REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

09.03.2012
 

Republica Moldova este recunoscută unanim ca un stat european, din toate punctele de vedere, atît economic, cultural, cît și geopolitic.


Obiectivul strategic al politicii interne și externe al statului este integrarea în Uniunea Europeană.  În acest sens, la 28 noiembrie 1994 a fost semnat Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC). Acordul în cauză reprezintă baza juridică a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a intrat în vigoare în anul 1998.


Acordul de Parteneriat și Cooperare este un angajament bilateral care reglementează baza colaborării în domeniile: economic, comercial, juridic, politic și cultural-științific. Prin intermediul acestuia Uniunea Europeană s-a angajat să susțină eforturile Republicii Moldova, orientate spre consolidarea democrației și statului de drept cu respectarea drepturilor omului și a minorităților prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic, dezvoltarea durabilă a economiei și finalizarea procesului de tranziție spre economia de piață prin promovarea schimburilor comerciale, investițiilor și relațiilor economice armonioase.


Relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sînt instituționalizate prin intermediul următoarelor structuri:
• Consiliul de Cooperare RM-UE;
• Comitetul de Cooperare RM-UE;
• Subcomitetele de Cooperare RM-UE;
• Comitetul de Cooperare Parlamentară RM-UE.

 

În cadrul Politicii de Vecinătate (PEV), pe data de 22 februarie 2005, la Bruxelles a fost semnat Planul de Acțiuni RM-UE. Planul de Acţiuni stabileşte un set cuprinzător de priorităţi în domeniile incluse în Acordul de Parteneriat şi Cooperare. Printre aceste priorităţi, toate fiind importante, o atenţie specială se acordă:
• eforturilor susţinute privind soluţionarea viabilă a conflictului transnistrean;
• continuării consolidării stabilităţii şi eficienţei instituţiilor ce garantează democraţia şi supremaţia legii;
• asigurării derulării democratice a alegerilor parlamentare în Moldova în conformitate cu standardele europene;
• asigurării respectării libertăţii presei şi de exprimare;
• continuării consolidării capacităţilor administrative şi judiciare;
• reluării cooperării cu Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI);
• implementării acţiunilor vizînd reducerea sărăciei, consolidării creşterii economice asigurate de sectorul privat şi durabilitatea fiscală.
• ameliorării climatului investiţional prin reforme structurale adecvate în vederea asigurării condiţiilor nediscriminatorii, transparente şi previzibile pentru afaceri, inclusiv prin lupta cu corupţia.

 

Implementarea Planului de acțiuni RM-UE va susține procesul de armonizare a legislației moldovenești, precum și a normelor și standardelor aplicate în Republica Moldova cu cele ale  Uniunii Europene. Îndeplinirea obiectivilor și acțiunilor prevăzute de planul de acțiuni va crea condiții favorabile pentru avansarea relațiilor RM-UE și vor contribui la obținerea de către R. Moldova a statutului de candidat oficial la aderare la Uniunea Europeană.
 Direcțiile prioritare ale proceselor de integrare europeană sînt:
• realizarea Planului de Acțiuni RM-UE;
• valorificarea posibilităților ce derivă din  participarea Republicii Moldova la inițiativele regionale din Europa de Sud-Est, Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), CEFTA.

 

În vederea avansării Republicii Moldova pe calea integrării europene și consolidarea poziției sale, se impune realizarea completă a obiectivelor în termenii stabiliți în Planul de acțiuni. Din acest motiv se atribuie o importanță sporită procesului de coordonare a reformelor cu standardele europene.


Domeniile prioritare sînt:
• reformarea sistemului național al justiției;
• elaborarea unei strategii de informare și cooperare în domeniul integrării europene;
• asigurarea libertății de comunicare și exprimare;
• îmbunătățirea managementului frontierelor, inclusiv pe segmentul transnistrean;
• semnarea acordurilor de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană;
• obținerea preferințelor comerciale autonome cu comunitatea europeană.
 

Faceți cunoștință cu:

Strategia Europeană a Republicii Moldova;

Planul de Acţiuni UE-RM;

Acord de parteneriat şi cooperare dintre comunităţile europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte;

Acorduri şi documente bilaterale de cooperare în domeniul integrării europene;

Hotărîrea Guvernului RM pentru aprobarea Strategiei de comunicare cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova;

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind facilitarea eliberării vizelor;

Acord între Comunitatea Europeană și Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.

 

 

 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.