Viza de intrare în Republica Moldova

 

 

Cererile de acordare a vizei pot fi depuse la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova de către solicitant în mod personal, prin intermediul portalului „Viza electronică” , transmise prin poştă sau de către intermediari comerciali.Pentru depunerea cererilor de acordare a vizei în mod personal sau prin intermediari comerciali, solicitanţilor li se poate cere să obţină o programare. Pentru programarea solicitanţilor de vize nu se percep taxe sau alte plăţi.

 

Viza nu poate perfectată la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova. Termenul de examinare a cererii de viză este de pînă la 10 zile. Această perioadă poate fi extinsă pînă la 20 de zile.

 

 

LISTA străinilor exonerați de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova poate fi vizualizată AICI.

LISTA  străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova poate fi vizualizată AICI.

CATEGORIILE de cetățeni străini care nu au nevoie de invitație pentru a obține viza moldovenească pot fi vizualizate AICI. 

Tipuri de viză:

 - Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova.

 

Viza de tip „B” (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

 

-Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere) - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;

turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;

vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;

afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vîndute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;

transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;

activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;

activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.

 

- Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere) - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical.Valabilitatea vizei şi durata şederii

Durata şederii pe teritoriul RM în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul RM, şedea în ţară pe perioada indicată în viză şi apoi să părăsească teritoriul Republicii Moldova.Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple, poate intra de mai multe ori pe teritoriul RM, pe perioada valabilităţii vizei, şedea de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi teritoriul RM.Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sînt restituite şi se obţine o nouă viză.Cetăţenii străini care nu au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova

a) Cetăţenii străini deţinători ai unui permis de şedere valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova, vor intra în Republica Moldova fără viză.

 

b) Cetăţenii următoarelor state, titulari ai tuturor tipurilor de paşapoarte, nu au nevoie de vize pentru intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile, pe parcursul a 6 luni de la momentul primei intrări:

- Statele Membre ale Uniunii Europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Olanda, Portugalia, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria; 

- Canada, Japonia, Confederaţia Elveţiană, Islanda, Norvegia, SUA, Principatului Andorra, Principatului Monaco, Principatului Liechtenstein, Statului Israel, Sfîntului Scaun, San Marino, Georgia;

- Statele Membre ale CSI – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîstan, Rusia, Tadjikistan, Ucraina, Uzbekistan;

 

c) Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra in şi ieşi din Republica Moldova.

 

d) Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere pînă la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări:

- Albania, Bosnia şi Herţegovina, Brazilia, Croaţia, Coreea de Sud, Macedonia, Muntenegru, Peru, Serbia, Turcia, Vietnam.

 

e) Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, cetăţeni ai următoarelor state nu au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de şedere pînă la 30 de zile: China, Iran, Turkmenistan

 

f) Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au dreptul de intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

 

e) Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

- membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi avînd inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);

- membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi avînd inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta;

- echipele feroviare, de locomotivă şi vagoanelor frigorifice ale căilor ferate, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinînd listele nominale, foile de parcurs, aprobate pentru fiecare rută;

- curieri speciali, folosiţi în cadrul comunicării interguvernamentale, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinînd documentele corespunzătoare eliberate de organele competente ale Părţilor.

 

LISTA INTEGRALĂ a străinilor exonerați de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova poate fi vizualizată AICI.

LISTA INTEGRALĂ a străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova poate fi vizualizată AICI.Taxele pentru vize

1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar 20 Euro +servicii aferente

2. Tip B - viză de tranzit 40 Euro +servicii aferente

3. Tip C - viză de scurtă şedere 60 Euro+servicii aferente

4. Tip D - viză de lungă şedere 80 Europ +servicii aferenteSe acordă vize gratuite următoarelor categorii de persoane:

- funcţionarilor organizaţiilor internaţionale la care a aderat Republica Moldova, precum şi membrilor familiilor acestora;

- copiilor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;

- membrilor misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi membrilor familiilor acestora (în baza condiţiilor de reciprocitate);

- membrilor delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi altor persoane invitate oficial, precum şi membrilor familiilor acestora;

- consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);

- persoanelor originare din Republica Moldova;

- titularilor paşapoartelor diplomatice.Modalităţi practice de depunere a cererii de acordare a vizei

Cererile de acordare a vizei pot fi depuse la misiunile diplomatice de către solicitant în mod personal, prin intermediul portalului „Viza electronică”, transmise prin poştă sau de către intermediari comerciali.Pentru depunerea cererilor de acordare a vizei în mod personal sau prin intermediari comerciali, solicitanţilor li se poate cere să obţină o programare. Pentru programarea solicitanţilor de vize nu se percep taxe sau alte plăţi. În cazuri de urgenţă justificată, misiunea diplomatică poate permite solicitanţilor să-şi depună cererile de acordare a unei vize fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc. Cazurile de urgenţă justificată sînt considerate următoarele:

1) decesul sau îmbolnăvirea unei rude de gradul I şi II;

2) situaţii excepţionale sub formă de calamităţi sau dezastre naturale;

3) călătoria străinului este efectuată în interesul Republicii Moldova.

 

În cazul transmiterii cererii de acordare a vizei prin poştă, cheltuielile poştale de expediere vor fi acoperite de solicitantul de viză. Misiunea diplomatică nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea actelor din vina prestatorului serviciilor de poştă, inclusiv pentru divulgarea datelor cu caracter personal conţinute în/pe plic/colet poştal, pînă la recepţionarea acestuia de către misiunea diplomatică.Actele necesare:

Viza de tranzit aeroportuar (tip A) se acordă străinilor la prezentarea:

1) autorizării de a intra pe teritoriul unui stat terţ;

2) biletului de avion valabil pînă la destinaţie.Viza de tranzit (tip B) se acordă străinilor la prezentarea:

1) autorizării de a intra pe teritoriul unui stat terţ şi, dacă este cazul, al unui stat limitrof Republicii Moldova, care permite străinilor continuarea călătoriei, cu excepţia străinilor care se deplasează într-un stat terţ pentru care aceştia nu au nevoie de viză;

2) biletului de călătorie valabil pînă la destinaţie sau permisului de conducere, cărţii verzi şi documentelor de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto, cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto, care călătoresc împreună cu aceştia.Documentele necesare pentru acordarea vizei de scurtă şedere (tip C)

În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere, solicitantul vizei de scurtă şedere prezintă următoarele:

misiune:

a) dovada că îndeplineşte funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale ori prezintă interes pentru relaţiile dintre Republica Moldova şi statul de apartenenţă;

b) demersul din partea instituţiei sau autorităţii din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă sau de utilitate publică;turism:

a) rezervarea la o unitate de cazare turistică clasificată în condiţiile legii şi itinerarul călătoriei sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare conform;

b) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

c) biletul de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

d) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

e) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;-vizită:

a) biletul de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

c) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

e) dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;- afaceri:

a) biletul de călătorie tur – retur valabil sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

c) invitaţia din partea unei persoane fizice, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale sau autorităţi publice de a participa la întîlniri, conferinţe, tîrguri ori congrese avînd legătură cu comerţul sau cu industria sau, după caz, invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

 

transport:

a) documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;

b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

c) permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;

d) copia autentificată de pe licenţa companiei de transport;

e) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini(Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

f) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

g) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

 

- activităţi sportive:

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

c) lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;

d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de;

e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare;

f) biletul de călătorie tur-retur valabil;

 

- activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale:

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

b) biletul de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;

c) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit pentru întreaga perioadă sau formularul de angajament de luare în întreţinere şi / sau de cazare private;

d) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;

e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau formularul de angajament de luare în întreţinere şi / sau de cazare privată.Documentele necesare pentru acordarea vizei de lungă şedere (tip D)

1) viza de lungă şedere pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător:

a) dovada realizării investiţiilor în economia naţională şi/sau dovada calităţii de acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;

b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

c) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini(Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);2) viza de lungă şedere pentru angajare în muncă:

a) avizul favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

b) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;

c) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

d) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);3) viza de lungă şedere pentru studii:

a) confirmarea instituţiei de învăţămînt despre acceptul la studii;

b) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

c) dovada existenţei mijloacelor de achitare a studiilor şi întreţinere în cuantumul stabilit, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a celor participanţi la programe de schimb de elevi;

d) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

e) acordul părinţilor sau al tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor.În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, se vor prezenta suplimentar:

a) copia acordului sau înţelegerii între instituţiile de învăţămînt care organizează programul;

b) angajamentul de întreţinere sau de cazare;4) viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei:

a) avizul autorităţii competente pentru străini privind întrunirea condiţiilor prevăzute de legislaţie referitoare la reintegrarea familiei;

b) dovada legăturilor de rudenie;

c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

d) cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor pînă la 16 ani;

e) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);5) viza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioase:

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;

b) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere;

c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

d) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau organizaţiei care invită persoana;

e) dovada apartenenţei la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizaţie umanitară, după caz;

f) copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;6) viza de lungă şedere pentru activităţi diplomatice şi de serviciu – nota verbală din partea, după caz, a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice centrale ale altor state prin care se confirmă scopul deplasării pentru activităţi diplomatice şi de serviciu în Republica Moldova;7) viza de lungă şedere pentru tratament:

a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini (Biroul Migrație și Azil http://www.bma.gov.md/content/6534);

b) cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor pînă la 16 ani;

c) dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament;

d) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;

e) dovada capacităţii de însoţitor a străinului aflat în imposibilitate de a se îngriji singur, în cazul solicitării de vize de către însoţitorul persoanei supuse tratamentului.La depunerea unei cereri de acordare a vizei, solicitantul:

1) înaintează un formular de cerere

2) prezintă un document de trecere a frontierei de stat,;

3) prezintă o fotografie de 35mm x 45mm;

4) acceptă prelevarea datelor cu caracter biometric (amprente digitale, fotografie digitală), după caz (valabil din 01.04.2013);

5) achită taxa;

6) prezintă documente justificative;

7) face dovada deţinerii unei asigurări medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova.Misiunile diplomatice pot cere solicitanţilor să prezinte, pe suport de hîrtie sau în format electronic prin intermediul portalului „Viza electronică”, dovada unui angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare privată, în cazul în care nu prezintă dovezi/documente privind cazarea sau dovada mijloacelor suficiente de întreţinere, prin completarea unui formular. Formularul respectiv indică, în special:

1) dacă scopul său îl constituie dovada unui angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare;

2) dacă gazda este o persoană fizică, o societate comercială sau o organizaţie;

3) identitatea şi datele de contact ale gazdei;

4) solicitantul (solicitanţii) invitat (invitaţi);

5) durata şi scopul şederii;

6) eventualele legături de rudenie cu gazda;

7) adresa locului de cazare.Asigurarea medicală de călătorie

Solicitanţii unei vize cu una sau multiple intrări trebuie să facă dovada că deţin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare şi valabilă, care acoperă toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgenţă şi/sau spitalizarea de urgenţă sau decesul, pe durata şederii lor pe teritoriul Republicii Moldova.Solicitanţii unei vize cu mai mult de două intrări („intrări multiple”) trebuie să demonstreze că deţin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare şi valabilă, care acoperă perioada primei vizite prevăzute a acestora.Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi să acopere integral perioada preconizată de şedere sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30 000 euro.Dovada mijloacelor de întreţinere

Dovada existenţei mijloacelor se va face, după caz, prin numerar în lei moldoveneşti, numerar şi/sau cecuri de călătorie în valută străină, carduri bancare, însoţite de extrasele de cont eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării acestuia în faţa autorităţii, prin certificat de salarizare eliberat de angajator şi prin garanţia în scris a întreţinerii din partea persoanei care invită.Cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile.

Attached files: