Pe teritoriul Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini este considerată structura specializată - Biroul Migrație și Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la Republicii Moldova. Astfel, coordonarea tuturor activităţilor referitoare la acordarea dreptului de şedere şi de perfectare a actelor de identitate pentru cetățenii străini și apatrizi, perfectarea invitațiilor necesare pentru elibererea vizelor moldovenești, etc, tine de competența biroului menționat.