)


Dobîndirea cetăţeniei ruse prin procedura simplificată
Se aplică pentru anumite categorii de solicitanţi şi cazuri, prevăzute de art. 14 al Legii Federale. Pentru acest grup de cetăţeni este anulată condiţia de şedere permanentă pe teritoriul Federaţiei Ruse (dar nu şi permisul de şedere). Exepţia fac categoriile enumerate în partea 5 al articolului menţionat.  Pentru aceste persoane este suficient să fie înregistraţi la locul de trai la data de 1 iulie anul 2002 sau să deţină autorizaţie de şedere provizorie.


Conform articolului 14 cetăţenia rusă prin procedură simplificată se acordă:
•         persoanelor a cărora unul dintre părinţi este cetăţean al Federaţiei Ruse şi locuieşte pe teritoriul acestea (art.14, cap.1, p.a));
•         persoanelor care locuesc sau au locuit pe teritoriul statelor fostei URSS şi nu au primit cetăţenia acestora, apatrizilor, cetăţenilor fostei URSS (art.14, cap.1, p. b));
•         cetăţinilor statelor fostei URSS, care după 1 iulie a anului 2002 au obţinut diplome de studii medii sau superioare de specialitate în instituţiile de învăţămînt din Federaţia Rusă (art.14, cap.1, p.v);
•         persoanelor care s-au născut pe teritoriul fostei Republicii Sovietice Socialiste Federative Ruse şi au deţinut cetăţenia fostei URSS (art.14, cap.2, p.a));
•         persoanelor care locuiesc pe teritoriul Federaţiei Ruse şi sînt căsătoriţi(te) cu cetăţeanul(a) acesteia nu mai puţin de 3 ani (art.14, cap.2, p.b));
•         persoane cu hanticap care au copii adulţi apţi de muncă – cetăţeni ai Federaţiei Ruse (art.14, cap.2, p.v));
•         persoanele care au un copil, cetăţean al Federaţiei Ruse, în cazul decesului, privării sau limitării drepturilor părinteşti, recunoaţerii drept dispărut, inapt sau limitat în capacitatea de muncă cel de-al doilea părinte prin decizia judecătorească în vigoare (art.14, cap.2, p.g));
•         persoanelor care au fiică sau fiu de virstă peste 18 ani, cetăţean al Federaţiei Ruse, declarat  inapt sau limitat în capacitatea de muncă prin decizia judecătorească în vigoare, în cazul că cel de-al doilea părinte, cetăţean al Federaţiei Ruse, este declarat dispărut, inapt sau limitat în capacitatea de muncă, privat sau limitat în drepturile  părinteşti (art.14, cap.2, p.d));
•         persoanelor, din ţările fostei URSS, inapţi de muncă, care au intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse şi au obţinut viza de reşedinţă în Federaţia Rusă nu mai tîrziu de 1 iulie a anului 2002 (art.14, cap.3);
•         veteranilor celui de-al 2-lea război mondial (art.14, cap.5);
•         copiilor şi persoanelor inapţi de muncă (art.14, cap.6).


Persoanele care locuesc în afara Rusiei pot depune actele sale pentru obţinerea cetăţeniei la reprezentanţele diplomatice sau consulate ale Federaţiei Ruse, aflate peste hotare. Solicitanţii care locuesc pe teritoriul Federaţiei Ruse pot depune actele la reprezentanţele teritoriale ale Serviciul Federal de Migraţiune (art.32, cap.1).


Este necesar de remarcat cerinţele art.13, cap.1, p.g), în care se menţionează renunţarea la cetăţenia altei ţări pe care o deţineţi (cu exceptia unori cazuri). Refuzul se înaintează către organul împuternicit al ţării respective. Pe lîngă aceasta, o astfel de adresare este înaintată şi de către Serviciul Federal de Migraţiune, care informează reprezentanţa diplomatică sau consulatul ţării străine despre solicitarea cetăţeniei ruse.


În Regulamentul cu privire la dobîndirea cetăţeniei Federaţiei Ruse sînt specificate formulare, cereri tipizate, regulele şi ordinea de completare a acestora, precum şi lista actelor necesare.


Pentru examinarea cererii de obţinere a cetăţeniei se achită taxa de stat în mărime de 2000 de ruble. Cererile parvenite din partea cetăţenilor fostei URSS  care locuesc pe teritoriul statelor fostei URSS, dar nu deţin cetăţenia acestora sau altor ţări (apatrizi) nu se taxează, conform schimbărilor, prevăzute de Legea Federală nr. 374-ФЗ din 27.12.2009, în art. 45, cap.I şi art. 25.3, cap. II al Codului Fiscal al Federaţiei Ruse.


Lista actelor necesare pentru aplicarea cererii pentru obţinerea cetăţeniei Federaţiei Ruse (procedura simplificată):
-Cerere-chestionar(2 copii)
-Paşaport (valabil nu mai puţin de 6 luni)
-(copia tradusă şi autentificată notarial)
-4 fotografii (3,5 х 4,5, color, mat)
-Certificatul de naştere (copia tradusă ((dacă necesită)) şi autentificată notarial)
-Certificat de căsătorie (copia tradusă şi autentificată notarial)
- Extras din cartea de imobil
-Card de immigrant (copia)
-Fişa de plecare (originalul şi copia)
-Paşapoartele rudelor apropiate (copii, numai cetăţenilor Federaţiei Ruse)
-Adeverinţa de plată a taxei de stat (1000 de ruble)

 


ATENŢIE!


Persoanele, care locuiesc în Republica Moldova  şi nu au viză de reşedinţă pe teritoriul Federaţiei Ruse pot adresa întrebările privind dobîndirea cetăţeniei ruse la secţia consulară a Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova.


http://www.viza.md/content/misiuni-diplomatice-%C3%AEn-republica-moldova

 


IMPORTANT


Federația Rusă ar putea oferi cetățenie tuturor persoanelor care au trăit în URSS și urmașilor lor. Un proiect de lege în acest sens a fost votat la 24.01.2013 în prima lectură de către Duma de Stat. Dacă va fi votat în lectura finală, atunci pentru a beneficia de pașaport rusesc nu va fi nevoie ca o persoană să traiască cel puțin 5 ani în Rusia și nici să cunoască limba.

 

http://www.viza.md/content/rusia-ar-putea-oferi-cet%C4%83%C8%9Benie-tutu...

 
 

Anonymous
Про программу перенаселение в Россию!

Скажите пожалуйста, как удобнее и легче участвовать, в Молдове или в России, какие преимущества? Спасибо!!!

11 Oct 2013- 10:42 după amiază
Anonymous
Studii in Franta

Buna ziua. Anul viitor vreau sa plec in Franta la studii. De ce am nevoie pentru a-mi putea deschide Visa si ce restrictii sunt?

15 Apr 2013- 06:03 după amiază

Opţiuni de afişare a comentariilor

Alege modalitatea preferată de afişare a comentariilor şi apasă "Salvare opţiuni" pentru a activa modificările propuse.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.