ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TRANSPORTATORII MOLDOVENI CARE CĂLĂTORESC ÎN UE

30.01.2019
 

Important transportatorii moldoveni care se află, tranzitează sau au de gînd să călătorească în Ungaria.

 

Începînd cu 3 februarie 2019, autoritățile ungare introduc o obligație nouă de încărcare a datelor în sistemul de colectare a taxelor de drum HU-GO. Scopul îl reprezintă setarea corectă a încadrării în categoria de poluare și modernizare a verificării.

 

Societatea “National Toll Payment Services” (NTPS) Plc., în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere a autovehiculelor de marfă, care depășesc greutatea maximă admisă de 3,5t, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este găsirea încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, ajungîndu-se astfel la dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

 

Elementele individuale ale programului vor fi introduse în mod continuu și gradual, măsurile conexe urmînd să devenă integrale cel mai curînd în a doua jumătate a anului 2019. În prima etapă va avea loc încadrarea în baza de date unitară și verificată a categoriei de poluare a autovehiculelor de marfă, apoi va urma introducerea setării, respectiv verificării automate și electronice a categoriei de poluare, care va completa metoda de verificare prin oprirea la fața locului, aplicată de organele desemnate pentru verificarea taxei rutiere.

 

În prezent se realizează etapa de încărcare cu date a programului. Pe pagina HU-GO.hu toți utilizatorii au posibilitatea să furnizeze datele de înregistrare de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare). Începînd din 03 februarie 2019, aceste informații trebuie transmise în mod obligatoriu în sistemul HU-GO de către clienții care înregistrează un autovehicul cu indicativ al unei țări străine sau care modifică datele unui autovehicul deja înregistrat. Ulterior, încărcarea datelor va trebui realizată în cazul tuturor clienților HU-GO, ale căror date solicitate nu sînt disponibile în mod corespunzător.

 

Informațiile solicitate în decursul încărcării datelor sînt necesare pentru dovedirea corectitudinii încadrării în categoria de poluare.

 

După validarea de către NTPS Plc. a datelor încărcate, cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2019, va putea începe în Ungaria verificarea mai intensă, de tip nou, a veridicității încadrării în categoria de poluare și, pe lîngă aplicarea amenzii, sistemul HU-GO va corecta în mod automat, cu informarea clientului, categoria de poluare furnizată greșit, sau, în cazul clienților care își îndeplinesc obligația de încărcare a datelor, va obliga autovehiculul în discuție la plata unei taxe rutiere corespunzătoare celei mai nefavorabile categorii de poluare, în concordanță cu directiva Eurovigneta. În așa cazuri, clienții vor plăti taxa rutieră pentru categoria de poluare cea mai nefavorabilă pînă cînd își îndeplinesc, în privința autovehicului de marfă în discuție, obligația de încărcare corectă a datelor.

 

În decursul dezvoltării sistemului, societatea NTPS Plc. oferă transportatorilor în toate cazurile o perioadă de grație corespunzătoare, precum și posibilitatea de pregătire pentru cunoașterea și aplicarea noilor măsuri și servicii.

 

Reamintin că cetățenii moldoveni pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei Republicii Moldova la Budapesta.

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.