ANGAJAREA ÎN CÎMPUL MUNCII ÎN RUSIA

 

IMPORTANT:

-Reguli noi pentru a munci în Rusia (Detalii..)

-Despre Reprezentanța SFM (ФМС) în Republica Moldova (Detalii...)

 

Dacă aţi hotărît să plecaţi în Federaţia Rusă la muncă, încercaţi să întreprindeţi următorii paşi:
    -discutaţi cu alte persoane care au experienţă de lucru în Rusia;
    -vorbiţi deschis cu cei apropiaţi, verificaţi dacă ei sînt capabili să-şi asigure existenţa în cazul în care Dvs. veţi avea dificultăţi financiare temporare în Rusia.


Pentru asigurarea securităţii proprii şi cea a familiei Dvs., se recomandă:
    -să învăţaţi limba rusă;
    -să vă asiguraţi din timp cu cazare în Rusia;
    -să trataţi cu multă atenţie procedura de colectare a documentelor;
    -dacă plecaţi la muncă, aţi putea avea nevoie de dovada calificării Dvs. profesionale. La fel, este necesar să aveţi certificate medicale care atestă lipsa unor maladii grave;
   - să perfectaţi mai multe copii ale tuturor documentelor. Neapărat lăsaţi copiile documentelor rudelor. Copiile paşaportului le puneţi în locuri diferite (de exemplu: una - în bagaje, alta – în buzunarul hainei);
    -să luaţi cunoştinţă cu Legislaţia în vigoare a Federaţiei Ruse (Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă, Legea cu privire la înregistrarea migraţiei cetăţenilor străini şi apatrizilor în Federaţia Rusă);
    -să vă asiguraţi din timp cu un loc de muncă în Rusia. Pentru aceasta vă puteţi adresa la Serviciul pentru ocuparea forţei de muncă din regiunea Dvs. sau la agenţiile de ocupare private care vă pot oferi un loc de muncă în Rusia;
    -dacă ştiţi unde veţi lucra, contactaţi angajatorul şi solicitaţi încheierea contractului de muncă sau cel puţin obţineţi proiectul acestuia. Dacă vi se spune că acest lucru este dificil, apar motive serioase să nu aveţi încredere în acest angajator;
    -nu recurgeţi la serviciile oamenilor sau companiilor suspecte;
   - copiaţi datele de contact ale Secţiei consulare a Republicii Moldova şi altor organizaţii care vă pot ajuta în caz de necesitate;
   - lăsaţi rudelor adresa unde veţi locui şi datele companiei care v-a ajutat să găsiţi locul de muncă, datele firmei din Rusia, pentru care veţi lucra.


Permisul de muncă
Cetăţeanul străin poate fi angajat în cîmpul muncii numai în baza permisului de muncă şi numai dacă a atins vîrsta de 18 ani.
Pentru obţinerea permisului de muncă este necesar ca cetăţeanul străin să depună o cerere către reprezentanţa teritorială a Serviciului de Migraţiune al Federaţiei Ruse conform locului de şedere temporară.  


Cererea trebuie să fie însoţită de:
•         copia cererii;
•         fotografia color a solicitantului (mărimea 30×40 mm);
•         actul de identitate al cetăţeanului străin recunoscut în Federaţia Rusă (paşaport);
•         carta de migraţie vizată de serviciul de grănicieri;
•         dovada achitării taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă cetăţeanului străin.


Taxa de stat pentru eliberarea permisului de muncă constituie 1000 de ruble.


ATENŢIE!
Nu se admite refuzul de a primi cererea de eliberare a permisului de muncă pentru cetăţeanul străin, cu excepţia cazurilor de neprezentare a documentelor menţionate mai sus.   
Persoana responsabilă în cadrul Serviciului de Migraţiune, înregistrează cererea şi eliberează solicitantului o copie, cu o însemnare despre data primirii acesteia.
Sînteţi în drept să depuneţi cererea de obţinere a permisului de muncă de sine stătător sau prin reprezentantul Dvs. legal. În cazul participării reprezentantului legal cererea se depune la Serviciul Federal de Migraţiune cu ataşarea procurii notariale autentificate pe numele reprezentantului.


Permisul de muncă se eliberează:
1.    Pe durata şederii temporare.
2.    Pe durata contractului de muncă încheiat pe numele Dvs. sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), dar pe termen ce nu depăşeşte 1 an din data intrării Dvs. pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu excepţia cazurilor, prevăzute pentru specialişti de înaltă calificare.


Serviciul de Migraţiune înregistrează cererea şi eliberează solicitantului o copie, cu o însemnare despre data primirii acesteia. Eliberarea permiselor de muncă este efectuată în limitele cotei, stabilite de Guvernul Federaţiei Ruse.


Permisul de muncă este perfectat în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii documentelor.


Dacă la momentul adresării către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune cetăţeanul străin nu dispune de un loc stabil de muncă, acesta poate cere ajutor la Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.


În cazul eliberării permisului de muncă pentru perioada mai mare de 90 de zile, cetăţeanul străin este obligat în termen de 30 de zile să prezinte către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune acte ce confirmă:
   - Lipsa maladiilor generate de dependenţă de droguri;
   - lipsa maladiilor infecţioase, care reprezintă pericol pentru cei din jur (lepra (boala Hansen), tuberculoza, sifilisul, Chlamydia lymphogranuloma, şancrul);
    -lispa infecţiei HIV.


ATENŢIE!
Asiguraţi-vă cu certificate medicale numai în instituţii medicale autorizate! Achiziţionarea certificatelor medicale de la persoane terţe este pidepsită aspru, pănă la deportare.
Dacă cetăţeanul străin nu a depus certificatele medicale necesare în termenul prevăzut, permisul de muncă eliberat se declară nul, iar angajatorul este obligat să rezilieze contractul de muncă sau conractul de drept civil.   
Cetăţeanul străin, caruia a fost emis permusul de muncă valabil pentru mai mult de 90 de zile, este obligat să se angajeze în cîmpul muncii pînă la expirarea termenului de 90 de zile de la data intrării în Federaţia Rusă, în caz contrar acesta va fi nevoit sî părăsească Rusia, în pofida faptului că a fost acordat permisul de muncă pentru perioada mai mare de 90 de zile.
Angajatorul Dvs. sau beneficiarul lucrărilor (serviciilor) este obligat să notifice Serviciul de Migraţiune şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială cu privire la:
1. Încheierea contractului de muncă sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
2. Rezilierea contractului de muncă sau a contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
3. Acordarea concediului fără plată pentru un termen mai mare de o lună calindaristică timp de un an.


ATENŢIE!
Cetăţeanul străin este în drept să efectuieze activitatea de muncă numai pe teritoriul Subiectului Federaţiei Ruse în care a fost emis permisul de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia.
Cetăţeanul străin este în drept să prelungească termenul de şedere cu scopul desfăşurării activităţii de muncă, dar nu mai mult decît pentru un an. Pentru prelungirea acestuia este necesar ca pînă la expirarea termenului de şedere temporară, persoana să se adreseze către organul teritorial al Serviciului de Migraţiune.
Dacă cetăţeanul străin nu sa adresat pentru prelungirea permisului de muncă, el este supus răspunderii administrative în formă de amendă în mărime de 2500-5000 de ruble, iar în unele cazuri – expulzării administrative. Concomitent, în cazul  supunerii expulzării administrative, poate fi aplicată interdicţia de a intra pe teritoriul Federaţiei Ruse pe termen de pînă la 5 ani.


Prelungirea permisului de muncă
Sînteţi în drept să vă prelungiţi termenul de şedere cu scopul desfăşurării activităţii de muncă, dar nu mai mult decît pentru un an.
Pentru prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă este necesar, nu mai tîrziu de 15 zile pînă la expirarea termenului de valabilitate acestuia, să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune:
1. Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a permisului de muncă.
2. Contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).
3. Datele despre tipuri de lucrări efectuate de Dvs.
4. Documente, ce confirmă lipsa unor maladii generate de narcomanie şi a altor boli infecţioase periculoase, precum şi un certificat ce atestă lipsa HIV.
5. Adeverinţa de achitare a taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă în sumă de 2000 de ruble.
6. Partea detaşabilă a notificării ce confirmă înregistrarea Dvs. la locul de reşedinţă.


Pentru prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă pe durata valabilităţii permisului de şedere (în caz dacă aveţi permis de şedere temporară), este necesar să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune:
1. Cererea de prelungire a termenului de valabilitate a permisului de muncă.
2. Permisul de muncă.
3. Permisul de şedere temporară.
4. Adeverinţa de achitare a taxei de stat pentru eliberarea permisului de muncă în sumă de 2000 de ruble.
5. Contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor).


Decizia privind prelungirea permisului de muncă este luată în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii Dvs. cu ataşarea tuturor documentelor necesare.
În caz că nu v-aţi adresat pentru prelungirea permisului de muncă sînteţi supus răspunderii administrative în formă de amendă în mărime de 2500–5000 de ruble, iar în unele cazuri de expulzare administrativă. Concomitent, în cazul cetăţeanului srăin supus expulzării administrative, poate fi aplicată interdicţia de a intra în Rusia pe un termen de pînă la 5 ani.


Refuz de eliberare sau prelungire, fie anularea permisului de muncă
Permisul de muncă nu este eliberat, iar cel eliberat anterior este anulat de Serviciul Federal de Migraţiune în caz dacă Dvs.:
    -aţi fost supus expulzării administrative din Rusia, aţi fost deportat sau transmis  de către Fedraţia Rusă altui stat;
    -aţi prezentat documente contrafăcute sau falsificate, sau aţi comunicat premeditat date personale eronate;
    -aţi fost condamnat pentru infracţiune sau aveţi pedepse penale neispăşite sau neachitate;
    -în mod repetat (de două ori sau mai mult), timp de un an aţi fost tras la răspundere administrativă pentru încălcarea legislaţiei Federaţiei Ruse privind asigurarea regimului de şedere a cetăţenilor străini;
    -aţi plecat din Rusia într-o ţară străină la trai permanent;
    vă aflaţi în afara hotarelor Federaţiei Ruse mai mult de 6 luni;
    -timp de 15 zile lucrătoare de la data rezilierii contractului de muncă precedent sau contractului de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor) nu aţi încheiat un nou contract;
    -nu vă încadraţi în cota, prevăzută pentru angajatorul Dvs. sau beneficiarul lucrărilor (serviciilor) de angajare a cetăţenilor străini.


Contractul de muncă
După obţinerea permisului de muncă la serviciul migraţional este necesar să încheiaţi cu angajatorul un contract de muncă sau un contract de drept civil. ŢINEŢI MINTE că acest lucru este necesar, mai întîi de toate, pentru Dvs.
Numai avînd un contract, Dvs. aveţi dreptul de şedere şi dreptul la muncă în Federaţia Rusă pentru mai mult de 90 de zile. Termenul de şedere este extins pe durata contractului, dar nu poate depăşi un an din momentul intrării pe teritoriul Rusiei.
Numai prin semnarea unui contract vă puteţi adresa pentru protecţia drepturilor Dvs. la organele de drept sau instanţa de judecată, dacă, spre exemplu, nu aţi fost renumerat pentru activitatea efectuată.
Angajatorul Dvs. sau beneficiarul, la rîndul lor, sînt obligaţi să notifice despre încheierea contractului cu Dvs. Serviciul de Migraţiune şi Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi să prezinte NOTIFICAREA (A DOUA) DESPRE PRELUNGIREA ŞEDERII cetăţeanului străin în Federaţia Rusă.
După notificarea despre prelungirea şederii, Dvs. aveţi dreptul să vă aflaţi pe teritoriul Rusiei pe durata termenului de valabilitate a permisului de muncă. PARTEA DETAŞABILĂ A CELEI DE A-DOUA NOTIFICĂRI, partea-gazdă este obligată sa o înmîneze Dvs. Dacă vă întoarceţi acasă (în ţara de origine), restituiţi partea detaşabilă a notificării părţii-gazdă înainte de plecare.
Contractul trebuie să fie încheiat în formă scrisă, semnat de Dvs. şi de angajator. La încheierea unui nou contract, angajatorul este obligat să informeze organul teritorial al Serviciului de Migraţiune şi să înmîneze partea detaşabilă a notificării noi cetăţeanului străin încă o dată.
În contract trebuie să fie stabilit clar lucrul, care veţi îndeplini, termenii de îndeplinire, precum şi mărimea şi termenii de achitare a plăţii. O copie a contractului este pentru angajator, alta – pentru Dvs.  
Din motive de securitate, vă recomandăm să trimiteţi rudelor o copie a contractului de muncă.  


Obţinerea patentei de către cetăţenii Republicii Moldova (VIDEO)
1) Cererea de eliberare a patentei.Pentru activităţile, care nu sînt legate de antreprenoriat, Dvs., ca cetăţean străin, trebuie să obţineţi o PATENTĂ. Pentru a obţine o patentă, trebuie să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune următoarele:
2) Paşaport.
3) Carta de migraţie cu însemnarea organului de control de frontieră cu privire la intrarea cetăţeanului respectiv pe teritoriul Federaţiei Ruse sau cu însemnarea organului teritorial al autorităţii executive federale în domeniul migraţiei privind eliberarea către cetăţeanul respectiv a cartei de migraţie corespunzătoare.
4) Documente ce confirmă achitarea impozitului pentru perioada anterioară de muncă în beneficiul persoanelor fizice, pe baza de patentă.
5) Datele despre tipul de muncă îndeplinită în beneficiul persoanelor fizice, prezentate în forma aprobată de Serviciul Federal de Migraţiune.


La prima adresare pentru eliberarea patentei, documentele ce confirmă achitarea impozitului pe venit (p.4) şi datele despre tipurile de muncă la persoanele fizice, efectuate de către cetăţeanul străin (p.5) nu se prezintă.
Organul teritorial al Serviciului Federal de Migraţiune, nu mai tîrziu de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii Dvs. de eliberare a patentei, este obligat să vă elibereze personal patenta (la prezentarea paşaportului) sau o notificare de refuz de eliberare a acesteia.
Patenta se eliberează pentru un terment de la 1 pînă la 3 luni. Valabilitatea patentei poate fi prelungită în mod repetat. Totodată, termenul de valabilitate a patentei, ţinînd cont şi de prelungirile acesteia, nu poate depăşi 12 luni din momentul elibirării.
Prelungirea termenului de valabilitate a patentei se face prin achitarea unei plăţi fixe în avans nu mai tîrziu de o zi pînă la expirarea termenului patentei, reieşind din suma de 1000 de ruble pe lună, dar nu mai mult de 3000 de ruble achitate odată. Plata de avans se achită conform locului de reşedinţă (şedere), cu cel puţin o zi înainte de expirarea termenului patentei. În acest caz adresarea la Serviciul Federal de Migraţiune nu este necesară.
Prezenţa patentei şi adeverinţei de achitare a impozitului confirmă dreptul Dvs. de a lucra la o persoană fizică şi aflarea Dvs. legală pe teritoriul Federaţiei Ruse. Nu este necesară adresarea la Serviciul Federal de Migraţiune pentru prelungirea termenilor de şedere temporară.


După douăsprezece luni din ziua eliberării patentei aveţi dreptul să Vă adresaţi la Serviciul Federal de Migraţiune pentru obţinerea unei patente noi. Pentru obţinerea patentei noi este necesar să prezentaţi la Serviciul Federal de Migraţiune următoarele acte:
1) Paşaportul.
2) Documentul despre achitarea impozitului pentru termenul de valabilitate a patentei eliberate.


Asigurarea protecţiei sociale pentru migranţi
Art.16, p.5 al Legii cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini în Federaţia Rusă reglementează dispoziţii generale în domeniul asistenţei medicale şi sociale a cetăţeanului străin în perioada aflării în Federaţia Rusă.


Aşadar, pentru asistenţa medicală şi socială este responsabilă partea-gazdă.
Însă, dacă cetăţeanul străin a intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse în căutarea locului de muncă temporar, a încheiat contractul de muncă sau contractul de drept civil pentru efectuarea lucrărilor (prestarea serviciilor), el dispune de drepturi şi obligaţiuni ale unei persoane angajate, inclusiv:
- dreptul la locul de muncă, corespunzător condiţiilor, prevăzute în Codul Muncii Federaţiei Ruse şi standardelor de stat de organizare şi de securitate a muncii;
- achitarea garantată a muncii;
- informaţie completă despre condiţiile de muncă şi cerinţele de securitatea muncii la locul de muncă;
- compensarea daunei, cauzate de îndeplinirea responsabilităţilor de lucru;
- refuz la efectuarea lucrărilor ce pot provoca daune sănătăţii sau chiar reprezintă pericol pentru viaţa Dvs.;
- la asigurarea cu echipamentul de protecţie individuală şi colectivă în conformitate cu cerinţele securităţii muncii oferită de angajator;
- la concediul anual plătit;
- la prelungirea termenului de valabilitate a permisului de muncă pe durata valabilităţii permisului de şedere;
- la asigurarea şi asistenţa medicală;
- la condiţiile de trai, care corespund normelor sanitare;
- la protecţie juridică în organele de judecată a Federaţiei Ruse.


După cum se observă din lista susmenţionată, asigurarea şi asistenţa medicală intrăîn competenţa angajatorului.
Conform p.3 al Regulamentului cu privire la acordarea garanţiei de asigurare materială, medicală şi locativă pentru cetăţeni străini şi apatrizi, aflaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse (aprobat de Guvernului Federaţiei Ruse, Decretul nr.167 din 24.03.2003, modificat la 23.01.2007) drept garanţie de asigurare materială, medicală şi locativă pentru cetăţeni străini în perioada aflării pe terirotiriul Federaţiei Ruse servesc scrisorile de garanţie parvenite de la partea-gazdă, care se supune următoarelor angajamente:
а) să ofere cetăţeanului străin mijloace băneşti în mărime de minimum de subzistenţă, determinat în Subiectul Federaţiei respectiv, precum şi suma necesară pentru ieşirea cetăţeanului străin din Federaţia Rusă la expirarea termenului de şedere;
b) să ofere cetăţeanului străin, sosit pentru efectuarea activităţii de muncă, unui salariu nu mai mic decît salariul minim stipulat de Legea Federală;
c) să asigure cetăţeanul străin, pentru perioada aflării pe teritoriul Federaţiei Ruse, cu poliţa de asigurare medicală, înregistrată corespunzător, dacă nu se prevede altfel în acorduri internaţionale, sau cu mijloace băneşti, pentru obţinerea asistenţei medicale (la necesitate);
g) să ofere cetăţeanului străin, pentru perioada aflării în Rusia, spaţiul locativ care corespunde cerinţelor legislaţiei locative a Federaţiei Ruse (pentru or. Moscova – 10 m2 din suprafaţa totală);


Aşadar, după semnarea contractului, angajatorul este obligat să ofere date despre lucrătorul străin la Fondul de Asigurări Sociale al Federaţiei Ruse şi să obţină pentru angajat Asigurare Medicală Obligatorie.
Conform art. 2 al Legii Federale 255-ФЗ din 29.12.2007 “Privind asigurarea medicală oferită la pierderea capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate cetăţenilor care dispun de asigurare obligatorie socială”, dreptul la indemnizaţie au cetăţenii, supuşi asigurării sociale obligatorie pentru cazuri de pierdere temporară a capacităţii de muncă.

În această categorie de cetăţeni intră şi persoanele, care muncesc în baza contractului de muncă:
„Dreptul la indemnizaţie în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate, au cetăţenii, care sînt supuşi asigurării sociale obligatorie pentru cazurile de pierdere temporară a capacităţii de muncă sau în perioada de maternitate (în continuare - persoane asigurate) cu condiţia respectării prevederilor Legii Fedrale sau altor legi”.


Asistenţa medicală pentru migranţi angajaţi în cîmpul muncii
Dacă cetăţeanul străin îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Federaţiei Ruse în baza contractului de muncă, iar salariul îi este impozitat, inclusiv şi cu impozitul în Fondul de Asigurare Socială al Federaţiei Ruse, atunci acesta are drept la indemnuzaţie la pierderea temporară a capacităţii de muncă în cazul traumei sau îmbolnăvirii, conform Legii Federale 255-ФЗ din 29.12.2006. Adică, angajatorul Dvs. în mod corespunzător efectuiază transferuri pentru asigurarea medicală obligatorie, ceea ce înseamnă că, organizaţia este obligată să încheie pentru Dvs. contractul de asigurare socială obligatorie. Dreptul la asigurarea medicală obligatorie Dvs. veţi avea pentru toată perioada de muncă.
În vederea semnării contractului de asigurare medicală obligatorie, angajatorul se adreseaze către una din companiile de asigurare din domeniul respectiv.
Pentru verificarea ordinei de încheiere a contractului de asigurare medicală obligatorie, reprezentantul companiei-angajatorului poate să se adreseze către Regia Municipală a Sănătăţii, la care întreprinderea este înregistrată în calitate de plătitor al impozitelor pentru asigurarea medicală obligatorie.
Asistenţa medicală urgentă („Ambulanţa”), internarea în condiţii de staţionar pentru perioada ce nu depăşeşte 3 zile, asistenţa traumatologică şi asistenţa la naştere se oferă cetăţeanului străin gratuit, chiar şi în cazul lipsei documentelor sau a poliţei de asigurare.
Cetăţeanul străin, care nu dispune de poliţa de asugurare medicală, se supune achitării serviciilor medicale după expirarea termenului de 3 zile. Această condiţie este reglată de legislaţia la nivelul Subiectelor Federaţiei Ruse.


Oferirea asistenţei în situaţii excepţionale
1. În caz de arestare, Dvs. aveţi dreptul de a solicita din partea autorităţilor Federaţiei Ruse respectarea următoarelor drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare:
•           dreptul la asistenţă consulară;
•           dereptul de a informa Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova cu privire la reţinerea sau arestarea Dvs;
•           dreptul la notificarea familiei. Acest lucru poate fi făcut şi de personalul consular la cererea Dvs.;
•           dreptul la asistenţă juridică (avocat numit şi implicat cu ajutorul familiei);
•           dreptul la asistenţă medicală;
•           dreptul la traducător (dacă este posibil, recomandat de consulat);
•           dreptul la corespondenţă poştală;
•           dreptul de a fi vizitat (de membrii familiei sau de personalul consular);
•           dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (în baza acordurilor internaţionale şi legislaţiei naţionale);
2. În caz de accidente la locul de muncă, angajatorul (reprezentantul acestuia) este obligat să:
•      vă organizeze imediat acordarea primului ajutor şi să vă transporteze la o instituţie medicală (la necesitate);
•      să informeze imediat Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară) despre accidentul petrecut;
•      să întreprindă măsurile necesare pentru organizarea şi asigurarea investigaţiei corecte şi la timp a acidentului şi perfectarea materialelor anchetei;
•      să ramburseze prejudiciul material, suportat de Dvs., în conformitate cu legislaţia federală.
3. În caz dacă aţi aflat despre decesul altui cetăţean al Republicii Moldova, este necesar să vă adresaţi la Ambasada Republicii Moldova (secţia consulară).
4. Dispariţia persoanelor.


Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova, informaţi în scris Ambasada Republicii Moldova la Moscova şi Secţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Moldovei:
tel: (+373 22) 232 225, fax: (+373 22) 23-23-02, e-mail: consdep@mfa.md


5. Pierderea sau furtul documentelor.
Dacă aţi pierdut sau v-au fost furate (sechestrate) actele de identitate, cît mai curînd posibil întreprindeţi următoarele măsuri:
•  faceţi legătură cu cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune o declaraţie (în caz de furt) sau pentru a raporta pierdera actelor, cerînd eliberarea unui document care ar confirma faptul pierderii sau furtului;
•  informaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova, care în baza documentului justificativ eliberat de poliţie, precum şi altor documente prezentate de Dvs., vor elibera un act de identitate temporar pentru revenire în Moldova.
6. Dacă nu vi sa achitat suma de bani promisă pentru munca efectuată, sînteţi în drept să depuneţi o plîngere la poliţie sau la instanţa de judecată.


ATENŢIE!
La 12 februarie 2013, autorităţile Federației Ruse au emis un Decret privind formarea unei patrule populare care va inspecta împreună cu angajaţii Serviciului Federal de Migrație pieţele, întreprinderile și șantierile de construcţii din Moscova pentru a depista migranții ilegali.

Persoanele vor patrula zilnic toate sectoarele Moscovei şi nu numai locurile de muncă, dar şi sectorul locativ.  De asemenea, patrula va acorda consultaţii migranţilor despre procedura de documentare, unde şi de ce acte au nevoie pentru a-şi legaliza activitatea pe teritoriul Federaţiei Ruse.


 

Publică un comentariu nou

CAPTCHA
Vă rugăm să răspundeţi la întrebare pentru a evita SPAM-ul
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.