MIGRAȚIA ÎN IRLANDA

 

 

 

 

Intrarea în Ţară
Non rezidenţii din Spațiul Economic European (SEE) sînt rugaţi de a cere învoire pentru a intra pe teritoriul ţării prin raportarea la un Oficiul de Imigrare la oricare port de intrare al Irlandei. Sarcina individului este de a avea toate documentele, în legătură cu motivul pentru care a intrat în ţară, pentru a intra în ţară. Oficiul de Imigrare poate permite şederea pentru cel mult 3 luni. Ei pot, în dependenţă de documentele prezentate, să vă acorde mai puţin de 3 luni.
Dacă Non Rezidenţii EEA doresc să rămînă în ţară pe o perioadă ce depăşeşte perioada de şedere  acordată de Oficiul de Imigrare la intrarea în ţară, atunci ei vor trebui să obţină acordul Ministerului Justiţiei şi Egalităţii.
Aceasta poate fi făcută prin raportarea către Oficiu de Imigrare local care este localizat în Oficiul de Supraveghere, Garda Síochána (Poliţia) a Districtului în care locuiți.
În Dublin ar trebui să raportați la;
Biroul Naţional de Imigrare Garda,
Cheille Burgh , nr.13/14,
Dublin 2.
Reşedinţa pe Termen Lung


Cum să aflu dacă sînt eligibil pentru a aplica pentru reşedinţa pe termen lung în Irlanda?
(i) Primirea cererilor de la persoanele care au fost rezidenţi legali timp de 5 ani (i.e. 60 luni ) în baza vizelor, autorizaţiilor sau permiselor de lucru:
Cererile pentru Reşedinţa pe Termen Lung în Irlanda sînt prelucrate ca o schemă administrativă. Persoanele care au fost rezidenţi pe o perioadă de minimum 5 ani sau 60 de luni în baza vizelor, autorităţilor  sau permiselor de lucru pot aplica la acest oficiu pentru prelungirea reşedinţei pentru încă 5 ani. În acest context, ei pot aplica pentru scutirea deţinerii permiselor de muncă.
Reşedinţa pe Termen Lung este acordată pe baza faptului că non rezidenţii au îndeplinit termenul de şedere legală de 5 ani pe baza permiselor de lucru care este reflectată de ştampilele Nr.1 şi Nr.4 andosate pe paginile paşaportului personal (însă nu data din data începerii sau expirării vizelor, autorităţilor  sau permiselor de lucru). Perioadele pentru care persoanele nu au fost rezidenţi legali în ţară (i.e.  dacă nu au o  ştampilă recentă andosată în paşaport) nu sînt luate în calcul la aplicare pentru Reşedinţă pe Termen Lung.
Solicitaţilor de succes li se va acorda Permisul de Reşedinţă în baza Ştampilei Nr.4 care este valid pentru 5 ani.


(ii) Cereri din partea Soţului/Dependenţi
Soţul şi/ sau dependentul solicitantului Reşedinţei pe Termen Lung pot, de asemenea, aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung. Pentru a putea aplica pentru această reşedinţă, soţul/ dependentul  trebui să fi fost rezident al Statului în calitate de soţ/dependent pentru 60 zile (i.e. minimum  5 ani).

Solicitanților aprobaţi care aplică din partea soţului /dependentului li se va acorda Permisul de Reședință în baza Ştampilei Nr.3. În particular, acest Permis nu scuteşte soţul /dependentul  de la deţinerea unui permis de muncă.
Rețineți că pentru a depune o cerere pentru Rezidenţă de lungă durată în calitate de Soţ/ Dependent (Ştampila Nr.3) trebuie să fi fost soţ/dependent al solicitantului căruia deja i s-a acordat Reşedinţa pe Termen Lung în baza Ştampilei Nr.4.


Cum pot să aplic?
Următoarele documente, împreună cu o scrisoare de intenţie care indică în mod clar andosările în paşaport pentru fiecare permis de lucru, şi depuse la adresa::
Diviziunea de Reședință pe Termen Lung
P.O. Box 12079
Dublin 1.


Ce documente trebuie să depun?
1. Copia Xerox a permisului de lucru al solicitantului.
2. Copia Certificatului de Înregistrare de la Biroul Naţional de Imigrare Garda.
3. Copie(i) legalizate şi citeţe ale paşaportului, inclusiv toate andosările. (În cazul în care paşaportul a expirat de la sosirea în țară , vă rugăm să depuneţi copiile ambelor paşapoarte.


Ce se întîmplă cu cererea mea după ce este depusă?
Mai întîi verificăm dacă corespundeţi întru totul cerinţelor de reşedinţă ale schemei. Dacă nu, vă vom înştiinţa, de regulă în decurs de o săptămînă de la aplicare. Dacă nu corespundeţi, cererea Dumneavoastră veți fi plasat în ordine cronologică cu alte cereri de acest gen şi veți fi ulterior dusă pînă la finalitate.


Cît timp durează procesarea  unei cereri?
Pentru a procesa o cerere, de regulă, trebuie 6 luni. De exemplu, o persoană care a aplicat în decembrie 2010 poate aştepta decizia în iunie 2011. Desigur, din anumite motive, aprobarea unor cereri poate dura mai mult.


Ce se întîmplă daca nu îndeplinesc cerinţa de 60 de luni de reşedinţă atunci cînd aplic?
Cererile de la non rezidenţii naţiunilor EEA care nu satisfac cerinţa de 60 luni recunoscute la data aplicării nu vor acceptate.


Taxele percepute pentru Reşedinţa pe Termen Lung
    Taxa percepută pentru Reşedinţa pe Termen Lung este de €500. Odată ce decizia de acordare a Reşedinţei  pe Termen Lung a fost luată, o cerere de confirmare va fi expediată către solicitant. Această scrisoare informează solicitantul precum că i se acordă Reşedinţa pe Termen Lung şi va fi rugat ca suma prescrisă să fie achitată timp de 28 de zile.
    Plata prescrisă poate fi achitată prin transfer bancar sau prin poştă, trecută în contul Secretariatului General, Departamentului Justiţiei şi Egalităţii. Plăţi în formă de cecuri personale sau ale organizaţiei nu se acceptă.
    Odată ce suma este achitată, şi cele criterii au fost îndeplinite, o scrisoare de confirmare va fi trimisă solicitantului sau reprezentantului legal, de acordare a Reşedinţei pe Termen Lung în baza Ştampilei Nr.4 pentru 5  ani. O scrisoare informativă va fi trimisă Biroului de Imigrare Naţional Garda - GNIB pentru acordarea ştampilelor corespunzătoare solicitantului (Ştampila Nr. 3 şi Nr. 4).
Dacă suma indicată nu este plătită în decurs de 28 de zile de la expedierea scrisorii de confirmare, acest departament nu va analiza cauzele viitoare ale solicitantului. Oricum, dacă solicitantul doreşte să finalizeze procesul de acordare a Reşedinţei pe Termen Lung, trebuie să fie conştient că unele proceduri pot fi repetate ceea ce ar putea rezulta  întîrzieri ulterioare.


Reînnoirea Reşedinţei pe Termen Lung
Pentru a reînnoi Reşedinţa pe Termen Lung pentru următorii 5 ani, nu este necesar de a depune o nouă cerere pentru Reşedinţa pe Termen Lung. Pur şi simplu, mergeţi la Oficiul Local De Imigrare pentru a reînnoi  Reşedinţa pe Termen Lung  şi pentru a rămîne în ţară pentru alţi 5 ani.
Care sînt condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a depune a cerere pentru Reşedinţa pe Termen Lung?
Persoanele care au fost rezidenţi legali pot aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung  devenind subiecţi ai condiţiilor de mai jos:
 Trebuie să aveţi cel puţin 60 de luni de reşedinţă la data aplicării.
 Doar rezidenţii legali în baza permisului de lucru, autorizaţiei de lucru sau a vizei de lucru se vor socoti  recunoscuți ca rezidenţi pentru a aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung. Această reşedinţă recunoscută trebuie reflectată fie prin Ştampila Nr.1 sau Nr. 4 andosată în paşaport – şi nu după dăţile din autorizaţia sau viza de lucru. (Notă: Dacă aplicaţi pentru Reşedinţa pe Termen Lung ca soţ/dependent , în paşaport trebuie să aveţi andosată Ştampila Nr.3 , sau combinaţii ale Ştampilei Nr.1 şi Nr.3).
    Permisul de şedere trebuie să fie valid la momentul aplicării.
    Trebuie să fiţi angajat la un lucru plătit cînd aplicaţi sau după aplicare
    Trebuie să daţi dovadă de intenţii binevoitoare.
    Orice perioadă în care nu aveţi dreptul de a vă afla pe teritoriul ţării nu se ia în calcul la  determinarea reşedinţei recunoscute.
    Dacă aplicaţi pentru Reşedinţa pe Termen Lung ca soţ/dependent , vă atenţionăm, chiar dacă aţi aplicat cu succes, că vi se va acorda Reşedinţa pe Termen în baza Ştampilei Nr3 (Ştampilă pentru Adepţi) valabilă timp de 5 ani, însă nu sînteţi scutiţi de permisul de lucru.


Cum să ştiu dacă sînt eligibil de a aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung?
Cererile pentru Reşedinţa pe Termen Lung de la persoanele nominalizate nu pot fi acceptate:
    Solicitantul este cetăţean al SEE  (Statele membre ale UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
    Solicitantul poate rămîne în ţară fiind căsătorit cu un cetăţean Irlandez (trimiteţi cererea la Uniunea Naţională a Soţilor Irlandezilor).
    Solicitantul are permisiunea de şedere în baza căsătoriei cu un Cetăţean al Statelor SEE.
    Solicitantul are permisiunea de şedere în baza Condiţiilor de Student (Ștampila 2 şi Ștampila 2A)
    Solicitantul a fost redundant şi a fost rezident legal şi a lucrat pentru 5 ani în baza permisului de muncă eliberat de Ministerul Muncii, Întreprinderii şi Inovaţiei sau a fost rezident legal şi a activate în baza permis de angajare pentru cel puţin 5 ani şi a fost redundant involuntar.
    Solicitantul are permisiunea de a rămîne în baza Transferului Intra-Companiilor.
    Solicitantul lucrează la una din ambasadele străine din ţară.
    Permisele de Şedere eliberate în baza schemei Autorizaţiei de Lucru pe perioada Sărbătorilor nu se ia în calcul la eliberarea Reşedinţei pe Termen Lung.
Solicitantul deţine numai permisul de muncă Green Card. Odată ce proiectul de lege privind Imigrarea , Rezidenţa şi Protecţia s-a anulat, deţinătorii de permise de muncă Green Card vor fi eligibili de a aplica direct la Ministerul Justiţiei şi Egalităţii pentru a primi Reşedinţa pe Termen Lung.


Deţin Permis de Afaceri pentru a rămîne în ţară. Pot aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung?
Procedura este în elaborare în ceea ce priveşte primirea cererilor de la persoanele care deţin  Permis de Afaceri.
Sînt deţinătorul permisului de muncă Green Card, dar mai am şi alte permise de lucru. Pot aplica pentru  Reşedinţa pe Termen Lung?
Dacă deţineţi combinaţii de permise de muncă plus un Permis de muncă Green Card, atunci puteţi aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung. Dar oricum ar trebuie să îndepliniți cerinţele enumerate mai sus.
La moment lucrez în baza Condiţiilor de Acord de Găzduire, dar mai deţin şi alte permise. Pot aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung?
Dacă deţineți o combinaţie de mai multe permise de lucru şi la moment activați în baza Condiţiilor de Acord de Găzduire, atunci puteţi aplica pentru Reşedinţa pe Termen Lung. Dar oricum ar trebuie să îndepliniți cerinţele enumerate mai sus.
Soţ al Cetăţenilor Irlandezi/ Parteneriat Civil cu un Cetăţean Irlandez
NOTĂ:  Cererile care sînt depuse de persoane care, se dovedește că solicită acest permis doar pentru a obţine permisiunea de a intra în ţară sau, pur și simplu doresc obţinerea permisiunii pentru a îşi continua durata şederii în ţară pentru oricare motiv, astfel de cereri vor fi refuzate iar acţiuni necesare şi potrivite vor fi luate pentru a expulza persoana din ţară. Orice dezinformare menţionată în cerere va rezulta cu refuzul imediat al cererii.

Permisiunea de reşedinţă în ţară pe baza căsătoriei cu un cetăţean Irlandezi
Căsătoria cu un cetăţean Irlandez nu permite automat dreptul de reşedinţă în ţară. Cetăţenii căsătoriți cu un cetăţean Irlandez trebuie să aplice pentru permisul de a rămîne în ţară.
Permisiunea de reşedinţă în ţară în baza parteneriatului civil cu un cetăţean Irlandez
Parteneriatul civil cu un cetăţean Irlandez nu permite automat dreptul de reşedinţă în ţară. Cetăţenii căsătoriți cu un cetăţean Irlandez trebuie să aplice pentru permisul de a rămîne în ţară.


Cum pot să aplic?
Sînt 2 posibilități prin care non rezidenţii SEE pot aplica pentru permisul de şedere în ţară în baza căsătoriei cu un cetăţean Irlandez.
A). Dacă sînteți cetăţean căruia îi este permisă aflarea în ţară fără viză care a intrat in ţară legal în decursul a ultimelor 90 de zile sau dacă sînteţi cetăţeni cărora le este contraindicată aflarea în ţară fără viză şi sînteţi în perioada de permisiune de a rămîne subvenţionat la sosirea în ţară (cu excepţia vizelor de şedere ‘c’):, sau dacă la moment vi se permite în ţară pe bază alternativă, ambii - Dumneavoastră şi soţul/partenerul, trebuie să vă prezentați la Biroul Naţional de Înregistrare a Imigranţilor Garda avînd cu dumneavoastră următoarele documente:
    Certificatul Original de Căsătorie sau de Parteneriat Civil
    Paşaportul în original
    Paşaportul Soţului/ Partenerului Civil în original
    Adresa Dumneavoastră comună
B) Dacă nu dispuneţi de un permis curent de reşedinţă atunci trebuie să scrieţi o cerere la următoarea adresă:
Secțiunea Serviciilor de Imigrare, Unitatea pentru Soții unui cetățean irlandez,
Etajul 1,
Serviciul de Naturalizare și Imigrare din Irlanda,
Burgh Quay, 13-14,
Dublin 2.

Următoarele documente trebuie anexate la cerere:
    Detaliile imigraţiei dumneavoastră în ţară
    Statutul curent legal
    Certificatul original de Căsătorie sau de Parteneriat Civil
    Informaţii detaliate despre istoria relaţiilor dumneavoastră şi contextuale în care a avut loc căsătoria/parteneriatul civil  
    Dovezi ale adresei dumneavoastră curente a reşedinţei dumneavoastră comune
    Certificatul de naştere şi paşaportul în original
    Certificatul de naştere şi paşaportul în original al soţului/partenerului civil
    Documentele de divorţ ale solicitantului (dacă sînt)
    Alte documente suport  – fotografii
    Detalii de Acomodare : cartea de reşedinţă, Acordul de închiriere/ Contractul de Proprietate al Domiciliului comun, Chitanţe ale plăţii serviciilor comunale, Declaraţiile Financiare, scrisoare de la Oficiul Comunităţii Bunăstării sau Forma Creditului de taxare de la Comisarii Veniturilor
Se recomandă ca toate documentele să fie trimise prin poştă. Toate originalele vor fi restituite emitentului, iar copiile reţinute pentru dosar.
Documentarea ulterioară poate fi cerută mai tîrziu. De notat că ambii, dumneavoastră şi soţul /partenerul civil, pot fi rugaţi să ia parte la un interviu în legătură cu cererea dumneavoastră. Oficiul vă poate contacta în legătură cu acest fapt.


Ce pot face dacă am un ordin de deportare?
Cererile de la persoanele care au un ordin de deportare nu vor fi examinate. Orice solicitant  care este subiect al Ordinului de Deportare şi care doreşte să aplice pentru revocarea Ordinului de Deportare pe baza căsătoriei cu un cetăţean Irlandez, în conformitate cu Aliniatul 3(11) a Actului de Imigrare, 1999, ar trebui să  trimită cererea la Departamentul de Repatriere la adresa de mai jos.
Unitatea de Confirmare,
Secțiunea de Repatriere,
Serviciul de Naturalizare și Imigrare din Irlanda,
Burgh Quay, 13-14,
Dublin 2.


Cît timp durează procesarea cererii?
O cerere poate fi procesată în timp de pînă la 12 luni. Cererile sînt examinate în ordinea cronologică primită.


Pot să mă angajez în cîmpul muncii în timp ce  cererea mea este examinată?
Nu. Solicitantul nu are dreptul de a se angaja în cîmpul muncii în timpul procesării cererii fără solicitarea unui permis de muncă eliberat de Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovaţiei.


Cum aş putea contacta Serviciul de Imigrare şi Naturalizare cu privire la statutul cererii mele?
Interogările pot fi făcute prin email sau poştă. Contactele pot fi găsite mai jos.

    Interogările prin Email pot fi adresate la adresa INISsinu@justice.ie. Asiguraţi-vă că interogarea cuprinde numele Dumneavoastră, numărul de referinţa şi detaliile de contact
    Prin poştă – alternativ, interogările pot fi trimise la următoarea adresă:
Secțiunea Serviciilor de Imigrare, Unitatea pentru Soții unui cetățean irlandez,
Etajul 1,
Serviciul de Naturalizare și Imigrare din Irlanda,
Burgh Quay, 13-14,
Dublin 2.


Ce se întîmplă dacă cererea mea a fost aprobată?
    Solicitanţilor de succes li se poate permite să locuiască în ţară timp de 12 ani.
    Soţilor/ Partenerilor Civili Non Rezidenţi ai SEE li se poate oferi Ştampila Nr.4 care le va permite să locuiască şi să muncească în Irlanda fără un permis de muncă.
    Solicitantul şi soţul /partenerul civil al cetăţeanului Irlandei vor fi rugaţi să se prezinte la Oficiul Local de Înregistrare pentru a fi înregistrat ca rezident al Statului în baza căsătoriei cu un cetăţean irlandez.
    Detalii în ceea ce priveşte înregistrarea şi reînnoirea înregistrării vor fi oferite în corespondenţa emisă de către Uniunea Naţională Irlandeză a Soţilor.


Care sînt condiţiile permisului acordat?
Permisul este acordat în baza evidenţilor realistice şi valide a unui parteneriat civil/ căsătorie sau a reşedinţei comune.
Orice dezinformare acordată în cerere va duce imediat la refuzul cererii. Nu există dreptul de  retenţie a reşedinţei în cazul separării/divorţului. Solicitanților de succes  nu li se conferă automat dreptul de a reunifica familia.


Relaţii De-Facto cu un Cetăţean Irlandez
Non-rezidenţii SEE au nevoie de un permis de a rămîne în ţară.  Permisiunea de a rămîne se va andosa în paşaportul Dumneavoastră pentru a confirma condiţiile şi perioada de timp pentru care sînteți eligibil de a rămîne în ţară.
Relaţii De Facto cu un Cetăţean Irlandez
Non-rezidenţii  SEE care doresc să rămînă în ţară şi sînt într-o relaţie de facto cu un Cetăţean Irlandez trebuie să dovedească seriozitatea relaţiilor de cel puţin 2 ani. Următoarele documente trebuie trimise la următoarea adresă: Imigrarea Generală, INIS, 13-14 Burgh Quay, Dublin 2
    Copia paşaportului valid al ambelor părţi.
    Dovezile financiare ale ambelor părţi.
    Dovezile relaţiilor de cel puţin 2 ani (i.e. acordul de chirie, Chitanţele de plată a serviciilor comunale, declaraţiile bancare, etc)
Subiecţilor statului de imigraţie pentru non-rezidenţii SEE li se poate permite reşedinţă. Această permisiune îi va scuti pe non-rezidenţii SEE de la deţinerea obligatorie a permisului de muncă.
Lista de sus nu este una exhaustivă, şi vi se poate cere documente adiţionale pentru a fi anexate la cerere.


Relaţia De Facto cu un non-rezident al SEE
Cetăţenii non-rezident SEE care doresc să rămînă în ţară şi care sînt într-o relaţie de-facto cu un non-rezident SEE trebuie să aducă dovezi convingătoare a unei relaţii de lungă durată atestată de cel puţin 4 ani. Următoarele documente trebuie prezentate pe adresa:
Imigrare Generală, INIS,
Burgh Quay, 13-14,
Dublin 2.
    Copia paşaportului valid al ambelor părţi.
    Dovezile financiare ale ambelor părţi
    Dovezile relaţiilor de cel puţin 2 ani (i.e. acordul de chirie, Chitanţele de plată a serviciilor comunale, declaraţiile bancare, ș.a)
    Copii ale paşapoartelor curente ale ambelor părţi.
    Istoria activităţilor ambelor părţi în ţară

Subiecţilor  statului de imigraţie pentru non-rezidenţii SEE li se poate permite reşedinţă.
Dacă permisiunea de a rămîne este acordată, cea din urmă nu scuteşte solicitantul de la deţinerea permisului de muncă. Pentru a se angaja în cîmpul muncii, non-rezidenţii SEE trebuie să fie în posesia permisului de muncă sau permisului Green Card.
În momentul aplicării pentru permis de muncă sau permis Green Card la Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovaţiei, non-rezidenţii trebuie să anexeze o scrisoare emisă de Serviciul de Imigrare şi Naturalizare al Irlandei ce ar confirma statutul de imigrant bazat pe parteneriat.
Lista de sus nu este una exhaustivă, şi vi se poate cere documente adiţionale pentru a fi anexate la cerere.


Ce se întîmplă dacă am un ordin de deportare?
Cererile de la persoanele care au un ordin de diport nu vor fi examinate.  Orice solicitant  care este subiect al Ordinului de Deportare şi care doreşte să aplice pentru revocarea Ordinului de Deportare pe baza căsătorie cu un cetăţean Irlandez, în conformitate cu Aliniatul 3(11) a Legii de Imigrare, 1999, ar trebui să  trimită cererea Departamentul de Repatriere la adresa de mai jos.

Unitatea de Confirmare,
Secțiunea de Repatriere,
Serviciul de Naturalizare și Imigrare din Irlanda,
Burgh Quay, 13-14,
Dublin 2.


Cît timp durează procesarea cererii?
O cerere poate fi procesată în timp de pînă la 12 luni. Cererile sînt examinate în ordinea cronologică primită.


Pot să mă angajez în cîmpul muncii în timp ce  cererea mea este examinată?
Nu. Solicitantul nu are dreptul de a se angaja în cîmpul muncii în timpul procesării cererii fără solicitarea unui permis de muncă eliberat de Departamentul Muncii, Întreprinderii şi Inovaţiei.


Cum aş putea contacta Serviciu de Imigrare şi Naturalizare cu privire la statutul cererii mele?
Interogările pot fi făcute prin poştă. Contactele pot fi găsite mai jos:
Cererile De Facto,
Etajul 3rd,
Serviciul de Naturalizare și Imigrare din Irlanda,
Burgh Quay, 13-14, Dublin 2.


Ce se întîmplă dacă cererea mea a fost aprobată?
Solicitanților de succes li se poate permite de a locui în ţară timp de 12 ani.
Solicitantul şi partenerul rezident sau non-rezident al SEE vor fi rugaţi să se prezinte Oficiul local de Înregistrare pentru a se înregistra ca rezident al Statului în baza partenerului cu un rezident sau non-rezident al SEE.
Detaliile referitoare la înregistrare şi re-înregistrare vor fi furnizate de către Secţia De-facto.


Care sînt condiţiile pentru ca cererea mea să fie aprobată?
Permisul este acordat în baza evidenţilor realistice şi valide a unui parteneriat civil/căsătorie sau a reşedinţei comune.
Orice dezinformare acordată în cerere va duce imediat la refuzul cererii. Nu există dreptul de  retenţie a reşedinţei în cazul separării/divorţului. Solicitanților de succes  nu li se conferă automat dreptul de a reunifica familia. Permisiunea este acordată pe bază de evidenţe realistice a unei relaţii de lungă durată şi validă.

Cererile trebuie să fie cu bună intenţie şi în concordanţă cu Legea Irlandei.
Aprobarea Necondiţionată
Categoriile de persoane
    Prin Părinţi: Cînd unul dintre părinţi a fost născut pe teritoriul Irlandei.


Documentele originale necesare:
    Certificatul de naştere pe termen lung al  mamei sau al tatălui
    Dacă solicitați prin mamă, se va cere certificatul de căsătorie din cauza posibilităţii schimbării numelui ei
    Certificatul pe termen lung al solicitantului
    Paşaportul curent al solicitantului
    Prin Bunici: Solicitantul trebuie să prezinte certificatul de naştere de la Registratura Naşterilor Externe eliberat de Departamentul pentru Afaceri Externe plus paşaportul solicitantului
    Naturalizarea/ Cetăţenia postnupţială (PNC):  Solicitantul trebuie să prezinte originalul certificatului de Naturalizare/ Cetăţenie post nupţială (PNC) plus  paşaportul solicitantului
    Ştampilat Anterior: Oricare solicitant care a avut parte de aprobare necondiţionată poate reînnoi această ştampilă în pașapoartele curente la prezentate pașapoartelor expirate ce conţin aprobările şi pașapoartele curente.
Dacă solicitantului i s-a acordat cetăţenia prin naturalizare/PNC înaintea naşterii solicitantului în cauză, aprobarea necondiţionată se acordă automat în pașapoartele străine.


Aprobarea necondiţionată poate fi obţinută fie prin programare, fie prin poştă.
Programarea este posibilă Marţi sau Joi dimineaţa de la 10.00  pînă la 11.30.
Solicitanții pot face o programare prin telefon la Linia de Asistență a Imigranţilor, (01) 6167700, Opţiunea  Nr. 3 (5).
Alternativ, persoanele pot face programare scrisă la adresa
Departamentul de Acordare Necondiționată,
INIS
Etajul 3,
Burgh Quay, 13 - 14
Dublin 2.
Acompaniată de documentele relevante şi o scrisoare de motivare care va cuprinde şi toate datele de contact.

Andosarea Necondiţionată de Timp (ANT)
IMPORTANT: Începînd cu 1 decembrie 2010, autorităţile Irlandeze nu vor mai accepta cererile de Andosare Necondiţionată de Timp de la persoanele care au Ştampila Nr.4 şi au deja un termen de şedere destul de lung. Puteţi aplica pentru ANT dacă permisul Ştampila Nr.4 mai este valabil încă pentru 6 luni. Cererile persoanelor care deţin Ştampila Nr.3 vor fi procesate ca şi înainte.
Ştampila Nr.5 Necondiţionată de Timp este aplicată în paşaportul persoanelor care au împlinit 8 ani (96 luni) de reşedinţă legală în ţară. Ştampila Nr.5 prevede:
"DEŢINĂTORULUI ACESTUI PAŞAPORT I SE PERMITE DE A RĂMÎNE ÎN IRLANDA FĂRĂ CONDIŢII LEGATE DE TIMP."
Această ştampilă este valabilă chiar şi la expirarea paşaportului, fiind transferată în noul paşaport.
Categorii de persoane calificate
Dacă persoana a locuit legal în ţară pentru 8 ani şi mai bine
sau
    Dacă persoana a deţinut deja Ştampila Nr.5 Necondiţionată de Timp în paşaport , acest ANT poate fi transferat în paşaportul nou.


Rezidenţă Legală
Rezidenţa Legală înseamnă de a avea ştampilă în paşaport şi de a fi înregistrat la Biroul Naţional de Imigrare Garda (GNIB).
Ambele condiţii trebuie întrunite pentru a deţine rezidenţă legală în Irlandă.
NOTĂ: Cererile care nu îndeplinesc ambele condiţii în mod automat vor fi refuzate.


Ce ştampile se iau în consideraţie pentru ANT?
Numai ştampilele de imigrare pot fi luate în calcul pentru a primi cererile Necondiţionate de Timp.
Următoarele Ştampile nu sînt calificate pentru Ştampila Necondiţionată de Timp.
    Studenţi – Ștampila  2
    Doctori Temporar Înregistraţi – Ștampila Nr4
    Contabili Practicanţi  - Ștampila  1A
    Transferuri intra-companii - Ștampila Nr4
    Soţul sau dependentul unui titular al permisului de transfer intra-companii – Ștampila Nr3
Dacă aveţi una din aceste ştampile în pașaport atunci ele nu vor fi luate în calcul la numărarea celor 96 de luni de reşedinţă legală.


Cînd puteți aplica
Puteţi aplica pentru Andosarea Necondiţionată de Timp doar dacă aveți 96 de luni complete de reşedinţă legală.
Dacă deţineți Ştampila Nr4 puteţi aplica doar în ultimele 6 luni ale acestui permis.
Daca cererea este primită înaintea termenului de 96 de luni cererea nu va fi acceptată şi va fi returnată.
Dacă o cerere este primită de la o persoană ce are mai mult de 6 luni rămase pentru permis de şedere,  cu Ştampila Nr4 , nu vor fi acceptate şi vor fi returnate.


Cum pot aplica
Dacă ați completat 8 ani (96 luni) de reşedinţă legală în Irlanda şi dacă aveți un permis de 6 luni şi mai puţin atunci puteţi aplica pentru Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp.
Ar trebui să depuneţi cererea la adresa:
Departamentul de Acordare Necondiționată,
INIS
Etajul 3,
Burgh Quay, 13 - 14
Dublin 2.
Această cerere trebuie însoţită de o scrisoare de motivare şi următoarele documente în original:
    Toate paşapoartele dumneavoastră, de cînd sînteţi în țară şi
    Paşaportul curent şi
    O copie a cardului  GNIB şi
    Adresa curentă
Se recomandă de a trimite cererea ce conţine documentele în original prin poştă cu recomandare.
Cererea ce nu conţine documente în original nu vor fi acceptate şi vor fi returnate. Cererile noi pentru  Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp vor fi acceptate doar prin poştă.


Reînnoirea Ştampilei Nr5 Necondiţionată de Timp
Dacă deţineţi deja Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp ea poate fi reînnoită prin poştă. Pentru a reînnoi Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp trebuie să trimiteţi atît paşaportul expirat cît paşaportul curent prin poşta recomandată la adresa:
Departamentul de Acordare Necondiționată,
INIS
Etajul 3,
Burgh Quay, 13 - 14
Dublin 2.
Toate cererile trebuie însoţite de documentele relevante şi o scrisoare de motivare scurtă care să includă toate detaliile dumneavoastră de contact. Aşa cum toate documentele dumneavoastră au fost trimise prin poşta recomandată ele pot fi verificate şi urmărite  pe pagina web An Post.


Puncte pentru a fi luate în seamă
    Nu e necesar ca Ştampilele dumneavoastră să fie continue dar trebuie să fiţi rezident legal în ţară la momentul aplicării.
    Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp este andosată doar în paşaportul naţional. Ea nu se aplică într-un document de călătorie.
    Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp este aplicată doar cînd Ministerul este convins că Dumneavoastră sînteţi o persoană cu intenţii bune.
    Cînd primiţi Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp andosată în paşaport trebuie să autentificaţi aceasta la GNIB înainte ca permisul Dumneavoastră să expire. Dacă nu înregistraţi Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp la GNIB atunci nu sînteţi rezident legal şi riscaţi să deveniţi considerat ilegal. Ştampila Nr5 este validată  doar cînd este înregistrată la GNIB şi aţi primit certificatul de înregistrare.
Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp nu conferă perspective unor drepturi sau legitimaţii pentru altă persoană, rudă  pentru a intra sau rămîne în ţară.
Ştampila Nr5 Necondiţionată de Timp nu conferă nici un drept membrilor familiei dumneavoastră de a primi Ştampila Nr5 sau Nr4.  Fiecare persoană trebuie sa opteze pentru a andosarea propriilor drepturi.
Examinarea cererilor poate dura pînă la 40 de zile (8 săptămîni).  De aceea nu aplicaţi pentru această ştampilă dacă în viitorul apropiat veţi efectua o călătorie. Ne va fi foarte de folos dacă dumneavoastră ne veţi contacta în prealabil, şi dacă este absolut necesar vom acorda atenţia maximală şi cuvenită pentru a urgenta procesul de examinare a cererii.
Toate solicitările de a returna paşapoartele solicitanţilor trebuie trimise la adresa menţionată de mai sus.
Dacă paşaportul este returnat înaintea finisării examinării cererii, cererea dumneavoastră va fi considerată ca retrasă, şi o cerere nouă va trebuie trimisă pe adresa Departamentului.


Sistemul Irlandez de Îngrijire a Sănătăţii
Modern, Eficient, Gratuit

Sistemul Irlandez de Îngrijire a Sănătăţii este modern şi eficient. De asemenea, este gratuit, dacă să nu socotim impozitele percepute care achită totul. Orice rezident al Irlandei are dreptul la îngrijire medicală gratuită. Nivelul acoperirii depinde de starea dumneavoastră economică – cu cît sînteţi mai sărac cu atît beneficiaţi mai mult, acoperirea cheltuielilor fiind mai mare. Sînt 2 categorii de asigurare medicală publică. Îndată ce devenții cetăţean al Irlandei deveniți posesorul dreptului de a beneficia de una din ele.


Gratuit înseamnă Aşteaptă
Poate că e gratuit, dar de asemenea, trebuie să aşteptați. Lista de aşteptare  se poate întinde ani de zile – chiar şi pentru aşa operaţii critice cum ar fi operaţia la inimă. Sînt sute de mii de persoane care îşi aşteaptă rîndul pentru a primi îngrijirea medicală gratuită.
Guvernul mereu promite că va scăpa de aceste liste infinite, dar se pare că doar moartea şi taxele sînt ale noastre. Chiar şi o grămadă de bani de multe milioane de dolari nu ar rezolva această problemă. Înainte, în prezent şi după Tigru Celtic aşteptarea infinită pare a fi o normă.
Pentru a nu aştepta atît de mult, ar trebui sa achitați asigurarea privată de îngrijire a sănătăţii.
Părţile cheie ale sistemului de îngrijire a sănătăţii sînt redate pe acest site. Dar, sistemul de îngrijire a sănătăţii este imens – singurul cheltuitor şi angajator de stat.  Pentru a ţine oficiile, opţiunile şi serviciile mereu accesibile ar trebui o mulţime de oameni.
Din fericire, Guvernul Irlandez a adunat o astfel de echipă. Puteţi accesa toată informaţia de care aveți nevoie de pe site-ul Guvernului  www.citizensinformation.ie, health section.
Acestea fiind spuse, încă nu am fost expulzat de ţară, şi mai pot adăuga că de fapt “îngrijirea gratuită” este practic inaccesibilă în unele părţi ale ţării.
Alternativ,  Health Service Executive  -  organul care conduce  Serviciul de Îngrijire a Sănătăţii  - are un site excelent şi cîteva căi specifice de a accesa spitalele şi serviciile private.
Problema majoră a Serviciul de Îngrijire a Sănătăţii  sînt listele de aşteptare şi sălile de urgenţă. În timpul gripelor de iarnă,  sînt istorioare care apar mai în fiecare săptămînă despre suprapopularea spitalelor şi pacienţi care dorm pe pături în holurile spitalelor pentru o perioadă care poate ajunge pînă la 3 zile. Problema este că nu sînt suficiente paturi şi se discută de multă vreme iniţiativa fie de a adăuga paturi suplimentare fie de a elibera paturile pacienţilor în vîrstă care sînt internaţi din cauza lipsei azilurilor de bătrîni şi facilităţilor de îngrijire a lor. Ar suna simplu, dar problema rămîne nerezolvată de decenii.


Ariile Executive de Îngrijire a Sănătăţii  (fostul Consiliu de Îngrijire a Sănătăţii)
În  timp ce Departamentul de Îngrijire a Sănătăţii face politica şi pomenile de bani, este sarcina Consiliului de Îngrijire a Sănătăţii de a conduce spitalele şi operaţiunile de zi cu zi. Consiliul de Îngrijire a Sănătăţii  furnizează toată informaţia despre clinici şi serviciul local de Îngrijire a Sănătăţii, face întrevederi pentru consultanţa copiilor Dumneavoastră şi activităţi de acest gen. Fiecare pagină web are o secţiune specială pentru cei care doresc să se angajeze în cîmpul muncii în calitate de medic.
Consiliul de Îngrijire a Sănătăţii a fost calea rea şi învechită de a administra îngrijirea Sănătăţii , ne spun ei nouă. Miliarde de euro, multe studii recente şi salvarea a fost promisă prin schimbarea denumirii şi răsturnarea fotoliilor birocratice.
Spitalele sînt controlate la momentul actual de Oficiul de Îngrijire a Sănătăţii (National Hospitals Office - NHO). Există sute de spitale bazate pe administrarea vechiului Consiliu Local de Îngrijire a Sănătăţii. În plus mai sînt alte 32 de oficii de Îngrijire a sănătăţii, cîte unul pentru fiecare centru raional. Oficiul local de Îngrijire a Sănătăţii, este responsabil în faţa Oficiului de Îngrijire Primar, Comun şi Continuu, un directorat al Serviciului de Îngrijire a Sănătăţii. Oficiile regionale ale Serviciului de Îngrijire a Sănătăţii  interacţionează cu Cartierul General al Serviciului de Îngrijire a Sănătăţii şi de asemenea, cu Oficiul Local de Îngrijire a Sănătăţii , Serviciul de Îngrijire a Sănătăţii Regionale  şi Naţionale şi cu reţeaua locală de spitale.

Ţineţi minte, că Serviciile de Îngrijire a Sănătăţii regionale sînt la moment desfiinţate. De asemenea, Consiliile Regionale de Îngrijire a Sănătăţii, Noul Serviciu de Îngrijire a Sănătăţii  Regional este unul temporar , care e menit să înlocuiască Consiliul de Îngrijire a Sănătăţii.
 Pagina web Health Service Executive este un punct de start pentru a găsi un "Serviciu" – butonul de sus al acestei pagini web grandioase. Nu trebuie neapărat să înţelegi intrările şi ieşirile benzii roşii – doar începeți rularea mingilor şi o mulțime de secretari şi amestec de documente vor îmbunătăţi situaţia.


Asigurarea Medicală Standard
Categoria I-i
Eligibilitatea Categoriei I-i este un card medical care acoperă costurile ordinare şi de spitalizare. De asemenea, acoperă cheltuielile de acordare a serviciilor unui stomatolog sau oftalmolog sau consultanţa cu privire la problemele cu auzul şi echipamentele pentru vedere şi auz. Serviciile de îngrijire a copilului sau maternitatea, inclusiv vizita la medic , înainte sau după naştere, sînt toate acoperite de asigurare. Medicamentele prescrise sînt, de asemenea, gratuite.
Veți beneficia de un card medical dacă veniturile tale sînt sub un anumit prag. Sînt diferite ajustări cu referire la vîrsta şi numărul dependenţilor.
Se acordă extra alocaţii pentru copiii mai mici de 16 ani pentru călătorie şi cheltuielile de întreţinere. Persoanele ale căror venituri sînt ridicate, pot beneficia de aceste alocaţii dacă Consiliul de Îngrijire a Sănătăţii consideră că nu sînt în stare de a avea grijă de ei însuşi şi de familiile lor.
Un card medical, în mod normal, ar trebui să acopere cheltuielile unui solicitant, al soţului/soţiei şi a copilului. Cardul medical arată ca un card de credit. Toate persoanele care sînt mai bătrîne de 70 de ani li se oferă card medical indiferent de mijloace.
Categoria a 2-a
Oricare alt cetăţean decît cel menţionat mai sus de califică automat în categoria a 2-a. Oricare rezident al Irlandei are dreptul la serviciile de spitalizare în entităţile publice şi este subiect al unei taxări anuale de cîteva sute de dolari. Cheltuielile departamentului pentru îngrijirea în urma accidentelor sau urgenţelor sînt plătite doar dacă au îndreptarea medicului de familie. Dacă nu, atunci ei sînt nevoiţi să achite serviciile. Îngrijirea bebeluşului şi maternitatea sînt acoperite pentru o perioadă ce nu depăşeşte 6 luni.
Toată lista excepţiilor şi scutirilor o puteţi accesa pe Citizensinformation.ie hospital charges page.


Copii
Fiecare copil are dreptul la ochelari de vedere la fiecare 2 ani, asanarea cavităţii bucale, sau servicii gratuite dacă dinţii copilului sînt stricaţi aducînd motive împotriva neprofesionalismului  medicului. Îndreptarea cosmetică nu se ia în consideraţie. Toate vizitele se planifică prin intermediul serviciilor de îngrijire a sănătăţii şi copilul beneficiază de serviciile profesionale ale medicului stomatolog, medicului specialist şi al surorii medicale. Aceste servicii sînt disponibile pe întreg teritoriu ţării atît timp cît sînt în Şcoala primară (pînă la vîrsta de 14 ani). După această vîrstă pot beneficia de serviciile de îngrijire a sănătăţii doar acei copii ai căror părinţii deţin cartea medicală (Categoria a 1-a) , calificaţi pentru aşa servicii.


Persoanele în Etate
Persoanele în etate care au pensii de asigurare socială în alte ţări membre ale UE devin posesorii cardurilor medicale indiferent de veniturile obţinute.
Atît spitalele administrate de stat cît şi cele private au o cerere mare. Dacă un bătrîn cere îngrijire într-un sanatoriu particular, şi dacă pot dovedi faptul că nu pot achita pentru servicii parţial sau integral, ei pot obţine subvenţii – asistenţa îi achită costul sanatoriului.
Persoana în etate care aplică pentru subvenţii este riguros evaluată de către Consiliul de Îngrijire a Sănătății. Aceasta include un interviu cu persoanele sau rudele apropiate şi evaluarea felului în care acea persoană este în stare să caute de viaţa de zi cu zi.


Sînt 3 niveluri de subvenţii disponibile:
    Dependenţă Totală
    Dependenţă Înaltă
    Dependenţă Maximă
Pentru a vă califica pentru dependenţă maximă. nu trebuie să veți alte surse de venit decît Pensia pentru Limita de Vîrstă sau un venit care ar fi mai puţin sau egal cu cel al pensiei. Ei trebuie să ducă lipsă de îngrijire totală şi să nu aibă copii care ar putea contribui cu achitarea taxelor.
Printre alte servicii disponibile pentru bătrîni, ajutorul la domiciliu, mîncare la domiciliu, terapie ocupaţională , fizioterapie, şi servicii de internare în spital.


Cardurile Medicale
Un card medical permite deţinătorului de a beneficia de asistenţă medicală gratuită .
Pentru a primi acest card, veniturile săptămînale trebuie să fie mai jos de pragul stabilit în corespundere cu mărimea familiei. Veniturile în bani cash, investiţiile, proprietatea (cu excepţia casei proprii) sînt luate în calcul la testarea mijloacelor deţinute – vedeţi mai jos orientările generale.
În mod normal,  dependenții dumneavoastră, soţul/soţia şi copiii sînt asiguraţi cu acelaşi gen de servicii medicale. Cardul medical sînt carduri mici de plastic. Cardul medical va indica numele medicului de familie . De obicei se eliberează pe un an, apoi se reînnoiește.
Deţinătorii de carduri medicale plătesc  o parte din venit  ( cu excepţia bunăstării sociale şi a plăţilor acordate de HSE), cu o rată maximă de  4%.  Scutirea se acordă persoanelor care au un venit anual mai mic de €4,004.
Ei de asemenea pot fi scutiţi de plata pentru transportul la școală, examenelor de stat, şcolile de stat de nivelul 2 finanţate de stat. Cardurile de Vizită la medicii de familie GP: Doar dacă deţineți un card medical , vizitele la medicul de familie sînt gratuite. Dacă nu vă înscrieți în limita cerinţelor pentru un card medical, puteţi aplica pentru un alt card GP de vizită. Mijloacele sînt evaluate, şi nivelul veniturilor nu sînt mai mari cu 50% decît costul cardului medical.

Ce servicii medicale sînt acoperite de cardul medical în mod normal?
Dacă deţineți cardul medical, aveți dreptul la :
    Servicii şi medicamente gratuite (cu cîteva excepții)
    GP (doctor de  familie)
    Stomatolog, Oftalmolog
    Serviciul de Îngrijire a Mamei şi Copilului
    Servicii de îngrijire socială şi personală, ca de exemplu: Asistenţa surorii medicale, Serviciile sociale de lucru, şi alte Servicii de îngrijire
    Şi bani sub formă de grant la maternitate €10.16 pentru naşterea fiecărui copil.
Dacă vă schimbaţi domiciliul, mai puteţi folosi cardul medical l pentru încă 3 luni dacă trăiţi temporar pe un alt teritoriu decît cel unde este localizat Oficiul De Sănătate Local. În acest caz, poţi contacta orice medic de familie care face parte din schema medicală de stat. Dacă veți sta mai mult de 3 luni , va trebui să aplicați pentru un nou card medical în zona Oficiului de Sănătate Local al acelei localităţi. Dacă vă muţi în alt capăt al aceleaşi zone puteţi doar să rugați să vi se schimbe doctorul. Cardul se eliberează pe o perioadă de un an, după care se reînnoiește. În dependenţă de situaţii el poate fi prelungit pe o perioadă mai lungă.
Dacă împrejurările se schimbă, sînteţi obligat de a informa HSE din motiv că aţi putea să nu fiţi eligibili. De exemplu, dacă venitul familiei se schimbă, ar trebui să anunţaţi secţia de emitere a cardurilor al Oficiului de Sănătate Local, cît de curînd posibil.
În orice caz, de obicei , o dată în an, HSE vă va solicita să confirmați situația în care vă aflați. Un formular de control se expediază la adresa dumneavoastră, el se completează şi se trimite la Oficiul de  Sănătate Local. Dacă nu returnaţi formularul de revizuire cererea dumneavoastră nu poate fi re-verificată, de aceea riscați ca cardul medical sa nu vi se re-emită.


Alte categorii de persoane eligibile
Puteți beneficia de un card medical fără de a vă fi testate mijloacele, de exemplu sînteţi cetăţean UE. Cardurile medicale se acordă copiilor cu părinţi vitregi. Studenții cu studii la zi cuprinşi între vîrsta de 16-25 ani şi care sînt independenţi financiar de părinţii lor, li se oferă cardul medical. Dacă vi se plăteşte un careva ajutor social, cardul medical vi se reţine pe o perioadă de 3 ani.


Taxe de prescripţie pentru deţinătorii cardurilor medicale
Începînd cu 1 octombrie  2010 deţinătorii de carduri medicale plătesc taxa de 50 de euro cenţi pentru un articol prescris, preţul limită fiind de €10 pentru familie.
Taxele nu se aplică copiilor care sînt în grija HSE şi care deţin cărţi medicale proprii. Această categorie include copiii cu îngrijire la domiciliu, copiii cu părinţi vitregi defavorizaţi, copiii rămaşi în grija rudelor ş.a.

Orientare generală asupra veniturilor
În mod normal, veniturile totale sînt evaluate pentru a oferi cardul medical. Sînt diferite opţiuni pentru cei mai tineri de 70 de ani şi pentru cei mai în vîrstă de 70 ani. Banii în numerar, economiile, investiţiile şi proprietatea sînt luate în calcul. Oricum însă sînt şi excepţii.
Conform prevederilor HSE, dacă veniturile dumneavoastră derivă direct din Alocaţia Socială sau din beneficiile şi alocaţiile HSE, trebuie să vi se ofere un card medical deşi plata este în exces pentru vîrsta şi situaţia dumneavoastră.
Evaluarea unui cuplu pentru acordarea cardului medical este bazată pe vîrsta persoanei mai în etate.
Venituri ce nu se iau în calcul cînd se evaluează veniturile cu scopul eliberării cardului medical
Anumite plăţi efectuate de stat:
    Plăţile HSE : Alocaţiile pentru Orfani, Alocaţii pentru Invalizi, Alocaţii pentru cei Orbi, adaosurile săptămînale în cadrul schemei de Alocaţii Suplimentare
    Plaţi ale bunăstării sociale: Scutiri la veniturile familiei, Beneficiile pentru Copii, Alocaţii pentru Îngrijitor, Combustibil Gratuit, Locuirea de Unul Singur sau pe o Insulă, precum şi Alocaţiile celor de peste 80 de ani.
    Alte plăţi: Granturi pentru învățămîntul de nivelul al 3 –lea, Alocaţiile pentru Reabilitare, veniturile din angajarea de natură reabilitativă (pînă la €120.00 pe săptămînă).
Dacă aveţi întrebări înainte de a trimite cererea, puteţi telefona la numărul 1890 252 919 sau să mergeţi la Oficiul Local de Îngrijire Medicală.
Aţi putea aplica on-line pentru un card medical . Este cel mai rapid mod de a obţine un card medical.
Alternativ, puteţi descărca formularul pentru cardul medical:  pentru persoane sub 70 de ani şi persoane a căror venituri sînt mai sus de €700/1,400 limita.
    pentru cei mai în vîrstă de 70 şi a căror venituri sînt sub €700/1,400 limita venitului săptămînal.
Completați formularul şi îl transmiteţi medicului de familie pe care l-ați ales din lista de medici disponibili.
Medicul de familie trebuie să fie localizat la maximum 7 mile de la locuinţa dumneavoastră. Doctorul trebuie să vă accepte ca pacient.
Dacă vă acceptă ca pacient atunci el trebuie să semneze cererea. Angajatorul dumneavoastră trebuie. de asemenea. să semneze cererea şi să confirme salariul net în caz că pretindeți la alocaţii sociale, cererea trebuie autentificată cu ştampilă la Biroul Local de Bunăstare Socială.
Angajaţii pe cont propriu trebuie să prezinte darea de seamă privind plata impozitelor sau setul de conturi ale activităţilor de comerţ.
Trebuie să returnaţi cererea la Oficiul Central al HSE de emitere a Cardurilor Medicale.

De asemenea, puteţi obţine formularul de cerere şi lista doctorilor de familie disponibili de la Centru Medical Local sau pe adresa electronică,  din regiunea unde locuiți.
 Cardurile de vizită la medicul de familie : Dacă sînteți mai tînăr de 70 de ani, iar veniturile dumneavoastră sînt mai mari decît limita stabilită în mod automat, veţi fi evaluat pentru a primi cardul de vizită la medicul de familie. Dacă aveţi mai mult de 70 de ani, şi veniturile dumneavoastră sînt mai mari decît limita stabilită, puteţi fi evaluat pentru a primi cardul  medical general şi Cardul de vizită la medicul de familie.


Recursuri
Dacă vi s-a refuzat oferirea unui card medical şi dacă nu sînteţi satisfăcut cu decizia luată, cererea poate fi reexaminată la Oficiul Local de Sănătate. Circumstanţele s-au schimbat sau dumneavoastră nu aţi furnizat informaţia pe deplin. Dacă nici acum nu sînteţi mulțumit atunci puteţi merge mai departe faci un recurs către Biroul de Recursuri al HSE.  Detaliile de contact vor fi cuprinse în scrisoarea de refuz. Centrul de Recursuri va reevalua cererea dumneavoastră.
Aceasta va fi condusă de angajaţii HSE care nu sînt implicaţi în luarea deciziei privind cererea de bază.
Luaţi legătura cu Oficiul Local de Sănătate sau Centrul Local de Sănătate dacă apar întrebări cu privire la cardurile medicale şi eligibilitatea.
De asemenea aţi putea contacta linia de informare a HSE: Callsave 1850 24 1850
Oficiul Central de Emisie a Cardurilor Medicale HSE
Unitatea de Înregistrare a Clienților,
P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Irlanda.

Asigurarea Privată de Îngrijire Medicală
Informaţii

Sînt nenumărate companii care oferă servicii medicale private.
Voluntary Health Insurance Board (VHI)  este cel mai mare furnizor de asigurări medicale private. Este un organ statutar care este aprobat de Ministerul Sănătăţii.
QUINN-healthcare  este al doilea cel mai mare furnizor de asigurări medicale private în Irlanda.
Hibernian Aviva  este al treilea cel mai mare furnizor de asigurări medicale private.

Există un număr de furnizori de asigurări medicale private, înfiinţați demult care au de a face doar cu un anumit grup de angajaţi, apartenenţa este confirmată pentru angajaţi şi pentru dependenții acestuia. Schema este cunoscută sub numele de Schema de Apartenenţă Limitată.


Folosirea Asigurărilor medicale
Asigurările Medicale sînt folosite pentru achitarea serviciilor medicale private într-un spital sau pentru a achita serviciile medicilor specialişti în spital. Condiţiile variază de la o companie la alta, dar majoritatea companiilor au acord precum că ele vor plăti spitalului direct pentru serviciile acordate. În general, dumneavoastră achitaţi medicul specialist apoi această sumă este restituită de către compania asiguratoare. Ar trebui să concretizaţi ce procedură se aplică în cadrul companiei dumneavoastră.


Cum pot aplica?
Trebuie să contactaţi direct compania la care doriţi să vă asiguraţi. Fiecare companie trebuie să se supună regulilor generale dar, sînt libere de a-şi adopta propriile reguli. Mărimea costurilor acoperite şi rata taxelor aplicate variază de la o companie la alta.
Este un principiu general prin care dumneavoastră trebuie să furnizaţi toate datele personale companiei de asigurare. În caz contrar, întregul contract poate fi reziliat.
Dacă aveţi probleme în privinţa acoperirii cheltuielilor, ar trebui să contactaţi Departamentul de Îngrijire a Sănătăţii  sau Autoritatea Centrală de Asigurarr în Medicină.
Informaţii detaliate despre regulile de asigurare privată sînt disponibile la:
Autoritatea Centrală de Asigurare în Medicină
Canal House
Strada Canal
Dublin 6
Irlanda
Tel:+353 (0)1 4060080
Local:1850 929 166
Fax:+353 (0)1 4060081
Pagina WEB: http://www.hia.ie

Departamentul Sănătăţii
Hawkins House
Strada Hawkins
Dublin 2
Irlanda

Tel:+353 1 635 4000
Local:1890 200 311
Fax:+353 1 635 4001
Pagina WEB: http://www.dohc.ie

Sistema Bunăstării Sociale
Informaţie

Sistema Bunăstării Sociale a Irlandei este divizată în 3 părţi principale de plată. Acestea sînt:
    Plata Asigurării Sociale
    Plata după Testarea Mijloacelor  
    Plata Universală

Pentru toate plăţile menţionate, ar trebui să îndepliniți circumstanţele specifice stipulate in fiecare set de reguli ale fiecărei scheme.
Începînd cu Mai 2004, trebuie să aveți o viză de reşedinţă stabilă pentru a beneficia de plăţi ale asistenţei socială. Aflați mai multe informații despre cerințele de reședință pentru alocațiile de asistență socială în Irlanda .
Dacă doriţi să aplicaţi pentru o anumită plată socială, ar trebui să contactaţi Oficiul local de Asistenţă Socială pentru a primi formularul de cerere şi un prospect. Cîteva din ele sînt disponibile în cartea de telefoane
Cererile de aplicaţii sînt disponibile la Departamentul Protecţiei Sociale.
Dacă nu sînteţi satisfăcut de decizia luată de Departament în legătură cu plata puteţi contacta Oficiul de Recurs al Bunăstării Sociale pentru cererea de recurs şi cum aţi putea contesta decizia Departamentului.
Dacă este posibil, încercați să obţineţi careva informaţii şi sfaturi despre cum aţi putea contesta de la: Centrul local de informații pentru Cetățeni.


Numărul Personal al Serviciilor Publice
Numărul Personal al Serviciilor Publice (PPS Number) este un număr unic de referinţă care vă va ajuta să accesați beneficiile asigurărilor sociale, serviciile publice şi orice gen de informaţii din Irlanda. Agenţiile de Stat care folosesc Numărul Personal al Serviciilor Publice pentru identificarea persoanelor: Departamentul de Protecție Socială şi Health Service Executive (HSE).

Numărul Personal al Serviciilor Publice era cunoscut sub numele de numărul Asigurărilor Sociale şi Veniturilor ( Revenue and Social Insurance - RSI number). Dacă deja posedaţi un număr RSI, el nu se va schimba,  pur și simplu de azi înainte va fi denumit Numărul Personal al Serviciilor Publice. Însă dacă numărul dumneavoastră e la fel ca şi al soţului Dumneavoastră şi se finisează cu W atunci posibil că va trebui să schimbaţi Numărul Personal al Serviciilor Publice.
Puteţi folosi Numărul Personal al Serviciilor Publice pentru:
    Toate serviciile sociale de bunăstare
    Trecerea de Călătorie Gratuită
    Număr de identificare al Studentului
    Serviciile Publice de Îngrijire a Sănătăţi, inclusiv Cardul medical şi Schema de Achitare a Medicamentelor
    Scheme administrate ale Comisionarilor Veniturilor, precum procentul pe ipotecă
    Granturile pentru Locuinţă
    Examenul teoretic şi practic pentru primirea permisului de conducere
 Un număr Personal al Serviciilor Publice vi s-a acordat deja dacă:
    Ați fost născut în Irlanda în sau după 1971
    Ați început să lucrați în Irlanda după 1979
    Beneficiați de plata unui ajutor social
    Faceți parte din Schema Achitării pentru Medicamente
Numărul PPS este imprimat pe următoarele documente:
    Cardul de Servicii Sociale
    Cardul de Plată al Medicamentelor
    P60 (declaraţia anuală de plăţi, taxe şi asigurare socială de la angajator)
    P45 (declaraţia de plată a taxelor şi plata la timp eliberată de angajator cînd finisați lucrul)
    Plata taxelor
    Cardul de Plată Temporar


Cereri pentru copii
Copiilor născuţi în Irlanda li se acordă un număr PPS cînd naşterea lor este înregistrată  la Oficiul de Înregistrare Generală ( General Register Office – GRO). Aceasta ar însemna că nu e nevoie de a aplica pentru un număr PPS pentru un copil nou-născut.

Un număr PPS pentru copiii ce locuiesc în Irlanda, dar nu sînt născuţi în Irlanda , trebuie cerut prin părinţi sau prin tutore. Unul dintre părinţi trebuie să die deţinător al numărului PPS pentru ca copilul să fie înregistrat şi conectat la baza de date. Părintele/Tutorele trebuie să aducă dovezi pentru a confirma identitatea lui, adresa şi dovezi ale datei de naştere a copilului, de exemplu copilul are paşaport sau copilul este înscris în paşaportul părinţilor. Dacă copilul a fost născut în Marea Britanie trebuie prezentat certificatul de naştere pentru a concretiza data naşterii.
Numai Departamentul Protecţiei Sociale poate acorda acest număr. Puteţi găsi lista Oficiilor Locale de Ajutor Social care pot să înregistreze Numărul Personal pentru Servicii Publice a Departamentului Protecţiei Sociale pe pagina web.
Dacă nu vă cunoaşteţi numărul PPS, contactaţi Oficiul Local de Ajutor Social şi personalul de acolo vă va ajuta să îl aflaţi.
Dacă nu sînteţi siguri dacă anumite organizaţii, persoane sau agenţi sînt în drept să vă ceară sau să folosească numărul PPS, trebuie să apelaţi la ajutorul Serviciul de Identificare a Clienţilor al Departamentului Protecţiei Sociale. Puteţi contacta Serviciul de Identificare a Clienţilor folosind linia securizată pentru a primi un formular de cerere  sau prin telefon la  1890 927 999 sau  (071) 967 2616.


Recursuri La Ajutorul Social
Oficiile de Recurs la Ajutorul Social
Dacă credeți că ați fost refuzat pe nedrept de la plata beneficiilor ajutorului social puteţi contesta decizia la Oficiile de Recurs la Ajutorul Social. Puteţi contesta dacă nu sînteți mulțumit de decizia Ofiţerului Ajutorului Social. Oficiile de Recurs la Ajutorul Social sînt agenţii independenți. Nu sînt o parte a Departamentului de Protecţie Socială.
Puteți face rost de o listă a schemelor de ajutor social şi costurile pe care le acoperă aceasta.


Procedura de recurs
Aveți la dispoziţie 21 de zile  pentru a face un recurs la Oficiile de Recurs la Ajutorul Social. Puteţi contesta dacă nu sînteți mulțumit de decizia Ofiţerului Ajutorului Social în decurs de 21 de zile de la luarea deciziei. În cazuri excepţionale, recursuri peste această dată pot fi acceptate. Oficiul Ajutorului Social vă va expedia o scrisoare pentru a vă înștiința că au primit scrisoarea dumneavoastră de recurs.
Oficiul Ajutorului Social  vor cere mai întîi sfatul Departamentului de Protecţie Socială referitor la cazul dumneavoastră. La această etapă, Departamentul de Protecţie Socială poate revizui decizia ca rezultat al prezentării de noi dovezi. Dacă totuşi decizia rămîne neschimbată, cazul dumneavoastră va fi examinat ce către un Ofiţer De Recurs.
Ofiţerul De Recurs poate decide referitor la cererea de recurs în baza unei dovezi scrise. Cu toate acestea  Ofiţerul de Recurs poate să vă asculte dovezile şi sub formă verbală aşa că veţi fi rugat să vă prezentaţi la audienţă. Audienţa este informală. Puteţi veni cu un reprezentant pentru a confirma cele spuse sau pentru a vă asista. Reprezentantul poate fi un prieten, coleg, sau membru al sindicatului. Dacă doriţi, aţi putea lua ca reprezentant o persoană oficială, însă nu este obligatoriu. Întrevederile sînt private.

În general, decizia Ofiţerului de Recurs este decisivă, dar el îşi poate revizui decizia pe măsură ce dovezi şi fapte noi apar, sau schimbări majore ale circumstanţelor ies la iveală după ce decizia a fost luată.
Taxele
Nu se aplică vreo taxă cînd se face recurs la deciziile Oficiului de Recurs al Ajutoarelor Sociale.
Dacă sînteți nevoit să călătoriții pentru a fi prezent la întrevedere, Oficiul de Recurs al Ajutoarelor Sociale va acoperi toate cheltuielile de transport. De asemenea, orice pierdere va fi compensată dacă va trebui să mergeți din orele de lucru la întrevedere. Oficiul de Recurs al Ajutoarelor Sociale poate remunera astfel reprezentanți avocaţi dacă vă însoţesc la recurs.


Cum pot să aplic?
Depuneţi cererea pentru Recurs la Ajutorul Social, de asemenea disponibilă şi la Oficiile Locale de Ajutor Social, sau la Oficiile de recurs pentru Ajutor Social. În recurs ar trebui să includeţi următoarea informaţie:
    Numele/Prenumele
    Adresa
    Numărul Personal pentru Servicii Publice
    Tipul de Plată pe care îl soliciți
    Decizia pe care o contestați
    Motivul pentru care nu sînteţi de acord cu decizia luată


Unde aplic
►Oficiul de Recurs al Ajutorului Social
D'Olier House
D'Olier Street
Dublin 2
Ireland
Tel:(01) 673 2800
Local:1890 747 434
Fax:(01) 671 8391
Pagina WEB: http://www.socialwelfareappeals.ie/
E-mail: swappeals@welfare.ie

► Trbunalul Asistenţei Sociale
Departmentul Protecție Sociale
Gandon House
Strada Amiens
Dublin 1
Irlanda

 


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.