Republica Moldova și Uniunea Europeană
Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot continentul. Uniunea Europeană a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, în prima etapă fiind pus accentul pe consolidarea cooperării economice. Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Unul dintre obiectivele principale ale ei este promovarea drepturilor omului pe plan intern şi mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sînt valorile intrinsece ale Uniunii Europene.
Republica Moldova - CSI
Comunitatea Statelor Independente (CSI) a fost fondată prin semnarea Acordului de înfiinţare în anul 1991, pe data de 8 decembrie, de către liderii Republicii Belarus, Ucrainei şi Federaţiei Ruse. Pe 21 decembrie a aceluiaşi an, Protocolul de Acord a fost semnat de 11 state: Republica Moldova, Republica Azerbaidjan, Republica Kazahstan, Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Kîrgîstan, Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan. Doi ani mai tîrziu, la CSI sa alăturat Georgia, însă în urma intervenţiei trupelor ruseşti în Georgia, în luna august a anului 2008, parlamentul georgian a votat retragerea statului din alianţă. Statele membre ale CSI cooperează în baza drepturilor egale şi reprezintă o organizaţie regională interstatală.
Republica Moldova - GUAM
Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM (ODDE – GUAM) a fost înfiinţată prin semnarea, la 23 mai 2006, în cadrul primului Summit al Şefilor de Stat GUAM de la Kiev, a Statutului (Cartei) acesteia; pînă atunci exista un For Consultativ GUAM fondat la 10 octombrie 1997, la Strasbourg, de către Preşedinţii statelor: Georgia, Ucraina, Republica Azerbaidjan şi Republica Moldova. Statele membre sunt: Republica Moldova, Ucraina, Georgia şi Republica Azerbaijan. La 1 iunie 2007, prin instituirea Secretariatului GUAM de la Kiev, a intrat în funcţie Secretarul General al Secretariatului ODDE – GUAM, dl Valeri Chechelashvili, precum şi Coordonatorii de Programe (1 septembrie 2007).
Republica Moldova şi Europa de Sud - Est
Republica Moldova participă activ în procesele de cooperare regională şi începînd cu anul 2000 se implică activ în procesele şi iniţiativele în domeniul mass-mediei, democraţiei locale şi cooperării transfrontaliere, cooperării parlamentare, tineret şi educaţie, egalitatea genurilor, comerţ şi investiţii, migraţiune, azil şi refugiaţi şi altele. Republica Moldova este membru la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est (SEECP), Consiliul Regional de Cooperare, Centrul SECI, Centrul RACVIAC, CEFTA şi alte aranjamente regionale sud-est europene.   
Republica Moldova - OCEMN
Iniţiativa Cooperării Economice a Mării Negre (CEMN) a fost lansată oficial, prin semnarea Declaraţiei de la Istanbul, la 25 iunie 1992. Fondatorii OCEMN sunt unsprezece state: Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Elenă, România, Republica Turcia, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Armenia, Republica Azerbaidjan şi Georgia. Importanţa regiunii este dată de resursele umane şi naturale, de potenţialul surselor de energie, în special petrol şi gaz şi de amplasarea pe trasee de tranzit semnificative din punct de vedere strategic. OCEMN a devenit o structură regională de cooperare economică. OCEMN a dobândit statutul de observator la ONU începând cu 8 octombrie 1999, urmare adoptării Rezoluţiei A/54/5.
Iniţiativa Central Europeană (ICE)
Iniţiativa Central Europeană (ICE) a fost fondată în 11 noiembrie 1989. Republica Moldova a devenit membru ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre ale acestei organizaţii. Odată cu aderarea României şi Bulgariei la UE, la 1 ianuarie 2007, ICE cuprinde un număr egal de state membre UE (Austria, Cehia, Italia, Polonia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, România, Bulgaria) şi nemembre UE (6 state din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Serbia, Muntenegru; 3 state din fosta URSS: Republica Moldova, Belarus, Ucraina). Din ICE fac parte opt state membre NATO (Bulgaria, Cehia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria).
Republica Moldova şi NATO
Primele contacte ale Republicii Moldova cu Alianţa Nord-Atlantică au fost stabilite după declararea independenţei ţării. La 20 decembrie 1991, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantică (CCNA), creat în urma hotărîrii reuniunii la nivel înalt a ţărilor membre ale NATO de la Roma din 7-8 noiembrie 1991. Scopul creării CCNA a fost de a institui un organism permanent de consultări între adversarii de altă dată în problemele primordiale de securitate europeană. La prima reuniune CCNA a participat Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, ţara noastră devenind astfel stat membru al acestui Consiliu.  
Arhiva documentelor