AMBASADA BULGARIEI

Foto: Viza.md În anul 2010, Guvernul Republicii Bulgaria a introdus amendamente în Legea cetățeniei care au simplificat procedura de redobîndire a cetățeniei și timpul necesar pentru prelucrarea dosarelor.   Redobîndirea cetățeniei bulgare de...
Foto: Viza.md Perspectiva aderării Bulgariei la zona Schengen este una clară, dat fiind faptul îndeplinirii cerințelor tehnice și condițiilor impuse de Uniunea Europeană în acest sens. În viitorul apropiat urmează să fie luată decizia politică de către statele...
Foto: VIZA.md În conformitate cu ultimul recensămînt al populației după naţionalităţile de bază, în profil teritorial, realizat în anul 2004, în Republica Moldova locuiesc 65 mii 662 persoane de naționalitate bulgară, printre care circa 65 %...
Portalul informațional www.viza.md a lansat un nou proiect, care are drept scop creșterea gradului de informare a populației asupra metodelor, instrumentelor și mecanismelor de facilitare a circulației cetățenilor Republicii Moldova peste hotarele țării. În acest context, am creat o...