VIZA DE LUNG SEJUR (NAȚIONALĂ) TIP D

Cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de viză națională tip D (de lung sejur) pentru a sta în Republica Polonă peste 90 de zile.

 

În cazul în care intenţionaţi să solicitaţi o viză de lung sejur (Națională) tip D, Consulatul Republicii Polone în Republica Moldova, propune un serviciu nou care vă va permite să completaţi şi să tipăriţi Formularul de cerere

şi ulterior să-l depuneţi la Consulat în ziua aleasă de către dumneavoatră.

 

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, urmează să accesaţi adresa https://secure.e-konsulat.gov.pl/, să selectaţi limba de utilizare (pentru Moldova sunt disponibile limbile: engleza, rusa şi polona) şi să urmaţi instrucţiunile descrise pe această pagină.

 

Pentru a vă putea înregistra cu succes formularul, urmează să selectaţi opţiunea Viza naţională - Înregistrează formularul sau Viza Schengen - Înregistrează formularul. Celelalte opţiuni servesc doar la completarea formularului în formă electronică, nu oferă posibilitatea de a rezerva un anumit termen  pentru a depune actele la Consulat. Rubricile 1-12 ale formularului urmează a fi indicate cu caractere latine, exact ca şi în paşaporul naţional.

 

În ziua cînd depuneţi actele este necesar să aveţi tot setul de documente şi să depuneţi actele conform rîndului viu, de luni pînă vineri între orele 9.30-12.30.

 

Documente necesare: 

Documentele generale necesare pentru obținerea vizei naționale (de tip "D" care permite șederea pe teritoriul Republicii Polone peste 90 de zile):

 

-Formularul cererii de viză avînd lipită fotografia, completat cu litere latine (în limba polonă, română, engleză sau rusă-transliterare);

-Înregistrarea și completarea cererii de viză trebuie făcută prin intermediul paginii http://www.e-konsulat.gov.pl/ (cererile care nu vor fi înregistrate prin intermediul paginii http://www.e-konsulat.gov.pl/ nu vor fi luate în considerare). În cazul minorilor cererea de viză este semnată și depusă de către părinți sau tutori. Acest lucru înseamnă că în numele minorului care este trecut în pașaportul părintelui sau al tutorelui se va depune o cerere de viză separată și se va primi o viză separată în pașaportul părintelui sau al tutorelui;

-Fotografie color 3,5 x 4,5 cm, clară, curată și cu un contrast bun, tipărită pe hârtie de înaltă calitate pe fond deschis, nu mai vechi de 6 luni și care să permită identificarea persoanei care aplică pentru viză, facută anfas, fața și ochii clar distinse din ambele părți, de la vârful capului până la partea de sus a umerilor astfel încât fața să ocupe 70-80% din fotografia care va reprezenta persoana respectivă cu capul descoperit, cu privirea orientată înainte, cu gura închisă, părul să nu acopere fața. În cazul persoanelor care poartă ochelari fotografia trebuie să îndeplinească următoarele criterii: lentilele trebuie să fie transparente, rama ochelarilor nu poate acoperi nici o parte a ochiului, nu pot apărea nici un fel de reflexii de lumină;

-Pașaportul străin împreună cu copia primei pagini a pașaportului străin. Pașaportul trebuie să conțină semnătura și să fie valabil cel puțin 3 luni după terminarea valabilității vizei. Termenul de valabilitate al pașaportului nu poate depăși 10 ani. Pașaportul străin trebuie să conțină cel puțin 2 pagini goale (destinate vizelor). Pașapoartele trebuie depuse fără nici un fel de copertă suplimentară de ex. din plastic sau din piele;

-În cazul deținerii altor pașapoarte străine acestea trebuie să fie în mod obligatoriu anexate la cererea de viză (originalul și copia xerox);

-Pașaportul intern (buletinul de identitate) ((originalul și copia xerox)).

-Documentele care confirmă scopul și condițiile planificatei șederi pe teritoriul Republicii Polone:   garanția angajării în Republica Polonă, emisă de către prefect sau de către un alt subiect împuternicit pentru a elibera confirmarea de angajare, fie alt document stipulat de prevederile legii ( de ex. declarație privind faptul că persoana respectivă va fi angajată);

-Mijloacele financiare, de care dispune depunătorul cererii în scopul acoperirii cheltuielilor de călătorie, de ex. extrasul contului bancar pentru perioada ultimelor 3-6 luni, cecuri de călătorie semnate, cărți de credit (confirmarea bancară privind posedarea mijloacelor financiare pe cărțile de credit), adeverință de la locul de muncă cu indicarea poziției ocupate și a mărimii salariului pe perioada ultimilor 6 luni, invitația (în original și copie) eliberată în conformitate cu Legea din 13 iunie 2003 privind străinii (se confirmă la Consiliul Județean).

-Poliță de asigurare, suma asigurată fiind de minimum 30 000 Euro, valabilă în toate țările Uniunii Europene (în original și copie xerox) completată cu litere de tipar. În cazul solicitării unei vize de ședere cu o singură intrare - polița va trebui să acopere toată perioada de valabilitate a vizei precum și toate zilele de ședere planificate. În cazul solicitării unei vize de ședere multiplă - polița va trebui să acopere termenul primei intrări;

-În cazul în care depunătorul cererii este un minor și acesta călătorește singur sau cu unul dintre părinți este necesar acordul celui de-al doilea părinte sau al tutorelui (în original și copie xerox), în cazul în care obținerea acordului nu este posibilă - documentele care să explice motivul lipsei acordului (adeverință de părinte unic sau alte documente). Actul de naștere (în original și copie xerox). Copiile pașapoartelor părinților sau ale tutorelui precum și copiile vizelor valabile în cazul călătoriei comune.

 

Perioada de examinare a cererilor de viză

Decizia privind acordarea vizei este luată în timp de 4 zile lucrătoare, începînd cu ziua efectuării plății. În cazul necesității unei verificări amănunțite a documentelor examinarea cererii poate fi prelungită până la 30 de zile. În cazurile urgente decizia poate fi luată în timp de trei zile lucrătoare sau mai devreme, înainte de plecarea planificată (cu condiția înregistrării și a completării cererii de eliberare a vizei prin intermediul sistemului internet http://www.e-konsulat.gov.pl/)

 

Posedarea vizei nu garantează intrarea pe teritoriul Republicii Polone. Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărârea UE NR. 265/2010 a Parlamentului European și a Consiliului European, care modifică Convenția Executivă Schengen și Hotărârea (WE) NR. 562/2006 cu privire la circulația persoanelor care posedă vize de lungă durată: Toate vizele D permit circulația în cadrul zonei Schengen timp de trei luni în fiecare perioadă de șase luni - în mod analog cu titlurile de ședere. Țările Membre pot elibera vize D cu o perioadă maximă de valabilitate de un an.

Unde ne adresăm: 

Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova

Ambasada Republicii Polone în Republica Moldova

Adresă: Str. Grenoble, nr. 126 A; MD-2019 Chişinău

Tel.: (+373 22) 28 59 50; (+373 22) 28 59 50; 28 59 60; 29 59 70

Fax:(+373 22) 28 90 00

E-mail:kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Website: www.kiszyniow.polemb.net/index.php?document=20

Consulatul Republicii Polone în Republica Moldova

Adresă: Str. Vasile Alecsandri 101;  MD-2012 Chişinău

Tel.:(+373 22) 22 38 50; (+373 22) 22 38 50; 22 38 51

Fax:(+373 22) 22 38 52

E-mail:kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Biroul Ataşatului Apărării al Poloniei

Adresă:str. Grenoble, nr. 126 A; MD-2019 Chişinău

Tel.:(+373 22) 28 59 50; (+373 22) 28 59 50; 28 59 60; 29 59 70

Fax:(+373 22) 28 90 00

E-mail:kiszyniow@mon.gov.pl  

Program de lucru:

Depunerea actelor: luni-vineri (cu excepţia zilei de miercuri): 09.30-12.30

Eliberararea actelor: 14.00-15.00

Programarea pentru depunerea actelor: 14.00-15.30

Nu sunt voturi încă
5
Medie: 5 (1 vot)
Anonymous
buna cum as putea sa ma

buna cum as putea sa ma programez pentru adepune dosarul,am o adresa dar nu pot

4 Iun 2014- 11:04 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza D Polonia Programare

Pentru a putea beneficia de acest serviciu, urmează să accesaţi adresa https://secure.e-konsulat.gov.pl/, să selectaţi limba de utilizare (pentru Moldova sunt disponibile limbile: engleza, rusa şi polona) şi să urmaţi instrucţiunile descrise pe această pagină.

9 Iun 2014- 04:53 după amiază
Anonymous
adriana

eu am o mare problema am fost in polonia jumatate de an..prima data kind am primit viza nu am avut nici o problema..akum am venit sa o fac pe un an de zile dar mi sa refuzat viza.nu inteleg carei cauza?au fost tot aceleasi acte ca si prima dat fara nici o greseala..miau indrugat niste motive stupuide pe o foaie cind mi sa dat refuzul..prietenii mei care la fel au avut contratcte ca si mine de la aceeasi firma la fel nimeni nu au primit vize..dar sotul meu numai el a primit?carei kauza la ciene pot apela?timpul trece si la mine la fel trece si contractul..

8 Apr 2014- 07:22 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
refuz viza

Decizia privind eliberarea sau refuzul de oferi viza aparţine funcţionarului consular al misiunii diplomatice sau oficiului consular UE la care a fost depusă cererea de viză.

 

Examinarea dosarelor pentru oferirea vizei are un caracter individual. Din acest motiv, decizia de a nu elibera viza se bazează pe examinarea fiecărei cereri de viză în parte luînd în consideraţie menţiunile efectuate în formularul de viză, documentele justificative prezentate şi informaţia obţinută pe parcursul interviului. Dacă viza a fost refuzată unui solicitant dintr-un grup de persoane, acest fapt nu prezumă în mod obligatoriu că viza va fi refuzată tuturor membrilor grupului.

 

Refuzul de eliberare a vizelor nu are un caracter definitiv, în contextul posibilităţii aplicării pentru viză în viitor. Deşi cetăţeanului moldovean i s-a refuzat eliberarea vizei, acest fapt nu presupune imposibilitatea solicitării vizei pe viitor. Însă, motivul care a dus la refuzul de eliberare a vizei în primă instanţă, poate fi luat în consideraţie la examinările viitoare ale cererilor de recepţionare a vizelor.

 

Motivele refuzurilor de eliberare a vizelor pot fi diverse, lipsa mijloacelor financiare necesare, declararea informaţiilor eronate pe parcursul interviului, prezentarea documentelor justificative false, încălcarea anterioară a regimului de viză în statele membre ale UE, completarea greşită de către cetățenii moldoveni a cererilor pentru viza de tip C şi D, etc.

 

Însă de cele mai dese ori, motivul de bază este riscul înalt că cetăţeanul Republicii Moldova nu se va reîntoarce în ţară înainte de expirarea vizei.

Comunicarea motivului refuzului de a elibera viza de către funcţionarul consular UE nu este obligatorie, din acest motiv este la discreţia consulului de a decide asupra acestui fapt. Nu poate fi considerată încălcare a drepturilor solicitantului, necomunicarea motivului de refuz în a elibera viza.

 

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de apelare în caz de refuz urmează să contactati ambasada. Totodată, Instrucţiunile Consulare Comune UE nu obligă statele Schengen să ofere posibilitatea de apel împotriva refuzului de viză.

 

De regulă, refuzul de eliberare a vizei este confirmat prin aplicarea unei ştampile speciale în paşaportul solicitantului şi în mod obligatoriu va fi înregistrat în sistemul electronic al vizelor, sistem care este comun pentru toate statele UE.

9 Iun 2014- 04:59 după amiază
Anonymous
invitatie

pot sa plec cu viza poloneza de tip D in italia in vizita pe cit timp eu sunt pe contract la lucru in polonia si nui de lucru si as vrea sa fac o mika vizita e posibil.......

21 Mar 2014- 08:09 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza tip D Schengen

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărârea UE NR. 265/2010 a Parlamentului European și a Consiliului European, care modifică Convenția Executivă Schengen și Hotărârea (WE) NR. 562/2006 cu privire la circulația persoanelor care posedă vize de lungă durată:

Toate vizele D permit circulația în cadrul zonei Schengen timp de trei luni în fiecare perioadă de șase luni - în mod analog cu titlurile de ședere.

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:30 după amiază
Anonymous
referitor la viza poloneza

buna avem 3 saptamini de cind am dat actele la o agentie pentru viza poloneza si inca nici programere nu neau facut zicind ca ei incearca de o saptamina si nu le reuseste fiinca inregistrarile se fac online si e foarte greu sa te incadrezi acolo.....e adevarat sau ne amagesc .Va multumim asteptam raspuns

5 Feb 2014- 09:32 am
Anonymous
salut , pot esi din polonia

salut , pot esi din polonia prin greceea cu tipe-ul vizei D ? mercy

19 Ian 2014- 10:23 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
Viza tip D

Da, este posibil daca ea este valabila. In caz contrar puteti reveni doar pe calea aerului!

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:31 după amiază
Anonymous
Sansele de primire a Vizei

Care sunt sansele ca voi primi viza nationala de tip D ?

5 Ian 2014- 07:24 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de Tip D

Va multumim ca ne-ați contactat.

Șanse sint doar cind prezentati informatii corecte si documente justificative scopului plecarii!

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:32 după amiază
Anonymous
Buna seara

Am primit viza poloneza de tip D in scop de munca(180 zile termen de sedere) problema este ca e 1ENTRY Visa . Ce fac daca vreau sa vin acasa si sa ma întorc iar de mai multe ori in aceasta jumătate de an? Vreau sa ajung in Polonia prin România. Va Multimesc anticipat pt rs

27 Dec 2013- 05:47 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza poloneza de tip D

Obtineti un permis de sedere pe motiov de munca!

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:35 după amiază
Anonymous
Salut

am primit viza poloneza de tip d pe 10 septembrie si mi se termina pe 3 martie 2014. Vreau sa stiu daca dupa ce mi se va termina o sa mai pot beneficia iar de viza...sau este un timp anumit pe care trebuie sa-l astept?

21 Oct 2013- 08:56 după amiază
Anonymous
Re: buna

de ce depinde acordarea vizei si refuzul ei??daca am cerut pt prima data viza...e posbil sa primesc refuz?ms anticipat

17 Oct 2013- 01:54 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza refuz

Informatii utile pot fi vizualizate la urmatoarea adresa:

http://www.viza.md/content/refuzul-de-viz%C4%83-polonia?country=381

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:36 după amiază
Anonymous
depunerea actelor

buna ziu am toate actele necesare pentru viza si sunt programat si doresc sa aflu daca se poate de deps actele mai devreme decit ziua de programare ?

4 Oct 2013- 03:34 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
depunerea actelor

Nu este posibil. Este necesar sa va prezentati conform datelor fixate in procesul de programare!

Cu respect,

Echipa Viza

15 Oct 2013- 04:01 după amiază
Anonymous
viza

cu viza poloneza poti pleca in germania?

18 Sep 2013- 10:22 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza poloneza pre germania

Posedarea vizei Schengen nu garantează intrarea pe teritoriul Schengen.  Decizia privind intrarea este luată de fiecare dată de către Poliția de Frontieră.

 

Viza reprezintă doar un permis preliminar de intrare, care nu autorizează în mod automat intrarea în ţară a posesorului său. Călătorului ar putea să i se ceară să prezinte dovezile condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul Schengen, rezervarea de la hotel, biletele la tren și alte documente, care vor dovedi în mod concludent, destinația finală a călătorului. Dacă el nu le poate prezenta, ar putea fi întors de la hotar.

 

În cazul plecării din Republica Moldova pe cale terestră, astfel de documente  se solicită adesea de către autoritățile de frontieră ale Ungariei, Bulgariei și României. Spre exemplu, dacă plecați într-un stat Schengen, pe calea aerului, de exemplu în Germania, trebuie să țineți cont de următoarele:

 

Trebuie să aveți un pașaport valabil cu semnătura obligatorie a titularului. Intrarea pe teritoriul Germaniei este posibilă cu viza de şedere temporară de o singura intrare, eliberată numai de către Ambasada Germaniei. Persoanele cu viza pentru o singură intrare, eliberată de ambasadele altor țări din spaţiul Schengen nu sînt valabile pe teritoriul Germaniei și persoanele în cauză pot fi deportate.

 

Este recomandabil ca în cazul în care persoana are o viză multiplă, prima intrare trebuie să fie făcută în țara, care a eliberat viza. După aceasta persoanele cu vize multiple pot intra pe teritoriul oricărui stat din spațiul Schengen.

 

Pentru acei călători, care ajungînd în statul de destinație pe calea aerului și schimbă mijlocul de transport pentru a ajunge la destinație (spre exemplu, din Germania pentru a ajunge cu trenul pînă în Austria sau Elveția) este suficient să prezinte Serviciului de frontieră rezervarea de la hotel, biletele la tren și alte documente, care vor dovedi în mod concludent, că destinația lor finală este anume țara, care a eliberat viza.

 

Condițiile descrise mai sus sînt recomandabile pentru toate statele membre ale Acordului Schengen.

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mar 2014- 03:38 după amiază
Anonymous
viza

Sunt studenta si merg sa invat pentru jumatate de an in Polonia. Pot sa merg cu viza care mi s-a deschis pentru o saptamana in Olanda?

21 Aug 2013- 09:51 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza studii

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Recomandam sa aplicati pentru viza de tip D. 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

22 Aug 2013- 02:45 după amiază
Anonymous
buna ziua

care este taxa consulara pentru viza tip c:90 zile ?

18 Aug 2013- 12:57 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
taxa

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Depinde de la stat la stat.

de exmplu vizele ti D poloneze se elibereaza gratis.

Conditiile  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

22 Aug 2013- 01:03 după amiază
Anonymous
turism in europa

Am viza in Polonia de tip D.Vreau sa vizitez mai multe tari (Italia,Spania,Croatia,Rominia).

Care sint permisiunile si ce interdictii sint?

Prima calatorie trebue facuta in Polonia ?Daca merg cu autobusul prin Rominia cit timp pot sa ramin pe teritoriul acestei tari?

multumesc

3 Iul 2013- 04:10 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
turism in europa

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

1. Prima vizita urmeaza a fi efectuata in Polonia

2. Teritoriul Romaniei il putei tranzita timp de 5 zile

3. Conditiile de calatorie in Croatia pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/content/condi%C8%9Biile-de-c%C4%83l%C4%83torie-f%C4%8...

 

4. Depsre riscuri: http://www.viza.md/content/viza-schengen-nu-garanteaz%C4%83-intrarea-pe-...

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

19 Aug 2013- 01:18 după amiază
Anonymous
viza polonia

buna ziua, incerc sa ma inregistrez pentru obtinerea vizei poloneze pe adresa indicata mai sus, dar intotdeauna imi da ca nu sunt date libere pina la un anumit numar, dar cum sa ma inregistrez mai departe???/

1 Iul 2013- 09:55 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza poloneza plingere

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

recomandăm să depuneți o plingere la consulatul polonez.la următoarea adresă:

 

http://www.kiszyniow.msz.gov.pl/ro/informatii_consulare/plngeri_2/

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

3 Iul 2013- 11:23 am
Anonymous
Viza

Cum pot primi vizapoloneza?
Va multumesc!!!

5 Iun 2013- 08:38 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Polonia

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

 

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

7 Iun 2013- 05:45 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 16/05/2013
Puncte: 0
wiza

numai pe internet se programeaza sau si direct la consulat

iura

16 Mai 2013- 02:55 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Conditiile de programare și  eliberare a vizelor sînt indicate mai sus

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

7 Iun 2013- 05:48 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 16/05/2013
Puncte: 0
wiza

cum se pote face o programare

iura

16 Mai 2013- 02:51 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Noi sintem un portla informational.

Respectiv, conditiile de eliberare a vizelor, etc,  pot fi vizualizate la următoarea adresă:

 

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

7 Iun 2013- 05:46 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Procedura diferă de la un stat la altul.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:16 după amiază
Anonymous
viza

buna ziua cum e posibel de facut o programare (programarea se face numai oline sau si direct la cosulat)

16 Mai 2013- 12:03 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
programare

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Procedura diferă de la stat la stat.

Conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

 Cu respect,

 Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:15 după amiază
Anonymous
daca mi sa terminat termenul

daca mi sa terminat termenul de interdictie in ue pot sa incerc la o viza?
ms

22 Apr 2013- 12:09 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza

Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Pentru a vă formula un răspuns, rugăm să ne comunicați care este statul ce va aplicat interdicția?

Totodată, Vă comunicăm că conditiile de eliberare a vizelor pot fi vizualizate la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

Cu respect,

Echipa Viza.md

24 Mai 2013- 04:14 după amiază
Anonymous
viza

spuneti-mi va rog cu viza poloneza pot pleca in franta sa lucrez legal,ms

21 Mar 2013- 10:54 am
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viză Polonia

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Nu este posibil. Dvs urmează să obțineți viza de tip D la Ambasada Franței.

 

De asemenea, Vă recomandăm să consultați compartimentul FAQ (intrebări frecvente)

 

http://www.viza.md/faq/general-question

 

unde o să găsiți răspunsuri utile pentru cazul Dvs.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

2 Apr 2013- 05:33 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza de lucru tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

 

Este necesar să aplicați pentru viza de tip D la Ambasada Franței!

Condițiile le gasiți pe www.viza.md

 

Cu respect,

 

Echipa Viza

22 Mar 2013- 06:19 după amiază
Anonymous
viza

salut ma numesc andrei si am locuit in sania timp de 5 ani si acuma doresc sa plec in polonia cum as putea si mai ales cum as putea sa o obtin si im preuna cu sotia

13 Mar 2013- 10:00 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza Polonia

Vă mulțumi  că ne-ați contactat.

 

Pentru pleca a  în Polonia, cetățenii Republicii Moldova urmează să aplice pentru viză la Ambasada poloneză.

Informații detaliate le puteți vizualiza la următoarea adresă:

http://www.viza.md/get-viza

 

Cu respect,

 

Echipa Viza.md

18 Mar 2013- 07:22 după amiază
Anonymous
viza

salut pot sa te intreb cum pot obtine viza daca am locuit pina acuma in spania si am cetatenie spaniola si as dor sa plec in polonia ce pot face?

13 Mar 2013- 09:55 după amiază
Anonymous
Trai in polonia

Bine v-am gasit, Am intrat in Polonia cu o viza pentru un anumit lucru dar mi-am gasit o oferta mai buna ca traducator. Si ca sa ma angajez ,Ei cauta pentru cei din afara Europei adica noi moldovenii (care nu sintem in europa) un fel de 'zazvolenie na praca' Eu inteleg ca viza mii pe 6 luni si ce ar trebui sa fac aici pentru a continua sederea fara a pleca in MOLDOVA (am nevoie de informatii de modaliattile de lucru si modalitatile permise de sedere si pentru o viza cu o durata mai indelungata)MUltumesc Pentru orice raspuns mai mult sau mai putin pozitiv , raspuns astept la adresa de email: trya_sunduc85@inbox.ru,ori victor_director@mail.ru

7 Mar 2013- 08:33 după amiază
Stare: Offline
Înregistrat: 08/08/2013
Puncte: 0
exemple de invitatii

Bine v-am gasit din nou Cu tot respectul  ma uit pe acest site si nimic concret nu pot vedea si  nici la ceea ce mi-ati trimis pe email fiindca  aici nu vad raspunsul va rog chiar foarte frumos fiti mai explicit cit se poate de de zis una si aceeasi

"Vă mulțumim că ne-ați contactat,

Procedura diferă de la stat la stat."

Eu oare nu clar vorbesc ca pentru Polonia caut un exemplu de indeplinire pentru o invitatie din Polonia sau ce formula trebuie sa aduc la ambasada indeplinit de cel ce ma invita (cu voi pot pierde si facilitati de stima)  am nevoie de un raspuns concret fi si pe puncte 1 ai nevoie de asa document se indeplineste cutare obtii informatii despre el la cutare link de adresa 2 alt gen de document, 3 altele . si le revedere, Multumesc anticipat posibil 

17 Aug 2013- 06:01 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
invitatie

stimate domn,

Dumneavoastra nu ati indicat statul. Respectiv ati primit raspunsul corespunzator.

Pentru viza de tip C invitatia (de catre persoanele juridice) se perfecteaza in forma de scrisoarea adresat Ambasadei.

Persoanele fizice pot perfecta invitatia la un notar polonez.

Invitatiile in scop de munca sint autorizate de Ministerul Muncii polonez.

Cu respect,

Echipa Viza

22 Aug 2013- 03:26 după amiază
Anonymous
raspuns

salutare eu mam ciocnit fix cu aceiasi problema tot mi am schimbat serviciul in alta parte trebuie sa te duki cu angajatorul tau sa ti schimbe invitatia la ministeru muncii adika cum zik polonejii jond praca acolo iti schimba priglasenia asta ea este valabila pi 6 luni de zile dupa care iti faci zazvolenia na praca altfel primesti deport eu lam primit mersi dar e ok am lasat o procura angajatorului meu si el mi la anulat deportul... asta e legal si stiu precis .pentru ca eu am facut greseala de a face zazvolenie na praca si nu o priglasenie care o primesti gratis si pe baza ei iti deschizi o viza.si vei lucra 6 luni pi baza invitatiei dupa care cu o luna inainte de a expira priglasenia i aduki aminte sefului sa dea toate actele necesare pentru zazvolenie na praca ai inteles sper

1 Apr 2013- 04:54 după amiază
imaginea utilizatorului Administrator
Stare: Offline
Înregistrat: 13/05/2010
Puncte: 2
viza tip D

Vă mulțumim că ne-ați contactat.

Dacă pînă în prezent nu ați obținut un permis de ședere pe motiv de muncă, puțin probabil că angajatorul nou interesat va reuși să vă oferă condiții legale de lucru (permis de ședere) în baza documentelor existente. Insă, considerăm că Dvs urmează să încercați, precum și împreună cu angajatorul nou să prezentați informații justificative cu privire la necesitatea schimbării angajatorului, și alte circumstanțe obiective.

În cel mai rău caz, o să fiți nevoiți să obțineți o altă viză de tip D.

 

Cu respect,

Echipa Viza.md

11 Mar 2013- 03:26 după amiază

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.